تاريخ : چهارشنبه هفدهم فروردین ۱۳۹۰
 
 
 
 
تاریخ پیدایش سیستم های حسابداری در ایران

 

 

تاریخ پیدایش سیستم های حسابداری بی ارتباط با تاریخ تكوین حسابداری نیست چرا كه هركجا در مورد روش ارائه اطلاعات مالی و نحوه تهیه گزارشات صحبت شود، گوینده جهت انتقال نظریات خود ناچار از استفاده از مثال ها و ناگزیر از استناد به روش هایی است كه مجموعه این روش ها و سلیقه ها در حقیقت نشان دهنده سیستم خاصی از حسابداری در صنعت یا بخش اقتصادی مورد نظر است.

حسابداری-> مقاله های حسابداری و امور مالی


تاریخ پیدایش سیستم های حسابداری بی ارتباط با تاریخ تكوین حسابداری نیست چرا كه هركجا در مورد روش ارائه اطلاعات مالی و نحوه تهیه گزارشات صحبت شود، گوینده جهت انتقال نظریات خود ناچار از استفاده از مثال ها و ناگزیر از استناد به روش هایی است كه مجموعه این روش ها و سلیقه ها در حقیقت نشان دهنده سیستم خاصی از حسابداری در صنعت یا بخش اقتصادی مورد نظر است.

حتی اساتید صاحب نظر حسابداری نیز در كتاب های خود (به خصوص در كتب حسابداری مدیریت و شعبات آن مانند حسابداری صنعتی) سیستم های خاصی از حسابداری را به عنوان دانش یا فن حسابداری مطرح كرده و ناخودآگاه از روش یا سلیقه خاصی به عنوان اصل و اساس یاد كرده و از آن دفاع نموده اند. حسابداری را در اصل یك سیستم اطلاعاتی می دانند و اما قدمت حسابداری و یا بهتر بگوییم سیستم حسابداری به زمانی مربوط می شود كه انسان اولیه با شمارش آشنا شد.

آثار تاریخی به دست آمده از تمدن های باستانی نشان می دهد كه در حكومت های نخستین و حتی قبایل و اقوام اولیه نیز برای ثبت اطلاعات مربوط به مبادلات تجاری و گرفتن مالیات و طرح و پرداخت مخارج حكومتی، روش هایی ابداع شده كه اگر شباهتی با حسابداری امروز ندارد ولی نشان از قدمت و سابقه تاریخی این رشته از دانش اجتماعی بشر دارد.

با وجود این سابقه طولانی، عمر حسابداری نوین به قرون وسطی و انقلاب صنعتی در اروپا محدود می شود. عصری كه افزایش چشمگیر تولیدات صنعتی، رونق مبادلات تجاری و تولد موسسات و شركت های بزرگ را به ارمغان آورد. از این تاریخ بود كه دیگر اداره كنندگان موسسات و شركت ها لزوماً صاحبان آن نبودند.

سرمایه گذاران نگران اندوخته هایشان، مدیران در اندیشه ارزیابی عملكردهای خود و دولت ها در فكر تامین مخارج اداره مملكت و بانك ها و موسسات اعتباری نگران وصول مطالباتشان، همه و همه نیازمند اطلاعاتی بودند كه فراهم كردن آنها با روش های قبلی ممكن نبود و این عوامل باعث ابداع روش ها، پذیرفتن قراردادها و اصول و موازینی شد كه تدوین این اصول و روش ها، حسابداری نوین را پایه گذاری كرد. بررسی تحولات سیستم های حسابداری در ایران خود نیازمند تحقیقی پردامنه است و آنچه در این رساله به آن پرداخته شده، مروری بر مقالات و نوشته هایی است كه در این زمینه انتشار یافته و در دسترس بوده است.

▪ تاریخچه سیستم های حسابداری در ایران را می توان در ادوار زیر مورد مطالعه قرار داد:

۱) ایران قبل از اسلام

۲) ایران بعد از اسلام تا دوران قاجاریه

۳) از دوران قاجاریه تا انقلاب مشروطیت

۴) از انقلاب مشروطیت تا اوایل دهه چهل

۵) از اوایل دهه چهل تاكنون

۱) سیستم های حسابداری در ایران قبل از اسلام

از چگونگی سیستم های مالی و نحوه نگهداری حساب ها در ایران قبل از اسلام آثار مكتوب قابل توجهی در دست نیست. آنچه كه مسلم است در امپراتوری های هخامنشی و ساسانی حجم بزرگی از فعالیت های دیوانی و حكومتی به گرفتن باج و خراج از حكام ایالات و ولایات و پرداخت موجبات سپاهیان و دیگر عوامل حكومتی اختصاص داشته كه جهت نگهداری اطلاعات آن قطعاً سیستم های دقیق و مناسبی وجود داشته است، ولی متاسفانه به جز نوشته های تاریخی معدودی از محققین مانند ویل دورانت در كتاب هایی نظیر تاریخ تمدن، آثار مستند دیگری در این مورد در دست نیست.

طبق این مستندات، در این دوران افرادی كه به چشم و گوش شاه موسوم بودند ضمن كارهایی كه انجام می دادند مسئله نظارت بر جمع آوری خراج را نیز بر عهده داشتند. این نظام بدون اینكه تغییرات عمده ای در آن ایجاد شود تا قبل از اسلام به همین شكل ادامه داشته است.

۲) سیستم های حسابداری در ایران پس از ظهور اسلام تا دوران قاجاریه

در پی پذیرفتن اسلام روابط و مناسبات اقتصادی همانند دیگر شئون اجتماعی تحت تاثیر تعالیم مقدس اسلام دگرگونی بنیانی یافت ولی این دگرگونی عمدتاً در روابط فردی و ارتباطات تجاری شخصی خودنمایی كرد و در دیوانسالاری حكومت های ایرانی كه به جز یكی دو سلسله (صفویان و افشاریان) می توان آنها را حكومت های كوچك محلی نامید نمود مشخصی از قوانین اسلامی دیده نمی شود. شاید دلیل این موضوع عدم اعتقاد حكومت های نخستین اسلامی مانند امویان و عباسیان به اجتهاد در بنیانگذاری روش های مالی و اداری بر اساس تعالیم قرآن كریم و دستورات پیامبران عظیم الشان آن بوده است. به هر تقدیر اطلاعاتی كه از دوران اولیه حكومت های اسلامی مضبوط است نشان می دهد برادران برمكی (یحیی و جعفر برمكی) سیستم مالی دقیقی در دربار هارون الرشید ایجاد كرده بودند كه در قالب یك دیوان محاسبات عملیات مربوط به ثبت و ضبط عایدات مخارج حكومت وی را انجام می داده است.

۳) سیستم های حسابداری از دوران قاجاریه تا انقلاب مشروطیت

در دوران قاجاریه یك تحول ابتدایی در مورد سیستم های مالی در ایران ایجاد شد كه نقطه اوج آن دعوت مستشاران آمریكایی نظیر ژنرال شوراتسكف در امور ژاندارمری و مشخصاً مورگان شوستر در امور مالی بوده و این شخص یك سلسله فعالیت ها در زمینه ایجاد نظام های مالی و مالیاتی را آغاز می كند كه به دنبال قتل گریبایدوف و اولتیماتوم دولت روس، دولت ایران به اجبار وی را از ایران اخراج كرده و به كار او پایان می دهد.

بعدها فردی آمریكایی به نام دكتر آرتور میلسپو به ایران دعوت می شود و او سیستم هایی در وزارت دارایی و گمركات ایجاد می كند كه بعضی از این سیستم ها هنوز در برخی موسسات دولتی رایج است. اعطای امتیاز استخراج نفت به ویلیام ناكس دارسی و به دنبال آن تاسیس شركت نفت ایران و انگلیس و همچنین اعطای امتیاز تاسیس بانك های استقراضی و شاهنشاهی به بیگانگان در اواخر دوران قاجاریه، زمینه را برای ورود روش های مالی و اداری پیشرفته به كشور فراهم ساخته ولی این روش ها تا مدت ها در حصار همین موسسات و بنگاه های اقتصادی باقیمانده و راهی در سایر موسسات و دوایر دولتی یا خصوصی پیدا نمی كند.

۴) سیستم های حسابداری از انقلاب مشروطیت تا اوایل دهه چهل

نطفه حسابداری و حسابرسی نوین با پیروزی انقلاب مشروطه و تصویب قانون اساسی آن بسته می شود. انقلاب مزبور در بحبوحه وخامت شدید اوضاع اقتصادی، كسری بودجه و استقراض های خارجی فزاینده و تشدید حیف و میل های دیوانیان و درباریان، افزایش خودكامگی و دخل و تصرف های حكام ایالات و ولایات به پیروزی می رسد. پیدایش مفاهیم و ابزارهای دفترداری و حسابداری نوین (عمدتاً دولتی) در ایران موارد چنین مشغله ای بوده است كه از همان ابتدا در قوانین كشور انعكاس می یابد. نخستین قوانین مالی و اقتصادی یادگار دوره دوم مجلس شورای ملی است.

در این دوره است كه نخستین بودجه نوین كشوری، نخستین قانون مالیاتی (قانون مالیات بلدی بر وسائط نقلیه مصوب ۱۳۲۸ قمری)، نخستین قانون تجاری (قانون قبول و نكول بروات تجاری مصوب ۱۳۲۸ قمری) و بالاخره نخستین قانون حسابداری و حسابداری دولتی (قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۲۹ قمری) به تصویب می رسد.

فكر اعزام محصل به خارج جهت فراگرفتن رشته حسابداری، اولین بار در دهه اول قرن توسط بانك ملی ایران مورد توجه قرار گرفت. ابتدا عده ای برای كارآموزی و مطالعه در رشته های مختلف بانكی، منجمله حسابداری به بانك های خارج فرستاده شدند و سپس در سال ۱۳۱۵ یك گروه ۱۲ نفری را كه از طریق كنكور انتخاب شده بودند برای تحصیل علمی و عملی در رشته تخصصی حسابداری به انگلستان اعزام كردند. به همت تعدادی از فارغ التحصیلان یاد شده سرانجام شركت ملی نفت در سال ۱۳۳۶ موافقت خود را با تاسیس یك آموزشگاه عالی حسابداری اعلام كرد. این آموزشگاه كه از سال ۱۳۵۳ شمسی نام دانشگاه حسابداری و علوم مالی به خود گرفت دارای دوره هایی تا سطح فوق لیسانس بود.

ناگفته نماند كه بعضی موسسات فرهنگی دیگر نیز از قبیل موسسه علوم بانكی، دانشكده بازرگانی، دانشكده علوم اداری دانشگاه تهران، دانشگاه ملی و... تدوین رشته های مختلف حسابداری را تا حدودی در برنامه خود گنجانیدند.

۵) سیستم های حسابداری از اوایل دهه چهل تاكنون

تغییرات ساختار اقتصادی در سال های ۱۳۴۲ و بعد از آن و گسترش نظام اقتصادی نوینی كه نام سرمایه داری وابسته گرفت سبب شد كه حسابداری به عنوان فنی كه نیازهای اطلاعاتی موسسات و شركت های جدید التاسیس را برآورده می ساخت، مطرح شود.

این نیاز روزافزون بازار كار به وجود حسابداران تحصیل كرده موجب آن شد كه موسسات آموزش حسابداری رونق یابد. یكی از پیامدهای تحولات اقتصادی، اجتماعی یاد شده ظهور گروه های صنعتی بزرگ مانند گروه كفش ملی، گروه صنعتی بهشهر و چند شركت خودرویی از قبیل شركت جیپ (پارس خودرو)، شركت ایران ناسیونال (ایران خودرو)، شركت سایپا، زامیاد و... بود و همچنین با سرازیر شدن سرمایه های خارجی به ایران چندین شركت و موسسه چندملیتی دارویی و صنعتی در ایران تشكیل شد كه وجود این گروه های صنعتی و مجتمع های تولیدی بزرگ كه به مناسبت حجم فعالیت های خود امكان اداره كردن آنها با سیستم های سنتی وجود نداشت، موجب شد كه سیستم های مدیریت نوین با اقتباس از سیستم های مدیریت خارجی در آنها رایج شود.

استفاده از مشاوران خارجی در امر سیستم دهی در همه ابعاد فنی و مدیریت و از جمله سیستم های مالی و صنعتی موجب بروز تحولات جدی در سیستم های حسابداری این موسسات و به تبع آن گسترش روش های نوین و معرفی سیستم های جدید در سایر موسسات شد. تشكیل شعبات شركت های بین المللی موجب شد كه موسسات حسابرسی صاحب نام خارجی، مبادرت به تاسیس شعبه در ایران نمایند كه از آن جمله موسسات كوپرز اند لیبراند، وینی مری، پیت مارویك و پرایس واترهاوس را می توان نام برد. اغلب این موسسات علاوه بر كار حسابرسی به امر طراحی سیستم های حسابداری مالی و صنعتی نیز مشغول شدند و به این ترتیب نقش مهمی در گسترش سیستم های نوین حسابداری در ایران بر عهده گرفتند.

شاید اولین سازمان و موسسه ایرانی كه با هدف اشاعه مفاهیم نوین مدیریت و بهبود روش های اداری و سیستم های اطلاعاتی تشكیل شد سازمان مدیریت صنعتی بود كه در سال ۱۳۴۱ با تصویب هیات وزیران به عنوان یك سازمان وابسته به وزارت صنایع، كار خود را آغاز كرد.

این سازمان بعدها در سال ۱۳۴۷ به صورت یك شركت سهامی خاص تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران درآمد و تا به امروز فعالیت خود را در امر سیستم دهی و آموزش و تحقیق در همه زمینه های مدیریت منجمله طراحی و استقرار سیستم های حسابداری و مالی ادامه داده است. از اواخر دهه چهل، استفاده از كامپیوتر نیز در موسسات و شركت های بزرگ نظیر شركت ملی نفت ایران آغاز شد.

ابتدا در سیستم های عملیاتی مانند سیستم كنترل موجودی و انبارها و به تدریج در سایر سیستم ها مانند حقوق و دستمزد و حسابداری مالی و صنعتی كاربرد كامپیوتر رایج شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اغلب موسسات یادشده منحل شدند و كارشناسان و كاركنان آنها جذب سایر سازمان ها و موسسات ایرانی شدند و بعضی مبادرت به تاسیس موسسات حسابرسی و خدمات مالی نمودند.

ملی شدن صنایع و مصادره شدن موسسات و شركت های متعلق به وابستگان رژیم گذشته و لزوم كنترل های متمركز از سوی سازمان هایی نظیر سازمان صنایع ملی بنیاد مستضعفان، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سایر نهادها و ارگان هایی كه متولی صنایع دولتی و تحت پوشش بودند، موجب شد كه موسسات حسابرسی وابسته به این سازمان ها تشكیل شود.

از جمله این موسسات موسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه بود. این موسسه پس از تشكیل، ضرورت ایجاد واحد خدمات مدیریت برای پاسخگویی به نیازهای مدیریت شركت های تحت پوشش را احساس كرد و از این رو با دعوت از متخصصین صاحب تجربه اقدام به ایجاد چنین واحدی كرد. این موسسه كه بعدها با تشكیل سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران (مصوب پنجم دی ماه ۱۳۶۶) به آن سازمان منضم شد، در طول مدت فعالیت خود توانست نظام های حسابداری مالی و حسابداری صنعتی بسیاری را طراحی و اجرا نماید.

منبع : آفتاب

 

 

مقاله در باره استانداردهای حسابداری

مقدمه‌

استانداردهای حسابداری ایران عمدتاً با استانداردهای بین‌المللی مطابقت دارد، از جمله موارد مطابقت کامل، استاندارد حسابداری شماره 15 تحت عنوان<حسابداری سرمایه‌گذاریها>ست که با استاندارد بین‌المللی شماره 25 مغایرتی ندارد. براساس استاندارد حسابداری شماره 15، سود سهمی موجب تغییر در مبلغ دفتری سرمایه‌گذاری نمی‌شود. طبق همان استاندارد سرمایه‌گذاریهای کوتاهمدت سریع‌المعامله در بازار را می‌توان در صورتهای مالی به ارزش بازار منعکس کرد و سود یا زیان حاصل از تغییرات قیمت آنها را در طی دوره به حساب درامد یا هزینه دوره منظور نمود. از طرف دیگر براساس استاندارد حسابداری شماره 3 تحت عنوان <درامد عملیاتی>، سود حاصل از سرمایه‌گذاریهایی که به‌ روش ارزش ویژه ثبت نشده است، در زمان احراز حق دریافت توسط سهامدار، شناسایی می‌شود.

این مقاله به ارائه مسائل، اشکالات یا ابهاماتی می‌پردازد که در مورد موضوعات بالا و کاربرد آنها وجود دارد.

هدفهای گزارشگری مالی‌

در ماه آوریل سال 1971 هیئت‌مدیره انجمن حسابداران رسمی امریکا(AICPA) برای تدوین چارچوب نظری حسابداری دو گروه تحقیق تعیین کرد که یکی از آن دو به نام کمیته تروبلاد(Trueblood) ، ماموریت یافت که هدفهای گزارشگری مالی را تدوین کند.

برخی از هدفهای صورتهای مالی که طبق گزارش کمیته تروبلاد تنظیم و ارائه شد به‌شرح زیر است:

ارائه اطلاعاتی که مبنای تصمیمات اقتصادی قرار گیرد؛

تامین نیازهای آن دسته از استفاده‌کنندگان که اختیار، توانایی یا منابع محدودی دارند و به ‌همین دلیل نمی‌توانند به‌راحتی اطلاعات مالی را به‌ دست آورند و به صورتهای مالی به‌عنوان یگانه منبع اطلاعات درباره فعالیتهای شرکت، اتکا می‌کنند؛

ارائه اطلاعاتی سودمند به سرمایه‌گذاران تا آنها بتوانند جریانهای نقدی آینده را پیشبینی، مقایسه و ارزیابی کنند؛

ارائه اطلاعاتی به استفاده‌کنندگان برای پیشبینی، مقایسه و ارزیابی قدرت سوداوری شرکت؛

ارائه اطلاعاتی مفید برای قضاوت درباره توانایی مدیریت از نظر استفاده بهینه از منابع شرکت در جهت دستیابی به‌ هدف اصلی شرکت؛

ارائه اطلاعات عینی و ذهنی درباره مبادلات اقتصادی و سایر رویدادها که برای پیشبینی، مقایسه و قضاوت درباره قدرت سوداوری شرکت مفید باشد؛

ارائه وضعیت مالی به‌گونه‌ای که برای پیشبینی، مقایسه و ارزیابی قدرت سوداوری شرکت مفید باشد. این گزارش باید در مورد مبادلات شرکت و سایر رویدادها که بخشی از چرخه‌های ناقص ایجاد درامد هستند، اطلاعاتی را ارائه کند.

استانداردهای حسابداری‌

استانداردهای حسابداری، مقررات حاکم‌بر چگونگی انجام کار حسابداری هستند.

استانداردها به‌عنوان قواعد پایدار مورد پذیرش همگان قرار می‌گیرند، اما در عمل به‌طور دائم در تغییرند.

استانداردهای حسابداری معمولاً شامل سه بخش به‌شرح زیرند:

شرح مسئله،

بحث مستدل یا ارائه راههایی برای حل مسئله،

ارائه راه‌حل مطلوب.

بنابراین بحث در مورد مسئله می‌تواند به روشن شدن ابعاد مختلف مسئله و در نتیجه ارائه راه‌حل مطلوبتر بینجامد.

یکی از دلایل تدوین استانداردها، ارائه اطلاعات روشن، قابل اعتماد، دارای ثبات رویه و مقایسه‌پذیر در مورد وضعیت مالی، نتایج عملیات و شیوه رفتار شرکت است. در ادامه، اشکالاتی که استاندارد شماره 15 با توجه به هدف تدوین استانداردها دربردارد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مفهوم درامد و سود

تعریف سود از نظر اقتصاددانانی مانند هیکس(Hicks) ،که از نظر مفهومی و تعیین پایه روشهای شناسایی سود، مورد قبول حسابداران نیز قرار گرفته، این است که سود عبارت از میزان پولی است که اگر در طول یک دوره خرج شود، وضعیت شخص در پایان دوره مانند اول دوره باشد.

از تعریف فوق مفهوم نگهداشت سرمایه استخراج شده است. یکی از انواع مفاهیم نگهداشت سرمایه، مفهوم نگهداشت پول یا سرمایه مالی است که برحسب واحد پولی محاسبه می‌شود و درحال‌حاضر مبنای اصلی تدوین استانداردهای حسابداری قرار گرفته است.

با استفاده از مفهوم نگهداشت سرمایه مالی می‌توان گفت که سود عبارت از مبلغی است که شرکت می‌تواند پس از پایان دوره مالی به صاحبان سهام خود پرداخت کند و در میزان سرمایه صاحبان سهام از نظر پولی (مبلغ) تغییری ایجاد نشود. براساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی، درامد عبارت است از افزایش در حقوق صاحبان سرمایه، به‌جز مواردی که به آورده صاحبان سهام مربوط می‌شود.

ویژگی سرمایه‌گذاریها

در بین مجموعه اقلامی که در ترازنامه تحت عنوان داراییها و بدهیها منعکس می‌شوند و مبلغ خالص آنها معادل حقوق صاحبان سهام شرکت است، مبالغ سرفصلهای داراییهای ثابت، داراییهای نامشهود، موجودی کالا و سرمایه‌گذاریها ممکن‌است با قیمت روز آنها متفاوت باشد. در تمام موارد فوق چنانچه خالص ارزش فروش کمتر از قیمت تمام شده و یا خالص ارزش دفتری باشد، باید برای مابه‌التفاوت ذخیره کاهش ارزش در حسابها منظور شود.

داراییهای ثابت، داراییهای مشهودی است که به‌منظور استفاده در تولید یا عرضه کالاها یا خدمات، اجاره به دیگران یا برای مقاصد اداری به وسیله واحد تجاری نگهداری می‌شود و انتظار می‌رود بیش از یک دوره مالی مورد استفاده قرار گیرد. در نتیجه داراییهای مذکور برای استفاده در فرایند عملیات نگهداری می‌شود و اصولاً هیچ قصد اولیه‌ای در مورد فروش و احتمالاً کسب سود حاصل از فروش آنها در واحد تجاری وجود ندارد. به‌همین دلیل و با توجه به اینکه برای انواع داراییهای ثابت استفاده شده و در شرایط مختلف، بازاری که بتوان براساس آن قیمت داراییهای استفاده شده را تعیین کرد وجود ندارد، شناسایی کاهش ارزش آنها عمدتاً برمبنای استهلاک منظور شده در دوران استفاده، مورد قبول قرار می‌گیرد و به‌جز در موارد غیرعادی که یک دارایی کلاً قابلیت استفاده خود را از دست می‌دهد، معمولاً موضوع لزوم منظور کردن ذخیره کاهش ارزش برای داراییهای ثابت مطرح نمی‌شود.

داراییهای نامشهود، داراییهای غیرپولی و فاقد ماهیت عینی است که به‌منظور استفاده در تولید یا عرضه کالاها یا خدمات، اجاره به دیگران یا برای مقاصد اداری با قصد استفاده طی بیش از یک دوره مالی توسط واحد تجاری تحصیل شده‌ است، مشروط بر آنکه قابل تشخیص باشد. همان‌طور که از تعریف مشخص می‌شود، هدف از تحصیل داراییهای نامشهود نیز فروش آنها و در نتیجه کسب درامد حاصل از آن نیست، بلکه این داراییها نیز وسیله‌ای برای انجام کار و فعالیتهای تجاری است و حتی اگر در صورت توقف عملیات واحد تجاری، داراییهای ثابت را بتوان به‌قیمتی که ممکن‌است کمتر از خالص ارزش دفتری آنها باشد، فروخت، در مورد داراییهای نامشهود ممکن‌است این امکان نیز پدید نیاید.

با آنکه ماهیت داراییهای ثابت و داراییهای نامشهود چنان است که عمدتاً در فرایند عملیات مورد استفاده و بهره‌برداری قرار می‌گیرد، در مورد هر دو دسته داراییهای مذکور نیز می‌توان از تجدید ارزیابی به‌عنوان یک نحوه عمل جایگزین در مقابل خالص ارزش دفتری آنها استفاده کرد.

موجودی کالا نیز دارایی‌ است که به‌قصد فروش به‌همان صورتی که خریداری شده و یا تبدیل و تکمیل و سپس فروش، نگهداری می‌شود و قصد واحد تجاری آن‌ است که در اثر فروش آن و نه در اثر نگهداری آن، به سود دست یابد. در نتیجه مقطع شناسایی درامد در مورد موجودیهای کالا، زمان فروش و انتقال مزایا و مخاطرات مالکیت آنها به خریدار تعیین شده است.

اما سرمایه‌گذاریها در این میان وضعیت دیگری دارد. طبق تعریف، سرمایه‌گذاری نوعی دارایی است که واحد سرمایه‌گذار برای افزایش منافع اقتصادی از طریق توزیع منافع (به‌شکل سودسهام، سود تضمین شده و اجاره)، افزایش ارزش یا سایر مزایا (مانند مزایای ناشی از مناسبات تجاری) نگهداری می‌کند. یعنی هدف از سرمایه‌گذاریها عمدتاً کسب سود ناشی از نگهداری آنهاست و در کنار آن نیز ممکن‌است سود ناشی از فروش آنها، درامدی برای واحد تجاری ایجاد کند.

با شرح فوق می‌توان چنین نتیجه گرفت که تنها دارایی که واحد تجاری، قصد کسب درامد یا سود از طریق نگهداری آن را دارد، سرمایه‌گذاریهاست و در نتیجه باید به سرمایه‌گذاریها با دید دیگری نگریست. در این نوشته فقط به <سرمایه‌گذاری در سهام سایر شرکتها> می‌پردازیم.

درامدهای مربوط به سرمایه‌گذاری در سهام سایر شرکتها

درامدهای سرمایه‌گذاری در سهام سایر شرکتها بدون در نظر گرفتن چگونگی شناسایی آنها به اشکال مختلف زیر حاصل می‌شوند:

سود تقسیمی (نقدی)،

سود سهمی،

افزایش ارزش،

فروش.

از میان درامدهای فوق بر طبق استانداردها، همه بر ثبت درامد ناشی از سود تقسیمی (نقدی) و فروش سرمایه‌گذاری در سایر شرکتها اتفاق نظر دارند.

اما در مورد درامد ناشی از سود سهمی و افزایش ارزش سرمایه‌گذاری در سایر شرکتها تردیدهایی وجود دارد. بر طبق استاندارد حسابداری سرمایه‌گذاریها در ایران تغییرات ارزش سرمایه‌گذاریها در مورد سرمایه‌گذاریهای سریع‌المعامله در بازار را می‌توان به حساب درامد (یا هزینه) منظور کرد. اما منظور نمودن سود سهمی به‌عنوان درامد مجاز نیست.

سود سهمی‌

کمیته رویه‌های حسابداری انجمن حسابداران رسمی امریکا معتقد است که سود سهمی، درامد دریافت‌کنندگان آن به حساب نمی‌آید و دلیل اعتقاد خود را تئوری تفکیک شخصیت ذکر می‌کند. این کمیته استدلال می‌کند که شرکت، یک شخصیت جداگانه است و تا هنگامی که چیزی از داراییهای شرکت جدا نشده باشد، هیچ‌گونه درامدی کسب نشده است.

“درامد شرکت متعلق به خود شرکت است نه متعلق به سهامداران آن و تنها در صورت توزیع سود نقدی سهام است که انتقال دارایی از شرکت به سهامداران رخ می‌دهد و بنابراین می‌توان آن را درامد دریافت‌کنندگان سود نامید. سود سهمی ممکن‌است نتیجه افزایش تحقق‌نیافته در ارزش شرکت باشد اما تا زمانی که نتوان آن را تقسیم سود به سهامداران یا انتقال دارایی از شرکت به آنان تلقی کرد، نمی‌توان آن را سود سهامداران نامید. علاوه‌بر توجه به تئوری تفکیک شخصیت، تاکید اساسی بر مفهوم تحقق نیز از ویژگیهای خاص این استدلال است. تفسیر دیگری از تئوری تفکیک شخصیت که به نتیجه‌گیری متفاوتی می‌انجامد این است که سود انباشته نشاندهنده بخشی از جمع حقوق صاحبان سهام است و بنابراین سود شرکت که منجربه افزایش سود انباشته می‌شود به‌معنی افزایش حقوق صاحبان سهام نیز هست. هنگامی که ارزش حقوق صاحبان سهام در نتیجه سرمایه‌گذاری مجدد سود شرکت افزایش می‌یابد، می‌توان گفت که سود عاید سهامداران شده است. براساس این تفسیر، نه سود سهام نقدی و نه سود سهمی، هیچیک درامد صاحبان سهام عادی نیستند.”

براساس بند 43 استاندارد شماره 15 “دریافت سود سهمی (یا سهام جایزه) موجب تغییر در مبلغ دفتری سرمایه‌گذاری نمی‌شود بلکه به‌منظور تعیین مبلغ دفتری هر سهم، مبلغ دفتری سرمایه‌گذاری باید به تعداد کل سهام موجود بعد از دریافت سود سهمی تقسیم شود”.

در بند 44 استاندارد، استدلال مربوط‌به وضع آن قسمت از استاندارد که در بند 43 درج شده به‌شرح زیر بیان شده است:

“دریافت سود سهمی یا سهام جایزه منجربه ورود وجه نقد یا داراییهای دیگر به واحد تجاری سرمایه‌گذار نمی‌شود. به بیان دیگر، واحد تجاری سرمایه‌گذار با دریافت سود سهمی چیزی جز آنچه داشته است، تحصیل نمی‌کند. به‌همین دلیل در زمان دریافت سود سهمی نمی‌توان درامد سرمایه‌گذاری را شناسایی کرد و یا بهای تمام شده سرمایه‌گذاری را افزایش داد. دریافت سود سهمی تنها باعث افزایش تعداد سهام در سرمایه‌گذاری مربوط و در نتیجه کاهش مبلغ دفتری هر سهم موجود می‌شود. از سوی دیگر تقسیم سود به‌شکل نقد و سپس افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده در تعریف سود سهمی طبق این استاندارد قرار نمی‌گیرد. ضمن اینکه به‌موجب اصلاحیه قانون تجارت، واحد سرمایه‌گذار حق مطالبه سود سهام نقدی را دارد و تنها در صورت تمایل، این حق را در قبال کسب سهام جدید واگذار می‌کند که این امر به‌منزله دریافت سود سهام و پرداخت مجدد آن در قبال سهام جدید است. بدین‌ترتیب سود سهام نقدی مزبور با رعایت الزامات این استاندارد و استاندارد حسابداری شماره 3 با عنوان <درامد عملیاتی> شناسایی می‌شود.”

در استاندارد فوق سود سهمی معادل سهام جایزه در نظر گرفته شده است در حالی‌که سود سهمی عبارت از تسویه قسمتی از سود قابل تقسیم به صورت سهام و از طریق افزایش سرمایه است، اما سهام جایزه عبارت از انتقال اندوخته‌ها به حساب سرمایه و در نتیجه تغییر در تعداد سهام است.

سود سهمی از این نظر که باعث کاهش یکی از بدهیهای شرکت تحت عنوان سود سهام پیشنهادی و پرداختنی می‌شود، موجب جلوگیری از خروج وجه نقد از شرکت می‌شود و به‌همین دلیل باعث افزایش ارزش شرکت می‌گردد و در نتیجه سهامداران نیز از عملیات فوق فایده می‌برند و باید درامد مربوط به آن را ثبت کنند.

اما چنانچه سود سهمی را از این نظر که می‌تواند از محل بخشی از حقوق صاحبان سهام یعنی سود انباشته تامین شود، معادل سهام جایزه بدانیم و به‌همین دلیل اجازه ثبت آن به‌عنوان درامد به شرکت سرمایه‌گذار داده نشود، همین استدلال در مورد سود تقسیمی نقدی هم مصداق خواهد داشت، زیرا بخشی از سود تقسیمی نقدی هم می‌تواند از محل سود انباشته باشد. در نتیجه محدود کردن سود حاصل از سرمایه‌گذاریها به سود تقسیمی نقدی در زمانی که سرمایه‌گذاریها به اقل بهای تمام‌شده و خالص ارزش فروش در حسابها منعکس می‌شوند از هر دو سو توام با اشکال است زیرا چنانچه شرکت سرمایه‌پذیر، سیاست تقسیم سود هر چه کمتر را در پیش بگیرد، درامد شرکت سرمایه‌گذار از این محل کاهش می‌یابد و در زمانی که شرکت سرمایه‌پذیر، سیاست تقسیم سود هر چه بیشتر را در پیش بگیرد، گرچه سود تقسیمی از محل سودهای انباشته یا اندوخته‌ها باشد، درامد شرکت سرمایه‌گذار از این محل افزایش خواهد یافت.

استاندارد وضع شده در این مورد باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران در مجامع عمومی تمام تلاش و توان خود را بر تقسیم تمام سود قابل تقسیم قرار دهند که این امر موجب خروج وجه نقد از شرکت و در نتیجه کاهش ارزش شرکت و محروم شدن آن از سرمایه‌گذاریهای جدیدی که بازده مناسب دارند، می‌گردد. ضمن آنکه استاندارد یادشده بر خلاف بخشی از هدفهای گزارشگری مالی است، یعنی با توجه به اینکه سود حاصل از سرمایه‌گذاریها در زمانی که از رویه بهای تمام‌شده برای ارزشگذاری سرمایه‌گذاری در سایر شرکتها استفاده می‌شود، صرفاً مبتنی بر سود تقسیمی نقدی است، استفاده‌کنندگان از صورتهای مالی از تغییرات ایجاد شده در ارزش سرمایه‌گذاری به‌دلیل نتایج فعالیت که بخشی از آن تقسیم نشده است یا به‌دلیل آنکه سود تقسیمی شامل سود انباشته انتقال یافته از سالهای قبل است، اطلاع نمی‌یابند. در نتیجه صورتهای مالی نمی‌توانند هدفهای گزارشگری مالی را تامین کنند.

“ضمن آنکه سود شاخصی است از بیشترین مبلغی که می‌تواند به‌صورت سود تقسیمی، توزیع یا دوباره در شرکت سرمایه‌گذاری و یا برای گسترش دادن شرکت در سازمان نگهداری شود. به‌سبب تفاوت بین سود حسابداری تعهدی و حسابداری نقدی، یک سازمان ممکن‌است مبلغی را به‌عنوان سود شناسایی (ثبت) کند ولی وجوهی در دست نداشته باشد که به‌عنوان سود تقسیمی پرداخت کند. از این‌رو شناسایی (ثبت) سود به‌خودی خود، پرداخت سود تقسیمی را تضمین نمی‌کند.”

با توجه به توضیحات پیشگفته و با توجه به اینکه درهرحال سود تحصیل شده توسط شرکت سرمایه‌پذیر موجب افزایش در ارزش داراییها و در نتیجه افزایش در حقوق صاحبان سهام شرکت سرمایه‌گذار می‌شود، چنانچه این افزایش براساس میزان سود تقسیمی اندازه‌گیری شود، برپایه تصمیمگیری در مورد چگونگی پرداخت سود سهام قرار می‌گیرد، در نتیجه اضافه ارزش ایجاد شده در طی دوره در آن به‌درستی اندازه‌گیری نمی‌شود.

موضوع دیگری که باید درباره آن بحث شود این است که براساس استانداردهای موجود چنانچه سود سهمی توزیع شود، شرکت سرمایه‌گذار درامدی در حسابها ثبت نخواهد کرد در حالی‌که چنانچه همین عمل به دو عمل مستقل تبدیل شود و ابتدا تقسیم سود نقدی و سپس افزایش سرمایه به‌صورت جداگانه ملاک عمل قرار گیرد، این وضعیت موجب آن می‌شود که شرکت سرمایه‌گذار قادر به ثبت درامد حاصل از سود سهام تقسیمی گردد و این دقیقاً برخلاف برخی از هدفهای گزارشگری مالی است که در ابتدای مقاله مطرح شد. در این وضعیت اجازه داده شده است که با محتوای یگانه، به‌دلیل تفاوت در شکل، دو نوع ثبت حسابداری مختلف انجام شود که منجربه شناسایی درامد در یکی و شناسایی نکردن درامد در دیگری برای سرمایه‌گذار شود.

آثار سود تحصیل شده توسط شرکت سرمایه‌پذیر در قیمت سهام‌

براساس بند 30 استاندارد حسابداری شماره 3 تحت عنوان <درامد عملیاتی> سود سهام حاصل از سرمایه‌گذاریهایی که به‌روش ارزش ویژه ثبت نشده است، در زمان احراز حق دریافت توسط سهامدار، به‌استثنای سود سهام حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری فرعی به‌عنوان درامد عملیاتی شناسایی می‌شود.

در نتیجه چنانچه شرکت سرمایه‌گذار، سهام شرکت سرمایه‌پذیر را در تاریخی نزدیک به تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام آن خریداری کند، سود تقسیمی مصوب مجمع عمومی موجب تحقق درامد برای شرکت سرمایه‌گذار می‌شود، در حالی که قیمت تمام‌شده آن سرمایه‌گذاری، مبلغی است که به‌علت کسب سود در طول دوره مالی تا زمان خرید سهام متورم شده و در مقایسه با سرمایه‌گذاری که مثلاً ده ماه قبل آن سهام را خریداری کرده مبلغ بیشتری است. ممکن‌است استدلال شود که چنانچه توزیع سود در مجمع عمومی تصویب شود، موجب کاهش قیمت سهام می‌شود و در نتیجه خالص ارزش فروش سهام آن شرکت از قیمت تمام‌شده آن برای سرمایه‌گذار کمتر می‌شود و سرمایه‌گذار مجبور می‌شود برای جبران کاهش ارزش آن، ذخیره در حسابها منظور کند، اما این استدلال در صورت اعمال روش قیمتگذاری اقل قیمت تمام شده و خالص ارزش فروش، سست است و در مورد سرمایه‌گذاریها که مشخصاً قیمت خرید آن به زمان بستگی دارد، نباید آن بخش از قیمت را که به‌دلیل تملک سود کسب شده پرداخت شده، به‌عنوان جزئی از قیمت تمام‌شده منظور کرد، زیرا قابلیت مقایسه آن قیمت تمام‌شده حتی با قیمت تمام‌شده سهامی که همان سرمایه‌گذار در تاریخی با فاصله کمتری از تاریخ مجمع عمومی عادی قبلی خریداری کرده، امکانپذیر نمی‌شود. البته استاندارد، سود سهام تحقق یافته را که از تقسیم اندوخته‌ها یا سود انباشته پیش از تحصیل سرمایه‌گذاری ناشی می‌شود، مستثنی کرده ولی آن را به سود سال جاری تحصیل شده قبل از تاریخ تملک سهام تعمیم نداده است.

بند 31 استاندارد حسابداری<درامد عملیاتی> این امر را به شکل زیر توضیح داده است:

“درامد عملیاتی مرتبط با سود سهام در زمان احراز دریافت توسط سهامدار شناسایی می‌شود. در برخی شرایط، مثلاً در مواردی که سود سهام از محل اندوخته‌ها یا سود انباشته مصوب پیش از تحصیل سرمایه‌گذاری اعلام می‌شود، این‌گونه مبالغ معرف بازیافت بخشی از بهای تمام شده سرمایه‌گذاری است و درامد محسوب نمی‌شود. به بیان دیگر، بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری تنها هنگامی با سود سهام دریافتی یا دریافتنی کاهش داده می‌شود که سود سهام مزبور مازاد بر سهم شرکت سرمایه‌گذار از سودهای مصوب شرکت‌سرمایه‌پذیر پس‌ازتحصیل‌سرمایه‌گذاری باشد.”

شناسایی اوراق بهادار سریع‌المعامله در بازار به‌ارزش بازار

براساس بند 5 استاندارد حسابداری شماره 15 <حسابداری سرمایه‌گذاریها> “سرمایه‌گذاری سریع‌المعامله در بازار نوعی سرمایه‌گذاری است که برای آن بازار فعالی که آزاد و در دسترس است، وجود دارد به‌طوری که از طریق آن بتوان به‌ارزش بازار یا شاخصی قابل اتکا که محاسبه ارزش بازار را امکانپذیر سازد، دست یافت”.

براساس تعریف فوق مصداق مشخص سرمایه‌گذاریهای سریع‌المعامله در بازار، سرمایه‌گذاری در اوراق بهاداری است که در بورس اوراق بهادار معامله می‌شود.

براساس بند 29 استاندارد حسابداری شماره 15 <حسابداری سرمایه‌گذاریها> “سرمایه‌گذاریهای سریع‌المعامله در بازار هرگاه به‌عنوان دارایی جاری نگهداری شود، باید در ترازنامه به یکی از دو روش زیر منعکس شود:

الف- ارزش بازار،

ب - اقل قیمت تمام‌شده و خالص ارزش فروش” .

در مورد پذیرش ارزش بازار در سرمایه‌گذاریهای جاری در استاندارد بین‌المللی شماره 25، مقدمه استاندارد مذکور استدلالها را چنین مطرح می‌کند:

“عده‌ای استدلال می‌کنند که چون سرمایه‌گذاریهای کوتاهمدت به‌سهولت تبدیل‌پذیر به وجه نقد یا معادل وجه نقد است، بهتر است به ارزش متعارف که معمولاً همان ارزش بازار است، ارزیابی شود. سرمایه‌گذاریها با موجودیهای کالا فرق دارد زیرا سرمایه‌گذاریها را می‌توان بدون زحمت به فروش رساند در حالی‌که شناسایی سود در مورد موجودی کالا قبل از حصول اطمینان از فروش آنها معمولاً مناسبت ندارد. واحد تجاری می‌تواند هر یک از سرمایه‌گذاریهای خود را بفروشد، مثلاً سرمایه‌گذاری در سهام را می‌تواند به فروش برساند و وجوه حاصل از آن را مجدداً در حساب سپرده بانکی سرمایه‌گذاری کند بدون آنکه آسیبی به واحد تجاری وارد آید. بنابراین، ارائه سرمایه‌گذاریها به‌ارزش بازار مناسب است. طرفداران ارزش بازار همچنین استدلال می‌کنند که انعکاس سرمایه‌گذاریها به بهای تمام‌شده تاریخی به مدیریت این امکان را می‌دهد که درامد آن را به‌تشخیص و دلخواه خود شناسایی کند، زیرا سرمایه‌گذاریهای خاصی را می‌تواند به فروش رسانده و بیدرنگ همان سرمایه‌گذاریها را مجدداً خریداری و سود حاصل را در صورت سود و زیان گزارش کند، هر چند این معاملات، تغییری در وضعیت اقتصادی واحد تجاری پدید نیاورده است”.

در مورد مزایای انعکاس سرمایه‌گذاریها به‌ارزش بازار در بند 25 استاندارد حسابداری شماره 15 <حسابداری سرمایه‌گذاریها> چنین توضیح داده شده است:

“استفاده از ارزش بازار در مورد سرمایه‌گذاریهای سریع‌المعامله در بازار عملاً موجب می‌شود کلیه تغییرات در ارزش بازار سرمایه‌گذاری در صورتهای عملکرد مالی شناسایی شود، صرف نظر از اینکه سرمایه‌گذاری به فروش رسیده یا نرسیده باشد. کاربرد این مبنای اندازه‌گیری در تعیین مبلغ دفتری آن گروه از سرمایه‌گذاریهای سریع‌المعامله در بازار که به‌عنوان داراییهای جاری طبقه‌بندی می‌شوند به‌دلایل زیر مناسب است:

الف- نتیجه عملیات واحد تجاری به‌نحو مطلوبتری منعکس می‌شود چون هرگونه افزایش در ارزش بازار سرمایه‌گذاری، به‌سبب مستند بودن به دریافت وجه نقد یا انتظار قرین به یقین به دریافت وجه نقد، معرف سود تحقق یافته دوره است. باضافه، این مبنا ارزیابی بهتری از عملکرد مدیریت فراهم می‌کند ؛

ب - از نقطه نظر واقعیت اقتصادی و یکنواختی عمل، عینی‌ترین ابزار اندازه‌گیری تاثیر مالی تصمیمات مربوط به خرید، فروش و نگهداری سهام طی دوره است. اگر چه سود یا زیان ممکن‌است در تاریخ ترازنامه منظور نشده باشد، ولی واقعیت اقتصادی این است که مدیریت از طریق فروش سرمایه‌گذاری، توانایی تبلور آنها را داشته اما به‌عمد چنین نخواسته است ؛

ج- دستکاری نتیجه عملیات به‌وسیله مدیریت واحد تجاری از طریق انتخاب زمان فروش سرمایه‌گذاری ناممکن می‌شود؛

د- ارزش بازار، خاصه‌ای از دارایی است که برای مدیریت واحد تجاری و سایر استفاده‌کنندگان صورتهای مالی بیشترین اهمیت را دارد. افزون‌بر این، استفاده از این اشکال در اندازه‌گیری اقلام مشابه با قیمتهای متفاوت را که تنها به‌لحاظ خرید در زمانهای مختلف ایجاد شده است، از بین می‌برد”.

استدلالهای فوق به‌طور تلویحی مسائل و مشکلاتی را که در بحث مربوط به اشکالات شناسایی درامد حاصل از سود سرمایه‌گذاریها صرفاً بر مبنای سود تقسیمی مطرح شد مورد تایید قرار می‌دهد. نتیجه‌ای که از استدلالهای فوق به‌دست می‌آید این است که شناسایی سرمایه‌گذاریها به‌ارزش بازار، تمام ایرادها و تناقضهای مطرح شده در موارد مختلف مورد بحث در این نوشته را از بین می‌برد و موجب ارائه اطلاعات مقایسه‌پذیر می‌شود، با این یاداوری که مقایسه‌پذیری یکی از ویژگیهای کیفی اطلاعات است. با توجه به اینکه ارزش بازار به‌طور نسبی در برگیرنده آثار تمام اطلاعات و نتایج عملیات شرکتهای سرمایه‌پذیر و چگونگی تقسیم سود آنها هست، در صورتی که فقط از روش ارزش بازار برای قیمتگذاری سرمایه‌گذاریهای سریع‌المعامله استفاده شود، همه هدفهای گزارشگری مالی تامین خواهد شد.

بنابراین ارزش بازار سهام شرکت، برایند نتایج عملیات گذشته، ساختار سرمایه و اطلاعات مربوط به سرمایه‌گذاریهای شرکت است که در آینده به بهره‌برداری می‌رسد. در نتیجه چنانچه فرضاً شرکت سود درخور توجهی به‌دست آورد ولی بخش کمی از آن را تقسیم کند و باقیمانده را در اجرای طرحهای توسعه سوداور سرمایه‌گذاری کند، اطلاعات مربوط به آن در ارزش بازار آن اثر می‌گذارد و چنانچه فقط سود تقسیمی را به‌عنوان درامد حاصل از سرمایه‌گذاریها منظور کنیم، تفاوت ارزش ایجاد شده در ارزش بازار سهام شرکت متبلور می‌شود و تفاوت ارزش در پایان دوره جاری با ارزش در پایان دوره قبل نیز به‌عنوان درامد در حسابهای سرمایه‌گذار ثبت می‌شود. یا مثلاً چنانچه شرکتی بخشی از سود انباشته یا سایر اندوخته‌های منظور شده در سالهای قبل را در یک سال تقسیم کند، گرچه مبلغ سود تقسیمی بیشتری به‌عنوان درامد در حسابهای سرمایه‌گذار ثبت می‌شود، ولی چون بخشی از حقوق صاحبان سهام یعنی سود انباشته و اندوخته نیز در اثر تقسیم بین صاحبان سهام کاهش می‌یابد، ارزش سهام شرکت در بازار به تناسب آن کاهش می‌یابد و مابه‌التفاوت ارزش بازار سهام شرکت سرمایه‌‌پذیر در پایان دوره جاری با ارزش آن در پایان دوره قبل به‌صورت کاهنده عمل می‌کند و در حساب سودوزیان و در سرفصل هزینه‌ها ثبت می‌شود و این امر موجب خنثی شدن درامد ناشی از سود تقسیمی است که به‌صورت متورم در حسابها ثبت شده است. بدیهی است مثال فوق در حالتی مطرح شده که سایر عوامل ثابت باشد و گرنه آن عوامل دیگر ممکن‌است موجب پایاپای شدن اثر کاهنده یا اثر افزاینده در مثال قبلی گردد که مربوط به عوامل دیگر است و به استدلال مورد نظر در این بحث ارتباط ندارد.

گرچه ارزشگذاری اوراق بهادار سریع‌المعامله در بازار به‌ارزش بازار، طبق استاندارد حسابداری مجاز است ولی این امر در صورتی که در زمان افزایش قیمت سرمایه‌گذاریها انجام شود، موجب افزایش سود مشمول مالیات شرکت سرمایه‌گذار می‌شود و در نتیجه بر آن اساس باید نسبت به سود حاصل از افزایش قیمت سهام براساس نرخ مالیات بر شرکتها، مالیات پرداخت کند که در حال حاضر 25 درصد است. ولی چنانچه ثبت درامد ناشی از افزایش ارزش سهام در حسابها تا زمان فروش انجام نشود، در زمان فروش مالیات وضع شده بر درامد مذکور، معادل نرخ مالیات فروش سهام است که در حال حاضر نیم درصد تعیین شده است. با توجه به تفاوت بسیار چشمگیری که بین دو نرخ مالیاتی فوق وجود دارد هیچیک از شرکتها از روش ارزش بازار برای قیمتگذاری اوراق بهادار سریع‌المعامله خود استفاده نمی‌کنند و روش قیمت تمام‌شده را که دیگر روش مجاز قیمتگذاری است، به‌کار می‌برند.

خلاصه و نتیجه‌گیری‌

استانداردهای حسابداری علاوه‌بر آنکه چگونگی حسابداری معاملات و رویدادهای مختلف را تعیین می‌کنند، موجب آثار اقتصادی نیز می‌شوند. استانداردهای حسابداری باید به‌ نحوی تدوین و تنظیم شوند که هدفهای گزارشگری مالی را تامین کنند. هدفهای گزارشگری مالی شامل ارائه اطلاعات مناسب برای تصمیمگیری اقتصادی، پیشبینی، مقایسه و ارزیابی جریانهای نقدی آینده و سوداوری و توانایی مدیریت از نظر استفاده بهینه از منابع واحد تجاری نیز هست.

سرمایه‌گذاریها، داراییهایی است که عمدتاً به‌منظور کسب سود حاصل از نگهداری تحصیل می‌شود. استاندارد حسابداری شماره 15 مربوط‌به سرمایه‌گذاریها در حال حاضر با این اشکالات مواجه است:

1- سود سهمی را حتی اگر از محل سود حاصل از فعالیتهای پس از تاریخ تحصیل ایجاد شده باشد، به‌عنوان درامد شناسایی نمی‌کند ولی اگر با همین ماهیت ابتدا سود تقسیم شود و سپس به افزایش سرمایه مبادرت شود، سود تقسیم شده را به‌عنوان درامد شناسایی می‌کند،

2- سود تقسیمی نقدی را حتی اگر از محل اندوخته‌ها و سود انباشته باشد، به‌عنوان درامد شناسایی می‌کند،

3- تفاوتی بین سود سهمی و سهام جایزه قائل نشده در حالی‌که سود سهمی تسویه قسمتی از سود قابل تقسیم به‌صورت سهام و از طریق افزایش سرمایه است و سهام جایزه انتقال اندوخته‌ها به‌حساب سرمایه است،

4- آثار ناشی از سود حاصل از فعالیتهای سال تحصیل را تا زمان تحصیل، به‌عنوان بخشی از قیمت تمام شده سرمایه‌گذاریها شناسایی می‌کند در حالی‌که این بخش از سود باید پس از تحقق از قیمت تمام‌شده کسر شود.

براساس قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه آن مصوب بهمن ماه 1380 در حالی‌که مالیات فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار معادل نیم درصد ارزش فروش و مالیات فروش سایر سهام معادل 4 درصد ارزش اسمی و به‌صورت مقطوع تعیین شده است، چنانچه بهای سرمایه‌گذاریهای شرکت به‌ارزش بازار یا ارزش ویژه شناسایی و ثبت شود، سود حاصل از تغییرات ارزش یا تغییرات در حقوق صاحبان سهام شرکت سرمایه‌پذیر (برحسب مورد) مشمول مالیات درامد شرکتها به میزان 25 درصد می‌شود. اختلاف فوق موجب می‌شود شرکتها تمایلی به استفاده از ارزش بازار یا ارزش ویژه در ثبت ارزش سرمایه‌گذاریهای خود نشان ندهند.

استانداردهای حسابداری و مقررات قانون مالیاتهای مستقیم به شرح بالا موجب شده که:

اولا-ً مدیران برای ارائه و نشان دادن استفاده بهینه از منابع واحد تجاری در تاریخ نزدیک به پایان سال مالی خود، تمام یا بخشی از سرمایه‌گذاریهای خود را بفروشند و سپس مجدداً خریداری کنند. این امر علاوه‌بر آنکه موجب توانایی مدیران در مورد هموارسازی سود می‌شود، باعث هزینه‌های اقتصادی برای واحد تجاری می‌شود که شامل هزینه مبادلات و هزینه پرداخت بهای بیشتر برای جایگزینی همان سرمایه‌گذاریهاست.

ثانیا-ً سرمایه‌گذاران در مجامع عمومی عادی شرکتها که برای تصمیمگیری در مورد تقسیم سود برگزار می‌شود، تمام تلاش خود را مصروف تصویب حداکثر سود تقسیمی می‌کنند. در اثر چنین تصمیمهایی واحدهای سرمایه‌پذیر سخت در معرض امکان خروج وجه نقد قرار می‌گیرند که موجب جلوگیری از تشکیل سرمایه، کاهش امکانات سرمایه‌گذاری و جلوگیری از توسعه آینده شرکت می‌گردد که برای اقتصاد کشور زیانبار و مخرب است.

به‌نظر می‌رسد استفاده اجباری از ارزش بازار در ارزشگذاری سرمایه‌گذاریها در مورد اوراق بهادار سریع‌المعامله در بازار و استفاده از ارزش ویژه در ارزشگذاری سایر سرمایه‌گذاریها بدون در نظر گرفتن میزان مالکیت آنها تمام مشکلات مورد اشاره در این نوشته را رفع کند، مشروط بر آنکه قانون مالیاتهای مستقیم نیز در این مورد اصلاح شود به‌نحوی که سود و یا زیان حاصل از افزایش یا کاهش ارزش ثبت شده در حسابها از این بابت، تاثیری بر درامد مشمول مالیات نداشته باشد. منبع : وبلاگ حسابدار

 

             

 

 ارسال توسط ﺍﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ سامي
 
تاريخ : سه شنبه شانزدهم فروردین ۱۳۹۰
 بزرگترین سفره هفت سین جهان
در دامنه کوه بیستون کرمانشاه

 


بزرگترین سفره هفت سین تاریخ جهان در ایام نوروز در محوطه جهانی بیستون در دامنه كوه بیستون گسترده شد. این سفره هفت سین كه با الهام از هفت سینهای باستانی ایران زمین طراحی شده، طرح سفره و كاسه ها و چیدمان آن كاملا به صورت سنتی است و ابعاد آن 40 در 25 متر و به مساحت یك هزار متر مربع است.

جنس این سفره از برزنت و اشل و ماکت اشیایی که بر روی این سفره چیده شدند از جنس فایبرگلاس و یونولیتهای فشرده بود که همگی آنها 15 برابر اندازه واقعی خود بودند. هدف از گستردن این سفره سنتی بزرگداشت عید باستانی ایرانیان و ایجاد جاذبه بیشتر برای گردشگرانی كه در ایام نوروز از آثار جهانی محوطه تاریخی بیستون بازدید می كنند بوده است. لطفا تا باز شدن كامل عكسها شكیبا باشید
در صورتی که هر یک از عکس ها باز نشد بر روی آن راست کلیک کرده و گزینه Show Picture را انتخاب كنید

ارسال توسط ﺍﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ سامي
 
تاريخ : دوشنبه شانزدهم اسفند ۱۳۸۹
داستان زیبای پیرمرد عاشق!
پیرمردی صبح زود از خانه اش خارج شد.

در راه با یک ماشین تصادف کرد و آسیب دید. عابرانی که رد می شدند به سرعت او را به اولین درمانگاه رساندند.

پرستاران ابتدا زخمهای پیرمرد را پانسمان کردند. سپس به او گفتند: "باید ازشما عکسبرداری بشود تا جائی از بدنت آسیب و شکستگی ندیده باشد.

پیرمرد غمگین شد، گفت عجله دارد و نیازی به عکسبرداری نیست.

پرستاران از او دلیل عجله اش را پرسیدند.زنم در خانه سالمندان است. هر صبح آنجا می روم و صبحانه را با او می خورم. نمی خواهم دیر شود!

پرستاری به او گفت: خودمان به او خبر می دهیم. پیرمرد با اندوه گفت: خیلی متأسفم. او آلزایمر دارد. چیزی را متوجه نخواهد شد! حتی مرا هم نمی شناسد!

پرستار با حیرت گفت: وقتی که نمی داند شما چه کسی هستید، چرا هر روز صبح برای صرف صبحانه پیش او می روید؟

پیرمرد با صدایی گرفته، به آرامی گفت:

اما من که می دانم او چه کسی است..!

 

وفاداری مرد

وفاداری مرد
روزی زنی نزد شیوانا استاد معرفت آمد و به او گفت که همسرش نسبت به او و فرزندانش بی تفاوت شده است ...

روزی زنی نزد شیوانا استاد معرفت آمد و به او گفت که همسرش نسبت به او و فرزندانش بی تفاوت شده است و او می ترسد که نکند مرد زندگی اش دلش را به کس دیگری سپرده باشد. شیوانا از زن پرسید :"آیا مرد نگران سلامتی او و خانواده اش هست و برایشان غذا و مسکن و امکانات رفاهی را فراهم می کند !!؟؟ " زن در پاسخ گفت :" آری در رفع نیاز های ما سنگ تمام می گذارد و از هیچ چیز کوتاهی نمی کند! " شیوانا تبسمی کرد و گفت :" پس نگران مباش و با خیال آسوده به زندگیت ادامه بده !!!" دو ماه بعد دوباره همان زن نزد شیوانا آمد و گفت : "به مرد زندگی اش مشکوک شده است . او بعضی از شب ها به منزل نمی آید و با ارباب جدیدش که زنی جوان ، پولدار و بیوه است صمیمی شده است . زن به شیوانا گفت که می ترسد مردش را از دست بدهد.شیوانا از زن در خواست کرد که بی خبر به همراه بچه ها به منزل پدر برود و واکنش همسرش را نزد او گزارش دهد.روز بعد زن نزد شیوانا آمد و گفت شوهرش روز قبل وقتی خسته از سر کار آمده و کسی را در منزل ندیده هراسان و مضطرب همه جا را زیر پا گذاشته تا زن و بچه اش را پیدا کند و دیشب کلی همه را دعوا کرده که چرا بی خبر منزل را ترک کرده اند .

شیوانا تبسمی کرد و گفت:"نگران مباش!! مرد تو مال توست. آزرش مده و بگذار به کارش برسد. او مادامی که نگران شماست به شما تعلق دارد ."

شش ماه بعد زن گریان نزد شیوانا آمد و گفت:"ای کاش پیش شما نمی آمدم و همان روز اول جلوی شوهرم را می گرفتم .او یک هفته پیش به خانه ارباب جدیدش یعنی همان زن بیوه رفته و دیگر نزد ما نیامده و این نشانه این است که او دیگر زن و زندگی را ترک گفته و قصد زندگی با آن زن بیوه را دارد ." زن به شدت می گریست و از بی وفایی شوهرش زمین و زمان را دشنام می داد . شیوانا دستی به صورتش کشید و خطاب به زن گفت:"هر چه زوذتر مردان فامیل را صدا بزن و بی مقدمه به منزل آن زن بیوه بروید.حتما بلایی بر سر شوهرت آمده است."

زن هراسناک مردان فامیل را خبر کرد و همگی به اتفاق شیوانا به منزل ارباب پولدار رفتند.ابتدا زن بیوه از شوهر زن احساس بی اطلاعی کرد.اما وقتی سماجت شیوانا در وارسی منزل را دید تسلیم شد . سرانجام شوهر زن را در درون چاهی در داخل باغ ارباب پیدا کردند .او را در حالی که بسیار ضعیف و در مانده شده بود از چاه بیرون کشیدند. مرد به محض این که از چاه بیرون آمد به مردان اطراف گفت که سریعا به همسر و فرزندانش خبر سلامتی او را بدهند که نگران نباشند .شیوانا لبخندی زد و گفت:"این مرد هنوز نگران است .پس هنوز قابل اعتماد است و باید حرفش را باور کرد ." بعد مشخص شد که زن بیوه هر چه تلاش کرده که مرد را فریب دهد موفق نشده است و به خاطر وفاداری مرد او را درون چاه زندانی کرده بود .

خواستگار پیر دختر جوان

دختر زیبا و خواستگار پیر
روزگاری یک کشاورز در روستایی زندگی می کرد که باید پول زیادی را که از یک پیرمرد قرض گرفته بود، پس می داد.

کشاورز دختر زیبایی داشت که خیلی ها آرزوی ازدواج با او را داشتند. وقتی پیرمرد طمعکار متوجه شد کشاورز نمی تواند پول او را پس بدهد، پیشهاد یک معامله کرد و گفت اگر با دختر کشاورز ازدواج کند بدهی او را می بخشد و دخترش از شنیدن این حرف به وحشت افتاد و پیرمرد کلاه بردار برای اینکه حسن نیت خود را نشان بدهد گفت : اصلا یک کاری می کنیم، من یک سنگریزه
سفید و یک سنگریزه سیاه در کیسه ای خالی می اندازم، دختر تو باید با چشمان بسته یکی از این دو را بیرون بیاورد. اگر سنگریزه سیاه را بیرون آورد باید همسر من بشود و بدهی بخشیده می شود و اگر سنگریزه سفید را بیرون آورد لازم نیست که با من ازدواج کند و بدهی نیز بخشیده می شود، اما
اگر او حاضر به انجام این کار نشود باید پدر به زندان برود.

این گفت و گو در جلوی خانه کشاورز انجام شد و زمین آنجا پر از سنگریزه بود. در همین حین پیرمرد خم شد و دو سنگریزه برداشت. دختر که چشمان تیزبینی داشت متوجه شد او دو سنگریزه سیاه از زمین برداشت و داخل کیسه انداخت. ولی چیزی نگفت !

سپس پیرمرد از دخترک خواست که یکی از آنها را از کیسه بیرون بیاورد.

تصور کنید اگر شما آنجا بودید چه کار می کردید ؟ چه توصیه ای برای آن دختر داشتید ؟

اگر خوب موقعیت را تجزیه و تحلیل کنید می بینید که سه امکان وجود دارد :

1ـ دختر جوان باید آن پیشنهاد را رد کند.

2ـ هر دو سنگریزه را در بیاورد و نشان دهد که پیرمرد تقلب کرده است.

3ـ یکی از آن سنگریزه های سیاه را بیرون بیاورد و با پیرمرد ازدواج کند تا پدرش به زندان نیفتد.

لحظه ای به این شرایط فکر کنید. هدف این حکایت ارزیابی تفاوت بین تفکر منطقی و تفکری است که اصطلاحا جنبی نامیده می شود. معضل این دختر جوان را نمی توان با تفکر منطقی حل کرد.

به نتایج هر یک از این سه گزینه فکر کنید، اگر شما بودید چه کار می کردید ؟!

و این کاری است که آن دختر زیرک انجام داد :

دست خود را به داخل کیسه برد و یکی از آن دو سنگریزه را برداشت و به سرعت و با ناشی بازی، بدون اینکه سنگریزه دیده بشود، وانمود کرد که از دستش لغزیده و به زمین افتاده. پیدا کردن آن سنگریزه در بین انبوه سنگریزه های دیگر غیر ممکن بود.

در همین لحظه دخترک گفت : آه چقدر من دست و پا چلفتی هستم ! اما مهم نیست. اگر سنگریزه ای را که داخل کیسه است دربیاوریم معلوم می شود سنگریزه ای که از دست من افتاد چه رنگی بوده است... .

و چون سنگریزه ای که در کیسه بود سیاه بود، پس باید طبق قرار، آن سنگریزه سفید باشد. آن پیرمرد هم نتوانست به حیله گری خود اعتراف کند و شرطی را که گذاشته بود به اجبار پذیرفت و دختر نیز تظاهر کرد که از این نتیجه حیرت کرده است.
نتیجه ای که 100 درصد به نفع آنها بود.

1ـ همیشه یک راه حل برای مشکلات پیچیده وجود دارد.

2ـ این حقیقت دارد که ما همیشه از زاویه خوب به مسایل نگاه نمی کنیم.

3ـ زندگی شما می تواند سرشار از افکار و ایده های مثبت و تصمیم های عاقلانه باشد.

 

آرامش(داستان)

آرامش(داستان)
یه پسر و دختر کوچولو داشتن با هم بازی میکردن.

پسر کوچولو یه سری تیله  داشت و
دختر کوچولو چندتایی شیرینی با خودش داشت. پسر کوچولو به دختر  کوچولو گفت من همه
تیله هامو بهت میدم؛ تو همه شیرینیاتو به من بده. دختر  کوچولو قبول کرد.

پسر کوچولو بزرگترین و قشنگترین تیله رو یواشکی واسه خودش گذاشت کنار و  بقیه رو به
دختر کوچولو داد. اما دختر کوچولو همون جوری که قول داده بود  تمام شیرینیاشو به
پسرک داد.

همون شب دختر کوچولو با آرامش تمام خوابیدو خوابش برد. ولی پسر کوچولو نمی  تونست
بخوابه چون به این فکر می کرد که همونطوری که خودش بهترین تیله هاشو  یواشکی پنهان
کرده، شاید دختر کوچولو هم مثل اون یه خورده از شیرینیهاشو  قایم کرده و همه شیرینی
ها رو بهش نداده!

نتیجه اخلاقی داستان

عذاب وجدان هميشه مال كسي است كه صادق نيست
آرامش مال كسي است كه صادق است
لذت دنيا مال كسي نيست كه با آدم صادق زندگي مي كند
آرامش دنيا مال اون كسي است كه با وجدان صادق زندگي ميكند

 

داستان همسری که عشق او را از طلاق منصرف کرد

داستان همسری که عشق او را از طلاق منصرف کرد
فقط یک ماه او را در آغوش گرفتم…

هرطور بود باید بهش می گفتم و راجع به چیزی که ذهنم رو مشغول کرده بود, باهاش صحبت می کردم. موضوع اصلی این بود که من می خواستم از اون جدا بشم. بالاخره هرطور که بود موضوع رو پیش کشیدم, از من پرسید چرا؟!

اما وقتی از جواب دادن طفره رفتم خشمگین شد و در حالی که از اتاق غذاخوری خارج می شد فریاد می زد: تو مرد نیستی

اون شب دیگه هیچ صحبتی نکردیم و اون دایم گریه می کرد و مثل باران اشک میریخت, می دونستم که می خواست بدونه که چه بلایی بر سر عشق مون اومده و چرا؟

اما به سختی می تونستم جواب قانع کننده ای براش پیدا کنم, چرا که من دلباخته یک دختر جوان به اسم”دوی” شده بودم و دیگه نسبت به همسرم احساسی نداشتم.

من و اون مدت ها بود که با هم غریبه شده بودیم من فقط نسبت به اون احساس ترحم داشتم. بالاخره با احساس گناه فراوان موافقت نامه طلاق رو گرفتم, خونه, سی درصد شرکت و ماشین رو به اون دادم. اما اون یک نگاه به برگه ها کرد و بعد همه رو پاره کرد.

زنی که بیش از ده سال باهاش زندگی کرده بودم تبدیل به یک غریبه شده بود و من واقعا متاسف بودم و می دونستم که اون ده سال از عمرش رو برای من تلف کرده

و تمام انرژی و جوانی اش رو صرف من و زندگی با من کرده, اما دیگه خیلی دیر شده بود و من عاشق شده بودم. بالاخره اون با صدای بلند شروع به گریه کرد, چیزی که انتظارش رو داشتم. به نظر من این گریه یک تخلیه هیجانی بود.بلاخره مسئله طلاق کم کم داشت براش جا می افتاد.

فردای اون روز خیلی دیر به خونه اومدم و دیدم که یک نامه روی میز گذاشته! به اون توجهی نکردم و رفتم توی رختخواب و به خواب عمیقی فرو رفتم. وقتی بیدار شدم دیدم اون نامه هنوز هم همون جاست, وقتی اون رو خوندم دیدم شرایط طلاق رو نوشته. اون هیچ چیز از من نمی خواست به جز این که در این مدت یک ماه که از طلاق ما باقی مونده بهش توجه کنم. اون درخواست کرده بودکه در این مدت یک ماه تا جایی که ممکنه هر دومون به صورت عادی کنار هم زندگی کنیم, دلیلش هم ساده و قابل قبول بود: پسرمون در ماه آینده امتحان مهمی داشت و همسرم نمی خواست که جدایی ما پسرمون رو دچار مشکل بکنه!

این مسئله برای من قابل قبول بود, اما اون یک درخواست دیگه هم داشت: از من خواسته بود که بیاد بیارم که روز عروسی مون من اون رو روی دست هام گرفته بودم و به خانه اوردم. و درخواست کرده بود که در یک ماه باقی مونده از زندگی مشترکمون هر روز صبح اون رو از اتاق خواب تا دم در به همون صورت روی دست هام بگیرمو راه ببرم.

خیلی درخواست عجیبی بود, با خودم فکر کردم حتما داره دیونه می شه. اما برای این که اخرین درخواستش رو رد نکرده باشم موافقت کردم.

وقتی این درخواست عجیب و غریب رو برای “دوی”تعریف کردم اون با صدای بلند خندید گفت: به هر باید با مسئله طلاق روبرو می شد, مهم نیست داره چه حقه ای به کار می بره..

مدت ها بود که من و همسرم هیچ تماسی با هم نداشتیم تا روزی که طبق شرایط طلاق که همسرم تعین کرده بود من اون رو بلند کردم و در میان دست هام گرفتم

.

هر دومون مثل آدم های دست و پاچلفتی رفتار می کردیم و معذب بودیم.. پسرمون پشت ما راه می رفت و دست می زد و می گفت: بابا مامان رو تو بغل گرفته راه می بره.

جملات پسرم دردی رو در وجودم زنده می کرد, از اتاق خواب تا اتاق نشیمن و از اون جا تا در ورودی حدود ده متر مسافت رو طی کردیم.. اون چشم هاشو بست و به آرومی گفت: راجع به طلاق تا روز آخر به پسرمون هیچی نگو!…

نمی دونم یک دفعه چرا این قدر دلم گرفت و احساس غم کردم.. بالاخره دم در اون رو زمین گذاشتم, رفت و سوار اتوبوس شد و به طرف محل کارش رفت, من هم تنها سوار ماشین شدم و به سمت شرکت حرکت کردم.

روز دوم هر دومون کمی راحت تر شده بودیم, می تونستم بوی عطرشو اسشمام کنم. عطری که مدتها بود از یادم رفته بود. با خودم فکر کردم من مدتهاست که به همسرم به حد کافی توجه نکرده بودم. انگار سالهاست که ندیدمش, من از اون مراقبت نکرده بودم.

متوجه شدم که آثار گذر زمان بر چهره اش نشسته, چندتا چروک کوچک گوشه چماش نشسته بود,لابه لای موهاش چند تا تار خاکستری ظاهر شده بود!

برای لحظه ای با خودم فکر کردم: خدایا من با او چه کار کردم؟!

روز چهارم وقتی اون رو روی دست هام گرفتم حس نزدیکی و صمیمیت رو دوباره احساس کردم.

این زن, زنی بود که ده سال از عمر و زندگی اش رو با من سهیم شده بود. روز پنجم و ششم احساس کردم, صیمیت داره بیشتر وبیشتر می شه, انگار دوباره این حس زنده شده و دوباره داره شاخ و برگ می گیره.

راجع به این موضوع به “دوی” هیچی نگفتم. هر روز که می گذشت برام آسون تر و راحت تر می شد که همسرم رو روی دست هام حمل کنم و راه ببرم, با خودم گفتم حتما عظله هام قوی تر شده. همسرم هر روز با دقت لباسش رو انتخاب می کرد. یک روز در حالی که چند دست لباس رو در دست گرفته بود احساس کرد که هیچ کدوم مناسب و اندازه نیستند.با صدای آروم گفت: لباسهام همگی گشاد شدند.

و من ناان متوجه شدم که اون توی این مدت چه قدر لاغر و نحیف شده و به همین خاطر بود که من اون رو راحت حمل می کردم, انگار وجودش داشت ذره ذره آب می شد. گویی ضربه ای به من وارد شد, ضربه ای که تا عمق وجودم رو لرزوند. توی این مدت کوتاه اون چقدر درد و رنج رو تحمل کرده بود, انگار جسم و قلبش ذره ذره آب می شد. ناخوداگاه بلند شدم و سرش رو نوازش کردم..پسرم این منظره که پدرش , مادرش رو در اغوش بگیره و راه ببره تبدیل به یک جزئ شیرین زندگی اش شده بود.

همسرم به پسرم اشاره کرد که بیاد جلو و به نرمی و با تمام احساس اون رو در آغوش فشرد.

من روم رو برگردوندم, ترسیدم نکنه که در روزهای آخر تصمیم رو عوض کنم. بعد اون رو در آغوش گرفتم و حرکت کردم. همون مسیر هر روز, از اتاق خواب تا اتاق نشیمن و در ورودی.دستهای اون دور گردن من حلقه شده بود و من به نرمی اون رو حمل می کردم, درست مثل اولین روز ازدواج مون. روز آخر وقتی اون رو در اغوش گرفتم به سختی می تونستم قدم های آخر رو بردارم.

انگار ته دلم یک چیزی می گفت: ای کاش این مسیر هیچ وقت تموم نمی شد. پسرمون رفته بود مدرسه, من در حالی که همسرم در اغوشم بود با خودم گفتم:

من در تمام این سالها هیچ وقت به فقدان صمیمیت و نزدیکی در زندگی مون توجه نکرده بودم.

اون روز به سرعت به طرف محل کارم رانندگی کردم, وقتی رسیدم بدون این که در ماشین رو قفل کنم ماشین رو رها کردم, نمی خواستم حتی یک لحظه در تصمیمی که گرفتم, تردید کنم.

“دوی” در رو باز کرد, و من بهش گفتم که متاسفم, من نمی خوام از همسرم جدا بشم! اون حیرت زده به من نگاه می کرد, به پیشانیم دست زد و گفت: ببینم فکر نمیکنی تب داشته باشی؟من دستشو کنار زدم و گفتم: نه! متاسفم, من جدایی رو نمی خوام, این منم که نمی خوام از همسرم جدا بشم.

به هیچ وجه نمی خوام اون رو از دست بدم.

زندگی مشترک من خسته کننده شده بود, چون نه من و نه اون تا یک ماه گذشته هیچ کدوم ارزش جزییات و نکات ظریف رو در زندگی مشترکمون نمی دونستیم. زندگی مشترکمون خسته کننده شده بود نه به خاطر این که عاشق هم نبودیم بلکه به این خاطر که اون رو از یاد برده بودیم.

من حالا متوجه شدم که از همون روز اول ازدواج مون که همسرم رو در آغوش گرفتم و پا به خانه گذاشتم موظفم که تا لحظه مرگ همون طور اون رو در آغوش حمایت خودم داشته باشم. “دوی” انگار تازه از خواب بیدار شده باشه در حالی که فریاد می زد در رو محکم کوبید و رفت.

من از پله ها پایین اومدم سوار ماشین شدم و به گل فروشی رفتم. یک سبد گل زیبا و معطر برای همسرم سفارش دادم. دختر گل فروش پرسید: چه متنی روی سبد گل تون می نویسید؟

و من در حالی که لبخند می زدم نوشتم :

از امروز صبح, تو رو در آغوش مهرم می گیرم و حمل می کنم, تو روبا پاهای عشق راه می برم, تا زمانی که مرگ, ما دو نفر رو از هم جدا کنه.

***

جزئیات ظریفی توی زندگی ما هست که از اهمیت فوق العلاده ای برخورداره, مسائل و نکاتی که برای تداوم و یک رابطه, مهم و ارزشمندند.این مسایل خانه مجلل, پول, ماشین و مسایلی از این قبیل نیست. این ها هیچ کدوم به تنهایی و به خودی خود شادی افرین نیستند.

پس در زندگی سعی کنید:

زمانی رو صرف پیدا کردن شیرینی ها و لذت های ساده زندگی تون کنید. چیزهایی رو که از یاد بردید, یادآوری و تکرار کنید و هر کاری رو که باعث ایجاد حس صمیمیت و نزدیکی بیشتر و بیشتر بین شما و همسرتون می شه, انجام بدید..زندگی خود به خود دوام پیدا نمی کنه.

این شما هستید که باید باعث تداوم زندگی تون بشید.

اگر این داستان رو برای فرد دیگه ای نقل نکنید هیچ اتفاقی نمی افته, اما یادتون باشه که اگه این کار رو بکنید شاید یک زندگی رو نجات بدید.


 ارسال توسط ﺍﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ سامي
 
تاريخ : دوشنبه شانزدهم اسفند ۱۳۸۹

125 سال پیش کارل بنز با ثبت اختراع شماره 37435 در اداره ثبت اختراعات رایش، اولین خودرو را به جهان معرفی کرد. از سال 1886 تاکنون بیش از 80 هزار اختراع در زمینه خودرو فقط به نام مرسدس بنز ثبت شده است.
 


 

ثبت اختراع خودرو توسط کارل بنز
 
 
 


 


 

اولین خودروها با موتور 4 زمانه
 
 
 


 


 

حجم اولین موتورها تنها 954 سانتیمترمکعب و نیروی حاصل از آنها 0.55 کیلووات بود.
 
 
 


 


 

دور موتور 400 دور بر دقیقه بوده و حداکثر سرعت این خودروها 16 کیلومتر بوده است.
 
 
 


 


 

مردی که در سمت چپ میبینید، کارل بنز مخترع خودرو است.
 
 
 


 


 

این اتومبیل ها 2 سال بعد و با اندکی تغییرات ساخته شده اند.
 
 
 


 


 

این خودروها اولین بار سال 1888 تولید و وارد خیابان ها شده اند.
 
 
 


 


 

یک نمونه از اولین خودروهای ساخته شده که در نمایشگاه خودرو فرانکفورت به نمایش درآمده است.
 
 
 


 


 

کارگاه بنز در سال 1896
 
 
 


 


 

درخواست ثبت اختراع خودرو توسط دایملر
ثبت اختراع خودروهای ساخت دایملر، تنها چهار ماه پس از ثبت اختراع بنز
 
 
 


 


 

یکی از اولین طراحی های دایملر
این خودرو در سال 1885 به نمایش گذاشته شده است.
 
 
 


 


 

اولین خودروهای ساخت دایملر
این خودرو در سال 1886 برای اولین بار به نمایش گذاشته شد. 

125 سال پیش کارل بنز، اختراع شماره 37435 را در اداره ثبت اختراعات رایش در برلین، به ثبت رساند و صنعت خودرو متولد شد. طی این 125 سال تنها دایملر و بنز بیش از 80 هزار اختراع را در زمینه خودرو به ثبت رسانده اند.

 نیروی مورد نیاز برای حرکت اولین اتومبیل های جهان توسط یک موتور چهارزمانه تک سیلندر و افقى تأمین می شد. حجم اولین موتورها تنها 954 سانتیمترمکعب بوده و نیروی حاصل از آنها 0.55 کیلووات برآورد می شود. دور موتور 400 دوربردقیقه و حداکثر سرعت حاصل از آن 16 کیلومتر بوده است.

سال 1926 بنز و دایملر که یکی دیگر از اولین خودروسازان جهان است، با مشارکت یکدیگر شرکت دایملر-بنز را بنیان گذاری کردند که محصولات آن را به نام مرسدس بنز می شناسیم. دایملر 12 سال پیش کرایسلر را خریداری کرد اما ضعف عملکرد کرایسلر باعث شد حدود 3 سال پیش این ارتباط قطع شود.

در حال حاضر دایملر آ.گ که نتیجه همکاری اولین خودروسازان جهان است، هنوز هم سازنده گروهی از بهترین و امن ترین خودروهای جهان به شمار می رود. از حدود 25 سال پیش تاکنون خانه کارل بنز در لیدنبورگ توسط این شرکت به نمایشگاهی برای ارائه تاریخچه صنعت خودرو تبدیل شده است

نسل جدید مرسدس‌بنز کلاس A

نسل جدید مرسدس‌بنز کلاس A


 

نمونه مفهومی مرسدس بنز کلاس A
خبر آنلاین: در این مرسدس‌بنز هاچ‌بک که سال آینده وارد بازارهای اروپایی و ایالات متحده خواهد شد، از مؤلفه‌های طراحی استفاده شده که اولین‌بار در F800 به کار گرفته شده‌اند.
 نمونه مفهومی مرسدس بنز کلاس A
نمونه مفهومی مرسدس بنز کلاس A
کاپوت وسیع‌تر از نمونه‌های پیشین و پنجره مشبک جلو با ظاهری متفاوت طراحی شده است. چراغ‌های جلو تمام ال.ای.دی هستند و نور روز توسط 90 فیبر نوری با پوشش آلومینیوم که مانند بال طراحی شده‌اند، تأمین خواهد شد.
 نمونه مفهومی مرسدس بنز کلاس A
نمونه مفهومی مرسدس بنز کلاس A
برای این خودرو دیفرانسیل جلو، موتور توربوشارژ، 4 سیلندر و پاشش مستقیم BlueEFFICIENCY با ظرفیت 2 لیتر پیش‌بینی شده که توانی دور از انتظار و معادل 210 اسب بخار تولید خواهد کرد. آلایندگی این خودرو بسیاراندک خواهد بود.
 نمونه مفهومی مرسدس بنز کلاس A
نمونه مفهومی مرسدس بنز کلاس A
این نمونه مفهومی اولین اتومبیل هاچ‌بک دنیا است که در آن سیستم هشدار برخورد مجهز به رادار، دستیار ترمز انطباقی و امکان تغییر جهت چراغ‌های جلو همراه با چرخش فرمان در نظر گرفته شده است. بخش هدایت و کنترل این خودرو قابلیت یکپارچه‌شدن با تلفن هوشمند کاربران را خواهد داشت.
 نمونه مفهومی مرسدس بنز کلاس A
نمونه مفهومی مرسدس بنز کلاس A
جنس و طراحی سپر عقب با پنجره مشبک جلوی اتومبیل مشابه است، در چراغ‌های عقب این خودرو نیز همان طرح پر از نقاط کوچک روشن تکرار شده است.
 نمونه مفهومی مرسدس بنز کلاس A
نمونه مفهومی مرسدس بنز کلاس A
شیوه طراحی این نمونه هاچ‌بک، طرح خودروهای کوپه را برای بینندگان تداعی خواهد کرد.
 نمونه مفهومی مرسدس بنز کلاس A
نمونه مفهومی مرسدس بنز کلاس A
در فضای داخلی این خودرو نیز چراغ‌ها و جلوه‌های بصری ناشی از آنها جالب‌توجه هستند. تعدادی از آنها شبیه به خروجی موتورهای پس‌سوز توربوجت طراحی شده و حتی به نظر می‌رسد بخش‌هایی از قسمت هدایت و کنترل نیز از کابین هواپیماها اقتباس شده باشد.
 نمونه مفهومی مرسدس بنز کلاس A
نمونه مفهومی مرسدس بنز کلاس A
روکش چرمی با یک نوار قرمز برای صندلی‌های خودرو استفاده شده و در عقب اتومبیل دو صندلی در ابعاد صندلی‌های جلو در نظر گرفته شده است.
 نمونه مفهومی مرسدس بنز کلاس A
نمونه مفهومی مرسدس بنز کلاس A
ظرفیت صندوق عقب و فضای بار این خودرو نیز برای یک هاچ‌بک کوچک فوق‌العاده است.

به گزارش آتوبلاگ، در این مرسدس‌بنز هاچ‌بک که سال آینده وارد بازارهای اروپایی و ایالات متحده خواهد شد، از مؤلفه‌های طراحی استفاده شده که اولین‌بار در F800 به کار گرفته شده‌اند. کاپوت وسیع‌تر از نمونه‌های پیشین و پنجره مشبک جلو با ظاهری متفاوت طراحی شده است. چراغ‌های جلو تمام ال.ای.دی هستند و نور روز توسط 90 فیبر نوری با پوشش آلومینیوم که مانند بال طراحی شده‌اند، تأمین خواهد شد.

برای این خودرو دیفرانسیل جلو، موتور توربوشارژ، 4 سیلندر و پاشش مستقیم BlueEFFICIENCY با ظرفیت 2 لیتر پیش‌بینی شده که توانی دور از انتظار و معادل 210 اسب بخار تولید خواهد کرد. آلایندگی این خودرو بسیاراندک خواهد بود.

این نمونه مفهومی اولین اتومبیل هاچ‌بک دنیا است که در آن سیستم هشدار برخورد مجهز به رادار، دستیار ترمز انطباقی و امکان تغییر جهت چراغ‌های جلو همراه با چرخش فرمان در نظر گرفته شده است. بخش هدایت و کنترل این خودرو قابلیت یکپارچه‌شدن با تلفن هوشمند کاربران را خواهد داشت.

جنس و طراحی سپر عقب با پنجره مشبک جلوی اتومبیل مشابه است، در چراغ‌های عقب این خودرو نیز همان طرح پر از نقاط کوچک روشن تکرار شده است.

شیوه طراحی این نمونه هاچ‌بک، طرح خودروهای کوپه را برای بینندگان تداعی خواهد کرد.

در فضای داخلی این خودرو نیز چراغ‌ها و جلوه‌های بصری ناشی از آنها جالب‌توجه هستند. تعدادی از آنها شبیه به خروجی موتورهای پس‌سوز توربوجت طراحی شده و حتی به نظر می‌رسد بخش‌هایی از قسمت هدایت و کنترل نیز از کابین هواپیماها اقتباس شده باشد. امکان یکپارچه سازی این بخش با تبلت‌ها یا تلفن‌های همراه وجود خواهد داشت.

روکش چرمی با یک نوار قرمز برای صندلی‌های خودرو استفاده شده و در عقب اتومبیل دو صندلی در ابعاد صندلی‌های جلو در نظر گرفته شده است.

صندوق عقب و فضای بار این خودرو نیز برای یک هاچ‌بک کوچک فوق‌العاده است.ارسال توسط ﺍﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ سامي
 
تاريخ : سه شنبه دهم اسفند ۱۳۸۹
 

دیروز شیطان را دیدم که بساطش را پهن کرده بود و فریب میفروخت .مردم جمع شده بودند و هیاهو میکردند و هول میزدند و بیشتر میخواستند . توی بساطش همه چیز بود غرور حرص دروغ و خیانت . هر کس چیزی میخرید و در ازایش چیزی میداد .بعضی ها تکه ای از قلبشان را میدادند و بعضی پاره ای از روحشان را .


بعضی ها ایمانشان...

             وشیطان میخندید

                    وشیطان میخندید

                              وشیطان میخندید

 

 
شوق و امید

روزی تصمیم گرفتم که دیگر همه چیز را رها کنم .
شغلم را........دوستانم را.........زندگی ام را !
به جنگلی رفتم تا برای آخرین بار با خدا صحبت کنم .
به خدا گفتم : آیا می توانی دلیلی برای ادامه زندگی برایم بیاوری ؟
و جواب او مرا شگفت زده کرد.
او گفت : آیا درخت سرخس و بامبو را می بینی؟
پاسخ دادم : بلی .

فرمود :

هنگامی که درخت بامبو و سرخس راآفریدم، به خوبی ازآنها مراقبت نمودم .
به آنها نور و غذای کافی دادم . دیر زمانی نپایید که سرخس سر از خاک برآورد و
تمام زمین را فرا گرفت اما از بامبو خبری نبود .
من از او قطع امید نکردم .
در دومین سال سرخسها بیشتر رشد کردند و زیبایی خیره کننده ای به زمین بخشیدند
اما همچنان از بامبوها خبری نبود .من بامبوها را رها نکردم.
در سالهای سوم و چهارم نیز بامبوها رشد نکردند .
اما من باز از آنها قطع امید نکردم.
در سال پنجم جوانه کوچکی از بامبو نمایان شد.
در مقایسه با سرخس کوچک و کوتاه بود اما با گذشت 6 ماه ارتفاع آن به بیش از 100 فوت رسید.
5 سال طول کشیده بود تا ریشه های بامبو به اندازه کافی قوی شوند.
ریشه هایی که بامبو را قوی می ساختند و آنچه را برای زندگی به آن نیاز داشت را فراهم می کرد.
خداوند در ادامه فرمود : آیا می دانی در تمامی این سالها که تو درگیر مبارزه با سختیها و

مشکلات بودی در حقیقت ریشه هایت را مستحکم می ساختی .
من در تمامی این مدت تو را رها نکردم همانگونه که بامبو ها را رها نکردم .
هرگز خودت را با دیگران مقایسه نکن و بامبو و سرخس دو گیاه متفاوتند
اما هر دو به زیبایی جنگل کمک می کنند.
زمان تو نیز فرا خواهد رسید تو نیز رشد می کنی و قد می کشی !

از او پرسیدم : من چقدر قد می کشم .
در پاسخ از من پرسید : بامبو چقدر رشد می کند؟
جواب دادم : هر چقدر که بتواند .
گفت : تو نیز باید رشد کنی و قد بکشی ، هر اندازه که بتوانی

 براي نمايش بزرگترين اندازه كليك كنيد

امید

refresh us in return امید چیز شگفت اوری هست.یه.زمانی ما باید اون رو در خودمون پرورش بدیم و بارور کنیم و در عوض در زمانی دیگر اون میتونه نیروی تازه ای رو در ما به وجود بیاره
never lose your hope
هرگز امیدت رو از دست ندهیک سخنران معروف در مجلسی که دویست نفر در آن حضور داشتند، یک اسکناس بیست دلاری را از جیبش بیرون آورد و پرسید: چه کسی مایل است این اسکناس را داشته باشد؟ دست همه حاضرین بالا رفت. سخنران گفت: بسیار خوب، من این اسکناس را به یکی از شما خواهم داد ولی قبل از آن میخواهم کاری بکنم. و سپس در برابر نگاه‏های متعجب، اسکناس را مچاله کرد و باز پرسید: چه کسی هنوز مایل است این اسکناس را داشته باشد؟ و باز دستهای حاضرین بالا رفت. این بار مرد، اسکناس مچاله شده را به زمین انداخت و چند بار آن را لگد مال کرد و با کفش خود آنرا روی زمین کشید. بعد اسکناس را برداشت و پرسید: خوب، حالا چه کسی حاضر است صاحب این اسکناس شود؟ و باز دست همه بالا رفت.
سخنران گفت: دوستان، با این بلاهایی که من سر اسکناس آوردم، از ارزش اسکناس چیزی کم نشد و همه شما خواهان آن هستید. و ادامه داد: در زندگی واقعی هم همین‏طور است، ما در بسیاری موارد با تصمیماتی که میگیریم یا با مشکلاتی که روب‏رو میشویم، خم میشویم، مچاله میشویم، خاک ‏آلود میشویم و احساس میکنیم که دیگر ارزش نداریم، ولی اینگونه نیست و صرف‏نظر از اینکه چه بلایی سرمان آمده است، هرگز ارزش خود را از دست نمیدهیم و هنوز هم برای افرادی که دوستمان دارند، آدم پر ارزشی هستیم.


ارسال توسط ﺍﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ سامي
 
تاريخ : سه شنبه دهم اسفند ۱۳۸۹

خدای حسابگر و حسابرس


به نام خدای حسابگر و حسابرس ،حسابدار زمین و آسمان و هر آنچه در اوست. هم او که افتتاحیه و اختتامیه‌ی همه‌ی کتاب‌ها و حساب‌ها است.


 

ترازش همیشه موزون است و موجودی‌هایش همواره در فزون. مطالبات مشکوک الوصولی ندارد، زیرا کسی از قدرت لایزال او نمی‌تواند بگریزد. استهلاک انباشته محاسبه نمی‌کند چون در سیطره‌ی حسابداری او چیزی بی‌ارزش نمی‌شود. به کسی مالیات نمی‌دهد و از کسی به ناحق چیزی نمی‌گیرد. نه شرکت سهامی است و نه تضامنی. هیچ شراکتی با احدی ندارد. خود مالک است و بی‌رقیب. تلفیق و ادغام و ترکیب در حوزه‌ی شخصیتش پیش‌بینی شده است. حسابداری تورمی ندارد، زیرا ارزش‌ها در نظرش تغییر ناپذیرند. حسابداریش آن‌قدر خالص است که دوره‌ی مالی در آن تعریف ناشدنی و واحد پولی در آن بی‌معنا است. عملکرد او به دوره‌ی محدودی منحصر نیست و ازل تا ابد را در بر می‌گیرد. تداومش یک فریضه نیست، بلکه یک اصل و حقیقتی محض است. مدیریتش حسابداری و حسابداریش مدیریت که بر مدار عدالت استوار است و به مثقال و ذره هم می‌رسد و چیزی از قلم نمی‌افتد. فضل و بخشش او بر محور اهمیت می‌چرخد و سرمایه‌ی بندگان. امیدواری به اوست و همان است که رهایی‌بخش آنان از حساب و کتاب روز جزا خواهد بود. آن‌جا که مستجاب می‌گرداند، دعای برترین انسان‌ها در حق همه‌ی عالم که:


 

«اِلهی عَامِلنا بِفَضلِکَ وَ لاَ تُعامِلنا بِعَدلِک»

 

 

عنوان مقاله: حسابرسی عملکرد و عملیاتی


مولف/مترجم: افشین نخبه فلاح
موضوع: حسابرسی
سال انتشار(میلادی): 2006
وضعیت: تمام متن
منبع: ماهنامه تدبیر-سال شانزدهم-شماره 165
تهیه و تنظیم: پایگاه مقالات علمی مدیریت 
www.SYSTEM.parsiblog.com


چکیده: سیستم اقتصادی یک کشور به میزان قابل توجهی به تصمیم گیریهای مدیریت در واحدهای اقتصادی بستگی دارد. بدیهی است این تصمیم گیریها نقش تعیین کننده ای در میزان درآمد های اقتصادی و ثمر بخش بودن فعالیتهای تعیین شده و استفاده بهینه از امکانات تولیدی و خدماتی مؤسسات انتفاعی و غیرانتفاعی کشور دارند. لذا اصولاً صاحبان سهام و یا نمایندگان آنها همواره می خواهند بدانند که آیا مدیران اجرایی در تصمیم گیریهای خود صحیح عمل کرده اند یا خیر؟ و آیا توانسته اند از امکانات موجود حداکثر استفاده را کنند یا خیر؟ آیا در موسسات افزایش کارایی و رعایت صرفه اقتصادی انجام شده است؟ امروز در محیط اقتصادی که دارای نظامهای متعدد و ابعاد گوناگون است، مدیریت سازمانی تأکید فزاینده ای بر ارزیابی صرفه اقتصادی، کارآیی و اثر بخشی عملیات سازمانی دارد. حسابرسی عملکرد به عنوان ابزاری برای این ارزیابی به کار می رود. در محیطهای رقابتی ضروری است تا مدیران با استفاده از فرایند ارزیابی عملکرد به هدایت صحیح امور در مسیر پیشرفت کار و در جهت اهداف و استراتژی های مورد نظر سازمان به شیوه ای آگاهانه بپردازند.با توجه به تغییرات و تحولات سریع و افزایش توان و قابلیتهای رقابتی شرکتها وسازمانها در جهان امروز میزان مطلوبیت عملکرد تک تک اجزای کاری سازمان و مجموع آن می تواند به عنوان معیار سنجش مؤفقیت یک سازمان برای مدیران بسیار حائز اهمیت باشد و با استفاده از آنها می توانند به سنجش ارزیابی وضعیت موجود طرحهای استراتژیک سازمان و بررسی عملکرد اجزای کاری آن پرداخته و برای ارتقا و بهبود اثربخشی و کارآیی آنها اقدام کنند. گسترش رقابت موجب شده تا مدیریت ارشد در بسیاری از سازمانهای نوین در به دست آوردن موقعیت مناسب در بازار و حفظ آن تمرکز یابد. مدیران دریافته اند بسیاری از سیستم های سازمانی کـه انتظار می رود برای پیشبـرد عملیات مفید واقع شود در جهت عکس اهداف سازمان حرکت می کند و موجب عقب ماندگی می شود.
حسابرسـی عملکـرد یک ابـزار مفیـد برای اصلاح این سیستم ها و هدایت سازمان به سوی اهداف آن است. در کشور ما مدیریت بخش اعظم منابع اقتصادی بر عهده دولت است و کیفیت مدیریت آن در سرنوشت ملت آثار اساسی دارد. مدیران بخش دولتی باید در برابر مردم و نمایندگان آنان پاسخگو باشند و ابزار این پاسخگویی را بر اساس اطلاعات معتبر فراهم کنند. ماهیت بخش دولتی ایجاب می کند که در این بخش، حسابرسی عملکرد علاوه بر رسیدگی به صورتهای مالی و اظهار نظر در چارچوب اصول و ضوابط حسابرسی مالی الزامی شود. از این رو لازم است حسابرسان ضمن استفاده از خدمات متخصصان در زمینه های مختلف به ارزیابی کیفیت تصمیم گیریهای مدیریت بپردازند و نتیجه‌گیریها و پیشنهادات اصلاحی خود را جهت بهبود هر چه بیشتر مدیریت ارائه کنند.
با توجه به اهمیت بهبود در ارتقا مدیریت در سازمانها به خصوص در بخش دولتی ضرورت دارد که مدیران نسبت به استقرار سیستم های جامع کنترل مدیریت اهتمام ورزند و آن را از لحاظ ارزیابی مستمر کارایی، صرفه اقتصادی و اثربخشی مورد بازنگری قرار دهند. در این راستا حسابرسان مدیریت مشابه حسابرسان مالی می توانند در جهت بهبود و تقویت این سیستم ها نقش مهم و ارزنده ای را ایفاء کنند. در نتیجه حسابخواهی مطلوب بخش دولتی هنگامی ایجاد می‌شود که با برنامه ریزی و عملـکرد ارگانها بر اساس بیان آشکار اهداف و نتایج مورد انتظار مورد رسیدگی قرار گیرد، بنابراین حسابرسی عملکرد بیان واضحی از رعایت صرفه اقتصـادی، کارآیـی و اثربخشی در عملـکرد تمامی سازمانهای بزرگ و کوچک است.
مقدمه
مدیریـت را دانـش به کار گیـری مؤثـر و کارآمـد منابـع بـرای دستیابی بـه اهداف سازمان تعریف می کنند و این منابع معمولاً شامل سرمایه، نیروی کار و منابعی است که در اختیار سازمان قرار دارد. یک مدیر باید عملیات سازمان را در جهت رسیدن به حداکثر منافع برنامه ریزی، سازماندهی و کنترل کند. در دنیای امروز مدیران مسئول و پیشتاز همواره تلاش می کنند از نظارت دقیق و ارزیابی عینی بر وظایف خود اطمینان لازم را به دست آورند تا در برابر موضوعهای پیش روی خود نیرومند و مسلط باقی بمانند و کارهای خود را درست و به موقع انجام دهند. بنابراین، آنان هیچگاه نباید در بهره گیری از خدمات کارشناسان و متخصصان خارج از سازمان خود برای تعیین مشکلات و ارائه راه حل آن تردید داشته باشد تا با استفاده از این خدمات به مؤفقیتهای روزافزون تری دست یابند.
در سالهای اخیر کانون توجه و دامنه بسیاری از حسابرسیها در بخش عمومی و خصوصی دستخوش دگرگونیهایی شده است و از آنجا که صورتهای مالی به تنهایی پاسخگوی نیازهای اطلاعاتی مدیریت نیست، مدیران در بخش خصوصی و دولتی به دنبال کسب اطلاعات بیشتر به منظور ارزیابی و قضاوت در مورد کیفیت عملیات و پیشرفتهای عملیاتی هستند. در نتیجه ایجاد چنین زمینه هایی نیاز به ضرورت وجود فنون حسابرسی عملکرد برای ارزیابی اثربخشی، کارایی و صرفه اقتصادی عملیات به نحو چشمگیری افزایش یافته است.
بررسی علل درخواست روزافزون برای دریــافت خدمات حسابرسی عملکرد نشان می دهــد که دو موضوع زیر بستر مناسبی برای انجام این حسابرسی فراهم کرده است:
- هدایت مدیران برای توجه بیشتر به رعایت صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی در واحدهای اقتصادی؛
- ارتقای تجربیات حسابرسان مستقل در زمینه تشخیص و یافتن واقعیتهای موجود در حسابرسی مالی و مشاوره مدیریت و ارائه رهنمودهای لازم به مدیران.
حسابرسی عملکرد
اصطلاح حسابرسی عملکرد (PERFORMANCE AUDITING) یا حسابرسی عملیاتی معمولاً به منظور ایجاد تفاوت بین حسابرسی صورتهای مالی جهت اظهار نظر حرفه ای بر روی آن و حسابرسی که جوانب انتخاب شده یک سازمان را خارج از محدوده حسابها رسیدگی می کند به کار می رود .
هدف از این حسابرسی ابتدا تعیین فرصتهایی جهت کارایی و صرفه اقتصادی بیشتر و بهبود اثربخشی در عملیات بوده که این اهداف به موارد مرتبط با اهداف سازمان نیز ارتقا یافت . تفاوت عمده حسابرسیها در اهداف آنها است. حسابرسی صورتهای مالی درگیر مواردی است که منتهی به اظهار نظر درباره صورتهای مالی می گردد و آنچه که حسابرسی عملیاتی نامیده می شود با هدف کارایی ، صرفه اقتصادی ، اثربخشی بیشتر و رسیدن به نتایج سودآور اجرا می شود .
تفاوت عمده ای در رویکردهای موجود در حسابرسی صورتهای مالی و حسابرسی مدیریت یا عملیاتی وجود ندارد چهار مرحله زیر در هر نوع حسابرسی اجرا می شود :
1- بررسی اولیه فعالیتها جهت به دست آوردن پیشینه لازم و ضروری؛
2- ارزیابی مسئولیتهای مرتبط با فعالیتها در جهت اطمینان و از اختیارات مجاز و محدودیتهای عملی مرتبط؛
3- مطالعه و آشنایی با خط مشی های برقرار شده توسط مدیریت از طریق رسیدگی اثربخشی روشهای عملیاتی و اداری و مشخص ساختن مناطق مشکل آفرین و ضعیف؛
4- گزارش نتایج حسابرسی و پیگیری جهت اعمال یافته ها و پیشنهادات.
حسابرسی عملکرد بر نحوه به کارگیری منابع سازمان متمرکز است و به سیستم های اطلاعاتی و درون سازمانی و دستورالعمل ها می پردازد و بیشتر به صورت مشاور مدیریت عمل می کند.
به عبارت بهتر، حسابرسی عملکرد عبارت است از فرایند سیستماتیک ارزیابی صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی عملیات تحت کنترل مدیریت و گزارش نتایج همراه با توجیه هایی برای بهبود عملیات به افراد ذیصلاح و ذینفع.
مفاهیم اساسی
حسابرسی عملکرد دارای سه مؤلفه کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی است که از اهمیت زیادی برخوردار است. امروزه ارزیابی کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی باید بخشی از فرایند عادی مدیریت هر واحد تجاری در بخش عمومی و خصوصی باشد و مدیران بررسی عملکرد را به عنوان یکی از مسئولیتهای خود برای کنترل فعالیتها تلقی کنند و ارزیابی مستقل عملکرد مدیران از طریق واحد حسابرسی داخلی یا حسابرسان مستقل صورت گیرد.
شکل شماره یک ارتباط بین داده، پردازش، ستانده و نیز کارایی، صرفه اقتصادی و اثربخشی را بیان می کند:
همان طور که در شکل شماره یک مشاهده می گردد، صرفه اقتصادی نسبت داده های برنامه ریزی شده و داده‌های واقعی با مقیاس، کارایی نسبت داده های واقعی به ستانده های واقعی و اثربخشی نسبت ستانده های واقعی به ستانده های برنامه ریزی شده است.
دیوان محاسبات انگلستان این سه مؤلفه را به صورت زیر تعریف می کند :
صرفه اقتصادی: حداقل کردن بهای تمام شده منابع مورد نیاز یا مصرفی با توجه به کیفیت مورد نظر (مصرف با توجیه اقتصادی)؛
کارایی :حداکثر ستانده با میزان نهاده ثابت یا ستانده ثابت با حداقل نهاده ممکن(مصرف خوب) ؛
اثربخشی: مقایسه نتایج مورد نظر و نتایج واقعی پروژه ها، برنامه ها یا سایر فعالیتها (مصرف هوشمندانه).
استانداردها
استانداردهای حسابرسی عملکرد شامل سه بخش استانداردهای عمومی، استانداردهای اجرای عملیات، استانداردهای گزارشگری است.
الف ) استانداردهای عمومی: استانداردهای عمومی سوای استانداردهای اجرای عملیات و گزارشگری به طور مشترک برای حسابرسی صورتهای مالی و حسابرسی عملکرد وضع گردیده است. این استانداردها عبارتند از:
 
 
شرایط کارکنـان مؤسسه حسابرسـی، استقـلال مؤسسه حسابرسـی و حسابرسـان، مراقبتهای تخصصی و حرفه ای و برقراری کنترل کیفیت.
این استانداردها در کلیه مؤسسات حسابرسی، اعم از دولتی و غیر دولتی که حسابرسی برنامه ها، فعالیتها و وظایف دستگاههای دولتی، سازمانهای غیر انتفاعی و .... را به عهده دارند، کاربرد دارد.
ب) استانداردهای اجرای عملیات:
1- برنامه ریزی: عملیات حسابرسی باید به حد کافی برنامه ریزی شود. برنامه حسابرسی باید در کلیه مراحل حسابرسی اجرا گردد. اهداف حسابرسی، حوزه عمل حسابرسی و متدولوژی حسابرسی هیچ کدام جدا از هم نیستند. لذا حسابرسان ناگزیرند این سه عنصر را همزمان برنامه ریزی و طراحی کنند.
2- سرپرستی: کارکنان به طور صحیحی سرپرستی شوند. به منظور تعیین اینکه آیا اهداف حسابرسی در جریان اجرا است، سرپرستی مستقیم حسابرسان و سایر اشخاصی که ( مشاوران، کارشناسان و امثالهم) به امر حسابرسی می‌پردازند، الزامی است. اصول سرپرستی ایجاب می کند برای کارکنان آموزش لازم ترتیب داده شود.
3- رعایت قوانین و مقررات: هرگاه رعایت قوانین و مقررات برای تأمین اهداف حسابرسی ضرورت داشته باشد حسابرسان باید در مورد رعایت قوانین و مقررات به نحوی برنامه ریزی کنند تا اطمینان معقولی از کشف موارد خلاف فراهم شود. در کلیه مراحل اجرای حسابرسی، حسابرسان باید نسبت به حالات و رویکردهایی که می تواند دال بر اعمال خلاف قانون یا تخطی از قوانین و مقررات باشد، هوشیار باشند.
4- کنترل های مدیریتی:حسابرسان باید درکی از کنترل های مدیریتی که به موضوع حسابرسی مربوط می شود، به‌دست آورند. هنگامی که کنترل های مدیریت در اهداف حسابرسی مهم هستند، حسابرسان باید مدارک کافی به منظور پشتیبانی از قضاوتهایشان در مورد کنترل ها، کسب کنند.
5- مدارک: دستیابی به مدارک مربوط، قابل اطمینان وکافی مبنای معقـولی در جهت یافتـه ها و نتیجه گیریهای حسابرسان را فراهم می کند. کار حسابرسان باید در فرم کاربرگها ثبت و نگهداری شود. کاربرگها باید حاوی اطلاعات کافی باشند تا یک حسابرس مجرب بتواند بدون برقراری ارتباط با حسابرس قبلی، از مدارکـی که قضـاوتها و نتیجه گیریهای در خور اهمیت حسابرسان را به اثبات می رساند، پشتیبانی کند.
ج) استانداردهای گزارشگری:
1-گزارش مکتوب: گزارش حسابرسی باید به طور کتبی تهیه و نتایج هر رسیدگی به آن منتقل شود.
گزارش حسابرسی به منظور تأمین مقاصد زیر به صورت کتبی تهیه می شود:
- انتقال نتایج حسابرسی به مسئولان در کلیه سطوح؛
- نتایج حسابرسی کمتر در مظان سوء تفاهم قرار می گیرد؛
- نتایج حسابرسی در معرض بازرسی همگانی قرار می گیرد؛
- تسهیل پیگیری.
2- ارائه به موقع گزارش: گزارش حسابرسی باید به طریق مقتضی منتشر شود تا اطلاعات لازم برای استفاده به موقع در اختیار مقامات اداری و اشخاص ثالث ذینفع قرار گیرد.
گزارش ولو اینکه با نهایت دقت تهیه شده باشد، ولی به موقع در اختیار تصمیم گیرندگان قرار نگیرد، از ارزش لازم برخوردار نخواهد بود. بنابراین، حسابرسان باید برای انتشار به موقع گزارش حسابرسی، برنامه ریزی لازم را معمول دارند.
3- محتوای گزارش: در گزارش حسابرسی باید اهداف، حوزه عمل و متدولوژی حسابرسی بیان شود؛
4- ارائه گزارش: گزارش باید کامل، دقیق، قابل اثبات، قانع کننده و تا آنجا که موضوع اجازه می دهد شفاف و مختصر باشد؛
5- توزیع گزارش: گزارش کتبی حسابرسی باید توسط مؤسسه حسابرسی به مقامات مسئول سازمان تحت رسیدگـی, مراجع ذیصـلاح سازمانهایی کـه خواستار انجام حسابرسی بوده اند، یا ترتیب اجرای آن را داده اند از جمله سازمانهایی که وجوهی به سازمان تحت رسیدگی پرداخت کرده اند، تسلیم شود، مگر آنکه منع قانونی و یا ملاحظات دیگری وجود داشته باشد.
اصول حسابرسی عملکرد
حسابرسی عملکرد شامل اصول زیر است:
1- حسابرسی عملکرد باید به عنوان جریانی کاملاً مستقل و بی طرفانه تلقی گردد؛
2- حسابرسی عملکرد ابزاری است در اختیار مدیریت برای شناخت مشکلات و رفع تنگناها و نگاهی عیب‌جویانه و انتقادی ندارد.
هدف حسابرسی عملکرد انتقاد از عملیات جاری نیست بلکه هدف، بررسی عملیات از طریق همکاری با مدیریت و کارکنان، و تدوین برنامه ای برای پیشرفت عملیات است. مؤثرترین راه دستیابی به این امر، همکاری با کارکنان صاحبکار در حوزه هایی است که آنان شناخت لازم را از نقاط ضعف را دارند و در عین حال مایل به همکاری نیز هستند. مفهوم حسابرسی عملکرد باید به عنوان یک برنامه داخلی بازنگری در جهت اقتصادی و کارا کردن عملیات سازمان در نظر گرفته شود تا نتایج فزاینده ای را در پی داشته باشد؛
3- ارزشیابی عملکرد در ارتباط با مجموعه امکانات و عوامل محدود کننده فعالیتها مورد نظر قرار می دهد؛
4- در حسابرسی عملکرد باید با مسایل مسئولانه و متعهدانه برخورد کرد؛
5- در انجام حسابرسی عملکرد طرز فکر مدیریت دخالت داده می شود؛
6- حسابرسی عملکرد توسط افراد متخصص و آگاه به وضعیت مورد رسیدگی انجام می شود.
پیشرفت و مؤفقیت در دستیابی به مزایای حسابرسی عملکرد تا حد زیادی به مهارتهای حسابرسان و طرز فکر مدیریت نسبت به آنان بستگی دارد. حسابرسانی که مأمور انجام چنین مسئولیتی می شوند باید توانائیهای لازم را در زمینه حسابرسی مالی، مدیریت و محیطهای عملیاتی داشته باشند. ویژگیهای یک حسابرس خوب در این زمینه عبارت است از:
کنجکاوی؛ توانایی تجزیه و تحلیل ؛ توانایی متقاعد سازی؛ قضاوت خوب حرفه ای؛ آگاهی متعارف؛ بیطرفی؛ مهارت برقراری ارتباط؛ استقلال؛ اعتماد به نفس.
علاوه بر ویژگیهای بیان شده، توانایی مشخص کردن نارسائیهای عملیاتی، توانایی مشخص کردن نواحی بحرانی و مشکل آفرین، خلاقیت در تکمیل مجموعه ای از تکنیک ها و مهارت انتقال نتایج حاصل از حسابرسی از دیگر خصوصیات حسابرسی عملکرد است.
ارتباط با مفهوم کنترل های مدیریت
نظر به اینکه تصمیم گیریهای مدیریت ، انجام فعالیتها و نتایج به دست آمده از آن در هر سازمان از درون سیستم‌های اطلاعاتی آن می گذرد و سیستم برنامه ریزی و کنترل مدیریت جزئی از سیستم های اطاعاتی موجود است. لذا مطالعه و آزمون کنترل های مدیریت در انجام حسابرسی عملکرد از ضروریات است . اصطلاح کنترل مدیریت ، کل سیستم واحد مورد رسیدگی را در برمی گیرد بنابر این، کنترل های مدیریت فعالیتهای داخلی و خارجی مدیریت را شامل می شود . سیستم مزبور شامل برنامه ریزی، سیاستگذاری و تدوین روشها و همچنین اقدامات واقعی انجام شده برای اداره امور واحد رسیدگی است که برای بهبود اجرای مؤثر مسئولیتهای محوله بر اساس روشها و نتایج مورد انتظار طراحی می شود . کنترل های مدیریت نه تنها شامل کنترل های داخلی بلکه در برگیرنده کنترل های خارجی منجمله قوانین جاری کشور ، محدودیتهایی که توسط سازمانهای مسئول کشور برای واحد در نظر گرفته شده است، شرایط بـازار، امکـانات استـقراض، دریافت یـارانه، محدودیـتهای توزیع و قیمت‌گذاری محصول، پیشرفتهای فناوری ومحدودیتهای وضع شده توسط شرکتهای اصلی برای شرکتهای فرعی خود نظیر کنترل توزیع سود و کنترل قیمت فروش و توزیع محصولات است.
سه وجه تمایز اصلی بین کنترل های مدیریت و کنترل های داخلی به شرح زیر است:
1- تأکید فزاینده بر نیاز به بیان هدفهای سازمان و برقراری ارتباط نزدیک آن با کنترل های مدیریت؛
2- تأکید فزاینده بر کنترل های خارجی در مقایسه با کنترل های داخلی؛
3- گسترش کنترل به منظور در بر گرفتن کلیه فعالیتهای مدیریت نظیر تولید ، حمل و نقل، تحقیق به جای تنها تأکید بر فعالیتهای حسابداری.
دسترسی به اهداف کارایی و صرفه اقتصادی و اثربخشی به کنترل های مدیریت خوب بستگی دارد که مسئولیت مزبور بر عهده مدیریت واحد مورد رسیدگی است.
کنترل های مدیریت شامل روشها و خط مشی هایی جهت حصول موارد ذیل است:
-برنامه ریزی ، سازماندهی و رهبری و کنترل عملیات؛
-تائید اینکه منابع طبق قوانین و مقررات مورد استفاده قرار می گیرد؛
-محافظت از منابع در مقابل سوء استفاه و هدر رفتن؛
-اندازه گیری ، تنظیم و گزارشگری عملکرد واحد اقتصادی؛
-اطمینان از دستیابی به اهداف؛
- اطمینان از اینکه به داده های قابل اعتماد و معتبر دسترسی داشته ، نگهداری شده و در گزارشهای سالانه و سایر مدارک به درستی افشا می شود .
در مرور اولیه کنترل های مدیریت ، حسابرس باید عوامل ذیل رادر نظر بگیرد :
1)آیا خط مشی های سازمان به طور کامل با اختیارات و امتیازات اساسی سازمان مطابق است؟
2)آیا سیستم روشها و کنترل های مدیریتی برای انجام این خط مشی ها همان طور که مد نظر مدیریت عالی جهت کارایی و صرفه اقتصادی بوده ، طراحی شده است؟
3)آیا سیستم کنترل مدیریت کنترل کافی بر روی منابع سازمان ، درآمد و هزینه ها فراهم می کند؟
تعدادی از عواملی که حسابرس باید جهت ارزیابی سیستم کنترل مدیریت و تعیین نواحی مشکل آفرین در نظر بگیرد به قرار زیر است :
1- استفاده مدیریت از استانداردها یا اهداف برای قضاوت در مورد اجرا ، بهره وری ، کارایی یا استفاده از کالاها و خدمات؛
2- فقدان دستورالعملهای مکتوب که سبب عدم فهم درست ، درخواستهای متناقض ، انحرافات غیر قابل قبول و اجرای غیر یکنواخت می گردد؛
3- عدم مؤفقیت در قبول مسئولیتها؛
4- دو باره کاریها؛
5- استفاده نامناسب از وجه نقد؛
6- الگوی سازمانی غیر معقول و بیهوده؛
7- استفاده بیهوده ، ناکارا از کارکنان و منابع فیزیکی؛
8- کارهای ناتمام.
شناسایی نواحی مشکل آفرین
تکنیک های زیادی وجود دارد که حسابرس بتواند با آگاهی بیشتر نواحی مشکل آفرین را مشخص کند که در اینجا به تعدادی از آنها اشاره می کنیم :
1- بررسی فعالیت ها: اینکه اطلاعات از چه طریق به دست می آید و یک فعالیت چگونه انجام شود و نحوه کنترل آن چگونه است می تواند موارد غیر قابل کنترل یا مستعد آن را مشخص کند .
در یک عملیات خرید، سه مرحله زیر می تواند نقاط کلیدی باشد :
الف) تعیین میزان و کیفیت مواد خریداری شده؛
ب) روشهای دستیابی به بهترین قیمت؛
ج) روشهای تعیین درست کمیت و کیفیت.
اگر در ارتباط با خریدهای عمده ، حسابرس به این نتیجه برسد که این مراحل نیاز به بازنگری دارد او باید قضاوت خود را بر روی آن عملیات متمرکز کند .
2- مرور گزارشهای مدیریتی: مرور گزارشهای داخلی که خود مدیریت به طور منظم برای به دست آوردن اطلاعات از آنها استفاده می کند، نیز می تواند اطلاعات با ارزشی درباره نواحی مشکل آفرین و ضعیف وشرایط و انجام کارها در اختیار حسابرسان قرار دهد.
3- مرور گزارش بازرسان و حسابرسان داخلی: حسابرس در اینگونه موارد باید به دلایل وقایعی که نکات ضعیف در سیستم مدیریتی را برایش آشکار می کند و به مدیریت عالی جهت رفع آن ارجاع نشده است، توجه کند.
4- بازرسی فیزیکی: بازرسیهای فیزیکی فعالیتهای سازمانی می تواند یک روش مفید برای مشخص کردن عدم کارایی یا مشکلاتی باشد که مورد توجه حسابرس است، که می توان به انباشت مازاد تجهیزات و مواد ، ابزار کم مصرف ، کارمندان بی انگیزه ، عودت محصولات از سوی مصرف کنندگان یا مشتریان ، دور ریختن مواد مفید و شبیه این موارد اشاره کرد .
5- بررسی و پیگیری رویدادها: یکی از راههای مفید جهت به دست آمدن بینش عملی درباره روشها می تواند تعقیب تعدادی از رویدادهای سازمان به طور کامل و از ابتدا تا انتها باشد .
6- مصاحبه با کارکنان: حسابرس می تواند اطلاعات با ارزشی از طریق مصاحبه با کارکنان به دست آورد و میزان مؤفقیت در دستیابی به اطلاعات مفید در این زمینه به شهرت حسابرس و سؤالات مطرح شده توسط او بستگی دارد .


مقایسه با حسابرسی صورتهای مالی
علاوه بر اختلافات اشاره شده در بخشهای قبلی، حسابرسی عملکرد برخلاف حسابرسی صورت های مالی دارای اهداف و رویکردهای کلی تری است. حسابرسی عملکرد حرفه ای مستلزم انواع مهارتهاست و دارای یک ارتباط اثربخش با تمام سطوح سازمانی و ارزیابی تمام جوانب یک سازمان است. بخشهای مالی و حسابداری، تولید، مهندسی و کنترل موجودی، خدمات مشتریان، اعتبارات، خرید، پرسنلی و اداری، پردازش اطلاعـات و بازاریـابی و فروش از قسـمتهایی هستند که می توانند مشمول حسابرسی عملکرد قرار گیرند.
حسابرسی عملکرد حدود بیشتری از مسئولیتهای مدیریت را شامل می شود و هدف آن تعیین فرصتهایی برای کارایی و صرفه اقتصادی بیشتر و بهبود اثربخشی در اجرای روشها و عملیات است.
حسابرسی عملکرد به عنوان یک شکل مدرن حسابرسی در مقایسه با حسابرسی صورتهای مالی و حسابرسی رعایت، است.
تفاوت اصلی بین حسابرسی عملکرد و حسابرسی سنتی در نقش حسابرس است که در حسابرسی عملکرد نقش حسابرس بیشتر ارزیابی فعالیتها است.
از تفاوتهای حسابرسی مالی و حسابرسی عملکرد می توان به نحوه مدیریت آن نیز اشاره کرد که حسابرسی مالی طی یک چرخه سالانه تکراری انجام می شود در صورتی که حسابرسی عملکرد به صورت پروژه مجزا انجام می‌شود.
یکی دیگر از تفاوتهای موجود بین این دو نوع حسابرسی در سطح استاندارد بودن آنهاست که در آن طرح ریزی حسابرسی عملکرد در قالب یک شکل استاندارد ثابت بسیار مشکل است.
حسابرسی عملکرد همواره دارای رهنمودهای لازم برای نقاط ضعف مربوط به عملکرد مدیران است و به مدیران واحد اقتصادی کمک می کند تا برای غلبه بر مشکلات و مسائل خود توصیه های لازم را به دست آورند و به این ترتیب زمینه برای بهبود و بهسازی اجرای یک طرح، برنامه یا عملکرد سازمان و ارتقای کیفیت اجرای کارها هرچه بیشتر و بهتر فراهم شود.
حسابرسی عملکرد بر خلاف حسابرسی صورتهای مالی، کمی بوده و عامل تجزیه و تحلیل در آن جایگاه خاصی دارد و نیز ضمن کمک به تخصیص بهینه منابع واحد اقتصادی، محدودیت فزونی منافع بر مخارج را بیشتر مدنظر قرار می دهد .
نتیجه گیری
رسیدن به عملیات کارا و اثربخش، مسئولیت اصلی مدیریت است و در کلیه ساختار سیستم مدیریت سازمان، عملیات و کنترل مدیریت باید در راستای رسیدن به این هدف طراحی گردد.
حسابرسی عملکرد مدیریت، مصداق بارزی از خدمات مشاوره مدیریت است که ممکن است برخی از ویژگیهای حسابرسی صورتهای مالی را داشته باشد. این نوع حسابرسی دربر گیرنده بررسی روشمند فعالیتهای یک سازمان یا بخش مشخص از آن در دستیابی به اهداف مشخص است.
اهداف کلی حسابرسی عملکرد الف ) ارزیابی عملکرد در مقایسه با اهداف تعیین شده به وسیله مدیریت یا سایر معیارهای سنجش مناسب. ب ) شناسایی فرصتهای بهبود عملیات از نظر صرفه اقتصادی و کارایی و اثربخشی و ج) ارائه پیشنهاد برای بهبود عملیات یا انجام اقدامات و رسیدگـی های بیشتر، است.
بررسی و آزمون کنترل های مدیریت نیز به عنوان یکی از مراحل اجرای حسابرسی عملکرد است که هدف اصلی آن تعیین هدف قطعی حسابرسی و نیز قابلیت اتکاء مدارک و شواهد داخلی واحد است.
منابع و ماخذ
1)حسینی عراقی ، حسین . حسابرسی دولتی . تهران: دانشکده امور اقتصادی ، 1378 .
2)رایدر ، هری آر . راهنمای جامع حسابرسی عملیاتی. برگردان از محمد مهیمنی و محمد عبداله پور ، تهران: سازمان حسابرسی ، 1380
3) کثیری ، حسین . «نگرشی بر حسابرسی عملکرد مدیریت در ایرلند و ارتباط آن با نظام کنترلی». مجموعه مقالات حسابرس ، شماره 4 ( تابستان 1375): 59-31 .
1)Brown,Williams and Gallagher. Auditing Performance in Government . 1982.
2)Ellsworth H. Morse. ((Performance and operational auditing)). The journal of accountancy, June 1971.
3) H. Smith, Charles et.al. ((The need for and scope of the audit of management: A survey of attitudes )) .The accounting review , April 1972.
4)Office of the Comptroller and Auditor General of Bangladesh (C&AG) website. Government auditing standards in Bangladesh .2001.
5)W.A. Broadus, Joseph D. Comtoic. Performance auditing. AICPA. 1998.

 

عنوان مقاله: خدمات متقابل مدیریت و حسابرسی داخلی در سازمان


 

مولف/مترجم: علی خوزین
موضوع: حسابرسی
سال انتشار(میلادی): 2006
وضعیت: تمام متن
منبع: ماهنامه تدبیر-سال هجدهم-شماره 170
تهیه و تنظیم: پایگاه مقالات مدیریت 
www.SYSTEM.parsiblog.com


 

چکیده: هر یک از قسمتهای یک سازمان در جهت اثربخشی و کارائی نیاز به ویژگیهائی در محیط فعالیت خود دارد. تعاملات و روابط حرفه‌ای حسابرسان داخلی، به عنوان یکی از قسمتهای مهم سازمان، با سایر مدیران، عامل مهمی در جهت نیل به اهداف حسابرسی داخلی و در مرحله بعد بهره مند شدن سازمان از آن است. حسابرسان داخلی و مدیران قسمتهای مختلف سازمان باید به دقت از وظائف و کارکردها و منافع متقابل همدیگرآگاهی داشته باشند. حسابرسان داخلی باید منطبق با استانداردهای حرفه‌ عمل کرده و همواره در حفظ استقلال نسبی و بی‌طرفی خود بکوشند. محدوده فعالیتها ، روشها و وظایف حسابرسی داخلی در سازمان و چگونگی گزارشگری آن باید به روشنی مشخص بوده و افراد و گروههای ذیصلاح دائما عملکرد حسابرسی داخلی را مورد ارزیابی قرار دهند. مدیران سازمان نیز باید از نتایج فعالیتهای حسابرسی داخلی در جهت بهبود سازمان و اصلاح عملکردها استفاده کنند.


 


مقدمه
حسابرسی داخلی یکی از ارکان سازمانهای امروزی است و شناخت متقابل کارکردها و نیازهای کارکنان حسابرسی داخلی و مدیران سطوح مختلف سازمان از یکدیگر سازمان را در رسیدن به اهدافش یاری می کند. بسیاری از مدیران هنوز به حسابرسی داخلی به صورت سنتی نگاه کرده و اطمینان چندانی به نقش و اهمیت آن در سازمان ندارند در حالی که تحولات زیادی در کارکردها و نقش سازمانی حسابرسی داخلی به وجود آمده است. حسابرسی داخلی نیز مانند سایر بخشهای سازمان باید در جهت اهداف سازمان بطور مؤثر عمل کرده و به ایجاد ارزش افزوده در سازمان کمک کند. در این مقاله سعی شده کارکردهای حسابرسی داخلی و نقاط تماس آن با سایر قسمتهای سازمان توضیح داده شود.
حسابرسی داخلی در سازمان
در دهه های اخیر تعاریف فراوان و گوناگونی توسط مراجع و صاحبنظران امور مالی و حسابداری در مورد حسابرسی داخلی ارائه شده است و سرانجام انجمن حسابرسان داخلی آمریکا در ژوئن 1999 در هیأت مدیره انجمن به اتفاق آرا تعریف جدیدی از حسابرسی داخلی به شرح زیر ارائه کرده است:
‹‹حسابرسی داخلی فعالیتی مشاوره‌‌ای ، اطمینان آور ، مستقل و بی طرفانه است که به منظور افزودن ارزش و بهسازی عملیات سازمان طراحی می‌شود . هدف آن کمک به سازمان برای نیل به اهداف خود از طریق ارزیابی و بهسازی کارآیی فرایندهای مدیریت خطر، کنترل و نظارت سازمانی، با رویکردی منظم و منضبط است .››
متأسفانه بیشتر سازمانها وظیفة اصلی حسابرسی داخلی را بررسی کفایت کنترل های داخلی و قابلیت اتکای اطلاعات صورتهای مالی تعیین کرده اند. اما در حال حاضر همان طور که از این تعریف برمی‌آید دامنة فعالیتهای حسابرسی داخلی به مراتب بیش از پیش گسترش یافته است آنها به بررسی کارایی عملیات، قابلیت اتکای فناوری اطلاعات، اثر بخشی و کارایی معاملات تجاری داخل و خارج از کشور، کمک به بهبود فرایندها و عملیات شرکت و نظارت بر رضایت مشتریان می‌پردازند. این وظیفه جدید در کنار همان کارکرد قدیمی یعنی جست جو و کشف تقلب، صورت می‌گیرد. به عبارتی دیگر، دامنة فعالیت آنها به مراتب از فضای کنترل مالی و نقش مباشرتی سنتی فراتر رفته است. از این زمان حسابرسان داخلی هم موقعیت موجود را درک کرده و تصمیم گرفتند از نقش حمایتی خود فراتر رفته و نقش پویاتر و اساسی‌تری در ساختار مدیریت داشته باشند و خدمات متنوعی را ارائه دهند. مدیریت نیز به گسترش خدمات ارائه شده از سوی آنها واکنش خوبی نشان داد و حسابرسان داخلی نقش و اهمیت بیشتری در بهبود عملیات سازمان پیدا کردند. این نقش نوین نیز برای مدیریت به مراتب ارزشمند تر بود زیرا توصیه حسابرسان داخلی غالباً مفیدتر از توصیه‌هایی بود که نوعاً از طرف حسابرسان مستقل ارائه می گردید و مهمتر آنکه یافته ها در داخل سازمان باقی مانده و منتشر نمی‌شود.
به طور کلی حسابرسی داخلی طراحی و اثر بخشی سیستم کنترل را ارزیابی می‌کند. یک سیستم کنترل داخلی که از طراحی خوب برخوردار باشد اطمینان می دهد، که اهداف سازمان با هزینه های معقولی انجام خواهد شد . منظور از سیستم کنترلی کارا سیستمی است که آنچه در هر مرحله طراحی مد نظر بوده به انجام برساند .
اداره کنندگان واحد تجاری که از خدمات حسابرسی داخلی بهره‌مند می شوند‌، هیئت مدیره و مدیران اجرائی واحد تجاری هستند. ارائه اطلاعات مربوط به کفایت و کارآیی نظام کنترل های داخلی و کیفیت عملکرد واحد تجاری به مدیریت ، از مسئولیتهای حسابرسان داخلی است. اطلاعاتی که به هر یک از حوزه‌های مدیریت و مدیران ارائه می‌شود، ممکن است با توجه به نیازها و خواسته‌های آنان، از لحاظ شکل و جزئیات متفاوت باشد. حسابرسی داخلی با بررسی و ارزیابی عملکرد واحدها و بخشهای تابعه نسبت به عملکرد مناسب مدیران واحدها در جهت منافع سازمان، اطمینان می‌دهد. دامنة فعالیتهایِ وسیع و جامعِ حسابرسی داخلی، بررسی ادواری و ضمنی سازمان توسط حسابرسی‌داخلی و استقرار حسابرسی‌داخلی در داخل سازمان، حسابرسی داخلی را مرجعی مناسب و صاحب صلاحیت برای کنترل و ارزیابی تصمیم گیریهای مدیران ساخته است. برقراری و پیاده سازی حسابرسی‌داخلی نقطه‌ای برای شروع یک سیستم مدیریت پیشرفته است و به تبع آن برقراری یک نگرش مناسب برای حسابرسی‌داخلی یکی از مهمترین اقدامات است. برای دستیابی به اهداف حسابرسی داخلی نیز باید سطح بالایی از عملکرد و اثربخشی در حسابرسی‌ داخلی وجود داشته باشد.
حسابرسی داخلی و حسابداری مدیریت
به دلیل ویژگیهای کاری و عملیاتی حسابرسی داخلی و حسابداری مدیریت دارای نقاط مشترک فراوانی هستند. حسابرسی داخلی نوین به دلیل مهارت حسابرسانش، ارائه پیشنهاد برای همه جنبه‌های سازمان، اختیارات و استقلال تاریخی‌اش در موقعیت خوبی برای ایجاد مشارکتی سازنده با سایر قسمتهای سازمان، قرار گرفته است. وسعت آموزشها، حسابرسان را قادر به درک فرایندهای تجاری و تولید و مشارکت در امر بهبود آن کرده و اختیار حسابرسی برای کمک به سازمان در جهت نگهداری و بهبود مستمر محیط کنترلی موجب ایجاد فرصتی برای حسابرسی داخلی در ایفای نقش فعال برای بهبود سازمانها شده است. حسابرسی داخلی دائماً نسبت به علائم هشدار دهنده ساختار هزینه یابی و مراکز هزینه از طریق رسیدگی به آنها حساسیت نشان می‌دهد و از این طریق آشکارا در استفاده بهینه از منابع و کارایی سازمان مشارکت می‌کند. حسابرسان داخلی می بایست بر تمامی مراحل پیاده‌سازی و استفاده از سیستم های هزینه‌یابی نظارت کنند. آنها ‌می‌بایست از همان مراحل ابتدائی پیاده سازی سیستم ها و در جلسات طراحی محصول، جلسات مهندسی تولید و جلسات برنامه‌ریزی و کنترل تولید شرکت کنند. علاوه بر این، حسابرسان داخلی با ردیابی شاخصهای ضایعات ، ارزیابی اثربخشی و کارایی، حسابرسی عملیاتی را گسترش می دهند و به طور کلی به‌عنوان یک ارزیاب مستقل، حسابرسان می‌توانند مشاهده کنند، درخواست نمایند و فرصتهای حذف اتلاف و ساده سازی عملیات را بشناسانند.
حسابرسان داخلی محرکی برای پذیرش سیستم های جدید توسط مدیران بوده و در پیاده سازی موفقیت‌آمیز و نگهداری مؤثر سیستم های اطلاعاتی نقش دارند و نیاز به تغییرات سیستم های اطلاعاتی را تشخیص می‌دهند.
بنابراین، برخی اطلاعات به دست آمده در طول حسابرسی داخلی ممکن است مورد استفاده مراجع و نهاده های بررسی کننده ای چون ارائه کنندگان خدمات مشاوره مدیریت و حسابداران مدیریت (وبالعکس) قرار گیرد که در جست جوی راهکارهایی برای بهبود عملکرد سازمان هستند.
از سوی دیگر، بسیاری از نوشتارهای مربوط به مضامین مدیریت در 30 سال گذشته در بارة مفهوم کنترل بحث کرده اند. بزرگان و نظریه پردازان علم مدیریت همگی به شکلها و تعاریف متفاوت کنترل را به عنوان یکی از وظایف مدیریت شناسایی کرده‌اندو مدتها است که مدیران سازمان موفق دریافته‌اند که کنترل بدون جانبداری و اغماض مکمل سازماندهی و هدایت بوده و می‌تواند عملکردها را سنجش، ارزیابی و اصلاح کند و از انجام کامل برنامه ها اطمینان دهد. در سازمانهای کشورمان کنترل مؤثر و بدون جانبداری حلقه گم شده در فعالیتهای اجرائی مدیران است و اثربخشی عملکردها را با چالش جدی روبه رو ساخته است و از آنجا که حسابرسی داخلی نقش مهمی در فرایند کنترل ایفا می کند توجه و استفاده بهینه از توانائی و قابلیتهای حسابرسی داخلی مزایای فراوانی برای مدیران دارد.
آنچه که مدیران باید از آن آگاهی داشته باشند این است که حسابرسی داخلی با داشتن چهار شرط کلی اثر بخش خواهد بود که این شروط عبارتند از: 1) برطرف کردن نیازهای ذینفعان، 2)دستیابی به ظرفیتهای بهترین سطح(کلاس)، 3) به کارگیری استانداردهای حرفه‌ای قابل اجرا، 4) اندازه‌گیری نتایج. البته این شروط بسیار کلی در نظر گرفته شده اند. رویکرد حسابرسی داخلی باید اصولی , منطقی و شامل روشهای کنترل و بررسی نهایی کار باشد. حسابرس داخلی باید شواهد و مدارک کافی را برای همه نتیجه گیریها و قضاوتهای خود به دست آورد.
رابطه سازمانی مدیران و حسابرسی داخلی
جایگاه حسابرسی داخلی باید به گونه‌ای باشد که بتواند بطور اثر بخش عمل کند. از این رو، پشتیبانی مدیریت سازمان از حسابرسی داخلی، یک ضرورت است. حسابرسی داخلی باید با مشورت با مدیریت، ضرورتها و اولویتهای کار خود را تعیین کند. بنابراین، رییس حسابرسی داخلی باید آزادانه به مدیران ارشد، دسترسی داشته باشد و به آنها گزارش کند. نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد که عملکرد حسابرسی داخلی بیشتر به جایگاه مستقل آن بستگی دارد و حسابرسی ‌داخلی با جایگاه سازمانی مناسب و مستقل از واحدهای مورد حسابرسی از لحاظ ویژگی استقلال همانند حسابرسی‌ داخلیِ ‌برون‌ سپار شده است. با تامین جایگاه مناسب حسابرسی داخلی در ساختار سازمانی، می‌توان نسبت به استقلال واحد حسابرسی داخلی اطمینان لازم را به دست آورد. موقعیت سازمانی حسابرسی داخلی به توانایی و اثر بخشی آن بستگی دارد. در بیشتر سازمانها وظایف حسابرسی داخلی در بخش مالی و زیر نظر مدیر اجرایی است. این موقعیت تا حدی قابل قبول و رضایت بخش است ، زیرا حسابرسی داخلی باید به کسی گزارش دهد که کل بخش عملیاتی را بررسی می کند.
داشتن استقلال سازمانی کافی و بی طرفی باعث می شود که خدمات حسابرسی داخلی به بهترین شکل ارائه شود هر چند برخی معتقدند که بی‌طرفی در عمل یک افسانه است و دستیابی به یک بی‌طرفی واقعی به دلیل ویژگیهای اقتصادی و فشارهای موجود دست‌نیافتنی است. ولی موضوع اینجاست که باید سعی شود تا در بهترین موقعیت ممکن قرار گرفت.
از آنجایی که دامنة اثر بخشی فعالیتهای حسابرس داخلی به میزان پذیرفتگی مافوقش بستگی دارد، موقعیت سازمانی نسبتاً بالا و حمایت بی چون و چرای مدیریت مافوق برای حسابرسی داخلی لازم و ضروری است. حسابرسان داخلی باید موقعیتی هم تراز با مدیران اجرایی داشته باشند و جزو کارکنان آنها نباشند. همچنین باید توجه داشت که اگر حسابرسان داخلی توانستند وظایف خود را به طور مؤثری انجام دهند به دلیل حمایت مدیریت است زیرا که آنها دارای هدف مشترکی هستند. اما داشتن موقعیت انحصاری، ممتاز و نسبتاً بالا در نمودار سازمانی به طور خودکار، مسائل را به طرز اثربخشی حل نمی‌کند. معمولاً حسابرس داخلی به حمایت مدیر عامل نیاز دارد. در سازمانهای پیشرو معمولاً یک مدیر اجرایی قوی حامی نیروهایش است و آنها را هدایت می‌کند. در گام نخست حسابرس به حمایت او نیاز دارد. در نقطة مقابل نیز مدیر می تواند منافع قابل توجهی را از خدمات حسابرسی انتظار داشته باشد. مدیران معمولاً یک زمینة تخصصی دارند. شایسته است حسابرس داخلی فعالیت خود را در زمینه ای شروع کند که مدیر با آن آشنا باشد و این بهترین فرصتی است که می‌تواند توانایی خود را نشان دهد.
در مرحله اجرا نیز رئیس واحد حسابرسی داخلی باید طرح حسابرسی داخلی را با مشورت و نظر مدیریت ارشد سازمان تهیه کند. حسابرس داخلی باید زمان بندی اجرای حسابرسی داخلی را با هماهنگی و مشورت مدیریت واحدهای مورد رسیدگی، تنظیم کند, مگر در موارد نادری که رسیدگی بدون اعلام قبلی , از ضروریات حسابرسی است . مشورت با مدیریت سازمان می تواند زمینه هایی را برای حسابرسان داخلی روشن کند که مورد توجه خاص مدیریت است. یافته های حسابرسی داخلی باید محرمانه تلقی و تنها با مدیرانی در میان گذاشته شود که مسئول مستقیم واحد مورد رسیدگی هستند، مگر اینکه آنان، با مطرح کردن گسترده تر موضوع, به روشنی موافقت کرده باشند. همچنین گزارش حسابرس باید پس از مذاکره با مدیریت تهیه شود . این گونه مذاکرات برای برقراری رابطه خوب و صمیمانه بین حسابرس داخلی و مدیریت، ضروری است .
حسابرسی داخلی یکی از ارکان سازمانهای امروزی است که شناخت متقابل کارکردها و نیازهای کارکنان حسابرسی داخلی و مدیران سطوح سازمان را در رسیدن به اهدافش یاری می کند.
 
شناخت کافی مدیران و تفاهم متقابل
متأسفانه مدیران تمایلی به استفاده از خدمات حسابرسان داخلی ندارند مگر آنکه متقاعد شوند که خدمات آنها با ارزش است. بنابراین، حسابرسان نیز باید نشان دهند که قادرند اموری را انجام دهند که از آنها انتظار می رود. همة مدیران موفق در پی کسب نتایج خوب به خصوص در مقوله هایی هستند که اثر بخشی آنها اندازه گیری می شود. مدیر فروش علاقه مند به بهبود عملکرد فروش، مدیر تولید خواهان حداکثر کردن تولید و مدیر عامل خواستار حداکثر کردن سود است. یکی از ویژگیهای مدیران خوب، دانستن این مورد است که چگونه بایستی پیش رفت، آنها خواستار اجرای منظم وظایفی هستند که در مورد آن مسئولیت دارند، یا هنگامی که مشکلی نیست می‌خواهند بدانند نقاط مشکل آفرین کجاست و چگونه می توان آنها را حذف کرد یا حداقل ثابت نگه داشت. درک این موضوع که یکی از هدفهای حسابرسی داخلی ، کمک به مدیریت در دستیابی به هدفها و برنامه های آنها است کمک بزرگی به تفاهم و همکاری متقابل مدیران سطوح مختلف سازمان و حسابرسان داخلی می کند. عدم شناخت کافی مدیران از نقش و اهمیت حسابرسی داخلی و عملکرد آن در راستای اهداف سازمان و مسئولیتهای آنان یکی از مهمترین عوامل سازمانی عدم توسعه به کارگیری حسابرسی داخلی در سازمانهاست. مدیران نیز باید بدانند که دامنه فعالیت واحد حسابرسی داخلی بدون هیچ گونه محدودیتی، تمام فعالیتهای سازمان بوده و حسابرس داخلی از اختیار لازم برای دسترسی به کلیه اسناد و مدارک ، داراییها و کارکنان سازمان برخوردار است تا حسابرسی ، به طور اثر بخش انجام پذیرد و حسابرس بتواند مسئولیتهای خود را به گونه‌ای درست و مناسب ، انجام دهد. حسابرسی داخلی نیز باید توانایی آن را داشته باشد که نیازهای ذینفعان خود را بشناسد و در این راه باید نیازهای ذینفعان خود را بشنود.
مدیریت سازمان باید اطمینان یابد که به طور کافی و مناسب به گزارشهای حسابرسی داخلی توجه می‌شود . حسابرس داخلی باید اطمینان یابد که درباره پیشنهادهای حسابرسی داخلی ، اقدامات لازم صورت گرفته است یا مدیریت ، از میزان خطر ناشی از اعمال نشدن آنها آگاهی داشته و آن را پذیرفته است. عدم وجود پشتوانه اجرائی برای پیگیری گزارشهای حسابرسی داخلی یکی از مهمترین موانع سازمانی عدم توسعه حسابرسی داخلی در سازمانهاست. حسابرس داخلی برای اینکه بتواند کلیه وظایف خود را به نحو شایسته انجام دهد نیاز به اعتماد اشخاصی دارد که با وی ارتباط دارند. روابط کاری صمیمانه این امکان را به وجود می آورد که کار حسابرسی داخلی مورد پذیرش قرار گیرد و پیشنهادهای حاصل از آن را نیز به کار گرفته شود، اما حسابرس داخلی نباید اجازه دهد که بی طرفی او در این ارتباط، خدشه دار شود.
ارزیابی کنندگان چه کسانی هستند ؟ از آنجا که خدمات حسابرسی داخلی همه بخشهای سازمان را در بر می گیرد، گروههای مختلفی وجود دارند که مجاز به ارزیابی عملکرد حسابرسی داخلی هستند. به جز رئیس حسابرسی داخلی که الزاماً با همه جنبه های عملکرد حسابرسی داخلی سروکار دارد، هر یک از این گروهها دارای انتظارات و منافع گوناگونی هستند و بنابر این , عملکرد حسابرسی داخلی را از جنبه های مختلف مورد توجه قرار می دهند . هیئت مدیره ( یا عامل ) سازمان, با نفوذترین گروهی است که عملکرد حسابرسی داخلی را ارزیابی می کند.
هیئت مدیره به خاطر مسئولیتهای کلی که به عهده دارد همواره می‌خواهد یک واحد حسابرسی داخلی اثر بخش در اختیار داشته و در سیستم کنترل داخلی سازمان نیز نقاط ضعف با اهمیتی وجود نداشته باشد. بسیاری از سازمانها بنابر مقررات, موظفند کمیته حسابرسی یا شکل دیگری از واحد بررسی کننده غیر اجرایی داشته باشند یا خود تصمیم به داشتن آن گرفته اند. یکی از وظایف اصلی این کمیته یا واحد, ارزیابی عملکرد حسابرسی داخلی است. واحد بررسی کننده غیر اجرایی به همان نکات و جزییات پشتوانه ای توجه دارد که هیئت مدیره (یا عامل ) سازمان، مورد توجه قرار می دهد . برای مثال, واحد مزبور می‌خواهد پیشرفت کار سازمان را در مقایسه با برنامه ها، هزینه های انجام شده و یافته های عمده و با اهمیت حسابرسی داخلی، بسنجد.
مدیران ارشد سازمان نیز عملکرد حسابرسی داخلی را از این دید ارزیابی می کنند که مطمئن شوند عملکرد حسابرسی داخلی، کارایی و اثر بخشی فعالیتهای سازمان را افزایش می دهد . مدیران ارشد برای انجام این کار، ارزش کار حسابرسی داخلی را با توجه به نوع، تعداد و کیفیت گزارشهای حسابرسی، ارزیابی می کنند و به ویژه می‌خواهند اطمینان یابند که پیشنهادهای حسابرسی داخلی, عملکرد سازمان را به گونه ای اثر بخش، بهبود می بخشد. در هر صورت هزینه ها و بهره‌وری حسابرسی داخلی را ارزیابی می کنند تا از استفاده درست از منابعی که در اختیار حسابرسی داخلی قرار داده اند، اطمینان یابند.
ارزیابی عملکرد واحد حسابرسی داخلی، به گروههای درون سازمانی منحصر نمی شود. حسابرسان مستقل به منظور تعیین میزان اتکای خود بر کار حسابرسی داخلی، عملکرد آن را می سنجند و همچنین, نقاط ضعف سیستم کنترل داخلی را که حسابرسان داخلی در طول حسابرسی های خود کشف و گزارش کرده اند، مورد توجه قرار می دهند . علاوه برحسابرسان مستقل، دیگر مقامات ذیصلاح قانونی، مانند اداره نظارت بر موسسات آموزش عالی، نیز به عملکرد حسابرسان داخلی توجه دارند که تاکید این گروهها بیشتر بر رعایت استانداردهای حرفه ای ( توسط حسابرسان داخلی ) است . سرانجام , رئیس حسابرسی داخلی باید عملکرد حسابرسی داخلی را از همه جنبه ها ارزیابی کند تا به همه گروههای یاد شده در بالا اطمینان دهد که عملکرد واحد حسابرسی داخلی، اقتصادی، کارآمد و اثر بخش است .
نتیجه گیری
مدیران باید از کارکردهای قسمتهای مختلف سازمان آگاهی داشته باشند تا خواستها و نیازهای مختلف اجرائی و اطلاعاتی خود را از آنها مطالبه کرده و قسمتها را مورد ارزیابی قرار دهند. حسابرسی داخلی یکی از ارکان مهم هر سازمان پیشروئی است که می‌خواهد در محیط تجاری رقابتی و رو به گسترش امروزی با موفقیت به پیش برود. حسابرسی داخلی دارای کارکردهای زیادی است و دستیابی آن به اهدافش و به بیان دیگر، برخورداری از یک حسابرسی داخلی اثربخش، کمک شایانی است به سازمان در راه دستیابی به اهداف خود. حسابرسی داخلی به عنوان یکی از ارکان سازمان بوده و در چارچوب تعریف شده جدید خود برای اثر بخشی دارای ویژگیهائی است که شناخت این ویژگیها از یک طرف به مدیران در راه ایجاد یک تعامل سازنده کمک می کند و از طرف دیگر، حسابرسان داخلی را متوجه وظائف و حدود و اختیارات خود می‌سازد. حسابرسی داخلی باید از جایگاه سازمانی متناسب با انتظارات مدیریت که تامین کننده استقلال و بی طرفی آن باشد، برخوردار بوده و عملیات خود را بدون جانبداری و اغماض انجام دهد. اهداف و شرح کاری و محدوده عملیات حسابرسی داخلی باید توسط مدیریت ارشد و با توجه نوع فعالیتهای سایر قسمتهای سازمان تعیین و به کلیه قسمتهای سازمان معرفی و ارائه شود. آنها باید افرادی با تجربه و دانش کافی بوده به صورتی که قابلیت بالائی در درک فرایندها و شناخت و اصلاح سیستم ها داشته باشند. حمایت کافی مدیران باید پشتوانه محکمی برای ضمانت اجرائی گزارشها، پیشنهادها و نتایج حاصل از رسیدگی باشد. مدیران سطوح مختلف و حسابرسان داخلی باید با درک متقابل وظائف یکدیگر در ایجاد شناخت متقابل و روابط کاری صمیمانه تلاش کنند. مدیرانی که می خواهند حسابرسی داخلی اثربخشی در اختیار داشته باشند باید همواره نسبت به ارزیابی قسمت حسابرسی داخلی حساس بوده و در جهت تقویت آن و بر طرف ساختن نقاط ضعفش اقدام کنند.
منابع و مأخذ
1. نیکخواه آزاد، علی و قناد، حمید رضا،«عوامل عدم توسعه و روشهای ارتقای حسابرسی داخلی در ایران» مجله بررسی‌های حسابداری و حسابرسی زمستان 76و بهار77 شماره 22-23 .
2. Ahlawat, Sunita S., and Lowe, D. Jordan. "" An Examination of Internal Auditor ivity: In-House versus Outsourcing"". Auditing : A Journal of Practice & Theory. Vol.23, No2 September 2004 pp.147-158.
3. Anderson, Dick. "Strengthening Internal Audit Effectiveness". Corporate Governance , September 15,2004, Dow Jones & company,Inc.
4. Bae, Benjamin., Epps, Ruth W., Gwathmay, Susan S., "Internal Control Issues". Information System control Journal.Volume 4,‏ 2003
5. Flott, Leslie W. ""Quality Control"" ,Internal Auditor Journal, november 2000.
6. Krogstad, Jack L., Ridley, Anthoney, J & Rittenberg, Larry E, "Where We Are Going?" .Internal Auditor Journal, oct, 1999. PP 27-33.
7. Ray, M.R., & Gupta, P.P. "Activity Based Costing" Internal Auditor Journal (Desember 1992) ;PP45-51
8. Robbins, Stephen P. "Organizational Behavior" NewJwrsey,1993.p45.
9. Stoner,E. & Stagliano, A.J. "A Survey of U.S Manufacturers on Implemention of ABC" Journal of Cost Management (March/April 1997);PP39-41.
10. Tatikonda, L.U., & Tatikonda, R.J., "Overhead Cost Containment" Internal Auditor Journal, (February 1993);P51-55.


 

سومر و لوح حمورابی، نقطه آغاز علم حسابداری

ساموئل كرامر Samuel N.Kramer در سال ۱۹۵۷ كتابی را تحت عنوان «تاریخ در سومر آغاز می شود» منتشر ساخت. بعدها ژان بوترو Jean Bottero و ماری ژوزف استو Marie Joseph Steve در كتاب خود تحت عنوان «روزی روزگاری در بین النهرین» كه در سال ۱۹۹۴ منتشر ساختند به این مساله اشاره كردند

 

۲ _ اجتماعی شدن رفتار و اعتبار قوانین قضایی

جامعه سومر در ابتدا جامعه ای وحشی و خشن بود، اما به تدریج به سمت عدالت و تعدیل قدرت با قانون سوق می یافت. لوح حمورابی را می توان بهترین نمونه برای آگاهی حقوقی سومریان دانست. این لوح یكی از كهن ترین مجموعه قوانینی است كه تاكنون شناخته شده است، هر چند نمی توان آن را كهن ترین قانون عهد باستان دانست.مورگان در كاوش های خود به سال ۱۹۰۱ و ۱۹۰۲ در شوش این لوح را از زیر خاك بیرون آورد. به دلیل بی تفاوتی پادشاه وقت ایران كه طی قراردادی دیپلماتیك این لوح با ارزش را در اختیار دولت فرانسه قرار داده بود، موزه لوور میراث دار آن شد. سه قطعه سنگ با برش هایی صاف روی هم قرار گرفته اند و لوحی را به وجود آورده اند كه ارتفاع آن ۲۵/۲ سانتی متر و وزن آن ۴ تن است. این لوح در حدود سال ۱۸۰۰ قبل از میلاد و به زمان سلطنت حمورابی در بابل ساخته شد ولی پس از تصرف بابل توسط شوتروك ناهونته Shutruk – Nahhunte ، وی آن را به عنوان نشان پیروزی بر بابلیان با خود به شوش آورد. به نظر می رسد پادشاه شوش برای نگارش تاریخ خود روی لوح، بخش پایینی آن را پاك كرده ایست. در بخش بالایی حمورابی را می بینیم كه در حضور خدای بابل یعنی مردوك Marduk ایستاده است و مردوك نشان قدرت شاهی را به عنوان نشان مشروعیت سلطنت وی به او می بخشد. در مقدمه متن لوح، حمورابی بدون هیچ گونه تواضعی چنین می گوید: «آنگاه كه مردوك به من رسالت داد تا بین مردم كشور خود نظم را برقرار سازم و راه سعادت را برای آنان برگزینم، من نیز نظم و قانون را برقرار ساختم و به این ترتیب خوشبختی را به رعایای خویش هدیه كردم.» خوشبختی و سعادت ملت در نظم و قانونی است كه چشمان تیزبین پادشاه به حمایت خدای بابل بر آن نظارت دارد و این هدف اصلی آنان بود. لوح حمورابی خلاصه ای از آداب و رسوم بابل را به شكل جذاب روایت كرده است. لوح حمورابی كه آن را می توان كتابچه قوانین مدنی و جزایی، جامعه شناسی، اقتصاد روستایی، حسابداری و مدیریت دانست، ابعاد جذابی از جامعه بابل را نشان می دهد كه علیرغم برخورداری از چهره ای خشن و سخت گیرانه عادلانه نیز بوده است. منشا و سرآغاز بسیاری از نهادهای قضایی كه بعدها یونانیان و رومیان آنها را گسترش دادند، در متن لوح حمورابی وجود دارد. جی اچ ولمینك J. H. Vlaemmink در مقاله ای كه به سال ۱۹۵۶ آن را منتشر ساخت چنین می نویسد: «در لوح حمورابی به متونی بر می خوریم كه در آن نظم و ترتیب حساب ها بیان شده است، نظیر متنی كه مربوط به قرارداد كمیسیونی است و به نظر می رسد تعهدی قانونی را ایجاد كرده است. این تعهد را می توان شكل واقعی حسابداری دانست و یا ثبت صورتحساب برخی معادلات تجاری.» ونسان شل در سال ۱۹۰۴ برخی از قسمت های لوح را چنین ترجمه كرده است: قانون ۱۰۰: مامور دولت سودهای پول را به اندازه ای كه برده است، اعلام خواهد كرد و با محاسبه روزها، مبلغ آن را به بازرگان پرداخت خواهد كرد. قانون ۱۰۴: اگر بازرگانی به مامور دولت گندم، روغن و یا هر ماده خوراكی دیگری را بسپارد، مامور دولت مبلغ آن را ثبت و به بازرگانی پرداخت خواهد كرد. مامور دولت باید بابت پول پرداختی به بازرگان از وی رسید و یا امضا بگیرد. قانون ۱۰۵: اگر مامور دولت مرتكب اشتباهی شد و از بازرگان رسیدی دریافت نكرد، بازرگان پول دریافتی را نمی تواند وارد فعالیت تجاری خود بكند. البته ترجمه های دیگری نیز از این قانون ها وجود دارد. و شاید بهتر باشد برخی از آنها را با همدیگر مقایسه كنیم، ترجمه آ. فینه A. Finet از قانون حمورابی به سال ۱۹۷۳.

قانون ۱۰۰: اگر تاجری برای فروش كالا یا تجارت پولی را در اختیار مامور دولت قرار دهد، و اگر مامور دولت را به ماموریت بفرستند، مامور دولت در طول ماموریت خود، می تواند به تجارت بپردازد. اگر مامور دولت در محل ماموریت سودی را به دست آورد، وی كل سود دریافتی را محاسبه خواهد كرد سپس مدت زمان اقامت خود را نیز حساب كرده و سود لازم را به تاجر پرداخت خواهد كرد.

قانون ۱۰۴: اگر تاجری، جو (جو به عنوان سكه به كار می رفت) پشم، روغن و یا اموال منقول دیگری را در اختیار مامور دولت قرار دهد، مامور دولت پول آنها را محاسبه كرده و به تاجر پرداخت خواهد كرد. مامور دولت سند مهر شده ای را از تاجر خواهد گرفت كه در آن مقدار پول پرداختی به تاجر ذكر شده است.

قانون ۱۰۵: اگر مامور دولت فراموش كرد و سند ممهور مربوط به پول پرداختی به تاجر را از وی نگرفت، پولی كه در سند مهر شده ذكر نشده است، محاسبه نمی شود.

در سال ۱۹۷۷ اسلشتر E. Szlechjter این قوانین را به شكل دیگری ترجمه كرده است.

قانون ۱۰۰. اگر تاجری به مامور دولت (یا مسافر) پولی را برای خرید یا فروش كالایی پرداخت كند و سپس وی را به سفر اعزام كند، مامور دولت در طول مسافرت با پول دریافتی به خرید و فروش بپردازد، و اگر در این محل، سودی را كسب كند، وی سود كل پول دریافتی را محاسبه خواهد كرد و سپس با محاسبه روزهای اقامت خود در آن محل، باید تاجر را راضی كند.

قانون ۱۰۴: اگر تاجری جو، پشم، روغن یا هر شیء منقول دیگری را برای فروش در اختیار مامور دولت قرار دهد، مامور دولت پول جنس دریافتی را محاسبه خواهد كرد و آن را به تاجر پرداخت می كند. مامور دولت لوح ممهور شده ای را بابت پول پرداختی به تاجر دریافت خواهد كرد.

قانون ۱۰۵: اگر یك مامور دولتی فراموش كرد و سند مهر شده را دریافت نكرد، پول فاقد مهر را در محاسبات خود وارد نخواهد كرد.

به نظر می رسد كه لزوم نوشتن حساب ها در معاملات وی اجتناب ناپذیر بوده است. بند ۱۰۵ به خوبی مشخص كرده است كه در صورت عدم ثبت پول پرداختی، امكان تایید معامله وجود ندارد. نویسندگان بسیاری به این نتیجه رسیده اند كه واسطه ها و نماینده تجار باید حساب دقیق معادلات را داشته باشند و اگر بخشی از عوامل انجام آن را فراموش كنند به این دلیل است كه این مساله به كرات اتفاق افتاده است. در این حالت خاص، بر طبق شیوه حسابرسی پول سودهای حساب شده، محاسبه مجاب نمی شود. به غیر از متن قانون حمورابی هزاران لوح دیگر نیز پیدا شده است كه عناصر حسابرسی را به طور مشخص در اختیار ما قرار می دهند. فعالیت های گسترده علمی و حفاری های متعدد باستان شناسی در سال های آغازین قرن ۲۱، بسیاری از جنبه های ناشناخته عادات و رسوم زندگی سومریان و بابلیان را روشن ساخته است. آنها كه از كناره های مدیترانه تا گوشه و كنار امپراطوری پارس در سفر بودند، مجبور بودند كه از پول خود مراقبت كنند. همچنین برگه های اعتباری ابداع كرده بودند كه به آنها این امكان را می داد تا اجناس را محدودتر سازند. بر این اساس نوعی از قراردادهای اجتماعی بین آنها رایج بود كه بر طبق آن نحوه تقسیم و توزیع سرمایه و سود آن مشخص شده بود. لوح حمورابی تنها نمونه موجود در این زمینه نیست. قبل از این قانون، لوح های دیگری نیز یافت و ترجمه شده بودند نظیر لوح اورنامو Ur – Nammu (حدود ۲۱۰۰ قبل از میلاد) كه ساموئل كرمر Samucel N. Kremer آن را ترجمه كرد و یا لوح لیپیت ایشتار Lipit – Ishtar (حدود ۱۹۳۰ قبل از میلاد) كه فرانسیس استل Francis Steele آن را ترجمه كرد و سر آخر لوح دادوشا Dadusha (مربوط به ۱۹۰۰ قبل از میلاد). لیكن لوح حمورابی تنها نمونه ای است كه در عصر خود و پس از ساخت آن، بارها توسط نسل های بعدی نسخه برداری شد و نمونه های كپی شده آن به شهرهای مختلف ارسال شده بود. امروزه نزدیك به ۴۰ نمونه از این كپی ها شناسایی شده است كه با استفاده از آنها می توان بخش از بین رفته لوح اولیه یعنی بندهای ۶۶ تا ۹۹ را بازسازی كرد.

۱_ دقت عمل در نظام مالی: كاركنان و آموزشیاران

برخی از نویسندگان نظیر دوفن مونیه Dauphin – Meunier معتقد است كه بدون تردید سومریان با نظام حسابرسی و حساب های اجمالی آشنا بوده اند. بسیاری از اسناد حسابرسی مكشوفه از معابدی نظیر معبد قرمز اوروك Uruk بدست آمده اند. روحانیون سومری نظام اجرایی و اداری، نخستین پارلمان، بروكراسی، قانون بسیم قضایی را ابداع كرده بودند. معبد سنگ بنای جامعه محسوب می شود حیات مذهبی بر فعالیت های تجاری مهم متكی بود. دوفن معتقد است كه خدایان معبد با تجارت و صنعت رابطه نزدیكی داشتند. این ارتباط از طریق هدایایی صورت می گرفت كه علاوه بر رعایای ساده، شخصیت های مهم و پادشاهان نیز به معابد می دادند. از این مرحله یعنی اهدای ارادی به مرحله مشاركت اجباری یك گام باقی مانده بود كه آن هم مدتی بعد برداشته شد. زمانی كه مشاركت ها اجباری شد معابدی كه ثروت هایی را در اختیار داشتند، توانستند وام هایی را با سود مشخص به افراد بپردازند و با تكامل شیوه بانكداری آنها، امكان مدیریت مناسب امانت ها را فراهم آورد. تمامی این عملیات باید حسابرسی می شد، دریافت رسید الزامی بود تا از نظر نهادهای مذهبی و دولتی مشكل خاصی بوجود نیاید و كاركنان بتوانند از طریق آن كیفیت بالای سیستم اجرایی خود را در معرض نمایش قرار دهند. ادوارد شیرا Edward Chiera كه مورخی خیان پرداز بود (۱۹۳۸) در كتاب خود سعی كرده است كه فضای دفتر حسابرسی در یك معبد بابلی را در شش هزار سال قبل توصیف كند: «ردیفی از منشی های آموزش دیده كه آشنا با علم حسابرسی هستند، روی انبوهی از گل رس چمباتمه زده اند و الواح كوچكی را تهیه می كنند. روی الواح و در ستون هایی از اعداد صورت حساب هایی را تهیه می كنند كه به صورت ماهیانه و سالیانه جزییات آن را مجددا می نویسند. برای رسیدن به این مرحله، منشی ها مجبور بودند كه آموزش های حرفه ای را در مدرسه ای به نام «خانه الواح» فرا بگیرند كه بیشتر این منشی ها از خانواده های مرفه انتخاب می شدند كه در آن هر روز منشی آینده لوح روزمره خود را با كپی برداری از برخی نمونه ها تهیه می كرد تا با تمرین نگارش، خط خود را بهبود بخشید.

 

 

 استانداردهای‌ حسابرسی2  . حسابرس‌ باید با ارزیابی‌ نتایج‌ حاصل‌ از شواهد حسابرسی‌ بدست‌آمده‌ در جریان‌ حسابرسی‌ موارد خاص‌، مبنایی‌ برای‌ اظهارنظر خود فراهم‌ کند. گزارش‌ حسابرس‌ باید حاوی‌ نظر صریح‌ وی‌ باشد.

 ملاحظات‌ کلی‌  

3  . نوع‌ و ماهیت‌، زمان‌بندی‌ اجرا و دامنه‌ کار در حسابرسی‌ موارد خاص‌، بسته‌ به‌ شرایط‌ هر کار فرق‌ می‌کند.  حسابرس‌ باید پیش‌ از پذیرش‌ کار، درباره‌ نوع‌ و ماهیت‌ دقیق‌ کار و شکل‌ و محتوای‌ گزارشی‌ که‌ ارائه‌ خواهد شد، با صاحبکار توافق‌ کند.

 4  . حسابرس‌ هنگام‌ برنامه‌ریزی‌ کار حسابرسی‌ باید شناخت‌ روشنی‌ از موارد استفاده‌ از اطلاعات‌ مورد گزارش‌ و استفاده‌کنندگان‌ احتمالی‌ آن‌ به‌ دست‌ آورد. حسابرس‌ به‌ منظور پیشگیری‌ از هرگونه‌ استفاده‌ نابجا از گزارش‌ خود باید هدف‌ از تهیه‌ گزارش‌ خاص‌ حسابرسی‌ و هرگونه‌ محدودیت‌ در توزیع‌ و چگونگی‌ استفاده‌ از آن‌ را در گزارش‌ خود تصریح‌ کند.

 5  . اجزای‌ اصلی‌ گزارش‌ حسابرس‌ و ترتیب‌ آن‌، جز درباره‌ صورتهای‌ مالی‌ خلاصه‌شده‌، به‌ شرح‌ زیر است‌:

 الف‌ - عنوان‌ گزارش‌ حسابرس‌ مستقل‌.

 ب‌   - مخاطب‌ گزارش‌.

 پ‌   - بند مقدمه‌ شامل‌:

 (1)    مشخص‌ کردن‌ عناوین‌ اطلاعات‌ مالی‌ مورد رسیدگی‌.

 (2)    مشخص‌ کردن‌ مسئولیت‌ مدیریت‌ واحد مورد رسیدگی‌ و مسئولیت‌ حسابرس‌.

 ت‌   - بند دامنه‌ رسیدگی‌ (توصیف‌ نوع‌ و ماهیت‌ حسابرسی‌) شامل‌:

 (1)   اشاره‌ به‌ استانداردهای‌ حسابرسی‌ و در صورت‌ لزوم‌، استاندارد مربوط‌ به‌ حسابرسی‌ مواردخاص‌.

 (2)     توصیف‌ اهم‌ کارهای‌ انجام‌ شده‌ توسط‌ حسابرس‌.

 ث‌   - بند اظهارنظر حاوی‌ نظر حسابرس‌ درباره‌ گزارشهای‌ مالی‌.

 ج‌   - تاریخ‌ گزارش‌ حسابرس‌.

 چ‌   - نشانی‌ حسابرس‌.

 ح‌   - امضای‌ حسابرس‌.

 یکسان‌ بودن‌ شکل‌ و محتوای‌ گزارش‌ حسابرس‌ همواره‌ مطلوب‌ است‌؛ زیرا، درک‌ آن‌ را برای‌ استفاده‌کننده‌ تسهیل‌ می‌کند.

 6  . در مواردی‌ که‌ گزارشهای‌ مالی‌ واحد مورد رسیدگی‌ برای‌ ارائه‌ به‌ دستگاه‌های‌ دولتی‌، بانکها و نظایر آن‌ تهیه‌ می‌شود، ممکن‌ است‌ استفاده‌ از شکل‌ تصویب‌ یا توافق‌شده‌ای‌ برای‌ گزارش‌ حسابرس‌، ضروری‌ باشد. چنین‌ شکل‌ ویژه‌ای‌ ممکن‌ است‌ با الزامات‌ این‌ استاندارد مطابقت‌ نداشته‌ باشد؛ برای‌ مثال‌، براساس‌ شکل‌ مزبور، حسابرس‌ ممکن‌ است‌ مجبور باشد بجای‌ ارائه‌ نظر حرفه‌ای‌، مواردی‌ را گواهی‌ کند، درباره‌ مسایل‌ خارج‌ از دامنه‌ حسابرسی‌ منطبق‌ با استانداردهای‌ حسابرسی‌ نظر دهد یا از عبارات‌ اصلی‌ گزارش‌ حسابرس‌ استفاده‌ نکند.  حسابرس‌ در این‌ گونه‌ موارد باید جمله‌بندی‌ و محتوای‌ شکل‌ تصویب‌ یا توافق‌شده‌ را از لحاظ‌ هماهنگی‌ با الزامات‌ این‌ استاندارد ارزیابی‌ و در صورت‌ لزوم‌، جمله‌بندی‌ آن‌ را تعدیل‌ یا گزارش‌ جداگانه‌ای‌ نیز پیوست‌ آن‌ کند .

 7  . حسابرس‌ در موارد گزارشگری‌ نسبت‌ به‌ اطلاعات‌ مبتنی‌ بر الزامات‌ خاص‌ (قراردادی‌ یا قانونی‌) باید از معقول‌ بودن‌ برداشتهای‌ مهم‌ مدیریت‌ از آن‌ الزامات‌ برای‌ تهیه‌ اطلاعات‌ مزبور، اطمینان‌ یابد. برداشتی‌ مهم‌ محسوب‌ می‌شود که‌ بکارگیری‌ برداشت‌ دیگری‌ بجای‌ آن‌، تغییر با اهمیتی‌ را در گزارشهای‌ مالی‌ سبب‌ شود.

 8  . حسابرس‌ باید از افشای‌ کامل‌ و روشن‌ هرگونه‌ برداشت‌ مهم‌ مدیریت‌ از الزامات‌ خاص‌ (قراردادی‌ یا قانونی‌) مبنای‌ تهیه‌ گزارشهای‌ مالی‌، اطمینان‌ یابد.  حسابرس‌ ممکن‌ است‌ در گزارش‌ خود به‌ یادداشت‌ همراه‌ گزارشهای‌ مالی‌ که‌ در آن‌ چنین‌ برداشتی‌ تشریح‌ شده‌ است‌، اشاره‌ کند.

 گزارش‌ درباره‌ صورتهای‌ مالی‌ تهیه‌ شده‌ براساس‌ سایر مبانی‌ جامع‌ حسابداری‌

9  . مبنای‌ جامع‌ حسابداری‌ شامل‌ مجموعه‌ای‌ از معیارهای‌ مورد استفاده‌ در تهیه‌ صورتهای‌ مالی‌ است‌ که‌ در مورد کلیه‌ اقلام‌ با اهمیت‌ بکار می‌رود. صورتهای‌ مالی‌ می‌تواند برای‌ یک‌ هدف‌ ویژه‌ و براساس‌ یک‌ مبنای‌ جامع‌ حسابداری‌ غیر از استانداردهای‌ حسابداری‌ تهیه‌ شود. هر مجموعه‌ای‌ از قواعد حسابداری‌ که‌ متناسب‌ با خواستهای‌ شخصی‌ طراحی‌ می‌گردد، مبنای‌ جامع‌ حسابداری‌ محسوب‌ نمی‌شود. سایر مبانی‌ جامع‌ گزارشگری‌ مالی‌، موارد زیر را دربر می‌گیرد:

 . مبنای‌ مورد استفاده‌ واحد اقتصادی‌ برای‌ تهیه‌ اظهارنامه‌ مالیاتی‌.

 . حسابداری‌ بر مبنای‌ دریافتها و پرداختهای‌ نقدی‌ (حسابداری‌ برمبنای‌ نقدی‌).

 . مقررات‌ گزارشگری‌ مالی‌ دستگاه‌های‌ ذیصلاح‌ قانونی‌.

 10  . گزارش‌ حسابرس‌ درباره‌ صورتهای‌ مالی‌ تهیه‌ شده‌ براساس‌ سایر مبانی‌ جامع‌ حسابداری‌ باید مبنای‌ حسابداری‌ مورد استفاده‌ را تصریح‌ یا به‌ یادداشت‌ همراه‌ صورتهای‌ مالی‌ که‌ مبنای‌ مزبور در آن‌ تشریح‌ شده‌ است‌، اشاره‌ کند . حسابرس‌ باید نسبت‌ به‌ مطلوبیت‌ ارائه‌  صورتهای‌ مالی‌، از تمام‌ جنبه‌های‌ با اهمیت‌ براساس‌ مبنای‌ حسابداری‌ مشخص‌ شده‌، اظهارنظر کند. نمونه‌هایی‌ از گزارش‌ حسابرس‌ درباره‌ صورتهای‌ مالی‌ تهیه‌ شده‌  براساس‌ سایر مبانی‌ جامع‌ حسابداری‌ در پیوست‌ 1 ارائه‌ شده‌ است‌.

 11  . حسابرس‌ باید مطمئن‌ شود عناوین‌ صورتهای‌ مالی‌ یا توصیف‌ ارائه‌ شده‌ در یادداشتهای‌ همراه‌ آن‌ به‌ گونه‌ای‌ است‌ که‌ استفاده‌ کنندگان‌ به‌ روشنی‌ درمی‌یابند صورتهای‌ مزبور، طبق‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ تهیه‌ نشده‌ است‌. برای‌ مثال‌، صورتهای‌ مالی‌ تهیه‌ شده‌ برای‌ مقاصد مالیاتی‌ ممکن‌ است‌ با عنوان‌ " صورت‌ درآمد و هزینه‌ - برمبنای‌ مالیات‌ بر درآمد" نام‌گذاری‌ شود.  چنانچه‌ عنوان‌ صورتهای‌ مالی‌ تهیه‌ شده‌ براساس‌ سایر مبانی‌ جامع‌ حسابداری‌ به‌ طور مناسبی‌ انتخاب‌ یا مبنای‌ حسابداری‌ مورد استفاده‌ به‌ نحوی‌ مناسب‌ افشا نشده‌ باشد، حسابرس‌ باید گزارش‌ خود را به‌ گونه‌ای‌ مناسب‌ تعدیل‌ کند.

 گزارش‌ درباره‌ اقلام‌ صورتهای‌ مالی‌

12  . گاه‌ از حسابرس‌ خواسته‌ می‌شود درباره‌ یک‌ یا چند قلم‌ از اقلام‌ صورتهای‌ مالی‌، مانند حسابهای‌ دریافتنی‌، موجودیهای‌ مواد و کالا، پاداش‌ بهره‌وری‌ کارکنان‌ یا ذخیره‌ مالیات‌ بردرآمد، نظر حرفه‌ای‌ اظهار کند.  حسابرس‌ تنها در صورتی‌ می‌تواند درباره‌ یک‌ یا چند قلم‌ از اقلام‌ صورتهای‌مالی‌ گزارش‌ دهد که‌ صورتهای‌ مالی‌ دربرگیرنده‌ آن‌ اقلام‌ را حسابرسی‌ کرده‌ باشد.  چنین‌ خدمتی‌ می‌تواند به‌ عنوان‌ قراردادی‌ جداگانه‌ یا همراه‌ با قرارداد حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی‌، پذیرفته‌ شود. این‌ گونه‌ خدمات‌ به‌ گزارش‌ درباره‌ صورتهای‌ مالی‌ به‌ عنوان‌ یک‌ مجموعه‌ واحد منجر نمی‌شود و بنابراین‌، حسابرس‌ باید تنها درباره‌ رعایت‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ در تهیه‌ آن‌ قلم‌ خاص‌، اظهارنظر کند.

 13  . بسیاری‌ از اقلام‌ صورتهای‌ مالی‌، مانند فروش‌ و حسابهای‌ دریافتنی‌ یا موجودی‌ مواد و کالا وحسابهای‌ پرداختنی‌ به‌ یکدیگر وابسته‌ است‌. بنابراین‌ حسابرس‌ برای‌ اظهارنظر درباره‌ یک‌ قلم‌ خاص‌ صورتهای‌ مالی‌ گاه‌ مجبور می‌شود اقلام‌ مرتبطی‌ را نیز آزمون‌ کند.  حسابرس‌ برای‌ تعیین‌ دامنه‌ رسیدگی‌ این‌ گونه‌ خدمات‌ باید آن‌ دسته‌ از اقلام‌ صورتهای‌ مالی‌ را مورد توجه‌ قرار دهد که‌ با موضوع‌ مورد رسیدگی‌ وی‌ مرتبط‌ است‌ و به‌ گونه‌ای‌ با اهمیت‌ بر آن‌ اثر می‌گذارد. 

 14  . حسابرس‌ باید اصل‌ اهمیت‌ را در ارتباط‌ با اقلام‌ مورد رسیدگی‌ از صورتهای‌ مالی‌، مورد توجه‌ قرار دهد. مانده‌ هر حساب‌ بخصوص‌ در مقایسه‌ با صورتهای‌ مالی‌ به‌ عنوان‌ یک‌ مجموعه‌ واحد، مبنای‌ کوچکتری‌ را برای‌ سنجش‌ میزان‌ اهمیت‌ فراهم‌ می‌کند. درنتیجه‌، با پایین‌ آمدن‌ مبلغ‌ اهمیت‌، رسیدگیهای‌ حسابرس‌ در مورد یک‌ قلم‌ خاص‌، بمراتب‌ گسترده‌تر از مواردی‌ خواهد بود که‌ همان‌ قلم‌ به‌ عنوان‌ بخشی‌ از مجموعه‌ صورتهای‌ مالی‌، مورد رسیدگی‌ قرار می‌گیرد.

 15  . حسابرس‌ برای‌ پیشگیری‌ از برداشت‌ نادرست‌ استفاده‌کنندگان‌ از گزارش‌ خود به‌ نحوی‌ که‌ آن‌ را دربر گیرنده‌ مجموعه‌ صورتهای‌ مالی‌ تلقی‌ نکنند باید به‌ صاحبکار توصیه‌ نماید گزارش‌ مربوط‌ به‌ یک‌ قلم‌ خاص‌ صورتهای‌ مالی‌ را همراه‌ صورتهای‌ مالی‌ واحد مورد رسیدگی‌، ارائه‌ نکند.

 16  . گزارش‌ حسابرس‌ درباره‌ یک‌ قلم‌ خاص‌ صورتهای‌ مالی‌ باید شامل‌ توضیحی‌ در مورد مبنای‌ حسابداری‌ مورد استفاده‌ برای‌ ارائه‌ آن‌ یا اشاره‌ به‌ توافقنامه‌ای‌ باشد که‌ مبنای‌ حسابداری‌ آن‌ را مشخص‌ می‌کند. در گزارش‌ باید تصریح‌ شود که‌ آیا موضوع‌ مورد رسیدگی‌ از تمام‌ جنبه‌های‌ با اهمیت‌، طبق‌ مبنای‌ حسابداری‌ تهیه‌ گردیده‌ است‌ یا خیر. نمونه‌هایی‌ از گزارش‌ حسابرس‌ درباره‌ اقلام‌ صورتهای‌ مالی‌ در پیوست‌ 2 ارائه‌ شده‌ است‌.

 17  . در مواردی‌ که‌ درباره‌ صورتهای‌ مالی‌ به‌ عنوان‌ یک‌ مجموعه‌ واحد، نظر مردود یا عدم‌ اظهارنظر ارائه‌ می‌شود، حسابرس‌ به‌ شرطی‌ می‌تواند درباره‌ اقلام‌ آن‌ صورتها گزارش‌ خاص‌ ارائه‌ کند که‌ اقلام‌ مزبور بخش‌ عمده‌ای‌ از صورتهای‌ مالی‌ را تشکیل‌ ندهد.  به‌ بیان‌ دیگر در مواردی‌ که‌ اقلام‌ مزبور بخش‌ عمده‌ای‌ از چنین‌ صورتهای‌ مالی‌ را تشکیل‌ دهد، حسابرس‌ باید از پذیرش‌ کار و ارائه‌ گزارش‌ در مورد آن‌ اقلام‌ خودداری‌ کند. عدم‌ توجه‌ به‌ این‌ موضوع‌ ممکن‌ است‌ اعتبار گزارش‌ حسابرس‌ را درباره‌ صورتهای‌ مالی‌ به‌ عنوان‌ یک‌ مجموعه‌ واحد، تحت‌الشعاع‌ قرار دهد.

 گزارش‌ درباره‌ رعایت‌ مفاد قراردادها

18  . گاه‌، از حسابرس‌ خواسته‌ می‌شود نسبت‌ به‌ رعایت‌ جنبه‌های‌ خاصی‌ از توافقهای‌ قراردادی‌ واحد مورد رسیدگی‌، مانند مفاد قراردادهای‌ انتشار اوراق‌ مشارکت‌ یا قراردادهای‌ تسهیلات‌ مالی‌، گزارش‌ ارائه‌ کند. این‌ قراردادها معمولا واحد مورد رسیدگی‌ را به‌ رعایت‌ شرایطی‌ چون‌ پرداخت‌ سود تضمین‌ شده‌، حفظ‌ نسبتهای‌ مالی‌ از پیش‌ تعیین‌ شده‌، محدودیت‌ در پرداخت‌ سود سهام‌ و چگونگی‌ استفاده‌ از وجوه‌ حاصل‌ از فروش‌ اموال‌، ملزم‌ می‌کند.

 19  . حسابرس‌ هنگامی‌ می‌تواند کار رسیدگی‌ به‌ رعایت‌ مفاد قرارداد بخصوصی‌ را بپذیرد که‌ جنبه‌های‌ کلی‌ رعایت‌ آن‌ قرارداد به‌ حسابداری‌ و امور مالی‌، مربوط‌ و در صلاحیت‌ حرفه‌ای‌ وی‌ باشد.  چنانچه‌ بخشی‌ از قرارداد به‌ موضوعات‌ خاصی‌ مربوط‌ شود که‌ خارج‌ از تخصص‌ حسابرس‌ است‌، حسابرس‌ باید استفاده‌ از خدمات‌ کارشناس‌ را مورد توجه‌ قرار دهد.

 20  . گزارش‌ حسابرسی‌ باید حاوی‌ نظر صریح‌ حسابرس‌ درباره‌ رعایت‌ شدن‌ مفاد قرارداد توسط‌ واحد مورد رسیدگی‌ باشد.  نمونه‌هایی‌ از گزارش‌ حسابرس‌ درباره‌ رعایت‌ مفاد قراردادها، هم‌ به‌ صورت‌ گزارش‌ جداگانه‌ هم‌ به‌ شکل‌ گزارش‌ همراه‌ صورتهای‌ مالی‌، در پیوست‌ 3 ارائه‌ شده‌ است‌.

 گزارش‌ درباره‌ صورتهای‌ مالی‌ خلاصه‌شده

21  . واحد مورد رسیدگی‌ ممکن‌ است‌ بخواهد به‌ منظور آگاهی‌ استفاده‌کنندگانی‌ که‌ علاقمندند تنها از نکات‌ با اهمیت‌ و برجسته‌ وضعیت‌ مالی‌ و نتایج‌ عملیات‌ آن‌ واحد آگاه‌ شوند، صورتهای‌ مالی‌ سالانه‌ حسابرسی‌ شده‌ را به‌ صورت‌ خلاصه‌ تهیه‌ کند.  حسابرس‌ تنها در صورتی‌ می‌تواند درباره‌ صورتهای‌ مالی‌ خلاصه‌شده‌ گزارش‌ دهد که‌ نسبت‌ به‌ صورتهای‌ مالی‌ مبنای‌ تهیه‌ صورتهای‌ مالی‌ خلاصه‌شده‌، اظهارنظر کرده‌ باشد.

 22  . صورتهای‌ مالی‌ خلاصه‌شده‌، با جزییات‌ بمراتب‌ کمتر از صورتهای‌ مالی‌ سالانه‌ حسابرسی‌ شده‌ ارائه‌ می‌شود. بنابراین‌، صورتهای‌ مالی‌ مزبور باید خلاصه‌ بودن‌ اطلاعات‌ مالی‌ را به‌ روشنی‌ نشان‌ و به‌ استفاده‌ کننده‌ هشدار دهد که‌ برای‌ کسب‌ شناخت‌ بهتر از وضعیت‌ مالی‌ و نتایج‌ عملیات‌ واحد مورد رسیدگی‌، صورتهای‌ مالی‌ خلاصه‌شده‌ باید همراه‌ با آخرین‌ صورتهای‌ مالی‌ حسابرسی‌ شده‌ واحد مورد رسیدگی‌ که‌ حاوی‌ تمام‌ موارد افشای‌ لازم‌ طبق‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ است‌، مطالعه‌ شود.

 23  . عنوان‌ صورتهای‌ مالی‌ خلاصه‌شده‌ باید صورتهای‌ مالی‌ حسابرسی‌ شده‌ مبنای‌ تهیه‌ آنها را به‌ گونه‌ای‌ مناسب‌، مشخص‌ کند؛ برای‌ مثال‌، "صورتهای‌ مالی‌ خلاصه‌ - تهیه‌ شده‌ برمبنای‌ صورتهای‌ مالی‌ حسابرسی‌ شده‌ سال‌ منتهی‌ به‌ 29 اسفند **13".

 24  . صورتهای‌ مالی‌ خلاصه‌شده‌ حاوی‌ تمامی‌ اطلاعاتی‌ نیست‌ که‌ طبق‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ برای‌ تهیه‌ صورتهای‌  مالی‌ سالانه‌ حسابرسی‌ شده‌، ضروری‌ است‌. بنابراین‌، حسابرس‌ برای‌ اظهارنظر درباره‌ صورتهای‌ مالی‌ خلاصه‌شده‌ نباید عبارت‌ "از تمام‌ جنبه‌های‌ بااهمیت‌، به‌ نحو مطلوب‌ نشان‌ می‌دهد" را به‌ کار برد.

 25  . گزارش‌ حسابرس‌ درباره‌ صورتهای‌ مالی‌ خلاصه‌شده‌ باید اجزای‌ زیر را به‌ ترتیب‌ ارائه‌ شده‌ دربر گیرد:

 الف‌ - عنوان‌ گزارش‌ حسابرس‌ مستقل‌.

 ب‌   - مخاطب‌ گزارش‌.

 پ‌   - مشخص‌ کردن‌ عناوین‌ صورتهای‌ مالی‌ حسابرسی‌ شده‌ مبنای‌ تهیه‌ صورتهای‌ مالی‌ خلاصه‌شده‌.

 ت‌   - تاریخ‌ گزارش‌ حسابرس‌ درباره‌ صورتهای‌ مالی‌ سالانه‌ حسابرسی‌ شده‌ و نوع‌ اظهارنظر مربوط‌.

 ث‌   - اظهارنظر درباره‌ انطباق‌ اطلاعات‌ مندرج‌ در صورتهای‌ مالی‌ خلاصه‌شده‌ با صورتهای‌ مالی‌ حسابرسی‌ شده‌ مبنای‌ تهیه‌ آنها. در مواردی‌ که‌ حسابرس‌ درباره‌ صورتهای‌ مالی‌، گزارش‌ تعدیل‌ شده‌ صادر کرده‌ است‌ اما از چگونگی‌ ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌ خلاصه‌شده‌ رضایت‌ دارد، گزارش‌ حسابرس‌ باید بیانگر این‌ مطلب‌ باشد که‌ گرچه‌ صورتهای‌ مالی‌ خلاصه‌شده‌ با صورتهای‌ مالی‌ حسابرسی‌ شده‌ مطابقت‌ دارد، اما برمبنای‌ صورتهایی‌ تهیه‌ شده‌ است‌ که‌ درباره‌ آنها گزارش‌ تعدیل‌ شده‌ صادر شده‌ بود.

 ج‌   - تصریح‌ این‌ مطلب‌ یا اشاره‌ به‌ یادداشت‌ همراه‌ صورتهای‌ مالی‌ خلاصه‌شده‌ مبنی‌ بر این‌ که‌ برای‌ درک‌ بهتر از عملکرد و وضعیت‌ مالی‌ واحد مورد رسیدگی‌ و دامنه‌ رسیدگی‌ انجام‌ شده‌، صورتهای‌ مالی‌ خلاصه‌شده‌ باید همراه‌ با صورتهای‌ مالی‌ حسابرسی‌ شده‌ و گزارش‌ مربوط‌ مطالعه‌ شود.

 چ‌   - تاریخ‌ گزارش‌ حسابرس‌.

 ح‌   - نشانی‌ حسابرس‌.

 خ‌   - امضای‌ حسابرس‌.

 نمونه‌هایی‌ از گزارش‌ حسابرس‌ درباره‌ صورتهای‌ مالی‌ خلاصه‌شده‌ در پیوست‌ شماره‌ 4 ارائه‌ شده‌ است‌

:


 ارسال توسط ﺍﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ سامي
 
تاريخ : پنجشنبه هفتم بهمن ۱۳۸۹

۹ درس زندگی از آلبرت اینشتین


به گمانم این نابغه فیزیک را به اندازه کافی بشناسید. اما اینشتین جملات قصاری دارد که دقت به آنها برای جمع و جور کردن کلاف سر در گم زندگی مطمنا نمی‌تواند خالی از لطف باشد۱- کنجکاوی‌تان را دنبال کنید: “من استعداد به خصوصی ندارم. فقط به شدت کنجکاوم.”

درباره چه چیزی کنجکاو هستید؟ دنبال کردن کنجکاوی‌تان راز موفقیت‌تان است.۲- پشتکار با ارزش است: “نه اینکه من خیلی باهوش باشم؛ بلکه با مسایل زمان بیشتری می‌مانم.”

تا زمانیکه به هدف‌تان برسید، پشتکار دارید؟ اینشتین می‌خواهد بگوبد، تمام ارزش تمبر پستی به این است که با تمام نیرو به چیزی بچسبد، تا اینکه به مقصدش برسد. مانند تمبر پستی باشید، مسیری را که آغاز کردید به پایان برسانید. به یاد بیاورید که در جایی دیگر اینشتین گفته بود، “من برای ماه ها و سالها فکر می‌کنم و فکر می‌کنم. ۹۹ بار نتیجه اشتباه است. صدمین بار حق با من است.


۳- تخیل قدرتمند است: “تخیل همه چیز است. تخیل پیش نمایشی از جذابیت‌های آینده زندگانی است. تخیل با ارزش‌تر از دانش است.”

آیا از تخیل‌تان استفاده می‌کنید؟ اینشتین می‌گوید تخیل با ارزش‌تر از دانش است. به یاد بیاورید که توماس ادیسون می‌گفت: “برای ابداع، به یک تخیل خوب و کپه‌ایی از آت و آشغال نیاز دارید.”۴- اشتباه کردن اتفاق بدی نیست: “فردی که هرگز اشتباه نکرده، هرگز چیز جدیدی را امتحان نکرده است.”


از اینکه اشتباه کردید، نترسید. اشتباه شکست نیست. اشتباهات می‌تواند شما را باهوش‌تر، سریع‌تر و بهتر کنند. در واقع شما زمانی موفق خواهید شد که دو چندان اشتباه کرده باشید.۵- برای اکنون زندگی کنید: “من هرگز به آینده فکر نمی‌کنم – آینده به زودی فرا خواهد رسید.”
شما نمی‌توانید فورا آینده را دست خوش تغییرات کنید، بنابراین بسیار مهم است که تمام تلاش‌تان را برای “اکنون” وقف کنید.

۶- انتظار نتایج متفاوت نداشته باشید: “حماقت این است که بارها و بارها کاری یکسان انجام دهید و انتظار نتیجه‌ای متفاوت داشته باشید.”

شما نمی‌توانید کاری یکسان را هر روز انجام دهید و انتظار تفاوت در نتایجش داشته باشید. به عبارتی، برای ایجاد تغییر در زندگی بایستی در خودتان تغییراتی ایجاد کنید.۷- حماقت و نابغگی: “تفاوت بین حماقت و نابغه بودن در این است که نابغه بودن محدودیت‌های خودش را دارد.“۸- یادگیری قوانین و سپس بهتر بازی کردن: “شما بایستی قوانین بازی را بیاموزید. و سپس بهتر از هر فرد دیگری بازی می‌کنید.”

دو کار است که باید انجامش دهید: ابتدا باید قوانین بازی را که می‌خواهید بازی کنید بیاموزید. درست است، خیلی هیجان انگیز نیست اما حیاتی است. بعدا، شما بهتر از هر فرد دیگری بازی خواهید کرد.۹- دانش از تجربه می‌آید: “اطلاعات، دانش نیست. تنها منبع دانش، تجربه است.”

دانش از تجربه می‌آید. شما می‌توانید درباره‌ی کاری بحث کنید، اما بحث کردن فقط درکی فیلسوفانه از آن کار به شما می دهد. شما بایستی در ابتدا آن کار را تجربه کنید تا بدانیدش. چه کنیم؟ تجربه بیاندوزید. وقت‌تان را خیلی بابت اطلاعات نظری صرف نکنید، بروید و کاری انجام دهید تا تجربه‌ایی با ارزش را کسب کنید.

ارسال توسط ﺍﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ سامي
 
تاريخ : شنبه دوم بهمن ۱۳۸۹


چرایی توصیه اربعین فقط برای امام حسین (علیه ‎السلام) .:

  سوال: چرا فقط برای امام حسین (علیه ‎السلام) روز اربعین تعیین شده و برای امامان دیگر و حتی پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)، مراسم روز اربعین نداریم؟ .: پاسخ: برای توضیح جواب این سوال، به این مطالب توجه کنید:


1. فداکاری‎های امام حسین (علیه ‎السلام)، دین را زنده کرد و نقش او در زنده نگه داشتن دین اسلام، ویژه و حائز اهمیت است. این فداکاری‎ها را باید زنده نگه داشت؛ چون زنده نگه داشتن دین اسلام است. گرامی‎داشت روز عاشورا و اربعین، در حقیقت زنده نگه داشتن دین اسلام و مبارزه با دشمنان دین است.


2. مصیبت حضرت امام حسین (علیه ‎السلام)، برای هیچ امام و پیامبری پیش نیامده است. مصیبت امام حسین(علیه‎ السلام)، از همه مصیبت‎ها بزرگ‎تر و سخت‎تر بود. اگر عامل دیگری هم در کار نبود، همین عامل کافی است که نشان بدهد چرا برای امام حسین(علیه‎السلام) بیش از امامان دیگر و حتی بیش از پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله) عزاداری می‎کنیم و مراسم متعددی برپا می‎کنیم.

3. در ماه محرم سال 61ق. امام حسین (علیه ‎السلام)، فرزندان، خویشان و یاران آن حضرت را کشتند و اسیران کربلا را به کوفه و شام بردند و همین اسیران داغدیده، روز اربعین شهادت امام حسین (علیه‎السلام) و یارانش، به کربلا رسیدند و همه مصائب روز عاشورا در آن روز تجدید شد و آن روز، روز سختی برای خاندان پیامبر بود.


4. دشمنان اسلام با به شهادت رساندن امام حسین (علیه ‎السلام)، قصد نابود کردن دین اسلام را داشتند. دشمنان امام حسین(علیه‎السلام) تلاش کردند تا حادثه کربلا، به کلی فراموش شود و حتی کسانی را که برای زیارت امام حسین(علیه‎ السلام) می‎آمدند، شکنجه می‎کردند و می‎کشتند. در زمان متوکل عباسی، همه قبرهای کربلا را شخم زدند؛ مزرعه کردند و مردم را از آمدن برای زیارت قبر امام حسین (علیه‎ السلام)، منع کردند. شیعیان هم برای مقابله با اینها، از هر مناسبتی استفاده می‎کردند که یکی از این مناسبت‎ها، حادثه روز اربعین است.


5. یکی از نشانه‎های مومن، زیارت امام حسین (علیه ‎السلام) در روز اربعین است. از حضرت امام حسن عسکری(علیه‎السلام) روایت شده است که علامت‎های مومن پنج چیز است؛ پنجاه و یک رکعت نماز فریضه و نافله در شبانه روز، زیارت اربعین، انگشتر به دست راست کردن، پیشانی بر خاک نهادن در سجده و بسم الله را بلند گفتن1 و یکی از وظایف شیعیان را اهتمام به زیارت اربعین بر شمرده‎اند.

 

1. شیخ عباس قمی، مفاتیح الجنان، ذیل اعمال اربعین.


امام زمان(عج) در قرآن

امام صادق (ع) در باره قول خداى عزّوجلّ:
«هو الذى ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدّین كلّه و لو كره المشركون» فرمود:
به خدا سوگند! هنوز تأویل این آیه نازل نشده است و تا زمان قیام قائم (علیه السلام) نیز نازل نخواهد شد. پس زمانى كه قائم (علیه السلام)به پا خیزد، هیچ كافر و مشركى نمى ماند مگر آنكه خروج او را ناخوشایند مى شمارد.»(1(
امام باقر (علیه السلام) در باره آیه شریفه «و قل جاء الحق و زهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً» (1) فرمود:
« زمانى كه قائم(علیه السلام) قیام نماید، دولت باطل از بین خواهد رفت.»(2)

پی نوشت:
1ـ كمال الدین و تمام النعمة، شیخ صدوق ، ج 2 ،ص 670.
2- سوره اسراء، آیه 81 ، بگو حق آمد و باطل از بین رفت، همانا باطل نابود شدنى است. 3- الروضة، ص


کلمه «الله»

یک پژوهشگر هلندی غیرمسلمان چندی پیش تحقیقی در دانشگاه آمستردام انجام داده و به این نتیجه رسیده بود که ذکر کلمه جلاله «الله» و تکرار آن و نیز صدای این لفظ، موجب آرامش روحی می‌شود و استرس و نگرانی را از بدن انسان دور می‌کند.
این پژوهشگر غیرمسلمان هلند طی گفتگویی در این باره گفت: پس از انجام تحقیقاتی سه ساله که بر روی تعداد زیادی مسلمان که قرآن می‌خوانند و یا کلمه "الله" را می شنوند، به این نتیجه رسیدم که ذکر کلمه جلاله «الله» و تکرار آن و حتی شنیدن آن، موجب آرامش روحی می‌شود و استرس و نگرانی را از بدن انسان دور می‌کند و نیز به تنفس انسان نظم و ترتیب می‌دهد.
وی در ادامه افزود: بسیاری از این مسلمان که روی آنان تحقیق می‌کردم از بیماری‌های مختلف روحی و روانی رنج می‌بردند. من حتی در تحقیقاتم از افراد غیرمسلمان نیز استفاده کرده و آنان را مجبور به خواندن قرآن و گفتن ذکر «الله» کردم و نتیجه باز هم همان بود. خودم نیز از این نتیجه به شدت غافلگیر شدم، زیرا تأثیر آن بر روی افراد افسرده، ناامید و نگران، تأثیری چشمگیر و عجیب بود.
این پژوهشگر هلندی همچنین گفت: از نظر پزشکی برایم ثابت شد که حرف الف که کلمه «الله» با آن شروع می‌شود، از بخش بالایی سینه انسان خارج شده و باعث تنظیم تنفس می‌شود، به ویژه اگر تکرار شود و این تنظیم تنفس به انسان آرامش روحی می‌دهد. حرف لام که حرف دوم «الله» است نیز باعث برخورد سطح زبان با سطح فوقانی دهان می‌شود. تکرار شدن این حرکت که در کلمه «الله» تشدید دارد نیز در تنظیم و ترتیب تنفس تأثیرگذار است. اما حرف هاء حرکتی به ریه می‌دهد و بر دستگاه تنفسی و در نتیجه قلب تأثیر بسیار خوبی دارد و موجب تنظیم ضربان قلب می‌شود.
به راستی که قرآن کریم در آیه‌ای کریمه می‌فرماید: «الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب».
 


مسئوليت هاي شيعه در كلام امام باقر علیه السلام

درآموزه هاي امام باقرعليه السلام به صحابي و شاگرد خويش جابرجعفي علاوه بر فضايل شيعه اصول رفتاري شيعه نيز يادآوري شده است. آن حضرت در حديثي درباره حقيقت تشيع آنچه را كه يك شيعه بايد انجام بدهد و وظايف عملي شيعه را آموزش داده اند.
هويت شيعه را بايد درون احاديث پيامبر صلي الله عليه وآله وسلم و امامان عليهم السلام در باره شيعه جستجو نمود. احاديث بسياري از رسول خدا صلي الله عليه وآله وسلم واهل بيت عليهم السلام وجود دارد كه در متن آن احاديث كلمه شيعه وجود دارد. اين احاديث گنجينه بسيار ارزشمندي براي درك هويت و حقيقت تشيع است. دسته اي ازاين احاديث «اوصاف شيعه» را بيان مي كند و دسته ديگر «فضايل شيعه» را گزارش مي نمايد.

اهميت و ضرورت شناخت فضايل وصفات شيعه
آگاهي از «اوصاف شيعه» و «فضايل شيعه» هر دو براي شيعه شناسي لازم است. فضايل شيعه چرايي و چگونگي پيدايش مذهب شيعه و منشاتشيع و حقانيت و درستي راه شيعه و نجات و رستگاري شيعيان و امتيازات بنياد و سازمان و ساختار مذهب شيعه را نشان مي دهد و آغاز و فرجام شيعه را آشكار مي نمايد. براساس همين احاديث معصومين عليهم السلام مبدا تشيع بعثت حضرت محمد صلي الله عليه وآله وسلم وپايان آن بهشت ورضوان الهي است. اما «اوصاف شيعه» برنامه زندگي براي شيعيان است از اين رو احاديث اوصاف شيعه راهبردي و كاربردي است و مسئوليت هاي شيعه بودن را آشكار مي نمايد.
«فضايل شيعه» در گفتگوهاي بين مذاهب اسلامي راهنماي مسلمانان براي رسيدن به حقيقت مذهب شيعه است اما «اوصاف شيعه» راه خودسازي و منبع رشد و كمال فردي است. احاديث فضايل شيعه پاسخ هاي الهي به پرسش هاي كلامي پيرامون مذهب شيعه است و اما احاديث اوصاف شيعه پاسخ هايي براي چه بايد كرد و چگونه زيستن است.
امروز جامعه شيعه بيش از فضايل شيعه نيازمند اوصاف شيعه است. شيعيان پس از آگاهي از تاسيس مذهب شيعه توسط پيامبراعظم صلي الله عليه وآله وسلم و ايمان به حقانيت اساس مذهب شيعه بايد گفتار و رفتار شيعي را بشناسند و به آن آراسته گردند. امروز بايد براي مردم به زيبايي روشن شود شيعه كيست چه كسي لقب پرافتخار شيعه را مي تواند بدست آورد ريشه عقب ماندگي ها و مشكلات جامعه شيعي غفلت از اوصاف شيعه است. آراستگي به اوصاف شيعه علت پيشرفت و ترقي و عامل توسعه در ابعاد گوناگون است. با تبيين مسئوليت هاي شيعه بودن ومشخص شدن سيماي شيعه اهل بيت عليهم السلام و عملياتي شدن اوصاف شيعه و تحقق آن درزندگاني فردي و اجتماعي مردم ايران امت وجامعه نمونه الهي پديدار مي شود. با رعايت اوصاف شيعه در كشور ايران جامعه اي كوچك از نمونه جامعه بزرگ و جهاني حضرت مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف در پايان تاريخ ديني نمودار مي گردد و آرمان شهر و مدينه فاضله شيعي ايرانيان به جهانيان نشان داده خواهد شد.

فضائل الشيعه وصفات الشيعه شيخ صدوق
مرحوم ابن بابويه شيخ صدوق رضوان الله تعالي عليه درقرن چهارم هجري نياز شيعيان به بصيرت و آگاهي در زمينه اوصاف و فضايل شيعه را باگردآوري احاديث معتبر پيامبر و امامان پيرامون شيعه و نوشتن دوكتاب «فضائل الشيعه» و «صفات الشيعه» پاسخ داده است. وي در فضائل الشيعه چهل و يك حديث و در صفات الشيعه هفتاد و يك حديث آورده است 1. در اين نوشتار از احاديث پيرامون صفات الشيعه تنها يك حديث ترجمه و شرح مي گردد.

گفتگوي جابر و امام باقر(عليه السلام) درباره صفات شيعه
درآموزه هاي امام باقرعليه السلام به صحابي و شاگرد خويش جابرجعفي علاوه بر فضايل شيعه اصول رفتاري شيعه نيز يادآوري شده است. آن حضرت در حديثي درباره حقيقت تشيع آنچه را كه يك شيعه بايد انجام بدهد و وظايف عملي شيعه را آموزش داده اند.
جابرجعفي گفته است امام باقرعليه السلام از من پرسيدند: يا جابر يكتفي من اتخذالتشيع ان يقول يحبنا اهل البيت اي جابرآيابراي كسي كه تشيع رابرمي گزيندهمين كه بگويدما اهل بيت رادوست مي داردكافي است سپس خودامام پاسخ دادند: فوالله ماشيعتناالامن اتقي الله واطاعه وماكانوا يعرفون الا بالتواضع والتخشع وادا الامانه وكثره ذكرالله والصوم والصلاه والبربالوالدين والتعهدللجيران من الفقرا واهل المسكنه والغارمين والايتام وصدق الحديث وتلاوه القرآن وكف الالسن عن الناس الامن خيروكانواامنا عشائرهم في الاشيا2. به خدا سوگند شيعه ما نيست جز كسي كه از خدا بترسد و تقواي الهي پيشه كند و گوش به فرمان هاي الهي بدهد و از خداوند اطاعت نمايد و شيعيان جزبه تواضع وخشوع وافتادگي اداي امانت و امانت داري و ذكر فراوان و زيادي ياد خداوند و روزه ونماز و نيكي به پدر و مادر و تعهد و رسيدگي به همسايگان فقير و مسكين و بدهكار و يتيمان و صداقت و راستگويي و تلاوت قرآن و خواندن كتاب خدا و بازداشتن زبان از مردم جز در امور خير شناخته نمي شوند آنان امينان خويشاوندان و ملت خود هستند.
در اين حديث شريف از «تشيع» به عنوان مذهب اصيل و ريشه دار الهي كه همان اسلام راستين واسلام رسول الله است يادشده است و امام باقرعليه السلام روي آوردن به مذهب شيعه و گزينش آن و گرفتن و اتخاذ تشيع را محور گفتگو قرار داده اند.
مطابق اين حديث مذهب تشيع درعصرامام باقرعليه السلام مكتب وراه ورسم الهي برتر شناخته مي شده است وروي آوردن به سوي آن و اتخاذ تشيع در گفتار و رفتار يك ارزش بي نظير و يك اصل بزرگ و مهم و ضرورت عمومي بوده است. به همين دليل امام دراين حديث به تبيين حد و مرزهاي تشيع پرداخته اند و اظهار محبت نسبت به اهل بيت رابراي شيعه بودن كافي ندانسته وعلاوه برآن پاي بندي به دوازده صفت ارزشمند و زيبا را لازم شمرده و آن ها را مسئوليت هاي عملي شيعه بودن قرار داده اند. امام باقرعليه السلام در اين حديث با سوگند و با دو جمله بيان گر انحصار وتاكيد بسيار اهميت عمل نمودن به رهنمودهاي اهل بيت و پيروي همه جانبه از آنان در گفتار و رفتار را يادآوري نموده اند.
شيعه بودن علاوه بر گفتار نيازمند رفتار الهي است. شعار و سخن گفتن از دوستي اهل بيت كفايت نمي نمايد بلكه بايد به رهنمودهاي اهل بيت عمل كرد و اتخاذ تشيع به عنوان مذهب علاوه بر اظهار دوستي اهل بيت به شدت وابسته به رفتار علوي و عمل گرايي و آراستگي به صفات زيباي پيامبر صلي الله عليه وآله وسلم و امامان عليهم السلام است. بي عمل شيعه بودن ناتمام است وتحقق نمي يابد.
صفاتي نظير اطاعت از خدا و تقواي الهي و كثرت ذكر خدا زيربناي اوصاف عملي زيبا و سازنده ديگر است. نماز و روزه و تواضع و خشوع و مردم داري واداي امانت وامين ملت بودن وراستگويي وكنترل زبان وتعهد به همسايگان نيازمند و فقيران و پا برهنگان و بدهكاران و يتيمان صفات رهروان امامان وشيعه اهل بيت عليهم السلام است. اين صفات الهي سازنده شهر و كشور زيباي معنوي و اخلاقي وعامل توسعه و ترقي و پيشرفت مادي و معنوي بشريت است.
***

محمّد صالح

شرح دو حدیث از حضرت امام جعفرصادق علیه‌السلام:

روایت اول: «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعالی لَيَحْفَظُ مَنْ يَحْفَظُ صَدِيقَه»
روایت دوم: «قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُفَتِّشِ النَّاسَ فَتَبْقَى بِلَا صَدِيق»
شافی، صفحه‌ی 652

دو روايت كوتاه:
فى الكافى، عن الصّادق (عليه‌السّلام)، قال: «انّ اللَّه تعالى ليحفظ من يحفظ صديقه»؛ [حضرت امام جعفر صادق علیه‌السّلام فرمودند:] خداى متعال حفظ ميكند آن كسى را كه رفيق خود را حفظ كند. [البته] مراد، حفظ جسمانى نيست فقط - حالا آن هم يكى از مصاديقش ممكن است باشد - يعنى آبروى او را حفظ كند، شخصيت او را حفظ كند، جهات او را حفظ كند [و] مراعات كند. خدا يك چنين كسى را حفظ ميكند. اين پيوندهاى برادرى و رفاقت و انس و اخوت، در اسلام اينقدر اهميت دارد. شما ملاحظه‌ى رفيقتان را ميكنيد، او را حفظ ميكنيد، خداى متعال در پاداش اين عمل، شما را حفظ ميكند. البته حفظ كردن رفيق معناش اين نيست كه انسان از گناه او، از خطاى او دفاع كند؛ كما اينكه در اين كارهاى حزبى و جناحى و خطى و اين چيزها معمول است كه اگر خطائى هم از كسى سر بزند، چون با آنها هم‌جبهه است، هم‌خط است، هم‌حزب است، هم‌گروه است، بايد بايستند پايش دفاع كنند؛ نه، اين مراد نيست؛ اين حفظ او نيست؛ اين در واقع مخذول كردن او، بدبخت كردن اوست و خود؛ بلكه مراد، حفظ آبروى مؤمنى است كه برادرى ايمانى با انسان دارد. جامع، برادرى ايمانى است. اين يك روايت.

يك روايت ديگر هم باز از كافى است، از امام صادق (عليه الصّلاة و السّلام)؛ ميفرمايد كه: «لا تفتّش النّاس فتبقى بلا صديق»؛ در كارهاى مردم ريز نشو، تفتيش نكن، جزئيات را دنبال نكن. دنبال پيدا كردن عيوب ريز و درشت افراد نباش. اگر اينجور باشد، بدون رفيق خواهى ماند. يعنى هر كسى بالاخره يك عيبى دارد ديگر. اگر بخواهى همين‌طور ريز بشوى، تفتيش كنى، دنبال كنى، كسى برايت باقى نميماند.

 

راز و نیاز با معبودم

سلام.دوستای عزیزم تو رو خدا این متنو کامل بخونید پشیمون نمیشید....حاضرم واسم نظر نذارید اما این پست رو با دقت بخونید..هرکی خواست کپی کنه اشکالی نداره..یا حق

گفتم: چقدر احساس تنهایی می‌كنم …
گفتی: فانی قریب
     .:: من كه نزدیكم (بقره/۱۸۶) ::.

گفتم: تو همیشه نزدیكی؛ من دورم… كاش می‌شد بهت نزدیك شم …
گفتی: و اذكر ربك فی نفسك تضرعا و خیفة و دون الجهر من القول بالغدو و الأصال
     .:: هر صبح و عصر، پروردگارت رو پیش خودت، با خوف و تضرع، و با صدای آهسته یاد كن (اعراف/۲۰۵) ::.

گفتم: این هم توفیق می‌خواهد!
گفتی: ألا تحبون ان یغفرالله لكم
     .:: دوست ندارید خدا ببخشدتون؟! (نور/۲۲) ::.

گفتم: معلومه كه دوست دارم منو ببخشی …
گفتی: و استغفروا ربكم ثم توبوا الیه
     .:: پس از خدا بخواید ببخشدتون و بعد توبه كنید (هود/۹۰) ::.

گفتم: با این همه گناه… آخه چیكار می‌تونم بكنم؟     
گفتی: الم یعلموا ان الله هو یقبل التوبة عن عباده
     .:: مگه نمی‌دونید خداست كه توبه رو از بنده‌هاش قبول می‌كنه؟! (توبه/۱۰۴) ::.

گفتم: دیگه روی توبه ندارم ...
گفتی: الله العزیز العلیم غافر الذنب و قابل التوب
     .:: (ولی) خدا عزیزه و دانا، او آمرزنده‌ی گناه هست و پذیرنده‌ی توبه (غافر/۲-۳ ) ::.

گفتم: با این همه گناه، برای كدوم گناهم توبه كنم؟ 
گفتی: ان الله یغفر الذنوب جمیعا
     .:: خدا همه‌ی گناه‌ها رو می‌بخشه (زمر/۵۳) ::.

گفتم: یعنی بازم بیام؟ بازم منو می‌بخشی؟
گفتی: و من یغفر الذنوب الا الله
     .:: به جز خدا كیه كه گناهان رو ببخشه؟ (آل عمران/۱۳۵) ::.

گفتم: نمی‌دونم چرا همیشه در مقابل این كلامت كم میارم! آتیشم می‌زنه؛ ذوبم می‌كنه؛ عاشق می‌شم! …  توبه می‌كنم
گفتی: ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین
     .:: خدا هم توبه‌كننده‌ها و هم اونایی كه پاك هستند رو دوست داره (بقره/۲۲۲) ::.

ناخواسته گفتم: الهی و ربی من لی غیرك     
گفتی: الیس الله بكاف عبده
     .:: خدا برای بنده‌اش كافی نیست؟ (زمر/۳۶) ::.

گفتم: در برابر این همه مهربونیت چیكار می‌تونم بكنم؟
گفتی:یا ایها الذین آمنوا اذكروا الله ذكرا كثیرا و سبحوه بكرة و اصیلا هو الذی یصلی علیكم و ملائكته لیخرجكم من الظلمت الی النور و كان بالمؤمنین رحیما
.:: ای مؤمنین! خدا رو زیاد یاد كنید و صبح و شب تسبیحش كنید. او كسی هست كه خودش و فرشته‌هاش بر شما درود و رحمت می‌فرستن تا شما رو از تاریكی‌ها به سوی روشنایی بیرون بیارن . خدا نسبت به مؤمنین مهربونه (احزاب/۴۱-۴۳) ::.


 ارسال توسط ﺍﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ سامي
 
تاريخ : پنجشنبه بیست و سوم دی ۱۳۸۹

چرت زدن، مغز را برای يادگيری شارژ می‌کند!

پژوهشگران دانشگاه کاليفرنيا با انجام تحقيق بر روي 44 نفر به اين نتيجه رسيدند که چرت زدن باعث مي‌شود امواج مغزي به نام دوکهاي خواب يا (Sleep spindles) فعال شده و باعث درهم تنيدگي مناطق مختلفي از مغز شده و مسير را براي يادگيري مطالب جديد فراهم کند.

ايسنا: نتايج يک تحقيق نشان داد: چرتهاي کوتاه و بدون رويا توانايي يادگيري مغز را شارژ مجدد مي‌کنند.دوکهاي خواب در واقع پالس‌هاي سريع الکتريکي هستند که مطالب ذخيره شده در بخش هيپوکامپوس مغز را به کورتکس پيشاني منتقل مي‌کنند و اين امر باعث مي‌شود تا فضاي لازم در محيط محدود هيپوکامپوس براي ضبط اطلاعات جديد فراهم شود.

بر اساس نتايج اين تحقيق که در مجله Current Biology منتشر شد، فعاليت دوکهاي خواب بيشتر در زمان چرتهاي بدون رويا شروع مي‌شود.


 

هشدار در مورد مصرف آبمیوه رانـــی


در حالی كه آبمیوه "رانی" بخش قابل توجهی از بازار نوشیدنی‌های ایران را در اختیار خود گرفته و هر روز به جمع مشتریان این آبمیوه افزوده می‌شود، مراجع علمی از غیربهداشتی بودن این آبمیوه خبر می‌دهند. به گزارش خبرنگار شریف نیوز، آبمیوه "رانی" محصول شرکت "عوجان" عربستان سعودی است و گفته می‌شود مجوزی برای واردات آن به ایران وجود ندارد. شرکت عربستانی عوجان برای تولید "رانی"، اسانس و ذرات خشك میوه را (كه در صنعت آب‌میوه به آن‌ها "پالپ" گفته می‌شود) از كشورهای دیگر وارد کرده و اسانس و پالپ را به آب اضافه كرده و آبمیوه تولید می‌كند. ذرات معلقی که در آبمیوه مشاهده می‌شود، دلیلی بر تازگی آن نیست، بلکه تازگی ظاهری "رانی" به علت وجود ماده‌ای به نام "بنزوات سدیم" می‌باشد.

همچنین طبق گزارش یک موسسه معتبر، با آزمایش چند قوطی آب‌میوه رانی در یكی از آزمایشگاه‌های كشور، نتایجی كه برای قوطی حاوی نكتار انبه رانی به دست آمده حاكی از این است كه این قوطی مقدار 96.2 ppm بنزوات سدیم دارد و همچنین مقدار بنزوات سدیم در شیشه نكتار موز، 263 ppm می‌باشد. بنزوات سدیم، ماده‌ی است که در صنعت مواد غذایی به عنوان نگهدارنده کاربرد دارد. از این ماده به میزان بسیار کم در سس مایونز و نوشابه استفاده می‌شود ولی طبق گزارش اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، استفاده از این ماده در هر نوع آب‌میوه غیرمجاز است. علت غیرمجاز بودن استفاده از بنزوات سدیم در آب‌میوه این است كه آبمیوه به صورت گرم در قوطی ریخته و پر می‌شود و به دلیل واكنش‌هایی که بنزوات سدیم در حرارت انجام می‌دهد، استفاده از آن ممنوع می‌باشد؛ اما در نوشابه‌ها به این دلیل كه نوشابه به صورت سرد پر می‌شود، استفاده از این ماده مجاز است. گفتنی است، با توجه به محرز بودن عدم رعایت حداقل استانداردها در آبمیوه "رانی" و اطلاع برخی دستگاه‌های مسئول، هنوز معلوم نیست که چگونه این آبمیوه در این سطح گسترده به کشور وارد و توزیع می‌شود.

دوستان عزیز به نکته عنایت داشته باشید که درسته که تعدادی از خریداران، به خاطر عدم کیفیت برخی از محصولات داخلی به سراغ محصولات خارجی می روند ولی یادتان نرود که ما تحت تحریم هستیم و با توجه به برخی از مسائل سیاسی و قاچاق کالا، تمام کالاهای خارجی که در بازار ایران وجود دارند قابل اطمینان نیستند. پس برای خرید (بخصوص مواد خوراکی) به صرف خارجی بودن یک کالا اطمینان نکنید.


گروه اینترنتی پرشین استار | group.vatandownload.com


در مصرف زیتون سیاه مراقب سلامتی خود باشید

تزئین غذاها و انواع سالاد با زیتون خصوصا سیاه آن زیبایی خاصی را به میز غذا می دهد و این ماده غذایی بسیار مفید است، ولی لازم است نکته مهمی را در این باره بدانیم. این زیتون در کشور اسپانیا و ایتالیا به دست می آید و در کشورهای دیگر به علت شرایط خاص آب، هوا و خاک فقط زیتون سبز پرورش پیدا میکند.

اما به علت زیبایی که زیتون سیاه دارد، قیمت آن بیشتر از زیتون سبز است. بنابر این زیتون از کشورهای فوق وارد ایران نمیشود و وارد کنندگان به علت قیمت تمام شده گران، تمایلی به واردات این محصول ندارند. در عوض روشی وجود دارد که زیتون سبز را به صورت سیاه رنگ در می آورند ...

این عمل معمولا با استفاده از سولفات آهن صورت میپذیرد. این ماده سمی میباشد و این روش فرآوری مناسب نیست ولی ترکیه یکی از کشورهایی است که با این روش زیتون سیاه را تولید میکند.

با توجه به اهمیت بهداشت تغذیه و برای حفظ سلامتی خود و خانواده از خرید و مصرف زیتون سیاه در هر نوع بسته بندی جداً خودداری نمایید.


گروه اینترنتی پرشین استار | group.vatandownload.com


میوه های خارجی و وارداتی را با احتیاط مصرف کنید

پوست این میوه ها را نخورید. آغشته به نوعی واكس هستند


به این دلیل به این میوه ها واکس میزنند تا در مدتی که در سردخانه نگهداری میشوند (بعضا حتی تا یک سال) هم میوه و هم پوست آن دچار پلاسیدگی نشود و تازه بماند. بدین معنی که واکس از نفوذ باکتری به میوه جلوگیری میکند. با ایجاد این واكس مخصوص در سطح میوه تنفس آن را در حد متعارف کاهش داده و سدی در برابر خروج رطوبت میوه ها ایجاد می کند که باعث می شود میوه با حفظ ترکیبات اولیه همچنان شاداب باقی بماند. مرکباتی که جهت نگهداری انباری آنها از واکس یا پوشش میوه استفاده می شوند عبارت از سیب، گلابی، انار، پرتقال، موز هستند.

لطفا جهت حفظ سلامت خود، این نوع سیب ها را بعد از اینکه لایه ی واکس را همینطور که در تصویر مشاهده می کنید از روی پوست برداشتید و البته پس از شستشو و ضد عفونی میل کنید.


 • مغز قبل از قلب عاشق می شود

  مغز قبل از قلب عاشق می شود


  افرادی که عاشق می شوند این حس عجیب و ناشناخته را بیشتر در قلب و شاید در شکم خود احساس کنند اما حقیقت این است که احساس عشق توسط 12 بخش ویژه از مغز و پیش از اینکه حتی فرد درباره این حس چیزی بداند ایجاد می شود.

  به گزارش مهر، استفانی اورتگ استادیار روانشناسی و عصب شناسی دانشگاه سیراکاس در نیویورک معتقد است مغز انسان پیش از اینکه خود فرد آگاه شود عاشق شدن وی را احساس می کند. این به آن دلیل است که انسان نمی تواند فعال شدن بخشهایی ویژه از مغز خود را مشابه زمانی که بالا رفتن تپش قلب و یا حس دلشوره شدید خود را احساس می کند درک کند. در این شرایط مغز تنها سیگنالی به بدن ارسال کرده و به بدن اعلام می کند: اینجا اتفاقی در حال وقوع است.  در واقع احساساتی که در بدن برانگیخته می شوند نیز بر روی مغز تاثیر گذاشته و یک چرخه دائمی از عشق در فرد به وجود می آورد. به بیان دیگر، شاید حس عشق ابتدا از مغز آغاز شود اما این احساس مشابه یک مسیر دو طرفه میان بدن و مغز برای همیشه برقرار است.

  اورتگ با اسکن مغز افرادی که عاشق شده اند موفق به کشف 12 منطقه مغزی شده که در این دوران به شدت فعال شده و به همکاری یکدیگر به تولید دوپامین، اکسیتوسین، ادرنالین و واسوپرسین می پردازند، عوامل شیمیایی که با ایجاد احساس خوشی و اعتماد در ارتباطند.

  مناطق فعال مغز فردی که عاشق شده است

  به گفته وی شبکه بسیار ویژه ای در مغز وجود دارد که در هنگام ایجاد احساس عشق در فرد، سه سیستم اصلی در این شبکه فعال می شوند از جمله این سیستمها سیستم احساسی و سیستم انگیزشی هستند.

  سیستم انگیزشی بخشی از مغز است که در افراد معتاد نیز فعال است اما اورتگ معتقد است عشق چیزی فراتر از احساسات یا حس اعتیاد است، این احساس یک فرایند پیچیده مغزی است که به شکلی می توان آن را عقلانی نیز خواند.

  تحقیقات پیشین نشان داده بودند مناطق شناختی مغزی که به واسطه عشق تحریک می شوند با تجسم فرد از خودش در ارتباط است، بخشی از مغز که اختلال در آن منجر به ایجاد بیماری هایی از قبیل آنورکسیا می شود. در این بیماری فرد به دلیل اختلالی که از تصویر خود دارد خود را همواره چاق دیده و به دلیل نخوردن غذا دچار سو تغذیه شدید می شود.

  بر اساس گزارش ان بی سی، محققان بر این باورند با درمان و بهبود دادن این بخش از مغز می توان روابط سالم تر و پایدارتری را میان انسانها را به وجود آورد.

  عصبانی نشوید، بیمار می‌شوید

  مطالعه نشان داده است که عصبانیت طولانی مدت می‌تواند به عملکرد ریه‌ها آسیب برساند و سرعت طبیعی تحلیل رفتن این عضو ناشی از افزایش سن را نیز تسریع ‌کند.

  ایسنا: پزشکان در یک مطالعه جدید هشدار دادند که عصبانیت برای سلامت ریه‌ها بسیار مضر است و سلامت این عضو را به خطر می‌اندازد.

   این مطالعه نشان داده است که عصبانیت طولانی مدت می‌تواند به عملکرد ریه‌ها آسیب برساند و سرعت طبیعی تحلیل رفتن این عضو ناشی از افزایش سن را نیز تسریع ‌کند.

  سایت اینترنتی هلت دی نیوز دراین ‌باره گزارش داد: دکتر نورمن اولمان، متخصص و کارشناس انجمن ریه آمریکا در این رابطه متذکر شد: این یافته چندان غیرمنتظره و عجیب نیست چون علل بیولوژیک و مکانیسم‌های زیادی وجود دارند که در این اثرگذاری نقش دارند.

  متخصصان معتقدند که خشم و نفرت با بروز بسیاری از اختلالات مثل آسم و بیماری قلبی بویژه در سالمندان تاثیر دارد. این هیجانات در عین حال بر انسداد راههای تنفسی هوایی و بر عملکرد ریه‌ها تاثیر می‌گذارند.

  روانشناسان دریافته‌اند که استرس فیزیولوژیک و هیجانات منفی مانند نفرت و خشم، عملکرد سیستم ایمنی را تخریب کرده، فرآیندهای التهابی را نیز تحریک می‌کند که این تغییرات مصدر  بروز  انواع بیماری‌ها هستند.

  قبل از تصميم‌گيري‌ هاي مهم، يك بطري آب بنوشيد!

  نوبت بعد اگر خواستيد تصميم‌ مهمي بگيريد، قبل از هر اقدامي ابتدا يك بطري آب بنوشيد چون محققان در يك بررسي جديد ادعا ‌كرده‌اند كه افراد با مثانه پر، بهتر مي‌توانند تصميم‌ بگيرند.

  به گزارش ايسنا، اين محققان دريافته‌اند كه در يك لحظه، مكانيسم خودداري در مغز در تمام نقاط بدن يك حس خويشتن‌داري را القا مي‌كند و به همين خاطر افراد در هنگام پر بودن مثانه چون در وضعيت كنترل قرار مي‌گيرند، قادر هستند كه تصميمات مهم‌تر و با ارزش‌تري را اتخاذ كنند و در نتيجه بهتر قضاوت نمايند.

  به گزارش روزنامه‌ ديلي تلگراف، اين متخصصان در دانشگاه هلندي «تونت» وضعيت كنترل مثانه را با بخش‌هاي مشابه در مغز كه احساسات مربوط به پاداش و اميال را فعال مي‌سازند، مرتبط مي‌دانند.

  اين مطالعه همچنين نشان مي‌دهد كه حتي فكر كردن به واژه‌هاي مربوط به ادرار كردن نيز مي‌تواند همين تاثير را ايجاد كند.

  بنابراين تحقيق، مردم در كنترل انگيزش‌هاي خود براي لذت‌هاي كوتاه مدت تواناتر هستند و در عين حال هم گزينه‌هايي را انتخاب مي‌كنند كه در مدت طولاني سود بيشتري براي آنها داشته باشند. به اين ترتيب بخشي از مغز كه اين سيگنال را مي‌فرستد نه تنها براي كنترل مثانه بلكه براي خودداري و كنترل در تمام قسمت‌هاي ديگر فعال مي‌شود.

  بنابراين فعال شدن مكانيسم خودداري به شما كمك مي‌كند كه در تصميم‌گيري‌هاي خود اميال و پاداش‌هاي لحظه‌اي را انتخاب نكنيد بلكه در عوض به پيامدهاي سودمند و بلند مدت انتخاب خود بينديشيد.

   

   

  خبر آنلاین: مرسدس بنز اس ال 600 مزین به 300 هزار قطعه کریستال ساروفسکی در توکیو به نمایش در آمد.

  مرسدس بنز اس ال 600 مزین به 300 هزار قطعه کریستال/عکس

  هواپیماهای 2025

  ایده مفهومی بوئینگ برای هواپیمای سریع‌تر، بزرگ‌تر و پاک‌تر

   هواپیماهای 2025
  تیغه برش‌زنی: هواپیمای مفهومی نورتروپ‌گرومن از اتصال دو هواپیمای امروزی ایجاد شده است
   هواپیماهای 2025
  پاک‌کننده: تمام طرح‌های ارائه شده از جمله این نمونه لاکهیدمارتین دارای اعتبارنامه سبز هستند
   هواپیماهای 2025
  مگس‌کش خورشیدی ناسا: طرح مفهومی غیرمعمول برای هواپیمایی که از انرژی خورشیدی استفاده می‌کند
   هواپیماهای 2025
  این طرح را لوئیجی کولانی برای شرکت "ژاپن ایرلاینز" طراحی کرده است
   هواپیماهای 2025
  این هواپیمای شخصی مفهومی ناسا شبیه مرغ‌های دریایی را ناسا طراحی شده و شخصیت «باز» در کارتون «داستان اسباب‌بازی» را تداعی می‌کند. سرعت این هواپیما 240 کیلومتر بر ساعت و برد آن 80 کیلومتر است.
   هواپیماهای 2025
  این بشقاب‌پرنده آینده در پروژه CleanEra (عصر پاک) در دانشگاه فناوری دلفت در هلند طراحی شده و کاملا دوست‌دار محیط زیست است
   هواپیماهای 2025
  قایق پرنده: هواپیمای تفریحی Aeroscraft ML866
   هواپیماهای 2025
  آیکون A5 می‌تواند بر روی خشکی و آب بلند شود و فرود آید و زمانی که بال‌های 9.75 متری آن جمع شود، به‌راحتی در یک گاراژ بزرگ جا می‌شود.


 • ارسال توسط ﺍﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ سامي
   
  تاريخ : یکشنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۸۹
  توسعه اقتصادي چيست؟ از ساليان بسيار دور، با افزايش سطح دانش و فهم بشر، كيفيت و وضعيت زندگي او همواره در حال بهبود و ارتقاء بوده است. بعد از انقلاب فرهنگي- اجتماعي اروپا (رنسانس) و انقلاب صنعتي، موج پيشرفت‌هاي شتابان كشورهاي غربي آغاز شد. تنها كشور آسيايي كه تا حدي با جريان رشد قرن‌هاي 19 و اوايل قرن 20 ميلادي غرب همراه شد كشور ژاپن بود. پس از رنسانس كه انقلابي فكري در اروپا رخ داد، توان فراوان اين ملل، شكوفا و متجلي شد، اما متأسفانه در همين دوران، كشورهاي شرقي روند روبه رشدي را تجربه نكرده و گاهي نيز سيري نزولي را طي كردند. البته گاهي نيز حركت‌هاي مقطعي و موردي در اين كشورها انجام شد، اما از آنجا كه با كليت جامعه و فرهنگ عمومي تناسب كافي نداشت و از آن حمايت نشد، بسرعت از بين رفت. محمدتقي‌خان اميركبير در ايران، نمونه‌اي از اين موارد است.مباحث توسعه اقتصادي از قرن 17 و 18 ميلادي در كشورهاي اروپايي مطرح شد. فشار صنعتي شدن و رشد فناوري در اين كشورها همراه با تصاحب بازار كشورهاي ضعيف مستعمراتي باعث شد تا در زماني كوتاه، شكاف بين 2 قطب پيشرفته و عقب‌مانده عميق شده و 2 طيف از كشورها در جهان شكل گيرند: 1. كشورهاي پيشرفته (يا توسعه يافته) 2. كشورهاي عقب‌مانده (يا توسعه نيافته).

  با خاموش شدن آتش جنگ جهاني دوم و شكل‌گيري نظمي عمومي در جهان (در كنار به استقلال رسيدن بسياري از كشورهاي مستعمره‌اي)، اين شكاف به خوبي نمايان شد و ملل مختلف جهان را با اين سؤال اساسي مواجه كرد كه «چرا بعضي از مردم جهان در فقر و گرسنگي مطلق به سر مي‌برند و بعضي در رفاه كامل؟». از همين دوران انديشه‌ها و نظريه‌هاي توسعه در جهان شكل گرفت. بنابراين نظريات «توسعه» بعد از نظريات «توسعه اقتصادي» متولد شدند.در اين دوران، بسياري از مردم و انديشمندان در كشورهاي پيشرفته و كشورهاي جهان سوم، تقصير را به گردن كشورهاي قدرتمند و استعمارگر انداختند. بعضي نيز مدرن شدن (حاكم نشدن تفكر مدرنيته بر تمامي اركان زندگي جوامع سنتي) را علت اصلي مي‌دانستند و «مدرن شدن به سبك غرب» را تنها راهكار مي‌دانستند. بعضي ديگر وجود حكومت‌هاي فاسد و ديكتاتوري در كشورهاي توسعه نيافته و ضعف‌هاي فرهنگي و اجتماعي اين ملل را علت اصلي، معرفي مي‌كردند. عده‌اي نيز «دين» يا حتي «ثروت‌هاي ملي» را علت رخوت و عدم حركت مثبت اين ملل، تلقي كردند.به هر تقدير اين كه كدام علت اصلي و يا اوليه بوده است و يا اينكه در هر نقطه از جهان، كدامين علت حاكم بوده است از حوصله اين بحث خارج است. آنچه براي ما اهميت دارد درك مفهوم توسعه، شناخت مكاتب و انديشه‌هاي مختلف و ارتباط آنها با مقوله توسعه اقتصادي و توسعه روستايي است. اطلاع از اين انديشه‌هاي جهاني ما را در انتخاب يا خلق رويكرد مناسب براي كشور خودمان ياري خواهد كرد.

  توسعه اقتصادي چيست؟

  دو مفهوم «رشد اقتصادي» و «توسعه اقتصادي» با يكديگر تفاوت دارند. رشد اقتصادي، مفهومي كمي است، اما توسعه اقتصادي، مفهومي كيفي است. «رشد اقتصادي» به تعبير ساده عبارت است از افزايش توليد (كشور) در يك سال خاص در مقايسه با مقدار آن در سال پايه. در سطح كلان، افزايش توليد ناخالص ملي (GNP) يا توليد ناخالص داخلي (GDP) در سال مورد نياز به نسبت مقدار آن در يك سال پايه، رشد اقتصادي محسوب مي‌شود. براي دستيابي به عدد رشد واقعي بايد تغيير قيمت‌هاي ناشي از تورم، استهلاك تجهيزات و كالاهاي سرمايه‌اي را نيز از آن كسر كرد.
  منابع مختلف رشد اقتصادي عبارتند از: افزايش به‌كارگيري نهاده‌ها (افزايش سرمايه يا نيروي كار)، افزايش كارايي اقتصاد (افزايش بهره‌وري عوامل توليد) و به‌كارگيري ظرفيت‌هاي احتمالي خالي در اقتصاد.
  «توسعه اقتصادي» عبارت است از رشد همراه با افزايش ظرفيت‌هاي توليدي اعم از ظرفيت‌هاي فيزيكي، انساني و اجتماعي. در توسعه اقتصادي، رشد كمي توليد به دست مي‌آيد، اما در كنار آن نهادهاي اجتماعي نيز متحول مي‌شوند، نگرش‌ها تغيير مي‌يابند، توان بهره‌برداري از منابع موجود به صورت مستمر و پويا افزايش مي‌يابد و هر روز نوآوري جديدي انجام خواهد شد. همچنين تركيب توليد و سهم نسبي نهاده‌ها نيز در فرايند توليد تغيير مي‌كند. توسعه، امري فراگير در جامعه است و نمي‌تواند صرفاً در بخشي از آن اتفاق بيافتد. توسعه، حد، مرز و سقف مشخصي ندارد بلكه به دليل وابستگي آن به انسان، پديده‌اي كيفي است و هيچ محدوديتي ندارد.
  توسعه اقتصادي 2 هدف اصلي دارد: 1. افزايش ثروت و رفاه مردم جامعه و ريشه‌كني فقر 2. ايجاد اشتغال. هر يك از اين اهداف با عدالت اجتماعي همسو است. نگاه به توسعه اقتصادي در كشورهاي پيشرفته و كشورهاي توسعه نيافته متفاوت است. در كشورهاي توسعه يافته، هدف اصلي افزايش رفاه و امكانات مردم است، اما در كشورهاي عقب مانده، ريشه‌كني فقر و افزايش عدالت اجتماعي مدنظر است.

  شاخص‌هاي توسعه اقتصادي

  از جمله شاخص‌هاي توسعه اقتصادي يا سطح توسعه‌يافتگي مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
  الف- شاخص درامد سرانه: درامد سرانه از تقسيم درامد ملي يك كشور (توليد ناخالص داخلي) به جمعيت آن به دست مي‌آيد. اين شاخص ساده و قابل ارزيابي در كشورهاي مختلف با سطح درامد سرانه كشورهاي پيشرفته مقايسه مي‌شود. زماني كسب درامد سرانه 5000 دلار در سال نشانگر توسعه‌يافتگي بوده است و زماني ديگر حداقل درامد سرانه 10000 دلار بوده است.
  ب- شاخص برابري قدرت خريد (PPP): از آنجا كه شاخص درامد سرانه از قيمت‌هاي محلي كشورها محاسبه مي‌شود و معمولاً سطح قيمت محصولات و خدمات در كشورهاي مختلف جهان يكسان نيست، از شاخص برابري قدرت خريد استفاده مي‌شود. در اين روش، مقدار توليد كالاهاي مختلف در هر كشور، در قيمت‌هاي جهاني آن كالاها ضرب شده و پس از انجام تعديلات لازم، توليد ناخالص ملي و درامد سرانه آنان محاسبه مي‌شود.
  پ- شاخص درامد پايدار (GNA, SSI): كوشش براي غلبه بر نارسايي‌هاي شاخص درامد سرانه و توجه به «توسعه پايدار» به جاي «توسعه اقتصادي» به محاسبه شاخص درامد پايدار مي‌انجامد. در اين روش، هزينه‌هاي زيست‌محيطي كه در جريان توليد و رشد اقتصادي ايجاد مي‌شود نيز در حساب‌هاي ملي منظور شده و سپس ميزان رشد و توسعه به دست مي‌آيد.
  ت- شاخص‌هاي تركيبي توسعه: از اوايل دهه 1980 برخي از اقتصاددانان به جاي تكيه بر شاخص انفرادي براي اندازه‌گيري و مقايسه توسعه اقتصادي بين كشورها، استفاده از شاخص‌هاي تركيبي را پيشنهاد كردند. براي مثال مي‌توان به شاخص تركيبي موزني مك گراناهان (1973) اشاره كرد كه بر مبناي 18 شاخص اصلي (73 زيرشاخص) محاسبه شده بود.
  ث- شاخص توسعه انساني (HDI): اين شاخص در 1991 توسط سازمان ملل متحد معرفي شد و براساس اين شاخص‌ها محاسبه مي‌شود: درامد سرانه واقعي، اميد به زندگي و دسترسي به آموزش كه تابعي از نرخ باسوادي بزرگسالان و ميانگين سال‌هاي به مدرسه رفتن افراد است.

  مكاتب مختلف توسعه اقتصادي

  از قرن 18 و با رشد سريع صنايع در غرب، اولين انديشه‌هاي اقتصادي ظهور كرد. اين انديشه‌ها، در پي تئوريزه كردن رشد در حال ظهور، علل و عوامل، راهكارهاي هدايت و راهبري و بررسي پيامدهاي ممكن بود. مكاتب پايه در توسعه اقتصادي عبارتند از:

  1. نظريه آدام اسميت (1790-1723)

  اسميت از مشهورترين اقتصاددانان خوشبين كلاسيك است كه از او به عنوان «پدر علم اقتصاد» نام برده مي‌شود. اسميت و ديگر اقتصاددانان كلاسيك (همچون ريكاردو و مالتوس)، «زمين»، «كار» و «سرمايه» را عوامل توليد مي‌دانستند. مفاهيم دست نامرئي «تقسيم كار»، «انباشت سرمايه» و «گسترش بازار»، اسكلت نظريه وي را در توسعه اقتصادي تشكيل مي‌دهند. تعبير «دست‌هاي نامرئي» آدام اسميت را مي‌توان، به‌طور ساده، نيروهايي دانست كه عرضه و تقاضا را در بازار شكل مي‌دهند، يعني خواست‌ها و مطلوب‌هاي مصرف‌كنندگان كالاها و خدمات و تعقيب منافع خصوصي توليدكنندگان آنان. وي معتقد بود «سيستم مبتني‌بر بازار سرمايه‌داري رقابتي» منافع همه طرف‌ها را تأمين مي‌كند.
  اسميت سرمايه‌داري را نظامي بهره‌ور با تواني بالقوه براي افزايش رفاه انسان مي‌ديد. به خصوص بر اهميت تقسيم كار (تخصصي شدن مشاغل) و قانون انباشت سرمايه به عنوان عوامل اوليه كمك‌كننده به پيشرفت اقتصادي سرمايه‌داري «ثروت ملل» تأكيد مي‌كرد. وي اعتقاد داشت «تقسيم كار» باعث افزايش مهارت‌ها و بهره‌وري افراد مي‌شود. بنابراين افراد بيشتر توليد مي‌كنند و سپس توليدات خود را مبادله مي‌كنند. اسميت به توسعه بازارها و فروش مازاد توليد معتقد بود. اسميت گمان مي‌كرد كه رشد اقتصادي تا زماني ادامه خواهد داشت كه سرمايه انباشته شده و موجب پيشرفت فناوري شود. وجود رقابت و تجارت آزاد، اين فرايند را تشديد مي‌كند.
  آدام اسميت اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري را در كشاورزي، صنعت و تجارت مي‌دانست، زيرا معتقد بود به دليل نياز فزاينده‌اي كه براي مواد غذايي وجود دارد كمبود آن و تأثيرش بر دستمزدها مي‌تواند مانع توسعه شود. تئوري توسعه اقتصادي اسميت، نظريه‌گذار از فئوداليسم به صنعتي شدن است.

  2. نظريه مالتوس (1823-1766)

  شهرت مالتوس بيشتر به نظريه جمعيتي وي مربوط مي‌شود حال آنكه وي در مورد مسائل اقتصادي نظير اشباع بازار و بحران‌هاي اقتصادي نيز داراي نظريات دقيقي است.
  الف- نظريه جمعيتي مالتوس: مالتوس معتقد بود با افزايش دستمزدها (فراتر از سطح حداقلي معيشت)، جمعيت افزايش مي‌يابد، زيرا همراهي افزايش دستمزدها با افزايش ميزان توليد، باعث فراواني بيشتر مواد غذايي و كالاهاي ضروري مي‌شود و بچه‌هاي بيشتري قادر به ادامه حيات خواهند بود. به اعتقاد وي وقتي دستمزدها افزايش مي‌يابد مي‌توان انتظار داشت كه در صورت عدم وجود موانع، در هر نسل (هر 25 سال يك‌بار) دو برابر شود. به همين علت، به‌رغم افزايش درامد فقرا، همچنان طبقات فقيرتر جامعه، فقير باقي مي‌مانند. در مقابل رشد محصولات كشاورزي صرفاً به صورت تصاعد حسابي و با نرخ 1، 2، 3 و 4 افزايش مي‌يابد. بنابراين كافي نبودن توليد مواد غذايي باعث محدود شدن رشد جمعيت شده و درامد سرانه نيز به سطحي كمتر از معيشت تنزل مي‌يابد. تعادل، زماني به وجود مي‌آيد كه نرخ رشد جمعيت با افزايش ميزان توليد همگام شود.
  ب- نظريه اشباع بازار مالتوس: مالتوس معتقد است كه كارگران بايد بيش از ارزش كالاهايي كه تمايل به خريد آنها دارند ارزش ايجاد كنند تا توسط كارفرمايان استخدام شوند. اين امر باعث مي‌شود كه كارگران قادر به خريد كالاهاي توليدي خود نباشند، بنابراين لازم است چنين كالاهايي توسط ديگر اقشار جامعه خريداري شود. به نظر وي، اگرچه سرمايه‌داران قدرت مصرف منافع خود را دارند، اما بيشتر مايل به گردآوري ثروت هستند. مالكان زمين هم كه تمايل به خريد اين كالاهاي مازاد دارند نمي‌توانند تما مازاد توليد را جذب كنند. به همين دليل «جنگ» براي تصاحب بازارهاي جديد و افزايش توليد، راهگشاي معضل اشباع بازار براي كشورهايي نظير امريكا و انگلستان بوده است. وي پيشنهاد مي‌كند در مواقعي كه كشور دچار بحران است بايد به افزايش هزينه‌ها در كارهايي پرداخت كه بازده و سود آنها مستقيماً براي فروش وارد بازار نمي‌شود.

  3. نظريه ريكاردو (1823-1772)

  ريكاردو با پذيرش نظريه جمعيتي مالتوس، به توسعه مكتب كلاسيك بنيان‌گذاري شده توسط اسميت پرداخت. اسميت بر «توليد» تأكيد مي‌كرد، اما ريكاردو بر مبحث «توزيع درامد» متمركز شد و بعداً نئوكلاسيك‌ها بر «كارايي» متمركز شدند. 2 نظريه معروف او، «قانون بازده نزولي» و «مزيت نسبي» است:
  الف- قانون بازده نهايي نزولي: به اعتقاد ريكاردو، كشاورزان همزمان با رشد اقتصادي و جمعيتي به دليل افزايش نياز به مواد غذايي و محصولات كشاورزي، مجبور خواهند شد زمين‌هاي داراي بهره‌وري پايين‌تر را نيز زير كشت ببرند. از آنجا كه بهره‌وري زمين‌هاي درجه 2، 3 و 4 كمتر از زمين‌هاي درجه يك است، هزينه توليد در آنان افزايش مي‌يابد. در نتيجه قيمت مواد غذايي افزايش مي‌يابد و سود بادآورده‌اي (رانت) نصيب صاحبان زمين‌هاي درجه يك مي‌شود. مقدار اين رانت دريافتي توسط صاحبان زمين همگام با رشد جمعيت افزايش يافته و درامد كل جامعه را كاهش مي‌دهد.
  ريكاردو نتيجه مي‌گيرد كه منافع صاحبان زمين در مقابل منافع ديگر طبقات جامعه قرار مي‌گيرد. او معتقد است وقتي اقتصاد در حال رشد به حداكثر ميزان درامد سرانه دست مي‌يابد به دليل افزايش مستمر قيمت مواد غذايي، درامد سرانه كاهش خواهد يافت. در نهايت اقتصاد به وضعيتي ايستا يا تعادلي مي‌رسد كه در آن كارگران صرفاً دستمزدهايي در سطح حداقل معيشت دريافت مي‌كنند. به اعتقاد ريكاردو رشد اقتصادي جامعه سرمايه‌داري در سايه وجود مواد غذايي ارزان‌قيمت و در نتيجه افزايش امكان انباشت سرمايه در صنعت، توليد بيشتر و در نهايت افزايش درامدهاي اقتصادي كل، تحقق مي‌يابد.
  از ديدگاه ريكاردو، افزايش بهره‌وري كشاورزي در مقايسه با صنعت، پايه اساسي رشد اقتصادي است. بهره‌وري زمين‌هاي كشاورزي در بلندمدت با پيشرفت فناوري، افزايش مي‌يابد. ريكاردو تعقيب سياست درهاي باز براي تجارت آزاد را براي پايين نگهداشتن سطح دستمزدهاي اسمي، توصيه كرده است.
  ب- نظريه مزيت نسبي: براساس اين نظريه، مبادله آزاد ميان كشورها، باعث افزايش مقدار توليد محصول جهاني مي‌شود. اگر هر كشوري به توليد كالاهايي روي آورد كه توانايي توليد آنها را با هزينه نسبي كمتري دارد به‌راحتي مي‌تواند مقداري از كالاها را با كالاهايي ديگر كه ملت‌هاي ديگر قادر به توليد ارزان‌تر آنها هستند، مبادله كند. اقتصاددانان، تجارت آزاد جهاني را مطلوب مي‌دانند زيرا باعث افزايش توليد ناخالص ملي كشورها و افزايش رفاه آنها خواهد شد. ريكاردو به كمك مفهوم «هزينه فرصت» نشان داد كه كشورها نبايد صرفاً بر توليد كالاهايي متمركز شوند كه در توليد آنها در مقايسه با ديگر كشورها دارند. بلكه در داخل كشور نيز بايد با در نظر گرفتن هزينه جايگزيني كالايي با كالاي ديگر، بر مبناي مزيت نسبي (مقايسه‌اي) عمل كرد. با اين روش همه كشورها منتفع خواهند شد. تحليل مزيت نسبي (مقايسه‌اي) ريكاردو براي اثبات تخصصي شدن توليد و تجارت، بهترين سياستي است كه كشورها بايد تعقيب كنند. نقدي كه بايد بر نظريه ريكاردو اضافه شود اين است كه هر كشور در كدام زمينه متخصص شود از صرف تخصصي شدن، مهم‌تر است؟ زيرا برخي كالاها داراي تقاضاي فزاينده‌اي در سطح جهان هستند كه ديگر كالاها از آن محرومند.

  4. مدل رشد كلاسيك

  از مجموع ديدگاه‌هاي اقتصاددانان كلاسيك، مدل رشد اقتصادي كلاسيك سر برآورد. از ديدگاه آنان، توسعه اقتصادهاي سرمايه‌داري، مسابقه‌اي بود بين پيشرفت فناوري و رشد جمعيت كه در آن براي مدتي، پيشرفت فناوري اهميت داشت، اما روزي اين سرامدي پايان خواهد يافت و اقتصاد سير نزولي در پيش خواهد گرفت. پيشرفت فناوري به انباشت سرمايه، وابسته بوده و بسترساز ماشيني شدن و تقسيم كار است. نرخ انباشت سرمايه نيز به سطح و روند تغيير سودها، بستگي دارد. در اين مدل، پيشرفت واقعي به مفهوم برخورداري از سطح زندگي بالاتر با رشد پايدار و مستمر در طي زمان، وجود ندارد. مدل‌هاي رشد ارائه شده توسط اين اقتصاددانان (كلاسيك)، نويد‌بخش توقف پيشرفت اقتصادي اين كشورها در بلندمدت است. زيرا در آن زمان، درامد سرانه، امكان رشد بيشتر را از دست خواهد داد.

  5. نظريه كارل ماركس (1883-1818)

  ماركس برخلاف اسميت، مالتوس و ريكاردو، سرمايه‌داري را غيرقابل تغيير نمي‌دانست. او به سرمايه‌داري به عنوان يكي از شيوه‌هاي توليدي مي‌نگريست كه با كمون اوليه شروع شد، سپس وارد مرحله برده‌داري شد و پس از آن شيوه توليد فئوداليسم را در جوامع حاكم كرد. ماركس معتقد بود سرمايه‌داري، مرحله چهارم از شيوه‌هاي توليدي رايج در جهان است و در نهايت فرو مي‌پاشد. اين فروپاشي به دليل ركود نيست بلكه به دلايل اجتماعي خواهد بود و در نهايت جهان به مرحله‌اي نهايي به نام كمونيسم خواهد رسيد. عقيده او نقطه مقابل استوارت ميل محسوب مي‌شود زيرا او سرمايه‌داري را مرحله نهايي توسعه انساني مي‌دانست. ماركس قدرت توليدي سيستم سرمايه‌داري را مورد ستايش قرار مي‌دهد، اما از هزينه انساني توليد چنين ثروتي، انتقاد مي‌كند. او بر اين باور بود كه ارزش افزوده توليد، صرفاً از كار طبقه كارگر (پرولتاريا) ناشي مي‌شود، در حالي كه سرمايه‌داران سهم غيرمتناسبي از درامد را به دليل تملك ابزار توليد به خود اختصاص مي‌دهند.
  ماركس هوشمندانه دريافت كه توزيع درامد در جوامع سرمايه‌داري بسيار غيرمنصفانه و غيرعادلانه است.

  6. مدل رشد اقتصادي سرمايه‌داري ماركس

  از نظر ماركس هر يك از شيوه‌هاي توليد (كمون اوليه، برده‌داري و فئوداليسم، سرمايه‌داري، سوسياليسم و كمونيسم) داراي 2 ويژگي عمده «نيروهاي توليد» و «روابط توليد» هستند. نيروهاي توليد مربوط به ساختار فني توليد نظير: سطح و نرخ تغيير فناوري، ابزار و وسايل توليد و منابع طبيعي است، در حالي كه روابط توليد به شيوه‌هاي خاص روابط انسان‌ها در جريان توليد مربوط مي‌شود. به بيان ديگر، روابط توليدي به روابط اجتماعي ميان افراد بويژه رابطه فرد با ابزار توليد، اطلاق مي‌شود.
  در نظام سرمايه‌داري، رابطه طبقاتي اوليه به صورت ارتباط بين سرمايه‌دار و طبقه كارگر غيرمالكي به وجود آمد كه مجبور بود به منظور زنده ماندن براي سرمايه‌دار ‌كار كند. از ديدگاه ماركس، موفقيت‌هاي طبقاتي براساس نقشي كه هر كس در فرايند توليد ايفا مي‌كند، قابل تعريف است. تابع توليد عمومي ماركس، تقريباً شبيه تابعي است كه توسط كلاسيك‌ها عرضه شده است، با اين تفاوت كه ماركس تأكيدي بيشتر بر ساختارهاي نهادي و طبقاتي جامعه دارد.
  نكته اساسي از ديدگاه ماركس اين است كه سرمايه‌داران، انباشت سرمايه براي كسب سودهاي بالاتر را ادامه مي‌دهند، اما در نهايت، افزايش يا كاهش سودها، وابستگي قطعي به سطح ارزش افزوده دارد و نه به نرخ رشد جمعيت يا زمين‌هاي غيرمرغوب كشاورزي. افزايش سود، نيازمند كوششي بي‌وقفه از سوي سرمايه‌داران براي استثمار هر چه بيشتر كارگران با افزايش بهره‌وري يا كاهش دستمزدهاي واقعي آنان است. ماركس برخلاف ديگر كلاسيك‌ها، ركودي را براي درامد سرانه پيش‌بيني نكرد، بلكه بر عدم تعادل درامدها در جامعه سرمايه‌داري تأكيد كرد و سهم‌هاي درامدي را وابسته به مبارزات طبقاتي (ظهور كننده) مي‌دانست.

  7. نظريه شومپيتر (1950-1870)

  جوزف شومپيتر اعتقاد داشت ماشين سرمايه‌داري علاوه‌بر اينكه قادر است نرخ‌هاي بالاي رشد اقتصادي توليد كند، بلكه مي‌تواند ضررهاي اجتماعي آن را نيز جبران كند. او كاملاً از جامعه مدني سرمايه‌داري خالص، لذت مي‌برد و به آن تأكيد مي‌كرد. با اين وجود شومپيتر، ركود و فروپاشي سرمايه‌داري را باور داشت. وي تحليل خود را اين‌گونه آغاز مي‌كند كه اقتصاد در تعادل ايستا قرار دارد و ويژگي آن «جريان دوري» است كه براي هميشه تكرار مي شود. در اين سيستم اقتصادي، هر بنگاه در تعادل رقابتي كامل قرار دارد و هزينه‌هاي آن دقيقاً معادل درامدهاي آن و سود، صفر است. فرصت‌هاي سود وجود ندارد و خانواده‌ها نيز همچون بنگاهي در چنين حالتي به سر مي‌برند.
  اساس توسعه اقتصادي، قطع اين جريان دوري است كه به شكل «نوآوري» اتفاق مي‌افتد. نوآوري، ساخت ماشين و ابزار جديد را ضروري مي‌كند و از 3 طريق اتفاق مي‌افتد: 1. جايگزيني ماشين‌آلات و ابزار غيرقابل استفاده فعلي 2. انتظار كسب سودهاي انحصاري از زمينه‌اي جديد 3. توليد محصول جديدي كه مردم حاضر به كاهش پس‌اندازهاي خود براي خريد آن كالا باشند. شومپيتر بر روش دوم تأكيد مي‌كرد. همچنين به‌طور جدي بر لزوم وجود «كارآفرينان» اعتقاد داشت و اين افراد را به دليل كشف فرصت‌هاي نوين، آغازگر جريان عظيمي از سرمايه‌گذاري‌ها و سودها مي‌دانست.
  مدل رياضي نظريه او 3 تفاوت با مدل‌هاي كلاسيك و ماركسي دارد: 1. معرفي نرخ بهره و اهميت آن 2. جداسازي انواع مختلف سرمايه‌گذاري‌ها 3. تأكيد بر محوري بودن كارآفريني براي رشد اقتصادي. شومپيتر معتقد بود رشد اقتصادي در «فضاي اجتماعي» پرورنده كارآفرينان اتفاق مي‌افتد، اما عوامل شكل‌دهنده چنين فضاي خاصي را باز نمي‌كند. وي علت ايجاد بازارهاي مالي، اعتبار دهندگان و بانك‌ها را قدرت بخشيدن به كارآفرينان مي‌دانست. از نظر او دولت بايد به نفع كارآفرينان دخالت كرده و اعتبارات ارزان و كم بهره را در اختيار آنان بگذارد.

  8. مدل توسعه لوئيس- في- رانيس (L-F-R)

  اولين و مشهورترين مدل توسعه‌اي كه به‌طور ضمني به فرايند مهاجرت از روستا به شهر توجه كرد، مدل آرتور لوئيس (1954) است كه بعداً توسط جان في و گوستاو رانيس (1961) فرموله شده و توسعه يافت. اين مدل به عنوان نظريه عمومي فرايند توسعه «نيروي كار مازاد» ملت‌هاي جهان سوم در دهه‌هاي 1950 و 1960 شناخته شد.
  در اين مدل، اقتصاد شامل 2 بخش است:
  1. بخش سنتي يا بخش روستايي موجود كه مشخصه آن بهره‌وري بسيار پايين و مازاد نيروي كار است.
  2. بخش صنعتي يا درون شهري كه بهره‌وري آن بالا مي‌باشد و نيروي كار، بتدريج از بخش روستايي، جذب آن مي‌شود.
  اين مدل بر فرايند انتقال نيروي كار و رشد اشتغال در بخش صنعتي (مدرن)، تمركز مي‌كند كه ناشي از گسترش و رشد توليد در آن است. سرعت اين انتقال، به نرخ تراكم سرمايه صنعتي در بخش مدرن، وابسته است. نرخ تراكم سرمايه نيز به مازاد سودهاي به دست آمده در بخش مدرن، بستگي دارد. فرضيات اساسي اين نظريه اين است كه سرمايه‌داران، تمامي سودهاي حاصله را دوباره سرمايه‌گذاري مي‌كنند و سطح دستمزدها در بخش شهري ثابت بوده و مقداري (حدود 30 درصد) بالاتر از مناطق سنتي روستايي است. با اين وجود، عرضه نيروي كار به مناطق شهري كاملاً كشش‌پذير و پرجاذبه محسوب مي‌شود.
  اين جريان تا جايي ادامه مي‌يابد كه همه نيروي كار مازاد بخش سنتي (روستايي)، جذب بخش مدرن شهري شوند. از آن به بعد، منحني عرضه نيروي كار شيب مثبت خواهد داشت، به اين معني كه اشتغال و دستمزد شهري با يكديگر رشد خواهند كرد. انتقال ساختاري اقتصاد با ايجاد تعادل در جابه‌جايي فعاليت‌هاي اقتصادي از بخش كشاورزي روستايي به صنعت شهري اتفاق خواهد افتاد.
  انديشمندان و صاحبنظران توسعه اقتصادي با بررسي وضعيت كشورهاي مختلف جهان به كندوكاو در اين حوزه پرداختند. نظريات و رويكردهاي مختلفي در زمينه ريشه و علل اصلي فرايند توسعه و توسعه‌يافتگي در كشورهاي مختلف جهان، ارائه شد كه عبارتند از:
  1. رويكرد تفاوت در منابع خدادادي (داده‌ها) و مواهب طبيعي: برخي انديشمندان، نحوه توزيع منابع در مناطق مختلف جهان را تبيين‌كننده نظم و قوانين طبيعي حاكم بر دنيا مي‌دانند. اگر توزيع منابع و شرايط را داده شده و برون‌زا فرض كنيم، انتخاب محل سكونت انسان‌ها بين مناطق از اين توزيع، تبعيت خواهد كرد. بر اين اساس، وفور منابع طبيعي و شرايط جوي مناسب، جزء اصول اوليه و علت اساسي حركت كشورها به سوي توسعه محسوب مي‌شود.
  2. رويكرد تفاوت‌هاي نژادي: اگر نحوه توزيع انسان‌ها در مناطق جغرافيايي مختلف را همراه با توزيع نژادها و قبايل مختلف در نظر بگيريم، در مي‌يابيم كه پديده توسعه در برخي مناطق و در ميان برخي نژادها بيشتر تحقق يافته است.
  3. رويكرد تفاوت‌هاي ارزشي و فرهنگي: در اين ديدگاه، تحليل‌ها و تفسيرها حول 2 محور تمركز مي‌يابد: 1. ارزش و انگيزش‌هاي بازدارنده و مانع رشد 2. ارزش‌هاي پيش‌برنده و ارتقادهنده رشد. براي مثال، ساندارم (1995)، در تفسيري، ظهور «انسان اقتصادي» و تحولاتي نظير فردگرايي، عقل‌گرايي، سرمايه‌داري و نظام بازار را با «توسعه» مترادف و اين تغيير و تحولات را نتيجه مستقيم تغيير ارزش‌هاي حاكم بر جامعه سنتي و تحول به سوي ارزش‌هاي نوين مي‌داند.
  4. رويكرد سياسي و حاكميت قدرت‌ها: تأثير نظام‌هاي سياسي در استثمار فكري، سلب آزادي‌هاي فردي و اجتماعي و محروم كردن توده‌هاي مردمي در سطح محلي، ملي و بين‌المللي از حقوق اوليه آنها در جهت بهره‌كشي و استفاده از ثمره اقتصادي آنان، موضوع مورد بحث بسياري از نظريه‌پردازان است. اين رويكرد معتقد است صاحبان قدرت در سطح محلي، ملي و بين‌المللي، استمرار سلطه و بهره‌كشي خود را در اختناق، ديكتاتوري و سرپوش گذاشتن بر آزادي‌هاي فردي مي‌دانند و اين امر، علت عقب‌ماندگي جوامع است.
  5. رويكرد تاريخي: مسير توسعه اقتصادي در اين رويكرد، ابتدا با ديدي كلي، به مقاطع مختلف تقسيم شده و پرسش‌هايي مطرح مي‌شود كه به شكل‌گيري ديدگاهي خاص و يا طراحي الگوها و نظريه‌هاي رشد و توسعه مي‌انجامد. برخي نظريه‌پردازان، شروع فرايند توسعه اقتصادي را به وقوع انقلاب صنعتي در نيمه قرن 18 در انگلستان، نسبت مي‌دهند، اما آرتور لوئيس، پيش زمينه وقوع انقلاب صنعتي را به وجود انقلاب كشاورزي در قرن پيش از آن يعني گذار از اقتصاد معيشتي به توليد مازاد مي‌داند.
  6. رويكرد دور باطل: بازدهي پايين اقتصاد معيشتي، توليد و درامد را صرفاً درحد مصرف معيشتي فراهم مي‌كند و مازاد درامد نسبت به مصرف (پس‌انداز) در حد توليد مجدد همان جريان خواهد بود. در نتيجه، سرمايه‌گذاري براي افزايش ظرفيت‌هاي توليد مادي و يا سرمايه‌گذاري در نيروي انساني ناچيز است و بازدهي توليد در سطح پايين باقي مي‌ماند. بنابراين تداوم دور باطل را بر زندگي معيشتي تحميل مي‌كند.

  راهبردهاي مختلف توسعه اقتصادي

  در طول چند دهه اخير، كشورهاي مختلف جهان، متناسب با شرايط، فرصت‌ها، ساختار حكومتي و فرهنگ اجتماعي خود راهبردهاي توسعه اقتصادي مختلفي را در پيش گرفتند. اين راهبردها به‌طور كامل قابل تفكيك نيستند بلكه طيفي را تشكيل مي‌دهند كه راهبردهاي ذيل در آن قرار مي‌گيرند. هيچ كشوري به‌طور شفاف و مشخص هيچ يك از راهبردها را در پيش نمي‌گيرد بلكه تحليل كارشناسان و مطالعه سياست‌ها و برنامه‌هاي دولت‌ها مشخص مي‌كند كه هر كشور كدام راهبرد را انتخاب كرده است.
  از جمله راهبردهاي توسعه اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه از دهه 1960 تا پايان دهه 1980 مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

  1. راهبرد پولي

  راهبرد پولي بر ارتقاي علائم بازار به عنوان راهنمايي براي بهبود تخصيص منابع، متمركز است و غالباً در طول دوره‌اي بحراني به‌كار گرفته مي‌شود كه تثبيت و تعديل اقتصادي عدم تعادل‌هاي شديد از اولويتي بالا برخوردارند. بنابراين معيارهاي بهبود قيمت‌هاي نسبي همراه با معيارهاي كنترل نرخ افزايش سطح عمومي قيمت‌ها خواهد بود. اين راهبرد داراي جهت‌گيري اقتصاد خرد است، اما اهداف اقتصاد كلان را دنبال مي‌كند. وجه اصلي آن اعطاي فضاي گسترده‌اي به بخش خصوصي است تا در آن فعاليت كند.
  راهبرد پولي در كشورهاي جهان سومي كاربرد دارد كه به لحاظ اقتصادي پيشرفته‌تر بوده و اتكاي خود را بر صنايع خصوصي قرار داده‌اند. بخش خصوصي به عنوان محور توسعه در نظر گرفته مي‌شود و نقش «بخش پويا» را در اقتصاد به خود مي‌گيرد. بنابراين مسئول ايجاد ارتباط بين بخش‌هاي عقب‌مانده و پيشرفته اقتصاد با ديگر بخش‌ها مي‌شود.
  در اين شرايط نقش دولت كاهش يافته و در شرايط آرماني، محدود به فراهم‌سازي محيط اقتصادي باثباتي مي‌شود كه بخش خصوصي در آن رشد كند. دولت با استفاده از سياست تثبيت مي‌كوشد تا نوسانات اقتصادي را كاهش دهد و بخش خصوصي را در انجام پيش‌بيني‌هاي قابل اتكا و اجراي برنامه‌ريزي دقيق، ياري كند. روح اين راهبرد، غيرمداخله‌گرانه است و بر نوآوري و كارآفريني، استوار است.
  از جمله كشورهايي كه اين راهبرد را در پيش گرفتند مي‌توان به شيلي و آرژانتين اشاره كرد.

  2. راهبرد اقتصاد باز

  راهبرد اقتصاد باز، نگاه به خارج دارد و در بعضي از وجود مانند راهبرد پولي است. اين راهبرد براي تخصيص منابع بر نيروهاي بازار و بخش خصوصي متكي و بر سياست‌هايي تأكيد مي‌كند كه بخش تجارت خارجي را تحت تأثي قرار مي‌دهند. نظير: سياست‌هاي نرخ مبادله ارز، مقررات تعرفه‌اي، سهميه‌ها و موانع غيرتعرفه‌اي بر تجارب و سياست‌هايي كه سرمايه‌گذاري خارجي و بازگشت سود اين سرمايه‌گذاري‌ها به خارج را تنظيم مي‌كنند. اقتصاد باز در اين زمينه‌ها با راهبرد پولي، متفاوت است.
  تجارت خارجي كه اغلب با سرمايه‌گذاري مستقيم بخش خصوصي خارجي تكميل مي‌شود به عنوان بخش پيشتاز يا موتور رشد در نظر گرفته مي‌شود. راهبردهايي كه داراي جهت‌گيري صادراتي باشند به دنبال استفاده از مزيت نسبي بين‌المللي كشور هستند و به استفاده كارا و اثربخش منابع دست مي‌يابند. فشار رقابت بين‌المللي، امري حياتي براي اقتصاد تلقي مي‌شود زيرا انگيزه‌اي قوي در توليدكنندگان براي كاهش هزينه‌ها، افزايش بهره‌وري، نوآوري و بهبود استانداردهاي كيفيت، ايجاد مي‌كند.
  راهبرد توسعه با سمت‌گيري خارجي نه‌تنها بايد سطح درامد را ارتقا دهد بلكه بايد بتواند سطح پس‌اندازها و احتمالاً ميزان آنها را نيز افزايش دهد. اين امر به نوبه خود، نرخ سريع‌تر انباشت سرمايه و در نتيجه رشد سريع‌تر را امكان‌پذير مي‌كند.
  اقتصاد باز نه تنها براساس تجارت خارجي باز است بلكه در زمينه حركت‌ها و جابه‌جايي‌هاي عوامل توليد (يعني سرمايه و كار) نيز باز است. سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، وام‌هاي تجاري توسط بانك‌هاي خارجي و كمك‌هاي خارجي همگي داراي نقش تعيين‌كننده‌اي هستند. به جز انتقال بين‌المللي سرمايه، انتقال دانش، فناوري و مهارت‌هاي مديريتي به كشورهاي جهان سوم نيز به عنوان افزايش بهره‌وري تلقي مي‌شود، زيرا از اين طريق مي‌توان به افزايش سطح توليد و رشد سريع‌تر درامد دست يافت. مهاجرت نيروي كار غيرماهر به عنوان كمكي براي كاهش بيكاري داراي تأثير مثبت در افزايش درامد نيروهاي موجود است.
  «عدم وجود تبعيض در مقابل صادرات» را نبايد از «عدم وجود تبعيض در مقابل ورود سرمايه‌گذاري خارجي» جدا دانست، زيرا محيطي حفاظت شده در مقابل واردات، باعث جذب سرمايه‌هاي خارجي در بخش‌هاي نامناسب و كاهش مقدار آن در بلندمدت مي‌شود. همچنين وجود نرخ مبادله ارز متعادل باعث تضمين هر چه بيشتر جذب وام‌هاي خارجي به بخش‌هاي مولد و بارور خواهد شد. راهبرد توسعه با سمت‌گيري خارجي، برخلاف راهبرد پولي، حاكي از نقش فعال دولت است. از دولت انتظار مي‌رود كه براي دستيابي به قيمت‌هاي صحيح، به‌خصوص قيمت‌هاي كليدي نرخ مبادله ارز، نرخ‌هاي بهره و نرخ دستمزد، علاقه‌مند باشد. اگر ارتباطات بخش تجارت خارجي و ديگر بخش‌هاي اقتصادي كشور قوي باشد، بخش صادراتي روبه گسترش موجب ايجاد فعاليت در سراسر اقتصاد مي‌شود.

  3. راهبرد صنعتي شدن

  در اين راهبرد، تأكيد بر رشد است، اما ابزار دستيابي به رشد، گسترش سريع بخش صنعت است. برخلاف راهبرد پولي، توجه بي‌واسطه به كارايي كوتاه‌مدت در تخصيص منابع، معطوف نيست بلكه شتاب نرخ كلي رشد توليد ناخالص داخلي مورد توجه است. اين امر از 3 طريق به دست مي‌آيد. 1. توليد كالاهاي مصرفي صنعتي براي بازار داخلي (پشت ديوارهاي بلند تعرفه‌اي) 2. تأكيد بر توسعه صنايع توليد كننده كالاهاي سرمايه‌اي (معمولاً تحت اداره و هدايت دولت) 3. سمت‌گيري سنجيده بخش صنعت به سوي صادرات (تركيبي از برنامه‌ريزي ارشادي و كمك‌هاي مستقيم و غيرمستقيم دولتي).
  راهبردهاي صنعتي كردن در عمل مايل به افزايش سطح تشكيل سرمايه، دستيابي به فناوري‌هاي نوين و ترغيب رشد چند منطقه شهري بزرگ هستند. گسترش شهرنشيني و در پيش گرفتن راهبرد صنعتي شدن به همراه هم روي مي‌دهند. دخالت‌هاي دولت در تعقيب اهداف، غالباً زياد است، اما شكل آن وابسته به انتخاب يكي از 3 روش فوق است. در واقع از دخالت دولت حمايت مي‌شود تا موجب رشد سريع‌تر باشد. اين دخالت با هدف افزايش سطح توليد طراحي مي‌شود، نه به دليل افزايش كارايي تخصيص منابع يا تغيير توزيع درامد و ثروت به نفع گروه‌هاي كم درامد.
  فرضيه اساسي اين است كه ميزان پس‌انداز، تابعي صعودي از سطح درامد خانوار است و از اين‌رو هر چه درجه نابرابري بيشتر باشد، سطح پس‌اندازهاي كل بيشتر خواهد بود. در اين راهبرد به توزيع درامد به عنوان ابزاري نگريسته مي‌شود كه هدف آن انتقال توزيع درامد به سوي گروه‌هاي متمايل به پس‌انداز بالاست. اعتقاد بر اين است كه تأمين مالي در اين روش سرمايه‌گذاري، آسان‌تر است و رشد، شتاب خواهد گرفت. در نهايت نيز فقرا از اين فرايند، بهره‌مند خواهند شد.

  4. راهبرد انقلاب سبز

  كانون توجه اين راهبرد، رشد كشاورزي است و هدف آن افزايش عرضه غذا بويژه غلات و حبوبات به عنوان مهم‌ترين كالاهاي دستمزدي است. عرضه فراوان اين محصولات، قيمت نسبي غذا را كاهش داده و در نتيجه باعث كاهش هزينه‌هاي پايه كار خواهد شد. هزينه‌هاي پايين‌تر هر واحد كار، باعث افزايش سطح عمومي سود در فعاليت‌هاي غيركشاورزي مي‌شود. اي امر سبب افزايش پس‌اندازها، سرمايه‌گذاري و نرخ بالاتر رشد همه جانبه خواهد شد.
  دومين هدف اين راهبرد، كمك مستقيم به صنعت است. اين كار با ايجاد تقاضا براي نهاده‌هاي كشاورزي، كالاهاي سرمايه‌اي واسطه‌اي و ايجاد بازاري بزرگ‌تر براي كالاهاي مصرفي ساده، انجام مي‌شود.
  عامل شتاب‌دهنده به رشد كشاورزي در مناطق روستايي، رشد فناوري است. تأكيد كمتري بر تغييرات نهادي، اصلاحات حق‌الاجاره‌ها، توزيع مجدد زمين يا مشاركت مستقيم و بسيج جمعيت روستايي شده است. در عوض بر تنوع محصولات اصلاح شده، استفاده بيشتر از كود شيميايي و ديگر نهاده‌هاي جديد، سرمايه‌گذاري در سيستم‌هاي آبياري، تحقيقات كشاورزي بيشتر و ارائه خدمات ترويجي و اعتباري، تأكيد بيشتري شده است. بنابراين اين روش داراي سمت‌گيري فن‌سالارانه است.
  هدف عمده اين راهبرد، كاهش فقر توده مردم با روش‌هاي مختلف است: 1. فقرا به‌طور مستقيم از فراواني بيشتر غذا بهره‌مند مي‌شوند 2. به دليل افزايش توليدات كشاورزي، اشتغال بيشتر در اين بخش به‌وجود خواهد آمد 3. به دليل كشش درامدي، تقاضاي بيشتري براي اقلام مصرفي غيرغذايي ايجاد مي‌شود كه باعث ايجاد مشاغل بيشتر در زمينه‌هاي غيركشاورزي و صنايع شهري خواهد شد.

  5. راهبرد توزيع مجدد

  اين راهبرد از جايي آغاز مي‌شود كه راهبرد انقلاب سبز، خاتمه مي‌يابد، هدف آن بهبود توزيع مجدد درامد و ثروت است. اين راهبرد با اولويت‌دهي به ضوابطي كه به‌طور مستقيم گروه‌هاي كم‌درامد را منتفع مي‌كند و براي برخورد رودررو با مسئله فقر، طراحي شده است. 3 رويكرد در راهبرد توزيع مجدد، وجود دارد: 1. تأكيد بر ايجاد اشتغال بيشتر يا اشتغالزايي توليدي براي طبقات فقير و زحمتكش 2. توزيع مجدد بخشي از درامد اضافي حاصل از رشد كشور بين فقرا 3. اولويت‌دهي به تأمين نيازهاي اساسي كه به‌طور ضمني قدرت سياسي و اقتصادي بيشتري را در اختيار فقرا قرار مي‌دهد. تصور غالب اين است كه اين راهبرد نيازمند توزيع مجدد دارايي‌هاي مولد باشد. همچنين مشاركت فقرا را در اداره جامعه، افزايش داده و آنان را در قالب گروه‌هاي اجتماعي و سياسي (فشار) سازماندهي مي‌كند.
  راهبرد توزيع مجدد، در واكنش نسبت به شكست راهبردهاي رشدمحور و كاهش تعداد فقرا يا ارتقاي سطح زندگي آنها ظهور كرده است. هدف اصلي آن بهبود توزيع درامد و ثروت با مداخله مستقيم دولت است و اين امر به 2 روش انجام مي‌شود: 1. اولويت‌دهي به نياز فقرا 2. ايجاد جامعه‌اي عادلانه‌تر. راهبرد توزيع مجدد، شامل 5 عنصر اصلي است:
  الف- توزيع مجدد دارايي‌هاي اوليه (عمومي)
  ب- ايجاد نهادهاي محلي براي جلب مشاركت مردم در فرايند توسعه
  پ- سرمايه‌گذاري فراوان و سنگين در سرمايه انساني كشور
  ت- الگوي اشتغالزاي توسعه
  ث- رشد سريع و پايدار درامد سرانه كشور
  طرفداران راهبرد توزيع مجدد معتقدند كه حتماً تضاد يا ارتباطي ميان سياست‌هاي توزيع عادلانه‌تر درامد و ثروت در جامعه و سياست‌هاي شتاب‌بخشي به رشد وجود ندارد.

  6. راهبرد سوسياليستي توسعه

  اين راهبرد بر كمرنگ بودن نقش مالكيت خصوصي توليد، تأكيد مي‌كند. تمامي شركت‌هاي بزرگ، دولتي هستند و شركت‌هاي كوچك و متوسط مي‌توانند براساس اصول تعاوني‌ها سازماندهي شوند و فعاليت كنند. مالكيت خصوصي صرفاً در كسب‌وكارهاي كوچك (خدماتي يا فروشگاهي) وجود دارد. در كشاورزي نيز مزارع دولتي، اشتراكي، تعاوني و جمعي وجود دارند، هر چند در بعضي كشورها نظير چين، زميني كه مالكيت جمعي دارد توسط يكي از خانوارهاي روستايي مورد كشت قرار مي‌گيرد.
  مالكيت دولتي و اشتراكي دارايي‌هاي مولد معمولاً با برنامه‌ريزي متمركز اغلب فعاليت‌هاي اقتصادي همراه است. برنامه‌ريزي‌ها از بعد تاريخي، بر حسب كالاها و اجناس انجام مي‌شود، اما برخي تجربيات جديد نيز وجود داشته‌اند كه در آنها به جاي هدف‌هاي مقداري از قيمت‌ها براي هدايت اقتصاد استفاده شده است.
  كشورهاي سوسياليستي با يكديگر تفاوت دارند. 4 روش مختلف توسعه اقتصادي كه از سوي حكومت‌هاي سوسياليستي در زمان‌هاي مختلف پذيرفته شده‌اند، عبارتند از:
  الف- الگوي كلاسيك شوروي كه به منظور تأمين مالي و گسترش سريع صنايع مربوط به كالاهاي واسطه‌اي، سرمايه‌اي و كشاورزي تقويت مي‌شود.
  ب- الگوي خودگرداني كارگران يوگسلاوي كه درجه بالايي از عدم تمركز را با خود دارد.
  پ- الگوي چيني مائوئيست كه تأكيد عمده آن بر توسعه روستايي در قالب مزارع اشتراكي است.
  ت- الگوي كره شمالي كه مبتني‌بر خودكفايي است.
  تمام راهبردهاي توسعه با نرخ‌هاي بالاي سرمايه‌گذاري، شناسايي مي‌شوند. غيرمعمول نيست اگر شاهد سرمايه‌گذاري در 30درصد يا حتي درصد بالاتري از توليد داخلي در اين كشورها باشيم. البته گاهي كارايي سرمايه‌گذاري‌ها پايين است، اما نرخ رشد بسيار سريع است. نرخ بالاي سرمايه‌گذاري، نشانگر نسبت پايين مصرف به درامد ملي است. نتيجه آن به نفع مصارف عمومي نظير: بهداشت، آموزش و حمل و نقل عمومي است و به بهاي كاهش مصرف بخش خصوصي، هزينه خواهد شد. نتيجه اين امر، كميابي خدمات شخصي، توزيع تقريباً يكنواخت كالاهاي مصرفي ميان خانوارها و توزيع عادلانه منافع حاصل از رشد كشور است.  منابع
  1. كيت گريفين، راهبردهاي توسعه اقتصادي، حسين راغفر، محمد حسين هاشمي، نشر ني، 1382.
  2. دكتر مصطفي سليمي‌فر، اقتصاد توسعه، انتشارات موحد، 1382.
  3. دكتر محمود متوسلي، توسعه اقتصادي، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه‌ها (سمت)، 1382.
  4. ديويد كلمن، فورد نيكسون، اقتصادشناسي توسعه نيافتگي، دكتر غلامرضا آزاد (ارمكي)، مؤسسه انتشاراتي و فرهنگي وثقي، 1378.
  5. مايكل تودارو، توسعه اقتصادي در جهان سوم، دكتر غلامرضا فرجادي، مؤسسه عالي پژوهش در برنامه‌ريزي و توسعه، 1382.


  ارسال توسط ﺍﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ سامي
   
  تاريخ : شنبه یکم آبان ۱۳۸۹

   

  آخرین دستاوردهای هوش مصنوعی

  آخرین دستاوردهای هوش مصنوعی


   

  با پیروزی ابر‌رایانه واتسون ساخته آی‌بی‌ام بر رقبای انسانی خود در مسابقه جئوپاردی، هوش مصنوعی آخرین پیشرفت‌های خود را به رخ بشریت کشید! البته واتسون فقط بخش فوقانی لوب قدامی مغز مجازی به شمار می‌رود!

  آخرین دستاوردهای هوش مصنوعی

   آخرین دستاوردهای هوش مصنوعی
   آخرین دستاوردهای هوش مصنوعی
   آخرین دستاوردهای هوش مصنوعی
   آخرین دستاوردهای هوش مصنوعی
   آخرین دستاوردهای هوش مصنوعی
   آخرین دستاوردهای هوش مصنوعی
   آخرین دستاوردهای هوش مصنوعی
   آخرین دستاوردهای هوش مصنوعی
   آخرین دستاوردهای هوش مصنوعی

  گزارش تصویری امروز که منتخب پی‌سی‌وورلد است، به آخرین اکتشافات دنیای هوش مصنوعی اختصاص دارد که قطعا شما را شگفت‌زده خواهد کرد.

  1. روبات باهوش
  شاید اسمش را ندانید اما احتمالا درباره روبات انسان‌نمای آسیمو ساخته شرکت هوندا که اولین بار در سال 2000 رونمایی شده، شنیده‌اید. ASIMO مخفف عبارت Advanced Step in Innovative Mobility به معنی «گامی پیشرفته در تحرک ابتکاری» است. این روبات با قد 130 سانتی‌متر و وزن تقریبی 54 کیلوگرم، مجهز به باتری با عمر یک ساعت است و می‌تواند با سرعت 6 کیلومتر در ساعت بدود.
  البته تاثیرگذارترین ویژگی‌های آسیمو، توانایی‌های این روبات در زمینه هوش مصنوعی است که اولین بار در سال 2005 رونمایی و در سال 2007 پیشرفته‌تر شد. آسیمو می‌تواند اجسام متحرک را تشخیص دهد که همین قابلیت به او امکان می‌دهد اجسام متحرک را دنبال کرده، با مردم روبرو شده و ارتباط برقرار کند، در اطراف اجسام ساکن حرکت کرده و با افراد یا اشیاء متحرکی که در مسیرش قرار دارند، تصادف نکند! او می‌تواند به جهتی که کاربرش نشان می‌دهد، حرکت کند. اگر شما دست‌تان را به سمت او دراز کنید، او هم دستش را برای سلام و احوال‌پرسی جلو می‌آورد!
  آسیمو همچنین به فناوری شناسایی چهره‌ها مجهز است که به او امکان می‌دهد افراد را بشناسد و آن‌ها را به اسم صدا کند. این روبات حتی می‌تواند برای افرادی که سر میز نشسته‌اند، قهوه ببرد. در نهایت، گروهی از روبات‌های آسیمو می‌توانند کارهای گروهی را در کنار هم انجام دهند. آسیمو هنوز در حال تکمیل شدن است و جای پیشرفت زیادی دارد اما هوندا امیدوار است روزی روباتی تولید کند که بتواند از پس تمام کارهای روزمره افراد برآید.

  2. وال‌ای (WALL-E) روی مریخ!
  مریخ شاید پناهگاه خوبی برای چرخه حیات هوشمندانه نباشد، اما این سیاره سرخ نشانه‌هایی از هوش مصنوعی در خود دارد.
  دانشمندان ناسا در سال 2010 یک کپی از نرم‌افزار هوش مصنوعی را به مریخ، تنها سیاره زیست‌پذیر غیر از زمین ارسال کردند. آپورتونیتی، روبات مریخ‌نوردی است که مشغول اکتشاف سطح این سیاره است و در حال حاضر توانایی تصمیم‌گیری دارد و می‌تواند برای تحلیل سنگ‌هایی که با معیارهای از پیش تعیین‌شده (مثل رنگ و شکل) مطابقت دارد، توقف کند. این نرم‌افزار که «ایگیس» (AEGIS مخفف عبارت Autonomous Exploration for Gathering Increased Science به معنی اکتشاف خودگردان برای گردآوری علوم توسعه‌یافته) نامیده می‌شود، از سال 2004 در حال توسعه بود. ناسا امیدوار است در آینده برای ماموریت‌های فضایی از ایگیس استفاده کند.

  3. واتسون در پزشکی
  ابررایانه واتسون با شکست دو انسان در مسابقه جئوپاردی، باعث حیرت همه شد. حالا هم که مسابقه تمام شده، چیزی از فعالیت واتسون کم نشده است! قرار است از فناوری این ابررایانه به عنوان موتور تحلیل داده‌ها برای بررسی اطلاعات پزشکی و انتخاب بهترین روش درمان بیماری استفاده شود. آی‌بی‌ام در حال حاضر مشغول افزودن فناوری‌های ظریفی مثل تشخیص صدا به این سیستم است و امیدوار است این ویژگی کاربردی را نهایتا تا سال 2012 عرضه کند. در حال حاضر برای آزمایش توانایی‌های واتسون در زمینه‌های پزشکی، آی‌بی‌ام همکاری خود را با دو دانشگاه مریلند و مرکز پزشکی دانشگاه کلمبیا آغاز کرده است.

  4. نل (NELL)
  محققان دانشگاه کارنگی‌مِلوِن در ایالت پنسیلوانیا امیدوارند بتوانند به رایانه‌ای آموزش دهند که از طریق «مطالعه» وب، بتواند دنیا را بشناسد. رایانه «نل» (NELL مخفف Never-Ending Language Learner به معنی یادگیرنده نامحدود زبان) رایانه‌ای است که از ژانویه 2010 / دی 1388 بی‌وقفه مشغول فعالیت است و پایگاه داده‌هایی با بیش از 500هزار واقعیت علمی تهیه کرده است. ایده اولیه این بود که این رایانه هر روز در دنیای مجازی وب بگردد و دلایل و برهان‌ها را از متون، استخراج کند. برای این کار، این رایانه صفحات وب را تحلیل کرده و توضیحاتی را که به نظرش واقعا درست می‌آیند، خارج می‌کند؛ توضیحاتی مثل: «مانیل، پایتخت کشور فیلیپین است». بعد این اطلاعات را به پایگاه داده‌هایش اضافه می‌کند تا روز بعد بتواند با قوه ادراک بیشتری به دنیای مجازی برگردد.
  نل با اتصال به سرور «دل R710» فعال شده که مجهز به دو پردازشگر چهار هسته‌ای 2.67 گیگا‌هرتزی مدل زئون 5550 است. البته به گفته برایان کیسل از برنامه‌نویسان گروه تحقیقاتی نل، این نرم‌افزار بر روی پردازشگری تک هسته‌ای با رم 8 گیگا‌بایتی و دیسکی با فضای خالی 100 گیگا‌بایت هم قابل اجراست. البته نل به گروهی از ابررایانه‌ها متصل است تا آنها اطلاعات گردآوردی‌شده روزانه را پردازش و تصحیح کنند. برای دنبال کردن فرآیندی که نل هر روز پشت سر می‌گذارد، می‌توانید به صفحه نل در توئیتر (http://twitter.com/cmunell) یا به خانه نل (http://rtw.ml.cmu.edu/rtw/) سر بزنید.

  5. کنترل اشتراکی
  محققان موسسه ملی تکولوژی لوزان در سوئیس، به فناوری جدیدی برای صندلی‌های چرخ‌دار مخصوص معلولان حرکتی دست یافته‌اند که «کنترل اشتراکی» نامیده می‌شود. در این فناوری که از هوش مصنوعی بهره گرفته، بیمار می‌تواند تنها از طریق فکرش، صندلی چرخ‌دار را هدایت کند. برای استفاده از این فناوری کافی است بیمار کلاهی را بر سرش بگذارد که امواج مغزش را به صورت «فرمان» به صندلی چرخ‌دار ارسال می‌کند و امکان حرکت به هر جهتی را برای فرد ایجاد می‌کند. البته استفاده از این فناوری باعث خستگی ذهنی می‌شود و ممکن است با غوطه‌ور شدن فرد در افکارش، ناگهان از وسط جاده سر در آورد! برای گذر از این محدودیت، این صندلی چرخ‌دار مجهز به هوش مصنوعی است - و همین‌جاست که پای اشتراک کنترل به میان می‌آید- تا مراقب جزئیات مورد اشاره باشد؛ مثلا سرعت یا جهت معینی را حفظ کند. هوش مصنوعی این صندلی مانع از برخورد کاربر به اجسام ساکن می‌شود اما کاربر می‌تواند با لغو این فرمان، به یک میز، پیشخوان یا دیگر اشیاء ساکن دسترسی پیدا کند.

  6. سوارکار قهرمان
  خودروهای بی‌راننده هنوز در حد نمونه‌های آزمایشگاهی مانده‌اند، با این حال این خودروها خیلی خوب از هوش مصنوعی برای جهت‌یابی و پیش‌روی در جاده استفاده می‌کنند. در اکتبر 2010 / مهر 1389، وقتی خبر مسافرت 226هزار کیلومتری خودروی بی‌راننده در جاده‌های کالیفرنیا علنی شد، گوگل اخبار زیادی از این ماجرا تهیه کرد. این خودروها با ترکیبی از دوربین‌های ویدئویی، حس‌گرهای ردیاب، مسافت‌یاب لیزری و هوش مصنوعی، توانست مسیر جاده را دنبال کند.
  در سال 2007 تیم مسابقه خودروی مستقل دانشگاه استنفورد توانست مقام دوم رقابت بزرگ دارپا، آژانس پروژه‌های پیشرفته تحقیقاتی پنتاگون را از آن خود کند. در رقابت بزرگ 2007، قابلیت خودروهای بی‌راننده برای هدایت در شرایط شبیه‌سازی شده ترافیکی و انجام کارهایی مثل توقف، حرکت و گذر از چهارراه سنجیده شد. برنامه خودروی مستقل دانشگاه استنفورد همچنین توانست در رقابت دارپا 2005 نیز برنده شود: رقابتی که برای سنجش قابلیت خودروها در توانایی هدایت مسیر 213 کیلومتری بیابان بدون دخالت انسان برگزار شد.

  7. تربیت ارتش روباتی
  اگر می‌خواهید کمی با هوش مصنوعی سرگرم شوید، بازی نِرو (NERO) را امتحان کنید که توسط دانشکده علوم کامپیوتری دانشگاه تگزاس ساخته شده است.
  در بازی نِرو شما باید ارتشی از روبات‌ها را تربیت کنید و آن‌را برای در دست گرفتن کنترل سیاره زمین‌مانند گلیس‌581سی که سرشار از منابع طبیعی است، اعزام کنید تا با ارتشی از روبات‌های بیگانه که توسط یک ماشین هوشمند کنترل می‌شوند، رقابت کنند. روبات‌های شما هیچ قابلیت و مهارت ذاتی ندارند، بنابراین تربیت و آموزش آن‌ها ضروری است؛ همان‌طور که شما این روبات‌های مجازی را آموزش می‌دهید، مهارت‌های آن‌ها افزایش یافته، قابلیت‌های بیشتری کسب می‌کنند و ارتش شما بیشتر برای جنگ و رقابت آماده می‌شود. سربازان شما نمی‌توانند در میدان جنگ موارد جدیدی بیاموزند و تنها در تمرین‌های آمادگی قابلیت یادگیری دارند. شما می‌توانید این بازی را از آدرس http://z.cs.utexas.edu/users/nn/nero/download.php دانلود کرده یا از طریق https://code.google.com/p/opennero/ به نسخه منبع باز این بازی در گوگل کد دست پیدا کنید.

  8. شما تحت نظرید!
  ویتامینD، یک شرکت امنیت تصویری کالیفرنیایی است که از فناوری هوشمند برای سنجش تصاویری که دوربین‌های امنیتی از افراد و اجسام متحرک ضبط کرده، استفاده می‌کند. نرم‌افزار این شرکت، داده‌های امنیتی مشخص روزانه را به صورت برگزیده‌ای از تصاویر ضبط شده اجسام متحرک درمی‌آورد و به این ترتیب لازم نیست فرد، برای کنترل حرکات مشکوک، زمان زیادی را برای بازبینی فیلم‌های ضبط شده صرف کند.
  ویتامین D در مورد این فناوری اعلام کرده که این برنامه برای نادیده گرفتن حرکات بی‌اهمیت مثل حرکت شاخه‌های درخت در باد و ... طراحی شده است. این فناوری امنیتی بر پایه نوعی از هوش مصنوعی به نام HTM (حافظه موقتی مرتبه‌ای) طراحی شده و بر اساس نئو کورتکس (قشر تازه مخ) انسان مدل‌سازی شده؛ اما به جای واکنش به برنامه‌نویسی قانون‌محور (مثل سایر نرم‌افزارهای معمولی) به حجم وسیعی از داده‌ها نیاز دارد.
  بعد از تامین خوراک این برنامه، HTM می‌تواند الگوهایی مثل حرکت انسان در قاب تصویر را پیدا کند و در پاسخ، یاد می‌گیرد کاری را که شما از او می‌خواهید، انجام دهد. اگر می‌خواهید برنامه HTM را به صورت کاربردی درک کنید می‌توانید نسخه‌ای از تصویر ویتامین D را از آدرس http://www.vitamindinc.com/downloads.php دانلود کنید.

  9. نتایج مجازی
  شرکت «سیمولکس» فناوری بازی را با هوش مصنوعی ادغام کرده تا عکس‌العمل مجازی دنیا را در مقابل بلایای طبیعی، جنگ‌ها و تصمیم‌های تجاری برآورد کند؛ این عکس‌العمل‌های مجازی می‌تواند در پیش‌بینی نتایج احتمالی وقایع مختلف بر دنیا موثر باشد.
  برنامه سیمولکس، بر پایه پروژه پیشرفته دانشگاه پوردو و وزارت دفاع آمریکا بنا شده که به SEAS (مخفف عبارت «محیط ترکیبی برای تحلیل و شبیه‌سازی») معروف است. این برنامه به شما اجازه می‌دهد تا بر جمعیتی با هوش مصنوعی در دنیایی مجازی تاثیر متقابل داشته باشید. سیمولکس مثلا برای کمک به پیاده‌سازی یک شیوه جدید برای پیش‌روی ارتش ایالات متحده در یک جنگ مجازی از SEAS استفاده می‌کند.
  همچنین تاکنون از SEAS برای برنامه‌ریزی عکس‌العمل‌های اضطراری در مقابل حمله‌های تروریستی و نیز بهبود سیستم کنترل ترافیک هوایی استفاده شده است.

  10. خودروی مغزی!
  در مورد صندلی چرخ‌داری که توسط مغز کنترل می‌شود، قبلا صحبت کردیم؛ اما حالا در مورد خودرویی بخوانید که توسط مغز کنترل می‌شود و می‌تواند به عبارت «رانندگی بدون دخالت دست» مفهومی واقعی ببخشد!
  درست مثل صندلی چرخ‌داری که با مغز هدایت می‌شود، این خودرو هم برای بهره‌گیری از هدایت مغز به نوعی خاصی از گوشی سر احتیاج دارد؛ این گوشی مجهز به 16 حسگر برای سنجش امواج الکترومغناطیسی مغز انسان و تبدیل این امواج به فرمان‌های رانندگی است. لازمه آموزش خودرو برای شناسایی فرمان‌های کاربر، این است که فرد قبل از سوار شدن بر خودرو، چندین جلسه را با رایانه بگذراند.
  البته این خودرو هنوز به واقعیت کامل تبدیل نشده و دارای محدودیت‌های عملکردی است و تنها می‌تواند برخی فرمان‌های اولیه مثل پیچیدن، سرعت گرفتن و کاهش سرعت را انجام دهد. بعد از پاسخگویی به یک فرمان مغزی مثل «پیچیدن به راست» خودروی مستقل تا دریافت فرمان بعدی انسان، به راه خود ادامه می‌دهد. این خودرو با تاخیر زمانی کمی به فرمان کاربرش پاسخ می‌دهد بنابراین در مواقع اضطراری نمی‌تواند سریعا ترمز گرفته و متوقف شود.
  این پروژه توسط بخشی از گروه هوش مصنوعی دانشگاه فرِی برلین در آزمایشگاه AutoNOMOS، انجام شده است.

   

  چهل سال انتظار برای گرفتن عکس

   

  فارنت/به نقل از روزنامه انگلیسی مترو : شاید لحظه برخورد رعد و برق را با زمین و مکان‌های مختلف در تصاویر مختف و یا حتی به چشم دیده باشید.

  اما هنگامی که بدانید یک عکاس برای گرفتن یک عکس بیش از ۴۰ سال صبر کرده و تاکنون عکس‌های زیادی برای ثبت آن انداخته، آن عکس دیدنی‌تر می‌شود.

  یک عکاس ۵۸ ساله نیویورکی بی‌نظیرترین عکس خود را ماه گذشته و با عکاسی از لحظه برخورد صاعقه با برج معروف آزادی گرفته است.

  جی فاین می‌گوید: من همواره اخبار هواشناسی را دنبال می‌کردم و می‌دانستم که یک طوفان در راه است و این برای من فرصت بسیار بزرگی بود. من آماده شده بودم و پیش از این عکس ۸۱ شات دیگر گرفته بودم که نهایتا به این عکس رسیدم.

  وی می‌افزاید: من واقعا وقتی نتیجه کار را دیدم شوکه شده بودم. این یک شانس مطلق بود که یک بار در زندگی سراغ آدم می‌آید و این اولین عکسی از این نوع است که من تاکنون دیده ام.

  مجسمه آزادی که تقریبا ۹۳ متر بلندی دارد در سال ۱۸۸۶ در این محل نصب شده و آن گونه که اعلام شده است سالانه حدودا ۶۰۰ صاعقه با آن برخورد می‌کند.انتظار ۴۰ ساله برای انداختن یک عکس انتظار زیادیست اما وقتی نتیجه کار یک عکس استثنائی باشد این انتظار شیرین جلوه می‌کند.

  منبع:فارنت

   

   

  عجیبترین ساختمانهای جهان   

   

  چه کسی منشور کورش را پیدا کرد؟

  در سال ۱۲۵۸ خورشیدی/ ۱۸۷۹ میلادی به هنگام کاوشهای باستان‌شناسی هیأت بریتانیایی در محوطه باستانی بابل در بین‌النهرین، هرمز رسام (۱۸۲۶- ۱۹۱۰) باستان‌شناس بریتانیایی آسوری‌تبار، استوانه گِلی‌ای را یافت که شامل نوشته‌هایی به خط میخی بود.
  به گزارش عصرایران، منشور کورش هخامنشی، کهن‌ترین بیانیه حقوق بشرِ شناخته شده جهان و سند سربلندی ایرانیان از همزیستی آشتی‌جویانه و گرامیداشتِ باورها و اندیشه‌های همه مردمان تابعه در هنگامه بنیادگذاری نخستین امپراطوری جهان است.

  محل اصلی نگهداری این منشور، موزه بریتانیاست.

  در جریان جشن‌های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی ایران، منشور کوروش به رغم مخالفت دولت وقت بریتانیا برای چند روز به ایران آورده شد و به نمایش در آمد.
  این منشور در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۸۹ وارد ایران و تحویل موزه ایران باستان شد.

  قرار است منشور کوروش چهار ماه در ایران در معرض بازدید قرار گیرد و بعد از آن مجدداً به موزه بریتانیا تحویل داده شود.

  این سند به عنوان نخستین منشور حقوق بشر شناخته می‌شود و در سال ۱۹۷۱ میلادی، سازمان ملل آن را به شش زبان رسمی سازمان منتشر کرد.

  بدلی از این منشور در مقر سازمان ملل متحد در شهر نیویورک نگهداری می‌شود.

  منبع:تابناك
   
  چند توصیه برای کسانی که بیشتر از رایانه استفاده مکنند.

  ایسنا نوشت:

  اگر بیش از دو ساعت در روز از رایانه استفاده می‌کنید، احتمال دارد که به «سندرم بینایی رایانه‌ای» مبتلا باشید.

  دکتر جنیفر آشتون پژوهشگر و متخصص کانادایی در این باره گفت: سندرم بینایی رایانه‌ای یا«CVS» شامل علائمی است که در پی استفاده طولانی مدت از رایانه و ابزار الکترونیکی دستی، iphoneها و ipodforها در طول روز و به طور مکرر بروز می‌کنند. به گزارش شبکه خبری سی بی اس نیوز، ‌مهمترین علائم این سندرم عبارت از خستگی چشم، خشکی و تحریک پذیری چشم، خستگی عمومی بدن و سردردهای مکرر هستند.

  در این مقاله، دکتر آشتون چند راه کار مفید برای بهبود و کاهش خستگی چشمی در مبتلایان به این سندرم ارائه کرده است.

  وی توصیه می‌کند؛ کسانی که ساعات طولانی جلوی رایانه می‌نشینند باید پلک بزنند با این کار اشکها در چشم جریان پیدا می‌کنند و نه تنها از خشکی چشم جلوگیری می‌کند بلکه اشکها به طور طبیعی خاصیت درمانی دارند.

  توصیه دوم؛ استفاده از قانون 20/20/20 است. به این معنی که هر 20 دقیقه 20 ثانیه به نقطه‌ای در مسافت 20 فوتی خیره شوید تا چشهمایتان استراحت کنند.

  نکته سوم؛ اطمینان از وجود نور مناسب در محیط است. بهتر است نور مناسب از بالای سر و در محدوده میز کار بتابد و نباید به خود فرد بتابد. همچنین باید صفحه مونیتور را طوری قرار دهید که نور پنجره یا چراغ از آن منعکس نشود. در پایان نیز تاکید می‌شود که موقعیت مناسب قرار دادن مونتیور، 15 تا 20 درجه پایین‌تر از سطح چشمهاست که 20 تا 28 اینچ هم باید از چشم‌ها فاصله داشته باشد.

  منبع:خبر آنالین

  برای خنذه

  وقتی کسی ناراحتت می کنه 42 تا ماهیچه

  استفاده میشه تا اخم کنی! 

    
   اما فقط 4 تا ماهیچه لازمه که دستت رو دراز کنی

  و بزنی پس کلش.

   

  زمانبندی صحیح آب خوردن

  دو لیوان آب -- بعد از بیداری -- کمک می کند به فعال

  کردن ارگان های داخلی

     

  یک لیوان آب -- 30 دقیقه قبل از غذا -- هضم راحت

  غذا

    

  یک لیوان آب -- قبل از گرفتن حمام -- کمک می کند به

  کاهش فشار خون

    

   یک لیوان آب -- قبل از خواب -- به منظور جلوگیری از

  سکته مغزی                                                                  


  آیا میدانید؟
   

  آیا میدانید : شن خیس از شن خشک سبک تر است.

  آیا میدانید : حرف C هیچ وقت در املای اعداد انگلیسی بکار نمی رود.

  آیا میدانید : بهترین زمان خواب از ساعت ۱۰ شب تا اذان صبح است.

  آیا میدانید : عقاب معمولاً هنگام پرواز، مستقیم به خورشید می نگرد.

  آیا میدانید : کهکشان راه شیری تقریبا صد میلیارد ستاره دارد.

  آیا میدانید : ۸۵ درصد گیاهان در اقیانوس ها رشد می کند.

  آیا میدانید : به اعدادی که بیش از نه رقم دارند، اعداد نجومی گویند.

  آیا میدانید : نور خورشید تا عمق ۴۰۰ متری آب دریا نفوذ می کند.

  آیا میدانید : کوه های آلپ در سال حدود یک سانتیمتر بلند می شوند.

  آیا میدانید : اگر زنی به کوررنگی مبتلا باشد، فرزندان پسر او کوررنگ می شوند.

  آیا میدانید : پرواز با کایت یک ورزش حرفه ای در تایلند است.

  آیا میدانید :ایران برای اولین بار در جهان از ضایعات نخل خرما چوب مصنوعی می سازد.

  آیا میدانید : ایران دومین تولیدکنندهٔ انجیر جهان است.

  آیا میدانید : زرافه میتواند با زبانش گوشهایش را تمیز کند .

  آیا میدانید : که خرس قطبی هنگامی که روی دو پا می ایستد حدود سه متر است .

  آیا میدانید : یک میلیون سیاره به اندازه زمین در خورشید جای می گیرد.

  آیا میدانید : بلندی شترمرغ به دو متر و نیم و وزنش به ۹۰ کیلو میرسد .

  آیا میدانید : اگر تمام رگهای خونی را در یک خط بگذاریم تقریبا ۹۷۰۰۰ کیلومتر میشود .

  آیا میدانید : قلب میگوها در سر آنها قرار دارد .

  آیا میدانید : که کانگوروها قادرند ۳ متر به سمت بالا و ۸ متر به سمت جلو بپرند .

  آیا میدانید : که هر هکتار جنگل قادر است بیش از پنج تن گوگرد و غبار هوا را جذب کند.

  آیا میدانید : آقایان روزانه ۴۰ تار مو وخانم ها ۷۰ تا موی خود را از دست می دهند.

  آیا میدانید : اسبها در مقابل گاز اشک آور مصون اند .

  آیا میدانید : نعناع سسکه و تنگی نفس را شفا میدهد .

  آیا میدانید : جرم زمین هشتاد و یک برابر ماه است.

  آیا میدانید : نور میتواند در یک ثانیه ۷.۵ دور دور زمین بچرخد .

  آیا می دانستید پرهزینه ترین شوخی دنیا توسط یک پلیس در سال۱۸۸۰م، در شهر

  «راکی» انجام شده است. او ناگهان خبر فعال شدن آتشفشان «پیکسویک» در

  نزدیکی شهر را به اطلاع مردم رساند و به علت فرار مردم حدود ۶۰میلیون دلار جریمه

  شد.

  1- عمومی ترین نام در جهان محمد است
  2- اسم تمام قاره ها با همان حرفی که آغاز شده است پایان می یابد. 
  3- مقاوم ترین ماهیچه در بدن ، زبان است. 


  4- کلمه «ماشین تحریر» (TYPEWRITER) طولانی ترین کلمه ای است که می توان با استفاده از حروف تنها یک ردیف کیبورد ساخت.
  5- چشمک زدن زنان ، تقریباً دوبرابر مردان است.
  6- شما نمی توانید با حبس نفستان ، خودکشی کنید.
  7- محال است که آرنج تان را بلیسید.
  8- وقتی که عطسه میکنید مردم به شما «عافیت باش» می گویند ، چرا که وقتی عطسه می کنید قلب شما به اندازه یک میلیونیم ثانیه می ایستد.
  9- خوک ها به لحاظ فیزیک بدنی ، قادر به دیدن آسمان نیستند.
  10- وقتی که به شدت عطسه می کنید، ممکن است یک دنده شما بشکند و اگر عطسه خود را حبس کنید، ممکن است یک رگ خونی در سر و یا گردن شما پاره شود و بمیرید.
  11- جلیقه ضد گلوله ، ضد آتش ، برف پاک کن های شیشه جلوی اتومبیل و چاپگرهای لیزری توسط زنان اختراع شدند.
  12- تنها غذایی که فاسد نمی شود ، عسل است.
  13- کروکودیل نمی تواند زبانش را به بیرون دراز کند.
  14- حلزون می تواند سه سال بخوابد.
  15- تمامی خرس های قطبی چپ دست هستند.
  16- در سال 1987 خطوط هوایی «امریکن ایرلاینز» توانست با حذف یک دانه زیتون از هر سالاد سرو شده در پروازهای درجه یک خود، چهل هزار دلار صرفه جویی کند.
  17- پروانه ها با پاهایشان می چشند.
  18- فیل ها تنها جانورانی هستند که قادر به پریدن نیستند.
  19- در 4000 سال قبل، هیچ حیوانی اهلی نبود.
  20- بطور متوسط، مردم آنقدر از عنکبوتها می ترسند که نمی توانند آن ها را بکشند.
  21- مورچه همیشه بر روی سمت راست بدن خود، سقوط می کند.
  22- قلب انسان فشاری کافی ایجاد میکند تا به فاصله 30 فوتی (تقریباً 8 متر) خون را به خارج از بدن پمپاژ کند.
  23- موشهای صحرایی چنان سریع تکثیر پیدا می کنند ، که در عرض هجده ماه دو موش صحرایی قادرند یک میلیون فرزند داشته باشند.
  24- صندلی الکتریکی توسط یک دندانپزشک اختراع شد.
  25- استفاده از هدفون در هر ساعت، باکتری های موجود در گوش شما را تا هفتصد برابر افزایش می دهد.
  26- فندک قبل از کبریت اختراع شد.
  27- نظیر اثرانگشت، اثر زبان هر شخص نیز متفاوت است.
  28- یک انسان ۸ ثانیه بعد از قطع گردن به هوش میماند.
  29- عضله ای که به شما امکان چشمک زدن میدهد سریع ترین عضله بدن است شما به طور متوسط 15000 بار در روز چشمک میزنید.
  30- قلب شما روزی 101000 بار می تپد.
  31- ناخن های دست 4 برابر سریعتر از ناخن های پا رشد می کنند.
  32- جویدن آدامس هنگام خوردن پیاز، مانع از اشک ریزی شما می شود!
  33- هیچکس نمی داند چرا صدای اردک ها اکو نمی شود!
  34- لئو ناردو داوینچی می توانسته با یک دستش بنویسد و با دست دیگرش نقاشی کند!
  35- یک سوسک حمام می تواند 9 روز بدون سر زندگی کند تا اینکه از گرسنگی بمیرد.
  36- وقتی شخصی در سریلانکا سرش را از طرفی به طرف دیگر تکان می دهد، یعنی «باشه».
  37- یکی از شگفتی های ریاضی این است که وقتی عدد 111111111 را در خودش ضرب کنی، جواب خواهد شد؛ 12345678987654321
  38- دکمه # (فون) که روی کیبرد می باشد، «اُکتُسرپ» خوانده می شود.
  39- ناخن انگشت وسط زودتر از ناخن انگشت شصت، رشد می کند.
  40- چشم های شترمرغ از مغزش بزرگتر است.
  41- اگر به صورت مداوم 8 سال و 7 ماه و 6 روز فریاد بزنید، انرژی صوتی لازم برای گرم کردن یک فنجان قهوه را تولید کرده اید.
  42- کشتی ملکه الیزابت دوم بابت هر گالون سوختی که می سوزاند فقط 1.5 متر حرکت می کند.
  43- فقط یک نفر از یک میلیارد نفر بیش از 116 سال عمر می کند.
  44- روز تولد شما حداقل با 9 میلیون نفر دیگر یکی است.
  45- ستاره دریایی مغز ندارد.
  46- هیچ کلمه ای در زبان انگلیسی با کلمه month هم قافیه نمی شود.

   


  دانستنی های جدید ، مطالب کوتاه جالب  آیا میدانستید انسان برای اولین بار در ۱۷۸۳پرواز را تجربه کرد و توانست ۸کیلومتر با بالن پرواز کند؟

  آیا میدانستید جمیعت جهان تا ۵۰ سال آینده از مرز ۹ میلیارد نفر خواهد گذشت ؟

  آیا میدانستید گرمترین سیاره زهره می باشد این سیاره درجه حرارت ثابتی دارد که ۴۶۲می باشد؟

  آیا میدانستید عمر خورشید ۵ میلیارد سال می باشد ؟

  آیا میدانستید عمر کهکشان راه شیری ۱۰ میلیارد سال می باشد ؟

  آیا میدانستید نقره صدها بار از مواد ضد عفونی قوی تر است و ۶۵۰ نوع میکروب را از بین می برد ؟

  آیا میدانستید مساحت کره زمین ۵۱۵ میلیون کیلومتر است ؟

  آیا میدانستید کهکشان راه شیری بیش از ۱۰۰ میلیون ستاره دارد ؟

  آیا میدانستید حنجره زرافه تار صوتی ندارد و گنگ است ؟

  آیا میدانستید تنها غذائی که فاسد نمی شود عسل است ؟

  آیا میدانستید پلک زدن زنان ۲ برار پلک زدن مردان است ؟

  آیا میدانستید قدیمی ترین بنا در شمال توکیو است که ۵۰ هزار سال قدمت دارد ؟

  آیا میدانستید روزانه ۱۴۰۰۰ نفر به بیماری ایدز مبتلا می شوند ؟

  آیا میدانستید مقاوم ترین ماهیچه در بدن زبان است ؟

  آیا میدانستید لایه پوستی که آرنج دست را پوشیده هر ۱۰ روز یکبار عوض میشود ؟

  آیا میدانستید در هر قطره آب ۳۳ میلیارد الکترون وجود دارد ؟

  آیا میدانستید مرغ با شنیدن موسیقی بزرگترین تخم را میگـذارد ؟

  آیا میدانستید مورچه کارگر تا ۵ سال و مورچه ملکه تا ۲۵ سال عمر میکند ؟

  آیا میدانستید زنبور عسل ۲ معده دارد یکی برای جمع آوری عسل و دیگری برای هضم غذا ؟

  آیا میدانستید مورچه نسبت به بدنش بزرگترین مغز را دارد ؟

  آیا میدانستید همه نوزادان میگو نر میشوند و بعد از چند هفته بخشی از نوزادان به ماده تبدیل میشوند؟

  آیا میدانستید افرادی که در اثر گزندگی زنبور میمیرند بیش از افرادی هستند که در اثر مار گزدگی میمیرند؟

  آیا میدانستید حس بویایی خرس تقریباً ۱۰۰ برابر قوی تر از حس بویایی انسان است ؟

  آیا میدانستید عریض ترین آبشار جهان خن است عرضی ۱۱ کیلومتر و ارتفاع بین ۱۶ تا ۲۱ متر دارد؟

  آیا میدانستید بدن انسان قادر است در ظرف ۱ ساعت ۲ لیتر عرق تولید کند ؟

  آیا میدانستید با چشم غیر مجهز به تلسکوب می توان ۶ هزار ستاره را در آسمان مشاهده کرد ؟

  آیا میدانستید کشور تایوان از نظر موقیعت جغرافیائی در خطرناکترین نقطه جهان قرار دارد ؟

  آیا میدانستید در جهان فقط ۷ هزار ببر وجود دارد ؟

  آیا میدانستید تشکیل و تولد سیاره ای مشابه زمین حداقل به ۳ میلیون سال نیاز دارد ؟

  آیا میدانستید برای فرار از جاذبه زمین به سرعت ۱۱ کیلومتر در ثانیه نیاز است ؟

  آیا میدانستید ظروف پلاستیکی ۵۰ هزار سال در برابر تجزیه و فرسودگی مقاوم اند ؟

  آیا میدانستید از یک درخت معمولی می توان ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ کیلو کاغذ تولید کرد ؟

  آیا میدانستید آهن فلزی است که بیشتر از دیگر فلزات در جهان مصرف دارد ؟

  آیا میدانستید مغز بیشتر انرژی را در بدن مصرف میکنند به همین دلیل هم از سایر نقاط بدن گرمتر است؟

  آیا میدانستید انجیر خشک کرده ۶ برابر انجیر تازه مقوی تر است ؟

  آیا میدانستید سالانه ۸۶ میلیون نفر به جمعیت جهان اضافه می شود ؟

  آیا میدانستید با پیشرفت علم هنوز برای دانشمندان ساختن عسل کشف نشده است ؟

  آیا میدانستید ۹۰% مردم در نیمکره شمالی زندگی میکنند ؟

  آیا میدانستید درخت خرمای نر هرگز بار نمی آورد ؟

  آیا میدانستید پروتئین تخم مرغ بیشتر از شیر و گوشت است ؟

  آیا میدانستید سرکه قدیمی ترین تیزابی است که توسط مصریان در حدود ۳ هزار سال قبل کشف شد؟

  آیا میدانستید مساحت خلیج فارس ۲۴۰ هزار کیلومتر مربع میباشد ؟

  آیا میدانستید اولـیـن تــمـاس تـلفـنی ایـران سـال ۱۲۸۵ خـورشـیـدی در تـهـران برقرار شد ؟

  آیا میدانستید نوعی کوسه دارای ۳۵۰۰ دندان می بـــاشد که از هیچ یک از آنها استفاده نمیکند ؟

  آیا میدانستید بـدن انـســان برای حفظ تعادل خود در حـال ایستادن از ۳۰۰ عضله استفاده میکند ؟

  آیا میدانستید سرعت سریعترین حلزون ۲۳ میلیمتر در ثانیه میباشد یعنی ۱کیلومتر در ۵ شبانه روز؟

  آیا میدانستید چـگـالـی زمـیـن از سیارات دیـگر منظومه شمسی بیشتر است ؟

  آیا میدانستید هر فرد هنـگام غــذا خوردن بطور مـتـوسط ۲۹۵ بار عمل بلعیدن را انجام می دهد ؟

  آیا میدانستید خواب کمتر از ۶ ساعت و بیشتر از ۸ خطر ابتلا به دیابت را افزایش میدهد ؟ 


  آموخته ام که :

   

  آموخته ام که  با پول می شود خانه خرید ولی آشیانه نه، رختخواب خرید ولی خواب نه، ساعت خرید ولی زمان نه، می توان مقام خرید ولی احترام نه، می توان کتاب خرید ولی دانش نه، دارو خرید ولی سلامتی نه، خانه خرید ولی زندگی نه و بالاخره می توان قلب خرید، ولی عشق را نه.
  آموخته ام ... که تنها کسی که مرا در زندگی شاد می کند کسی است که به من می گوید: تو مرا شاد کردی
  آموخته ام ... که مهربان بودن، بسیار مهم تر از درست بودن است
  آموخته ام ... که هرگز نباید به هدیه ای از طرف کودکی، نه گفت.
  آموخته ام ... که همیشه برای کسی که به هیچ عنوان قادر به کمک کردنش نیستم دعا کنم
  آموخته ام ... که مهم نیست که زندگی تا چه حد از شما جدی بودن را انتظار دارد، همه ما احتیاج به دوستی داریم که لحظه ای با وی به دور از جدی بودن باشیم
  آموخته ام ... که گاهی تمام چیزهایی که یک نفر می خواهد، فقط دستی است برای گرفتن دست او، و قلبی است برای فهمیدن وی
  آموخته ام ... که راه رفتن کنار پدرم در یک شب تابستانی در کودکی، شگفت انگیزترین چیز در بزرگسالی است
  آموخته ام ... که زندگی مثل یک دستمال لوله ای است، هر چه به انتهایش نزدیکتر می شویم سریعتر حرکت می کند
  آموخته ام ... که پول شخصیت نمی خرد
  آموخته ام ... که تنها اتفاقات کوچک روزانه است که زندگی را تماشایی می کند
  آموخته ام ... که خداوند همه چیز را در یک روز نیافرید. پس چه چیز باعث شد که من بیندیشم می توانم همه چیز را در یک روز به دست بیاورم.

  آموخته ام ... که چشم پوشی از حقایق، آنها را تغییر نمی دهد
  آموخته ام ... که این عشق است که زخمها را شفا می دهد، نه زمان
  آموخته ام ... که وقتی با کسی روبرو می شویم انتظار لبخندی جدی از سوی ما را دارد
  آموخته ام ... که هیچ کس در نظر ما کامل نیست تا زمانی که عاشق بشویم
  آموخته ام ... که زندگی دشوار است، اما من از او سخت ترم
  آموخته ام ... که فرصتها هیچ گاه از بین نمی روند، بلکه شخص دیگری فرصت از دست داده ما را تصاحب خواهد کرد
  آموخته ام ... که آرزویم این است که قبل از مرگ مادرم یکبار به او بیشتر بگویم دوستش دارم
  آموخته ام ... که لبخند ارزانترین راهی است که می شود با آن، نگاه را وسعت داد  چارلی چاپلین

   

  ریال سومین پول بی ارزش جهان

   

   در تازه ترین ارزیابی ها از ارزش برابری واحد پول كشورهای مختلف جهان در برابر دلار آمریكا، ریال ایران تنها از واحد پول سائوتام و ویتنام با ارزش تر است.

  این در حالیه كه 5 سال قبل خبرگزاری بلومبرگ اعلام كرده بود، ریال ایران دهمین پول كم ارزش دنیاست. بر اساس آن گزارش در سال 2005 میلادی( 1383 شمسی) هر دلار آمریكا برابر 8 هزار و 764 ریال بود، كم ارزش ترین پول خارجی در برابر دلار آمریكا لیر تركیه بود كه هر دلار آمریكا بیش از یك میلیون و 500 هزار لیر تركیه ارزش داشت.

  این گزارش اعلام كرده بود، ارزش برابری پول كشورهای اكوادور، غنا، اندونزی، ماداگاسكار، موزامبیك، رومانی، سائوتام و ویتنام هم از ایران كمتر است. ارزش برابری پول این كشورها را در برابر یك دلار آمریكا برابر 25 هزار سوكر اكوادور، 9 هزار و 45 كدی غنا، 9 هزار و 92 روپیه اندونزی، 10 هزار و 200 فرانك ماداگاسكار، 20 هزار و 865 شیكل موزامبیك، 33 هزار و 424 لئو رومانی، 8 هزار و 898 دوبرا سائوتام و 15 هزار و 757 دونگ ویتنام اعلام شده بود.

  به گزارش خبرآنلاین، حال 5 سال بعد و همزمان با پایان كار دولت نهم و آغاز به كار دولت دهم، 1.4 لیر تركیه در برابر 1 دلار مبادله می شود. 2040 فرانك ماداگاسكار هم به ازای یك دلار آمریكا داد و ستد می شود. همچنین 31.19 شیكل موزامبیك هم 1 دلار آمریكا ارزش دارد. 10 هزار كدی غنا هم در برابر یك دلار آمریكا داد و ستد می شود. 9223 روپیه اندونزی نیز معادل یك دلار آمریكاست. همچنین هر دلار آمریكا در برابر 2.89 لئوی رومانی مبادله می شود. واحد پول اكوادور هم به دلار آمریكا تغییر یافته است.

  بر این اساس در حالی كه هم اكنون هر دلار آمریكا با 10 هزار ۳0 ریال در بازار تهران مبادله می شود، 15560 دوبرای سائوتام یك دلار ارزش دارد و 18420 دونگ ویتنام با یك دلار آمریكا هم ارزش است.

  بدین ترتیب ریال ایران در فاصله 5 سال به سومین پول كم ارزش جهان در برابر دلار آمریكا تبدیل شده است. این در شرایطی است كه دلار زیمباوه كه بحران تورمی و پولی شدیدی را طی سال های اخیر داشته هم اكنون از ریال ایران با ارزش تر است و 368.49 دلار زیمباوه یك دلار آمریكا ارزش دارد. فکر می کنم هر افغانی هم حدود ۲۰۰۰ ریال ارزش دارد .

   حفظ ارزش پول ملی مهمترین وظیفه بانك مركزی است . البته بانک مرکزی که نه، بانک دولت .

  آخرين آمار رسمي مربوط به تجارت خارجي و هزينه هاي دولت نشان مي دهد اقتصاد ايران در شرايط ركودي قراردارد. صادرات غیر نفتی و رشد اقتصادی نیز نسبت به سال قبل کاهش داشته است .

   

  گران قیمت ترین خیابان های جهان 

  به گزارش گروه اقتصاد دی نا و به نقل از نشریه ریدرز دایجست، ده خیابان در جهان به عنوان گران قیمت ترین خیابان های دنیا از نظر نرخ اجاره مغازه، فروشگاه های لوکس و منحصر به فرد بودن معرفی شدند.

  به گفته این نشریه امریکایی، به عنوان مثال خیابانی مثل « نیو باند استریت» با مغازه هایی به نرخ هر متر، دو هزار و پانصد دلار اجاره از رکورد داران قیمت در سطح جهان هستند.

  خیابان شانزلیزه به عنوان گران قیمت ترین، خیابان اروپا در سال گذشته امسال جای خود را به خیابانی در شهر لندن داده است.

  طبق این فهرست جالب توجه، گرانقیمت ترین خیابان ها در سطح جهان به ترتیب عبارتند از :

  خیابان پنجم در نیویورک - کاز وی در هنگ کنگ – جین زن در توکیو – نیو باند استریت در لندن – شانزه لیزه در پاریس – مونته نا پولئونه در میلان – بان هوفستراس در زوریخ – میونگ دونگ در سئول – پیت استریت یل در سیدنی – کافینگر اشتراس در مونیخ.

  در این لیست در بین صد خیابان گران جهان، خیابانی از ایران دیده نمی شود.
    

   


  کشتی تفریحی

  این کشتی نروژی یکی از برترین و بزرگترین کشتی های تفریحی ساخته شده تا کنون میباشد که به هتل 5 ستاره معروف شده و واقعا هم چیزی از یک هتل 5 ستاره کم نداره!

  رستوران ها ، کافه ها ، مغازه ها و سالن های مختلف(سینما کنسرت) ، آبگرم، استخر و پارک آبی، سالن بدنسازی، زمین فوتبال، کتاب خانه و...


   

   

   


     ارسال توسط ﺍﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ سامي
   
  تاريخ : یکشنبه بیست و ششم اردیبهشت ۱۳۸۹
  بررسي سيستم ماليات بر ارزش افزوده

  1ـ مقدمه

  ماليات‌ها بهترين ابزار براي تأمين درآمدهاي عمومي، بازتوزيع ثروت و درآمد، ايجاد انضباط مالي و مديريت اقتصادي است، تأمين هزينه‌هاي عمومي كشور همچون تأمين امنيت، بهداشت و درمان، آموزش و ... نيازمند منابع مناسب و مستمر براي دولت‌ها مي باشد و مهمترين منبع درآمدي دولت‌ها براي تأمين اين هزينه‌ها در جهان امروز ماليات است كه برخلاف روش تأمين هزينه از طريق فروش نفت كه منجر به افزايش تقاضا و تورم مي شود روش سالم‌تري بوده و بر تركيب تقاضا اثرگذار است. تغيير و تحول در اقتصاد كشور و در نتيجه تغيير در نحوه توليد و توزيع ثروت و درآمد، مستلزم بازنگري و تجديد در انواع و نحوه وصول آنهاست.

  ماليات‌ها علاوه بر اينكه مي‌توانند باعث تعديل شكاف درآمد و ثروت شده و سبب توازن و تعديل نسبي درآمد و دارايي شوند، منجر به هدايت منابع به سمت فعاليت‌هاي مولد نيز مي‌شوند كمااينكه انضباط مالي و پرهيز از ريخت و پاش را به دنبال دارند.

  بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه نظام مالياتي كشور، به‌رغم همه تلاش‌ها در تأمين اهداف  ياد شده دچار كاستي است و مجموع ماليات دريافتي كشور حتي كفاف نيمي از هزينه‌هاي جاري دولت را نمي‌دهد، بنابراين بودجه كشور به منبع ديگري چون نفت متكي شده است.ماليات‌بر‌ارزش‌افزوده مالياتي غيرمستقيم است كه بر مصرف كالاها و خدمات وضع مي گردد.استقرار اين نظام مالياتي در ايران به عنوان بخش مهمي از تحولات نظام مالياتي كشور محسوب شده و با هدف بهينه‌سازي نظام اخذ ماليات بر مصرف، حذف اثرات سوء ماليات‌هاي چندگانه و شفاف سازي معاملات اقتصادي جايگزين قانون تجميع عوارض گرديده است.

  با گسترش روز افزون حجم مبادلات تجاري و بسط فعاليت‌هاي اقتصادي در راستاي تأمين مالي گسترده و قابل اعتماد براي دولت‌ها لزوم كاربرد اين نوع ماليات احساس گرديد.اجراي اين قانون در بيش از 140 كشور جهان نشان‌دهنده مقبوليت و كارايي اين نظام در فراهم آوردن يك منبع درآمد قابل اتكاء و مطمئن براي دولت‌هاست.

  ۲-تعريف

   ماليات در واقع انتقال بخشي از درآمدهاي جامعه به دولت و‌يا بخشي از سود فعاليت اقتصادي است كه نصيب دولت مي‌گردد.به عبارت ديگر تعهد مالي و قانوني شخص حقيقي نسبت به دولت است و حـق اجتماعي است بـر گردن كساني كه در سايه مواهـبجامعه به زندگي و كار مشـغولند و قسمتي از درآمد يا ثـروت خـود را براي تأمين هزينه‌هاي عمومي جامعه و حفظ منافع كشور به دولت مي‌پردازند.

   ماليات بر ارزش افزوده (Value added tax) نوعي ماليات چند مرحله‌اي است كه در مراحل مختلف زنجيره توليد ـ توزيع براساس درصدي از ارزش افزوده كالاهاي توليد شده و يا خدمات ارائه شده اخذ مي گردد ولي ماليات پرداختي در هر مرحله از زنجيره واردات ـ توليد ـ توزيع به عنصر مرحله بعدي زنجيره انتقال مي‌يابد تا در نهايت توسط مصرف‌كننده نهايي پرداخت گردد.

  اين ماليات در واقع نوعي ماليات غيرمستقيم بر مصرف است كه به صورت غيرانباشته به كليه مراحل توليد و توزيع خصوصي كالا و خدمات تعلق مي‌گيرد و خريد كالا و خدمات واسطه‌اي را از پرداخت ماليات معاف مي‌كند.

  منظور از ارزش افزوده توسط يك مؤسسه عبارتست از مابه‌التفاوت بين عايدات مؤسسه ناشي از فروش و هزينه خريد كالا و خدمات واسطه از ساير مؤسسات. در ضمن چون جمع ارزش افزوده‌های بنگاه‌های اقتصادی در یك كشور،‌ برابرتولید ملی همان كشور است.

  استهلاك +‌ سود + ‌اجاره + ‌بهره +‌ دستمزد = معاملات واسطه‌ای ـ كل معاملات =  ارزش افزوده

  بنابراین مالیات بر ارزش افزوده، برابر مالیات بر تولید ناخالص ملی است، به عبارت دیگر پایه مالیات بر ارزش افزوده، ‌تولید ناخالص ملی است.در حال حاضر معمول‌ترين روش اجرايي اين ماليات استفاده از سيستم صورت‌حساب خريد و فروش است و اشخاصي كه به فعاليت اقتصادي اشتغال دارند از يك طرف پرداخت‌كنند و از طرف ديگر وصول‌كننده اين ماليات بـوده و وصول‌كننده، ماليـات پرداخـتي را از    ماليات وصولي كسر و مابه‌التفاوت را به حساب مالياتي پرداخت مي‌كند ( تعيين بدهي مالياتي از طريق به كارگيري نرخ ثابت ماليات روي كل فاكتور فروش و كسر مقدار ماليات پرداختي بر خريد واسطه‌اي ).

  ماليات برارزش افزوده نسبت به ساير ماليات‌هاي مرسوم يك ماليات جديد است، گسترش اين سيستم يكي از بهترين توسعه‌هاي مالياتي به شمار مي‌رود كه براي رفع يا كاهش اختلال و نارسايي‌هاي ماليات سنتي و همچنين افزايش درآمد دولت شكل مي‌گيرد

  ـ تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده در جهان3

    مالیات بر ارزش افزوده نخستین بار در سال 1918 میلادى و از سوىفون زیمنس (von  siemens )  ارائه گردید و تا چند دهه پس از آن مورد بحث و بررسى قرار گرفت. این نوع مالیات با ارائه روش اعتبارى آدامز(Adams - 1921)  و در سال 1957 ازسوی لاره laure)  ) توسعه یافت و در نهایت در سال 1948 میلادی دراین کشور اجرا شد.

  این مالیات پس ازاصلاح سیستم مالیات بر فروش تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف در فرانسه اعمال گردید. البته این نوع مالیات به طور جامع براى نخستین بار در سال 1968 میلادی در برزیل پیاده شد. شوراى اتحادیه اقتصادى اروپا نیز در نهایت براى هماهنگ سازى سیستم هاى مالیاتى و حمایت از تجارت، تمام اعضا را ملزم کرد تا از اول ژانویه 1970 میلادی این سیستم را در تمام کشورهاى عضو اتحادیه اروپا اعمال کنند.

  4ـ انواع ماليات بر ارزش افزوده

   ماليات بر ارزش افزوده بر 3 قسم است : 1ـ توليد 2ـ درآمد 3ـ مصرف

  1ـ4ـ ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي (VATp)

  در روش ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي، ماليات كلي بر فروش اعمال مي‌شود. اين نوع ماليات هم بر كالاهاي مصرفي و هم كالاهاي سرمايه‌اي اعمال مي‌گردد. يعني به خريد كالاهاي سرمايه‌اي توسط بنگاه اقتصادي اعتبار مالياتي تعلق نمي‌گيرد. اين نوع ماليات كل مخارج به استثناي مخارج دستمزدي دولت را مشمول پرداخت ماليات  مي‌داند.

    (VATp) = GDP = C + G + I + (X – M) پايه مالياتي

   از آنجايي که در ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي، هزينه کالاهاي سرمايه‌اي نيز مشمول ماليات مي‌شود، ممکن است انگيزه سرمايه‌گذاري به دليل بالا رفتن هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري کاهش يابد. با وجود اينكه اين روش داراي پايه مالياتي گسترده‌اي است و باعث ايجاد درآمد بيشتر     براي دولت مي‌شود، به دليل برخي از اهداف مدنظر از جمله كارايي نظام مالياتي و افزايش سرمايه‌گذاري، از اين روش صرف نظر شده است.

  2ـ4ـ ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمدي

  ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمد، ماليات بر فروش توليد خالص كالاها مي‌باشد. در اين نوع از ماليات بر ارزش افزوده، استهلاک (D) از پايه ماليات کسر شده و سرمايه‌گذاري خالص مشمول ماليات مي شود.‌ همچنين كل مخارج واقعي اقتصادي كالاهاي سرمايه‌اي را در يك دوره زماني نشان مي دهد.

    (VATi) = GDP - D = C + G + ( I – D ) + (X – M) پايه مالياتي 

  اين روش نسبت به روش ماليات بر ارزش افزوده توليدي، پايه مالياتي كوچكتري دارد اما همچنان به بخش توليد و سرمايه‌گذاري در اقتصاد، تحميل مي‌شود.

  3ـ4ـ ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرف (VATc)

   اين نوع ماليات بر ارزش افزوده بر مبناي كالاها و خدمات مصرفي مي‌باشد. در اين روش کليه مخارج سرمايه‌گذاري ناخالص (I) از پايه مالياتي حذف مي‌شود اين نوع ماليات معادل ماليات بر خرده فروشي است.

   VATc) = GDP - I = C + G + (X - M)) پايه مالياتي 

  در روش ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرف، همان‌طوري كه مشاهده مي‌شود، سرمايه‌گذاري و استهلاك از شمول پايه مالياتي خارج شده، يعني در اين حالت بار مالياتي از توليد به مصرف انتقال يافته است. اين امر باعث بالا رفتن انگيزه سرمايه‌گذاري و توليد در اقتصاد مي‌شود. بنابراين اكثر كشورهاي اجرا كننده نظام ماليات بر ارزش افزوده از اين روش استفاده مي‌نمايند.

  4ـ4ـ مقايسه سه نوع ماليات بر ارزش افزوده

   در بين سه نوع ماليات، ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي، وسيع‌ترين پايه مالياتي و ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي، كمترين پايه مالياتي را ايجاد مي‌كند. چون ماليات توليدي، خريدهاي ناخالص كالاهاي سرمايه‌اي ( بدون مستثني كردن استهلاك ) را شامل مي‌شود، موانعي در برابر سرمايه‌گذاري ايجاد مي‌كند.

  از آن گذشته، در صورتي كه محاسبه ماليات بر ارزش افزوده به روش صورت حساب انجام گيرد، در مورد آن دسته از فعاليت‌ها كه موفق به انتقال بخشي از هزينه‌هاي سرمايه‌اي خود به بعد شوند، وضع اين ماليات بر كالاهاي سرمايه‌اي، منجر به ماليات چند مرحله‌اي مي‌شود كه در ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمدي، اين مسأله در حد كمتري به وجود مي‌آيد.

  در بين سه روش فوق، ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي كه كمترين پايه مالياتي را ايجاد مي‌كند يك ماليات عمومي بر مصرف است. بنابراين، در بين سه روش مذكور، اكثر كشورها معمولاً اين روش را برمي‌گزينند.

  5ـ ويژگي‌هاي نظام ماليات بر ارزش افزوده

  در لايحه ماليات بر ارزش افزوده عرضه تمام كالاها و خدمات و همچنين صادرات و واردات آنها مشمول مقررات اين قانون است. صادرات كالا و خدمات به خارج از كشور يا مناطق آزاد تجاري صنعتي مشمول ماليات موضوع اين قانون نبوده و ماليات پرداختي با ارائه اسناد مسترد مي‌شود ( نرخ صفر در مورد صادرات)  نرخ عمومي شامل 5/1 درصد ماليات و 5/1 درصد عوارض شهرداريها مي‌باشد كه جمعاً 3% مي‌باشد.هر دوره مالياتي 3 ماه بوده و نرخ ماليات بر اساس صورت‌حساب اخذ مي شود.ماخذ اخذ ماليات از كالاهاي وارداتي، ارزش گمركي به علاوه حقوق ورودي مي‌باشد. سوخت و دخانيات داراي نرخ‌هاي مالياتي بالاتري هستند‌( انواع سيگار و محصولات دخاني 12 درصد ـ انواع بنزين و سوخت هواپيما 20 درصد)

  6ـ اصول يك نظام مالياتي كارآمد

  در خود جاي دهد و اصل عدالت، کارايـي و اثربخـشي را در خـود  بطور کلي نظام مالياتي بهينه بايد هر گونه تحولات توسعه‌اي را داشته و از ابهام و ضعف مبرا باشد. بدين‌ترتيب، مشخص مي‌شود بـرخورداري از يك نـظام مالياتي كارآمد زمينه‌ساز تحقق اهـداف چندگانه است: آدام اسميت اقتـصاددان معروف چهار اصل عمده را به عنوان اصول يك نظام مالياتي مطلوب بيان مي‌كند

  1)اصل عدالت و برابري: براساس اين اصل بار ماليات بايد به صورت عادلانه بين مردم تقسيم ‌شود و به توانايي پرداخت ماليات‌دهنده بستگي داشته باشد. وي ماليات تناسبي را به عنوان مالياتي عادلانه تلقي مي‌كند.

  2) اصل معين و مشخص بودن: براساس اين اصل، مبلغ مأخذ ماليات، زمان پرداخت و طريقه پرداخت بايد دقيقاً مشخص و معين باشد.

  3) اصل سهولت يا سهل‌الوصول بودن: براساس اين اصل،‌ كسب ‌رضايت نسبي افراد و تسهيلات مختلف براي پرداخت ماليات مدنظر است و تنظيم شرايط جهت پرداخت و طريقه پرداخت بايد با توجه به حداقل فشار ممكن باشد.

  4) صرفه‌جويي: براساس اين اصل، درجمع‌آوري ماليات بايد حداكثر صرفه‌جويي به عمل آيد و هزينه جمع‌آوري آن به حداقل ممكن برسد.

  7ـ مشکلات نظام مالیاتی کنونی

  بررسی شواهد آماری موجود در نظام مالیاتی نشانگر وجود مشکلاتی در این نظام است که اهم این مشکلات عبارتنداز:

  سهم اندک درآمدهای مالیاتی در تولید ناخالص داخلی

   سهم اندک درآمدهای مالیاتی در تامین هزینه دولت

   سهم اندک پایه مالیات بر ثروت با وجود نقل و انتقالات گسترده دارایی در طول سال

   بالا بودن نسبت هزینه های جمع آوری به درآمدهای وصولی 

   سهم اندک شرکت های غیر دولتی در درآمدهای مالیاتی دولت در مقایسه با شرکت های دولتی علاوه براين نظام مالياتي در ايران با چالش‌هايي از جمله هزينه‌هاي بالاي عملياتي وصول ماليات‌ها، نارضايتي مؤديان مالياتي از پرداخت ماليات ناشي از پايين بودن فرهنگ مطلوب مالياتي در بين آحـاد جامعه، فرآیندهای غیـراستـاندارد و عـدم استفاده از فـناوری‌های روز،نارسایی‌های اجرایی در مرحله وصول مالیات، عدم کارایی نظام تنبیه و تشویق، عدم  ايفاي نقش باز توزيع عادلانه درآمدهاي حاصل از وصول ماليات‌ها در سطح جامعه، گستردگي معافيت‌ها، وجود فرارهاي متعدد مالياتي مخصوصاً در دهك‌هاي بالاي درآمدي جامعه و لاجرم وجود تبعيض‌هاي مالياتي در ميان مؤديان، وجود برخي قوانين و مقررات دست‌و‌پاگير و ناهمسو با قوانين مالياتي و ... روبروست

   8ـ ضرورت اصلاح نظام مالياتي

  بي‌توجهي به مقوله‌ي ماليات‌ها يكي از عوامل اصلي ايجاد انسداد در توسعه‌يافتگي اقتصادي و اجتماعي ايران است. از منظر اقتصادي، اتكاء بيش از حد بر درآمدهاي نفتي با توجه به نوسان‌هاي شديد و غيرقابل پيش‌بيني آن در بازارهاي جهاني، بي‌ثباتي كل درآمدهاي دولت را سبب شده است. از سويي ديگر به علت پايين بودن سهم درآمدهاي مالياتي در تأمين مخارج دولت و بهبود و رفاه اجتماعي و همچنين كافي نبودن درآمدهاي مالياتي در جهت پوشش دادن. 

  مخارج، دولت را در سال‌هاي گوناگون با كسري بودجه مواجه نموده كه با توجه به تأثير بلندمدت آن و استقراض از بانك مركزي جهت تأمين اين كسري و تزريق درآمدهاي ناشي از فروش نفت به اقتصاد كشور، باعث تشديد تورم در اقتصاد ايران شده است. بنابراين ضرورت اصلاح و تجديدنظر در نظام مالياتي كشور و استفاده از منابع و روش‌هاي مدرن مالياتي چون ماليات بر ارزش افزوده مي‌تواند يك راهكار اساسي جهت بهبود وضعيت اقتصاد ملي باشد.

  از ديدگاه اجتماعي نيز، توسعه‌ي بخش ماليات و وابستگي بيشتر دولت بر درآمدهاي مالياتي مردم، باعث تقويت ساختاري دموكراسي مي‌شود و نظارت مردم بر اركان حكومت را توسعه مي‌بخشد. نكته مهم ديگر آن است كه در جامعه‌ي مبتني بر ماليات، كارايي و اثربخشي در حداكثر حالت خود قرار مي‌گيرد.

  بررسي ظرفيت بالقوه مالياتي كشور نشان مي‌دهد كه بين ظرفيت بالقوه مالياتي و وصول‌هاي بالفعل، شكاف قابل توجهي وجود دارد و حاكي از آن است كه اتخاذ تدابيري در جهت اصلاح نظام مالياتي در رفع مشكلات موجود ضروري به نظر مي‌رسد. اجراي پروژه ‌ماليات بر ارزش افزوده ، در صورت كارايي در عملكرد، قطعاً زمينه‌ساز شرايطي خواهد بود كه طي آن نظام مالياتي كشور با تحول در بازدهي مواجه شود. در مقدمه توجيهي لايحه ماليات بر ارزش افزوده كه در هيأت دولت به تصويب رسيده ، دلايل توجيهي به اجرا درآوردن اين قانون به صورت زير بيان شده است:

  الف) افزايش سهم درآمدهاي مالياتي در تركيب درآمدهاي دولت با اتكا به منابع جديد و بر پايه مصرف.

  ب) كاهش فشار مالياتي بر بخش توليد و سرمايه گذاري مولد اقتصادي از طريق تعديل نرخهاي ماليات بر درآمد.

  ج) افزايش كارايي نظام مالياتي از طريق كاهش هزينه و زمان وصول درآمدهاي مالياتي.

  د) تمركز امور مربوط به اخذ ماليات و حذف عوارض و درآمدهاي شبه مالياتي.

  هـ) افزايش مشاركت عمومي در كسب درآمدهاي مالياتي و گسترش زمينه خود‌اظهاري. 

  اجراي ماليات بر ارزش افزوده، شفافيت فعاليت اقتصادي دو گروه از فعالان بازار را به

   دنبال خواهد داشت. در درجه اول كساني كه پشت پرده به دلالي و واسطه‏گري مشغولند، اينان بدون اينكه در زحمت توليد، شريك باشند و بدون اينكه در مقابل مصرف‏كنندگان تعهدي به عهده بگيرند، با قرارگرفتن در مسير توليد تا مصرف، با خريد و فروش‏هاي مكرر باعث عدم شفافيت و التهاب در بازار مي‏شوند. فعاليت اقتصادي اين عده بيشتر از اين بابت شفاف خواهد شد كه براساس قانون ماليات بر ارزش افزوده، مسير تهيه و توزيع كالاها مشخص مي‏شود. با اجراي اين قانون، كساني كه بي‏جهت در مسير توليد تا مصرف قرار گرفته‏اند شناسايي شده و به تدريج حذف مي‏شوند. گروه ديگر كساني هستند، كه خارج از مسير قانوني و رسمي واردات، كالاهاي خارجي را دور از چشم قانون به داخل ايران منتقل كرده و بازار ايران را مملو از كالاهاي بي‌كيفيت خارجي كرده‏اند. ويژگي اصلي اين عده، عدم تعهد آنها در برابر مصرف‏كنندگان است چرا كه نه گارانتي معتبري ارايه مي‏كنند و نه حتي در قبال صحت و سلامت كالايي كه ارايه مي‏كنند، مسؤوليتي مي‏پذيرند.   

  9ـ هدف و اهميت ماليات بر ارزش افزوده

   كاركردهاي اصلي ابـزار ماليات را مي‌توان بـه طور اصلي درتأمين درآمدهاي عمومي كشور، گسترش عدالت، تخصيص مجدد منابع و ثبات اقتصادي برشمرد.

  امروزه نظام مالياتي در تأمين سه هدف عمده اجتماعي، اقتصادي و بودجه‌اي نقش عمده‌اي دارد، در بعد اجتماعي مهمترين هدف از وضع ماليات كاهش فاصله طبقاتي و توزيع مجدد درآمدهاست، در حالي كه هدف اقتصادي وضع ماليات، تثبيت نوسانات اقتصادي، تخصيص بهينه منابع بين بخش‌هاي مختلف و كمك به تسريع فرآيند توسعه بخشي يا منطقه‌اي مي‌باشد، علاوه بر اين، هدف بودجه‌اي وضع ماليات نيز تأمين مالي بودجه دولت است. در تبيين اهداف ماليات بر ارزش افزوده مي توان گفت، از آنجا كه ماليات از منابع مهم درآمد دولت‌هاست ثبات و تداوم وصول ماليات موجب ثبات در برنامه ريزي دولت براي ارائه خدمات مورد نياز كشور در زمينه‌هاي مختلف مي شود، از سوي ديگر دوره هاي كوتاه مدت وصول آن تداوم تأمين نقدينگي خزانه دولت را  تامين مي كند اين ماليات نسبت به ساير ماليات‌ها منعطف‌تر بوده و به دليل مقطوع بودن نرخ اين ماليات زمان قطعيت كوتاهي داشته و تأخير در وصول درآمدهاي مالياتي را به حداقل مي رساند

  از اهداف ديگر اين طرح مي توان به افزايش سهم ماليات ها در بودجه، جلوگيري از اخذ ماليات مضاعف بر مصرف محصول، گسترش پايه‌ي مالياتي با حذف معافيت‌هاي غيرضروري و اعمال ماليات‌هاي جديد، كاهش قابل ملاحظه نرخ هاي مالياتي، تغيير جهت دريافت ماليات از مصرف‌كننده به جاي توليدكننده ،كاهش انگيزه فرار مالياتي، شفاف‌سازي تدريجي مبادلات اقتصادي، اصلاح الگوي مصرف و كاهش ميل به مصرف‌گرايي و افزايش توان پس انداز جامعه اشاره كرد.

  با توجه به تأثيرات قابل ملاحظه ماليات بر متغيرهاي اقتصادي، همواره اتخاذ يك سياست ماليـاتي مناسب كه علاوه بر تأمين اهداف فوق، كمتـرين اخلال را در اقتصاد و فرآيند توسعه اقتصادي كشور بر جاي گذارد از مهمترين مسائل پيش روي سياست‌گذاران بخش  مالياتي محسوب مي‌شود.در واقع مي‌توان گفت سياست‌هاي مالياتي مؤثر و كارآمد، يكي از عوامل مهم در تحقق اهداف مالياتي بوده و نشانه‌‌‌اي از حاكميت ملي و بخشي از سياست‌هاي اقتصادي هر كشوري است و اين نظام مالياتي نوين مي‌تواند نقش مؤثر و مطلوبي در فرآيند مديريت اقتصاد كشور ايفا كرده و ميزان رضايت‌مندي مردم و مؤديان را افزايش دهد.

  1۰ـ ماليات بر ارزش افزوده و قانون تجميع عوارض

  ماليات بر مصرف، مالياتي است كه عمدتاً از توليدكنندگان كالاهاي مصرفي اخذ مي‌شود ولي بار مالياتي آن از طريق افزايش قيمت كالا به مصرف‌كننده منتقل مي‌شود كه اين انتقال بستگي به كشش كالاي مزبـور دارد، در حالي كه مـاليات بر فروش به هنـگام فروش يك كالا از طريق فروشنـده دريافت مي‌شود.با جايگزيني ماليات بر ارزش افزوده به جاي قانون تجميع عوارض به محصولات متعددي كه در يك زنجيره قرار داشته باشند عوارض مضاعف تعلق نمي‌گيرد.در قانون ماليات بر ارزش افزوده نرخ اين ماليات 5/1 درصد پيش‌بيني شده است كه با احتساب 5/1 درصد عوارض شهرداري‌ها، جمعاً به 3 درصد ماليات و عوارض بالغ مي گردد.

  از دلايل جايگزيني مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

  از آنجا كه ماليات بر ارزش افزوده در تمام مراحل توليد قابل اعمال مي‌باشد و به سهولت به تعداد زيادي كالا و خدمات قابل وضع است، پايه مالياتي را گسترش مي‌دهد، وسيع كردن پايه مالياتي مي‌تواند به افزايش درآمد، بهبود كارايي اقتصاد و دستيابي به توزيع مجدد درآمد بينجامد.اين ماليات براي صنايعي كه تمايل دارند به صورت عمودي ادغام شوند ايجاد انگيزه مي‌كند.علاوه بر موارد فوق مي‌توان به تسهيل ورود به پيمان‌هاي منطقه‌اي ـ جهاني نيز اشاره كرد.

   

  11ـ آثار اقتصادى مالیات بر ارزش افزوده

     آثار اقتصادى مالیات بر ارزش افزوده را مي‌توان به بخش‌‌هاي درآمدى، تـورمى و توزیعى تقسیم كرد. انـدازه‌گیرى گستـردگى پایه مالیات، نخستین قدم در تخمین درآمدهاى ناشى از اجراى مالیات برارزش افزوده است که در این راستا باید انتخاب و نوع مالیات، اصول مبدأ و یـا مقصد و همچنین نحوه محاسبه ایـن مالیات محاسبه و توسط قانونگذار مشخص شود.

  1ـ11ـ ماليات بر ارزش افزوده و تورم

  به دو علت مطالعات روي اثرهاي تورمي ماليات بر ارزش افزوده، همراه با مشكلات اساسي است: نخست اينكه در عمده كشورهاي پذيرنده، اين ماليات جانشين ماليات‌هاي ديگر شده و اثرهاي تورمي خالص ناشي از ماليات بر ارزش افزوده غير قابل تشخيص شده است.

  از سوي ديگر، در دوره‌اي كه اين ماليات در بيشتر كشورهاي جهان گسترش يافته است،  اقتصاد كشورهاي مورد نظر به علت شوك‌هاي اقتصادي جهاني و داخلي دستخوش تغييراتي بوده است، تغييرهاي قيمت نفت، يكي از عمده‌ترين شوك‌هاي فوق محسوب شده در نتيجه، تشخيص و تفكيك اثرهاي ماليات بر ارزش افزوده بسيار دشوار است.به هر حال معرفي هر ماليات جديد اگر منجر به افزايش درآمدهاي مالياتي شود موجب افزايش در قيمت‌ها مي شود، ولي در معرفي سيستم ماليات بر ارزش افزوده اين فرضيه مطرح است كه چون اين پايه مالياتي جايگزين ماليات‌هاي ديگر مي شود، مي‌تواند بدون افزايش در سطح قيمت‌ها تجربه شود. 

  2ـ11ـ تجربه ساير كشورها و ايران در مورد اثرات تورمي ماليات بر ارزش افزوده

  1ـ2ـ11ـ ساير كشورها شايد يكي از نگراني‌هاي كشورهايي كه قصد اجراي ماليات بر ارزش افزوده را داشتند آثار تورمي اين ماليات بوده هر چند كه مزاياي برقراري ماليات بر ارزش افزوده مي‌تواند چنين نگراني‌هايي را منتفي نمايد، به طور كلي آثار تورمي ماليات بر ارزش افزوده عمدتاً در نظام‌هايي كه اين ماليات به قصد افزايش در درآمدهاي مالياتي معرفي شده است، مطرح مي باشد و چون اين كشورها با اثر خنثي درآمدي اين معرفي را انجام داده‌اند، مسئله افزايش سطح عمومي قيمت‌ها با تورم، اگر نيز وجود داشته باشد از اهميت زياد يا نرخ قابل توجهي برخوردار نخواهد بود. در اين زمينه تحقيقي توسط آلن تايت (Tait ) بر روي 35 كشور صورت گرفت، براساس اين مطالعه در 22 كشور بعد از اجراي ماليات بر ارزش افزوده تغييري در نرخ تورم مشاهده نشده و يا ناچيز بوده است، در 7 مورد افزايش نرخ تورم فقط به صورت يك افزايش يك‌باره بوده است. بنابراين در 29 كشور اجراي ماليات بر ارزش افزوده تورم شتابان به همراه نداشته است، در 5 كشور اعمال ماليات بر ارزش افزوده تورم شتابان را دامن زده است، اما اعمال اين ماليات در كشورهاي مذكور همراه با سياست‌هاي انبساطي اعتباري و افزايش دستمزدها بوده است.آلن تايت براساس اين مطالعه معتقد است هيچ ارتباط خودكاري بين تغييرات نرخ ماليات بر ارزش افزوده و تورم وجود ندارد. 

  2ـ2ـ11ـ در ايران

  با توجه به شرايط جانشيني و مكمل بودن پايه ماليات بر ارزش افزوده نسبت به پايه‌هاي ديگر مالياتي، انتظار مي رود كه در نظام مالياتي ايران اين ماليات جايگزين تجميع عوارض بشود، اين جايگزيني اگر با برنامه مناسب اجرا شود، يك افزايش نسبي در قيمت‌ها را به دنبال خواهد داشت كه منجر به افزايش قيمت حامل‌هاي انر‍‍‍‍‍ژي خواهد شد كه به تدريج با گذشت زمان تعديل مي شود. بسیارى از کارشناسان به دنبال اثر تورمى، آثار توزیعى مالیات برارزش افزوده را نیز یکى از مشکلات این نظام مى‌دانند چرا که موجب تغییر قدرت خرید گروههاى مختلف درآمدى(به دلیل تغییر قیمت کالاها در سبد مصرفى خانوار) خواهد شد‌. اما بعضى دیگر معتقدند که این افزایش قیمت یک انتقال کوتاه مدت در نرخ رشد شاخص بهاى مصرف‌کننده است.

  3ـ11ـ تشويق سرمايه گذاري

    به طور كلي، ماليات به عنوان يكي از مهم‌ترين ابزارهاي دولت براي تشويق و جهت دهي مناسب به سرمايه‌گذاري‌ها محسوب مي شود.

   براي مثال، سياست‌هاي دولت در خصوص معافيت‌ها و تخفيفات مالياتي مي‌تواند كارايي نهايي سرمايه و در نتيجه سودآوري سرمايه‌گذاري‌ها را افزايش دهد و از اين طريق به تقويت انگيزه‌هاي سرمايه‌گذاري كمك كند. همچنين، اگر سياست مالي به گونه‌اي باشد كه موجب گسترش تقاضاي مؤثر در برخي كالاها شود، انگيزه‌ها را در جهت افزايش نرخ تشكيل سرمايه سوق خواهد داد. از طرف ديگر در بررسي اثر ماليات بر تشويق يا عدم تشويق سرمايه‌گذاري بايد عواملي از قبيل هدف سرمايه گذاري، واكنش  پس‌اندازكنندگان و سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي در قبال جريان سرمايه در سطح بين‌المللي و انگيزه‌هاي موجود در نظام مالياتي مدنظر قرار گيرد.

  4ـ11ـ خنثي بودن

  خنثي بودن اقتصادي هر سياست، به معناي اين است كه در جابجايي منابع و كارايي اقتصادي اثري نخواهد داشت، زيرا تغييري در قيمت‌هاي نسبي ايجاد نمي‌كند و به اين ترتيب پتانسيل مالياتي را براي دخالت در تخصيص بهينه منابع حداقل مي‌كند. چنين خاصيتي در مورد ماليات بر ارزش افزوده، در دنياي واقعي به طور كامل حاصل نمي‌شود، چون نيازمند برقراري يك نرخ ثابت مالياتي، نه تنها در هر بخش، بلكه در كل بخش‌ها در اقتصاد است. به عبارت ديگر، اگر نرخ مالياتي در هر فعاليت اقتصادي كمتر يا بيشتر از ساير نرخ‌ها باشد، يا وجود معافيت مالياتي يا نرخ‌هاي صفر ماليات باعث آثار تخصيصي در اقتصاد شود، خنثي بودن اين ماليات منتفي است. به هر حال، چنانچه هدف در پايه ماليات بر ارزش افزوده گسترده‌تر باشد و نرخ‌هاي ماليات به يكديگر نزديك‌تر باشند، درجه خنثي بودن ماليات بر ارزش افزوده بيشتر خواهد شد.

  5ـ11ـ تراز پرداختها

   يكي از آثار غيرمستقيم ماليات بر ارزش افزوده، تأثير مثبت بر تراز‌پرداخت‌هاي كشور اجراكننده اين ماليات است. بديهي است اين نتيجه‌گيري زماني صحت خواهد داشت كه ماليات بر ارزش افزوده، باعث تغيير در قيمت‌هاي نسبي كالاهاي وارداتي به صادراتي شود، يعني اگر پس از معرفي اين ماليات قيمت كالاهاي صادراتي ارزان و در مقابل، قيمت كالاهاي وارداتي گران شود يا حداقل بدون تغيير بماند، مي‌توان به بهبود تراز‌پرداخت‌ها اميدوار بود. 

   چون در اين مورد نمي‌توان انتظار تغييري در نرخ ارز داشت و فقط تغييرات فوق امكان تأثيرگذاري دارد، اين نتيجه‌گيري به عوامل متعددي ارتباط مي يابد. هر چند ممكن است تجربيات بعضي كشورها مؤيد اثر مثبت اين ماليات بر تراز‌پرداخت‌ها باشد، اما پايه نظري آن اجبار خاص در جهت معين را به وجود نمي‌آورد.

  6ـ11ـ  ماليات بر ارزش افزوده و رشد اقتصادي

  دولت از طريق انواع مختلف معافيت‌ها و تخفيف‌هاي مالياتي مي‌تواند تصميمات پس‌انداز و سرمايه‌گذاري را تحت تأثير قرار داده و از اين طريق با تشويق سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، تسهيلاتي را جهت افزايش رشد و توسعه اقتصادي ايجاد كند.همچنين ماليات بر ارزش افزوده از طريق اثرگذاري بر عرضه كار، رشد اقتصادي را افزايش مي دهد.اعمال ماليات بر ارزش افزوده كامل، كارايي اقتصاد را سرعت مي‌بخشد و در صورت تداوم كارايي در بلند مدت رشد اقتصادي نيز گسترش مي يابد.

  12ـ کالاهای معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده:

  در این قانون، معافیت‌های مربوط به بخش کشاورزی شامل دام و طیور زنده، آبزیان، زنبور عسل و نوغان، انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی و خدمات درمانی (حیوانی و گیاهی )، خوراک دام و طیور و انواع کود، سم، بذر و نهال است. معافیت‌های مرتبط با عموم نیز در برگیرنده انواع محصولات کشاورزی فرآوری نشده، مواد خوراکی مانند آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان، کتاب، مطبوعات و دفاتر تحریر، همچنین انواع کاغذ چاپ، تحریر و مطبوعات، انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی و خدمات توان بخشی و حمایتی است.

  خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی، فرش دستباف، اموال غیرمنقول ( زمین، ساختمان و... )، انواع خدمات پژوهشی و آموزشی، خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع مالیات‌های مستقیم، خدمات بانکی و اعتباری بانک‌ها، مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض الحسنه مجاز و صندوق تعاون نیز از پرداخت مالیات معاف است.

  سایر معافیت‌ها هم شامل کالاهای همراه مسافران خارج از کشور، برای استفاده شخصی تا میزان مقرر، رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاه‌ها است.

  13ـ روش اجراي ماليات بر ارزش افزوده براي مصرف كنندگان مصرف‌كنندگان كالاها و خدمات درصورتي كه از فروشگاه‌هاي ثبت‌نام شده در نظام ماليات بـر ارزش افزوده، اقـدام به خـريد كالاها نمايند، بايستي قيمت كالاهاي خريداري شده به علاوه ماليات بر ارزش افزوده آنها را در قبال دريافت صورت‌حساب، بپردازند.

  در غيراين صورت، در زمان خريد از ساير فروشگاه‌ها، مالياتي به‌عنوان ماليات بر ارزش افزوده به‌صورت جداگانه اخذ نمي‌شود و تنها بهاي كالا در قبال دريافت صورت‌حساب اخذ مي‌شود.جمع مبلغ پرداختي بابت كالا يا خدمت خريداري شده در هر 2 ‌فروشگاه ( ثبت‌نام شده و غيراز آن ) تفاوتي نخواهد داشت. يعني مجموع قيمت كالا به علاوه ماليات بر ارزش افزوده در فروشگاه ثبت‌نام شده با قيمت كالا ( كه در واقع مبلغ ماليات را در دل خود دارد ) در ساير فروشگاه‌ها تقريباً برابري خواهد كرد.در واقع، بهاي نهايي در فروشگاه‌هاي ثبت‌نام شده به‌صورت 2جزء و در ساير فروشگاه‌ها به‌صورت يكجا دريافت مي‌گردد. ( شامل قيمت كالا و ماليات و عوارض مربوطه) 

  14ـ معايب ماليات بر ارزش افزوده

  معمولاً دولت‌ها و سياست‌گذاران كشورهايي كه اجراي ماليات بر ارزش افزوده را در دستور كار خود قرار مي‌دهند، عمدتاً به دلايل زير در قبال استقرار اين نوع ماليات ابراز نگراني مي كنند و عكس العمل منفي نشان مي دهند:  

  1ـ14ـ خاصيت تنازلي ماليات بر ارزش افزوده

  بدين معنا كه چون ماليات بر ارزش افزوده عملاً يك ماليات بر مصرف است و معمولاً با نرخ ثابت ( غير تصاعدي ) بر كالاهاي مشمول اعمال مي گردد، به خصوص با فرض اين كه خانوارهاي با درآمد پايين، سهم بيش‌تري از درآمدشان را نسبت به خانوارهاي با درآمد بالا مصرف مي كنند. در نتيجه، اقشار كم درآمد به طور نسبي فشار مالياتي بيشتري را تحمل مي كنند و لذا وقتي در كشوري براي نخستين بار اين نوع ماليات وضع مي‌گردد، دولت‌ها و سياست‌گذاران اقتصادي احتمالاً به دليل ماهيت تنازلي اين نوع ماليات نگران خواهند شد.

  از سوي ديگر اجراي اين ماليات به وسيله كانال‌هاي غيرمستقيم زير نيز منجر به افزايش نابرابري مي‌شود: 

  1ـ تغيير قدرت خريد گروه‌هاي مختلف درآمدي در اثر تورم و تغيير قيمت كالا در سبد مصرفي خانوارها و تحولات الگوي تقاضاي خانوار

  2ـ بروز متغيرهاي رواني مانند انتظارات تورمي

  3ـ تغيير انگيزه‌هاي سرمايه‌گذاري

  به طور كلي در طراحي سيستم ماليات بر ارزش افزوده، يك رابطه جانشيني و مبادله‌اي ميان دو متغير كارايي اقتصادي و توزيع عادلانه درآمد وجود دارد. به گونه‌اي که، اگر در وضعيت اوليه و پيش از اجراي ماليات بر ارزش افزوده در اقتصاد، كارايي در سطح كل اقتصاد برقرار باشد، در آن صورت اجراي يك سيستم ماليات بر ارزش افزوده براي تمام بخش‌هاي توليد با نرخ واحد و ميزان معافيت‌هاي اندك، سبب عدم تغییر كارايي در اين اقتصاد می شود،  

  اما اين گونه سيستم مالياتي كه كارايي اقتصادي را حفظ كند، سبب افزايش شديد    نابرابري در توزيع درآمد به وسيله كانال‌هاي ذکر شده می گردد. همچنين برای کاهش آثار نامطلوب ماليات بر ارزش افزوده در زمينه توزيع درآمد، بايستي نرخ‌هاي چندگانه مالياتي، ميزان معافيت‌ها و نرخ‌گذاري صفر بر كالاها و خدمات بيشتر و ... در نظر گرفته شود كه همه اينها نه تنها باعث كاهش و از ميان رفتن كارايي اقتصادي مورد نظر ماليات مزبور مي‌شود، بلكه باعث پيچيدگي بيشتر سيستم ماليات بر ارزش افزوده، عدم شفافيت و بالا رفتن هزينه‌هاي اجرايي آن نيز مي‌گردد. از آنجا كه در كشورهاي مختلف، از يك سو كارايي اقتصادي ـ كه متضمن استفاده بهينه از منابع اقتصادي و در نهايت رشد اقتصادي بيشتر و بالاتر است ـ و از سوي ديگر توزيع عادلانه درآمد ـ كه متضمن حفظ حقوق و نيازهاي عموم افراد كشور و در نهايت ثبات اقتصادي، اجتماعي و سياسي بيشتر كشور است ـ مورد توجه هستند، بايستي با توجه به ساير نظام‌ها و نهادهاي موجود در اقتصاد و همچنين هدف از برقراري این نظام ، در مورد نوع آن تصميم‌گيري شود.

  اگر هدف از اجراي ماليات بر ارزش افزوده، افزايش پايه مالياتي، شفافيت مالياتي و گسترش درآمدهاي مالياتي دولت، همراه با كارايي اقتصادي بيشتر باشد، اين نوع ماليات بايستي با نرخ واحد بر تمام كالاها و خدمات در سطح عمده‌فروشي و خرده‌فروشي اخذ شود و هرگونه تعدد نرخ‌گذاري و تعريف معافيت‌ها، باعث دورشدن از هدف اوليه مي‌شود. در چنين وضعيتي، بايستي اهداف توزيعي را وسيله ساير مكانيسم‌ها از قبيل سيستم تأمين اجتماعي، سياست‌هاي حمايتي دولت و ... با شدت بيشتري نسبت به گذشته دنبال نمود.

  حال اگر اين نهادها نتوانند در توزيع درآمد از عملكرد عادلانه، كافي و مؤثر برخوردار باشند، در اجراي ماليات بر ارزش افزوده بايستي تا حدي اهداف توزيعي را نيز در نظر گرفت، که این امر منجر به کاهش درجه توفيق اجراي ماليات بر ارزش افزوده می‌شود.

  بررسي تجربه كشورهاي مختلف نشان مي‌دهد (warren,1999b)  كه براي كنترل آثار توزيع درآمدي ماليات بر ارزش افزوده در اين كشورها اقدامات بسياري انجام شده است.  

  اين كشورها به دو گروه كلي تقسيم مي‌شوند:

    گروه اول كشورهايي هستند كه تصمیمات زیر را اتخاذ كرده‌اند: نرخ‌هاي چندگانه ماليات بر ارزش افزوده، سطح آستانه مالياتي بالا ـ كه به معافيت عمده در بخش خرده‌فروشي و خدمات كوچك مي‌انجامد ـ و گسترش دامنه شمول كالاها و خدمات معاف شده و ويژه كه با اين اقدامات سعي در كنترل آثار مخرب ماليات بر ارزش افزوده بر توزيع درآمد و كاهش خاصيت تنازلي بودن آن داشته‌اند.

  گروه دوم كشورهايي هستند كه در معرفي ماليات بر ارزش افزوده نرخ واحد مالياتي، سطح آستانه به نسبت پايين و در نهايت حداقل ميزان معافيت در مورد كالاها و خدمات ويژه را در نظر گرفته‌اند. در اين كشورها جبران آثار مخرب ماليات بر ارزش افزوده به وسيله ديگر سازمان‌هاي متولي تأمين اجتماعي انجام گرفته است. همچنين در بيشتر كشورها، هم‌زمان با اجراي ماليات بر ارزش افزوده و يا چند سال قبل از اجراي آن، در سيستم تأمين اجتماعي و سياست‌هاي حمايتي و پرداخت‌هاي انتقالي مستقيم دولت اصلاحي انجام گرفته است(kerver,2001)

  با توجه به مطالب بيان ‌شده، توجه به توزيع درآمد در اجراي ماليات بر ارزش افزوده، از جمله اموري است كه به شدت بر ميزان موفقيت ماليات بر ارزش افزوده در بلندمدت مؤثر است و بايستي مورد توجه سياست‌گذاران و برنامه‌ريزان اقتصادي قرار گيرد. براي انجام اين مهم، اگر اصلاحات انجام گرفته در سيستم تأمين اجتماعي و تاسيس وزارت رفاه از كارآمدي كافي و لازم برخوردار باشد و با اصلاحات مناسبي در مورد سياست‌هاي حمايتي دولتي همراه شود، مي‌توان سيستم ماليات بر ارزش افزوده را با تاكيد بيشتر بر درآمد زدايي و حفظ كارايي معرفي كرد. به دليل عدم كارايي روش‌هاي حمايتي در قالب نهادهاي بيمه‌اي و غيربيمه‌اي و سياست‌هاي حمايتي دولت در لايحه پيشنهادي خود به مجلس براي اجراي ماليات بر ارزش افزوده، معافيت‌هايي مطرح شده و سعي شده است كه بخش وسيعي از كالاها و خدمات مورد استفاده اقشار كم درآمد جامعه از پرداخت ماليات معاف شوند.

  2ـ 14ـ اثر ماليات بر ارزش افزوده در افزايش سطح قيمت‌ها

   توجه به تجربه ساير كشورها در زمينه تورم‌زا بودن اجراي ماليات بر ارزش افزوده نشان مي‌دهد كه دو عامل در تورم‌زا بودن اجراي ماليات بر ارزش افزوده بسيار مهم و تأثيرگذار است. اولين عامل ماليات‌هايي كه ماليات بر ارزش افزوده جايگزين آنها شده و دومين عامل شرايط پولي و تورمي حاكم بر كشور است.  

  در نهايت عدم توجه كافي به تورم‌زا بودن اجراي ماليات بر ارزش افزوده و عدم تمهيد سياست‌ها و برنامه‌هاي كنترل مؤثر و كارآمد تورم ناشي از اجراي اين ماليات، مي‌تواند به تورم شديدي بينجامد. از اين رو چند سال قبل از اجراي ماليات بر ارزش افزوده، سياست‌هاي پولي با هدف‌گذاري تورم لازم بوده و در دوره اجراي ماليات بر ارزش افزوده نیزكنترل و نظارت قيمتي و اجراي سياست‌هاي پولي كوتاه‌مدت، برای مهار آثار تورمي اجراي ماليات بر ارزش افزوده ضروری به نظر می رسد.

  در هدف‌گذاري تورم بـايستي به علل متفاوتي توجه داشت و دقت نمود که سياست‌گذاري پولي فقط براي كنترل بخشي از اين علل ـ كه داراي منشأ پولي است ـ توانـايي دارد و همچنين ایـن سياست‌گذاري پولي، قابليت اثر‌گذاري فوري را ندارد چرا كه فرايند كنترل پولي و مكانيسم اثرگذاري آن و در نتيجه تثبيت قيـمت‌ها، يك فرآيـند طولاني و همراه بـا تـأخير زمانـي است از اين رو بـه هنگام اجـراي ماليـات بر ارزش افزوده در ايران بـايستي بـراي جلوگيري از بروز آثار تورمي، يك سري سياست‌هاي مورد نياز در بخش پولي و اعتباري كشور از پيش اجرا شود تا آثار آن سياست‌ها از شدت تورم بکاهد

   3ـ 14ـ  اشكالات اجرايي ماليات بر ارزش افزوده

  به دليل وسعت مشكلات اجرايي، دولت‌ها در اعمال اين نوع از ماليات دچار ترديد مي شوند. اهم اين مشكلات عبارتنداز:

  الف) نحوه برخورد با خرده فروشان (مشاغل جزء ):

  اين اشكال در كليه كشورها، به ويژه در كشورهاي در حال توسعه، كه با تعداد بيشتري واحدهاي خرده فروشي مواجه هستند، مطرح است و ضرورت ايجاب مي كند كه در اين زمينه تجديد نظرهايي در بافت اقتصادي ـ فرهنگي صورت پذيرد.

  ب) چگونگي برخورد در خصوص مواد غذايي كشاورزي:

  تجربه كشورها نشان دهنده اين مهم است، كه بيش‌تر كشورهاي برقرار كننده ماليات بر ارزش افزوده، به دو دليل مواد غذايي را از شمول ماليات خارج ساخته اند: 

  - رعايت عدالت اجتماعي و سياست حمايت از قشر وسيع كم درآمد.  

  - مشكلات اجرايي خاص اعمال اين نوع ماليات.  

  ج) نحوه عمل در مورد كالاهاي سرمايه‌اي:

    در كشورهاي در حال توسعه، به لحاظ ضرورت تشويق سرمايه‌گذاري، كالاهاي سرمايه اي را مشمول ماليات با نرخ صفر قرار مي‌دهند و ماليات متعلق به خريدهايي را كه به كالاهاي سرمايه‌اي مؤسسات مربوط مي شود، به صورت يكجا يا به تدريج از حساب ماليات بر فروش آنها كسر مي كنند.

  د) مشكلات وصول ماليات از خدمات ( نظير بانك ها و بيمه ):

  اين دسته از خدمات را به دلايل زير از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف مي كنند 
  - دشواري زياد تشخيص ارزش افزوده ايجاد شده در اين خدمات.

  - وجود نداشتن ملاكي خاص در مواردي كه براي تشخيص ارزش افزوده اين مؤسسات اقدام به شيوه علي‌الراس ضروري است.

  - امكان جابجايي سرمايه مالي به دليل نقل و انتقال‌پذيري آن در صورت اخذ ماليات سنگين.

  - ارزش پايين درآمد حاصل از اين نوع ماليات در قبال مخارج تعيين و وصول آن.

   15ـ مزاياي طرح  ماليات بر ارزش افزوده

   ماليات بر ارزش افزوده متدلوژي و تفكري است كه چندين دهه از تجربه مثبت آن در ساير كشورها گذشته و مورد تاكيد اكثر كارشناسان اقتصادي و مالياتي بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول مي‌باشد.

   روح و ذات قانون مالیات بر ارزش افزوده، حمایت از تولید است، چرا که چنین سازوکاری اخذ مالیات را از بخش تولید به بخش مصرف سوق می‌دهد.

   سيستم ماليات بر ارزش افزوده منجر به كاهش فرار مالياتي مي‌شود زيرا درآمدها را روشن ساخته و كمك مي‌كند از سلايق شخصي مميزها در تعيين ماليات كاسته شود.

   كالاهاي ضروري از شمول ماليات بر ارزش افزوده معاف شده‌اند و كساني كه مصرف بيشتري دارند ماليات بيشتري مي دهند.

  ماليات بر ارزش افزوده يكبار براي هميشه تورم به همراه دارد.

  اين سيستم محدوده مالياتي كشور را گسترش داده و درآمدهاي دولت را افزايش مي‌دهد.

  لزوم ارائه فاكتور توسط مؤديان زمينه را براي شفاف‌سازي مبادلات و فعاليت‌هاي اقتصادي فراهم مي‌كند.

  تشويق سرمايه‌گذاري، پس‌انداز، توليد و صادرات

  اخذ ماليات بيشتر از مصرف‌كنندگان كالاهاي لوكس

  جلوگيري از اخذ ماليات مضاعف از محصول يا خدمات نهايي

  يك منبع درآمدي منعطف و باثبات براي دولت

  به دليل مشخص بودن محدوده زماني، تاخير در وصول درآمدهاي مالياتي به حداقل مي‌رسد.

  چون يك سيستم خود اجراست همه مؤديان نقش مامور مالياتي را داشته و هزينه وصول پايين است.

  منجر به بهبود فناوري و بهره‌وري از طريق اتوماسيون اداري در سيستم مي‌شود. 

  ماليات بر ارزش افزوده با كمترين تأثيرات منفي در اقتصاد كشور، منجر به  تحول شگرفي در نظام مالياتي شده و فرآيندهاي موجود را بهبود مي‌بخشد

  بي‌طرفي مالياتي، خنثي بودن از حيث ايجاد رقابت و مقررات مالياتي، بازده نجومي حتي در قبال نرخ‌هاي پايين، بار رواني مثبت، سادگي و در نتيجه كارايي بالاتر از ديگر مزاياي ماليات بر ارزش افزوده به شمار مي‌رود.

   از دلايل ايجاد انگيزه در اصلاح نظام مالياتي مي‌توان به رفع نارسايي‌هاي ماليات سنتي، هماهنگ نبودن ماليات‌هاي سنتي با گسترش روزافزون مبادلات تجاري و توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي و ايجاد منبع درآمدي براي پاسخ‌گويي به هزينه‌هاي دولت اشاره كرد.

  16 ـ  نتيجه‌گيري و پيشنهادات

    اصلاح ساختار نظام ماليـاتي با وجود مشكلات كنوني ضروري به نظر مي‌رسد و هر قدر اجراي اين قانون عقب بيفتد آهنگ پيـشرفت اقتصادي كشور و تحقق برنامه‌هاي توسعه و اهداف سند چشم‌انداز به تـأخير مي‌افتد. بديهي است بـرنامه‌ريزي براي اجراي موفقيـت‌‌آميـز ماليات بر ارزش افزوده به شناخت كامل و همه جانبه ساختار مالياتي و عملكرد آن و نحوه تأثيرگذاري ماليات جديد بر ساير بخش‌هاي اقتصادي كشور نياز دارد.

  با توجه به تجربه كشورهاي ديگر در زمينه ماليات بر ارزش افزوده، اين نوع ماليات با مزايايي از قبيل پايه مالياتي گسترده ، منبع درآمدي منعطف و با ثبات ، تشويق سرمايه گذاري و ... مي‌تواند راهگشا باشد اما براي اجراي موفقيت آميز اين طرح ترويج فرهنگ مالياتي ضروري به نظر مي آيد .

   

    ماليات بر ارزش افزوده نظامي نوين است كه ممكن است منجر به ايجاد آثار رواني و نگراني‌هايي در ميان مردم و فعالان اقتصادي شود بنابراين بايد سعي گردد با اطلاع رساني و فرهنگ‌سازي تنش‌هاي اوليه اين طرح كاهش يابد.

  اجراي موفقيت‌آميز ماليات بر ارزش افزوده منوط به ثبت كامل و به موقع كليه اشخاص حقيقي و حقوقي است كه مشمول ماليات خواهند بود.

  همچنين رسيدگي به وضعيت مؤديان جز با كامپيوتري كردن امور و آموزش كادر مالياتي و يكپارچه‌سازي اطلاعات امكان پذير نمي‌باشد.

  چون اجراي اين طرح در سطح خرده‌فروشي به راحتي ممكن نيست بنابراين سعي گردد در مراحل اوليه طرح بخش خرده‌فروشي از معافيت‌هاي بيشتري برخوردار شود.

  اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده بهتر است در زماني اجرا شود كه اقتصاد كشور از آرامش و ثبات نسبي قيمت‌ها برخوردار باشد.

  بنابراين ارتقاى كيفيت نظام مالياتى كشور، تلاش براى رضايتمندى شهروندان، جلب اعتماد عمومى و تكريم مؤديان، استفاده از فناورى‌هاى نوين و تسهيل خدمت‌رسانى به مردم، افزايش دسترسى مؤديان به مراكز و حوزه‌هاى مالياتى و تشكيل يك گروه اجرايي براي تعيين اولويت‌ها، بررسي مسائل و موضوعات مرتبط با نحوه اجرا، روش‌هاي اجرايي و عملياتي و جنبه‌هاي حقوقي از مهمترين موضوعاتى است كه سازمان امور مالياتى بايد به آن توجه ويژه داشته باشد.

  منابع و مآخذ

  ـ پژويان، جمشيد، اقتصاد بخش عمومي ( ماليات‌ها )، نشر پژوهشكده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس،1384

  ـ نادران، الياس و رنجبركي، علي، پيامدهاي اجراي ماليات بر ارزش افزوده و زمينه سازي براي اجراي موفقيت‌آميز آن در ايران، مركز پژوهش‌هاي مجلس 

  www.vat.ir 

  www.hesabiran.com 

  mardomsalari.com

  www.sarmayeh.net

  www.parsine.com

      www.sid.ir

    www.rajanews.co   

  www.acclearn.com  

  www.isna.ir 

  www.tahavolateeghtesadi.ir

   

     ارسال توسط ﺍﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ سامي
   
  تاريخ : پنجشنبه نهم اردیبهشت ۱۳۸۹
   


  1.اولين نوزادي كه در خانه كعبه به اذن پروردگار بدنيا آمد،علي (ع) بود.


  2.اولين مردي كه به دين حضرت محمد (ص) لبيك گفت،علي (ع) بود


  3.اولين كسي كه قلعه خيبر را از جا كند،علي (ع) بود


  4.اولين زني كه به دين حضرت محمد(ص) لبيك گفت خديجه كبري (س) بود


  5.خليج فارس اولين اسمي است كه بر قسمتي از دريا كه بصورت خليج در ادامه درياي عمان و تنگه هرمز تا دهانه اروند رود مانند فرزندي در آغوش خاك گرم كشور پهناور ايران آراميده است،نام گذاري شد و در تاريخ بنام خليج هميشه فارس براي ابد شناخته خواهد شد.


  6.نام سيليس seyllis در تاريخ به عنوان اولين غواص به روايت هرودت مورخ يوناني كه در پنج قرن قبل از ميلاد مسيح  براي خشايار شاه شاه ايران جهت كشف و جمع آوري گنجهاي غرق شده در خليج فارس به قعر دريا رفته و گنجها را بيرون مي آورد، ثبت شده است. سيليس قطعا"تيم غواصي تشكيل داده بود و در آن زمان غواصي در كشورمان ايران آنقدر پيشرفت داشته كه توان عملياتهاي سالويج را در آنوقت با آن تجهيزات آنهم براي پادشاه ايران انجام مي داده است (غواص محافظ،سوپروايزر و غيره)


              يادآوري: هر مدرس از هر كشوراگر بخواهد غواصي آموزش بدهد  بايد از تاريخچه غواصي درس را شروع كند و ناچار است به اين موضوع اشاره كند كه در پنج قرن پيش در كشور ايران در خليج فارس اولين غواص ايراني بنام سيليس seyllis بوده و اين مطلب غير قابل انكار مي باشد كه ما ايرانيها آدمهاي جسور وماجراجو وعالم و انديشمند هستيم. 

                                                 
  7.دو نفر فرانسوي (يك افسر دريائي و يك مهندس )پيشرفت بسيار مهمي درطراحي  و ساخت دستگاه مستقل مسير باز بوجود آوردند.  كاپيتان كوستو و گانن در حاليكه در يك دهكده مديترانه اي كوچك تحت شرايط مشكل  و محدود كشور فرانسه اشغال شده كار مي كردند،يك تنظيم كننده درخواستي توسعه يافته را با مخزنهاي هواي فشار زياد تركيب كرده و اولين دستگاه مستقل مسير باز مطمئن و قابل استفاده را در دنيا بوجود آورند.كوستو بدون هيچگونه اشكالي بطور موفقيت آميزي از دستگاهش در عمق 180 فوتي استفاده كرد و با پايان يافتن جنگ دستگاه آكولانگ به سرعت يكي از دستگاه هاي تجاري  موفقيت آميز شد.


  8.در سال 1370 اولين استاندارد ملي غواصي بوسيله سازمان فني و حرفه اي به ثبت رسيد و به سازمان جهاني كار اعلام و مورد تائيد قرار گرفت.


  9.آقاي محمد اديبي كجوري اولين مدرس غواصي سازمان و فني و حرفه اي وزارت كار و امور اجتماعي ايران و بعنوان بنيانگذار غواصي فني و حرفه اي نام او در تاريخ ثبت شده است


  10.حسين آقاخاني زنجاني اولين مربي آموزشگاه غواصي فناوري دريائي است كه اقدام به تاسيس آموزشگاه غواصي حرفه اي در ايران نمود


  11. آموزشگاه غواصي فناوري دريائي اولين پروانه فعاليت خود را در تاريخ 30/5/1381 از سازمان فني و حرفه اي دريافت كرد و تاريخ 20/6 هر سال به عنوان سالروز تاسيس آموزشگاه غواصي اعلام گرديد.
  12.خانم مهندس ايرواني اولين مدرس غواصي زن سازمان فني وحرفه اي وزارت كار وامور اجتماعي با استاندارد سازمان جهاني كار در ايران مي باشد.


  13.اولين منشور آزادي حقوق بشر به عنوان منشور كورش هخامنشي در بابل بسال 538 قبل از ميلاد بوسيله كورش هخامنشي پادشاه ايراني نوشته شد كه متن منشور به شرح زير مي باشد.كه برروي سنگ نوشته و در حفاريها بدست آمده است. 


   ۱۴. اولين بار كانال سوئز بوسيله ايرانيان و با دستور پادشاه ايراني حفر گرديد .

                        
  15.اولين آموزشگاه غواصي حرفه اي زنان ايران با مجوز سازمان فني و حرفه اي وزارت كار در ايران با استاندارد سازمان جهاني كار از تاريخ 16/7/86 با مديريت خانم مهندس ايرواني در آموزشگاه  غواصي فناوري دريائي شروع بكار كرد.


  16. اولين اتاق فشار  غواصي بدست مهندسين و انديشمندان  دانشگاهي ايراني در دانشكده زير سطحي اصفهان ساخته شد و مورد بهره برداري قرار گرفت.


  17. اولين مداواي با اكسيژن پر فشار (HBO ) اچ بي او تراپي در اتاق فشار غواصي در نيروي دريائي جمهوري اسلامي در بندر انزلي با موفقيت انجام شد.


  18.خانم ايمان ميرزاپور،اولين زن جزيره نشين  هنگامي است كه از 1/1/87 آموزش غواصي حرفه اي را در آموزشگاه غواصي فناوري دريائي با استاندارد سازمان فني و حرفه اي وزارت كار و سازمان جهاني كار شروع كرد. 
  ناگفته نماند كه ايشان با داشتن همسر و فرزند در حال تحصيل در رشته مهندسي شيلات هستند.


  19. آقاي ابراهيم حسيني هنگامي اولين مردجزيره نشين هنگامي است كه آموزش غواصي حرفه اي را در آموزشگاه غواصي فناوري دريائي به اتمام رساند و در تاريخ 30/5/1386 موفق به اخذ گواهينامه از سازمان فني و حرفه اي وزارت كار و امور اجتماعي با استاندارد سازمان جهاني كار گرديد. 

   
  20. اولين جلسه رسمي مجمع عمومي انجمن غواصان ايران در تاريخ 28/5/1386 در ساعت 17-15 در تهران با گردهمائي غواصان سازمان فني و حرفه اي و بازنشستگان نيروهاي مسلح در تهران تشكيل شد.


  21. آقاي هوشنگ كريم خاني به عنوان اولين مدير عامل و رئيس هيئت مديره انجمن غواصان ايران در تاريخ 28/5/1386 انتخاب شد و نام او در تاريخ ثبت گرديد.

       
  22 . اولين مدرسه غواصي حرفه اي در استان هرمزگان در جزيره قشم- جزيره هنگام بوسيله آموزشگاه غواصي فناوري دريائي با مديريت آقاي حسين آقاخاني زنجاني به عنوان شعبه هرمزگان در تاريخ 29/1/87 راه اندازي شد.


  23. آقاي جليل عاصميان جزء اولين گروه آموزشي غواصي نوين اعزامي ازنيروي دريايي ايران براي انگليس بوده كه با قبولي در دوره غواصي فوق از سال 1955 تا كنون در عرصه غواصي كشور حضور فعال دارند.ايشان بعنوان مدرس ارشد انستيتوي بين المللي غواصي فعال و بعنوان رئيس هيت مديره شركت غواصي ژرفاب سيليس خليج فارس فعاليت دارند. 

   
  24. اولين آموزشگاه غواصي حرفه اي در استان مازندران در 25 كيلومتري بين شهرستان نور و نوشهردر منطقه جنگلي و ساحلي سي سنگان بوسيله آموزشگاه غواصي فناوري دريائي  با مديريت آقاي حسين آقاخاني زنجاني به عنوان شعبه آموزشگاه غواصي حرفه اي استان مازندران راه اندازي شد. 
  25. اولين كسي كه با حبس نفس توانست تا زمان 4/4/17 دقيقه خود را در زير آب نگهدارد،آقاي ديويد بلين بود.

    
    26.اولین گروه دختران ساکنین جزیره هنگام در آموزشگاه غواصی فناوری دریائی آموزشهای حرفه ای غواصی درجه سه را گذراندند ودر آزمون مورخ27/7/89اداره کل فنی و حرفه ای استان تهران شرکت

   

   

  پسرک و خدمتکار

  در روزگارى که بستنى با شکلات به گرانى امروز نبود، پسر١٠ ساله‌اى وارد قهوه فروشى هتلى شد و پشت میزى نشست. خدمتکار براى سفارش گرفتن سراغش رفت.
  پسر پرسید: بستنى با شکلات چند است؟
  خدمتکار گفت: ۵٠ سنت

  پسرک

  پسرک

  پسر کوچک دستش را در جیبش کرد ، تمام پول خردهایش را در آورد و شمرد . بعد پرسید: بستنى خالى چند است؟
  خدمتکار با توجه به این که تمام میزها پر شده بود و عده‌اى بیرون قهوه فروشى منتظر خالى شدن میز ایستاده بودند، با بی‌حوصلگى گفت : ٣۵ سنت
  پسر دوباره سکه‌هایش را شمرد و گفت:

  براى من یک بستنى بیاورید.
  خدمتکار یک بستنى آورد و صورت‌حساب را نیز روى میز گذاشت و رفت. پسر بستنى را تمام کرد، صورت‌حساب را برداشت و پولش را به صندوق‌دار پرداخت کرد و رفت. هنگامى که خدمتکار براى تمیز کردن میز رفت، گریه‌اش گرفت. پسر بچه روى میز در کنار بشقاب خالى، ١۵ سنت براى او انعام گذاشته بود !

  انیشتین و راننده اش

  انیشتین برای رفتن به سخنرانی ها و تدریس در دانشگاه از راننده مورد اطمینان خود کمک می گرفت. راننده وی نه تنها ماشین او را هدایت می کرد بلکه همیشه در طول سخنرانی ها در میان شنوندگان حضور داشت بطوریکه به مباحث انیشتین تسلط پیدا کرده بود! یک روز انیشتین در حالی که در راه دانشگاه بود با صدای بلند گفت که خیلی احساس خستگی می کند؟
  راننده اش پیشنهاد داد که آنها جایشان را عوض کنند و او جای انیشتین سخنرانی کند چرا که انیشتین تنها در یک دانشگاه استاد بود و در دانشگاهی که سخنرانی داشت کسی او را نمی شناخت و طبعا نمی توانستند او را از راننده اصلی تشخیص دهند. انیشتین قبول کرد، اما در مورد اینکه اگر پس از سخنرانی سوالات سختی از وی بپرسند او چه می کند، کمی تردید داشت.
  به هر حال سخنرانی راننده به نحوی عالی انجام شد ولی تصور انیشتین درست از آب درامد. دانشجویان در پایان سخنرانی شروع به مطرح کردن سوالات خود کردند. در این حین راننده باهوش گفت: سوالات به قدری ساده هستند که حتی راننده من نیز می تواند به آنها پاسخ دهد. سپس انیشتین از میان حضار برخواست و به راحتی به سوالات پاسخ داد به حدی که باعث شگفتی حضار شد!

  ویلون نوازی در مترو

  در یک سحرگاه سرد ماه ژانویه، مردی وارد ایستگاه متروی واشینگتن دی سی شد و شروع به نواختن ویلون کرد.
  این مرد در عرض ?? دقیقه، شش قطعه ازبهترین قطعات باخ را نواخت. از آنجا که شلوغ ترین ساعات صبح بود، هزاران نفر برای رفتن به سر کارهایشان به سمت مترو هجوم آورده بودند.
  سه دقیقه گذشته بود که مرد میانسالی متوجه نوازنده شد. از سرعت قدمهایش کاست و چند ثانیه ای توقف کرد، بعد با عجله به سمت مقصد خود براه افتاد.
  یک دقیقه بعد، ویلونزن اولین انعام خود را دریافت کرد. خانمی بی آنکه توقف کند یک اسکناس یک دلاری به درون کاسه اش انداخت و با عجله براه خود ادامه داد.
  چند دقیقه بعد، مردی در حالیکه گوش به موسیقی سپرده بود، به دیوار پشت سر تکیه داد، ولی ناگهان نگاهی به ساعت خود انداخت وبا عجله از صحنه دور شد،
  کسی که بیش از همه به ویلون زن توجه نشان داد، کودک سه ساله ای بود که مادرش با عجله و کشان کشان به همراه می برد. کودک یک لحظه ایستاد و به تماشای ویلونزن پرداخت، مادر محکم تر کشید وکودک در حالیکه همچنان نگاهش به ویلون زن بود، بهمراه مادر براه افتاد، این صحنه، توسط چندین کودک دیگرنیز به همان ترتیب تکرار شد، و والدینشان بلا استثنا برای بردنشان به زور متوسل شدند.
  در طول مدت ?? دقیقه ای که ویلون زن می نواخت، تنها شش نفر، اندکی توقف کردند. بیست نفر انعام دادند، بی آنکه مکثی کرده باشند، و سی و دو دلار عاید ویلون زن شد. وقتیکه ویلون زن از نواختن دست کشید و سکوت بر همه جا حاکم شد، نه کسی متوجه شد. نه کسی تشویق کرد، ونه کسی او را شناخت.
  هیچکس نمیدانست که این ویلون زن همان”جاشوا بل” یکی از بهترین موسیقی دانان جهان است، و نوازنده ی یکی از پیچیده ترین قطعات نوشته شده برای ویلون به ارزش سه ونیم میلیون دلار، میباشد.
  جاشوا بل، دو روز قبل از نواختن در سالن مترو، در یکی از تاتر های شهر بوستون، برنامه ای اجرا کرده بود که تمام بلیط هایش پیش فروش شده بود، وقیمت متوسط هر بلیط یکصد دلار بود.

  این یک داستان حقیقی است،نواختن جاشوا بل در ایستگاه مترو توسط واشینگتن پست ترتیب داده شده بود، وبخشی از تحقیقات اجتماعی برای سنجش توان شناسایی، سلیقه و الوویت های مردم بود.

  نتیجه: آیا ما در شرایط معمولی وساعات نامناسب، قادر به مشاهده ودرک زیبایی هستیم؟ لحظه ای برای قدردانی از آن توقف میکنیم؟ آیا نبوغ وشگرد ها را در یک شرایط غیر منتظره میتوانیم شناسایی کنیم؟

  یکی از نتایج ممکن این آزمایش میتواند این باشد،
  اگر ما لحظه ای فارغ نیستیم که توقف کنیم و به یکی از بهترین موسیقی دانان جهان که در حال نواختن یکی از بهترین قطعات نوشته شده برای ویلون است، گوش فرا دهیم ،چه چیز های دیگری را داریم از دست میدهیم؟

  کشاورز و الاغ

  کشاورزی الاغ پیری داشت که یک روز اتفاقی به درون یک چاه بدون آب
  افتاد. کشاورز هر چه سعی کرد نتوانست الاغ را از درون چاه بیرون بیاورد.

  پس برای اینکه حیوان بیچاره زیاد زجر نکشد، کشاورز و مردم روستا تصمیم
  گرفتند چاه را با خاک پر کنند تا الاغ زودتر بمیرد و مرگ تدریجی او باعث
  عذابش نشود.

  مردم با سطل روی سر الاغ خاک می ریختند اما الاغ هر بار خاک های روی بدنش
  را می تکاند و زیر پایش می ریخت و وقتی خاک زیر پایش بالا می آمد، سعی می
  کرد روی خاک ها بایستد.

  روستایی ها همینطور به زنده به گور کردن الاغ بیچاره ادامه دادند و الاغ
  هم همینطور به بالا آمدن ادامه داد تا اینکه به لبه چاه رسید و در حیرت
  کشاورز و روستائیان از چاه بیرون آمد …

  الاغ
  نتیجه اخلاقی : مشکلات، مانند تلی از خاک بر سر ما می ریزند و ما همواره
  دو انتخاب داریم: اول اینکه اجازه بدهیم مشکلات ما را زنده به گور کنند و
  دوم اینکه از مشکلات سکویی بسازیم برای صعود

  کشوری با جمعیت سه نفری!!

  عصر ایران: یک مرد میانسال آمریکایی به همراه دو فرزندش با سکنی گزیدن در بخشی از نوادا سال هاست این منطقه را کشور خود معرفی کرده است.

  به گزارش عصر ایران به نقل از  روزنامه واشنگتن پست این مرد که همسرش را از دست داده، دارای دو پسر و سه قلاده سگ است و با احتساب حیوانات خانگی اش، جمعیت کشور او شش نفر است.

  وی با اعلام مرز رسمی، نام کشورش را جمهوری مولوسیا گذاشته و قصد دارد به زودی وزرای دفاع و اطلاعاتش که همان فرزندانش باشند را به جهانیان معرفی کند.
   
  نکته قابل توجه اینکه افرادی که بخواهند از این جمهوری دیدار کنند باید حین ورود به این کشور روادید دریافت کنند. جالب اینجاست که روند صدور روادید برای گردشگران هم توسط شخص  کوین بائو که خود را رییس جمهور این جمهوری می داند صادر می شود.

  این کشور شش نفره دارای پستخانه و سایت نمایشی پرتاب موشک نیز هست که همه آنها توسط رییس جمهورش کنترل و مدیریت می شود.

  کوین بائو در مصاحبه با روزنامه واشنگتن پست گفت: ما مرفه ترین کشور دنیا را داریم چون اینجا خبری از اختلاف طبقاتی نیست و خدمات درمانی نیز کلا مجانی است. هر کس بیمار شد به صندوق کمک های اولیه مراجعه می کند و داروی مورد نیازش را مجانی استفاده می کند. هوا را آلوده نمی کنیم و به همین دلیل امیدواریم سازمان ملل متحد از ما که هنوز عضو آن نشده ایم، حمایت و تشکر کند.

  وی در مورد سابقه حمله دشمن برای اشغال این کشور افزود: تا به حال افراد زیادی به ما حمله کرده اند اما با تکیه بر سربازان ارتش که فقط دو نفر هستند، آنها را به عقب رانده ایم.
   
   
   
   
   
  منبع:عصر ایران و سایت صداقت


  ارسال توسط ﺍﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ سامي
   
  تاريخ : پنجشنبه نهم اردیبهشت ۱۳۸۹

   

  اولین هتل پرواز کننده دنیا

  اگر یک هتل را با یک هلیکوپتر مخلوط کنید نتیجه اش این هتلیکوپتر چهار طبقه می شود که لقب نخستین هتل پرنده جهان را بر دوش می کشد. هتل پرنده که در واقع بزرگ ترین هلیکوپتر جهان نیز محسوب می شود دارای ۱۸ اتاق مبله با تمام تجیزات یک هتل پنج ستاره است.

  این هلیکوپتر ۴۲ متری با ۱۴ متر ارتفاع قادر به بلند کردن حداکثر ۱۰۵ تن وزن است. و با سرعت حداکثر ۲۵۵ کیلومتر در ساعت پرواز می کند.

  امیدوارم بزرگی و ویژگی های خاص این هتل برایتان تداعی کننده خاطره کشتی تایتانیک نباشد. اگر این طور نیست، نخستین پرواز هتلیکوپتر سه ماه دیگر از فرودگاه نیویورک انجام می شود. بنابراین فرصت دارید تا برای خودتان جا رزرو کنید.

  هتل پروازکننده

  هتل پروازکننده

  هتل پروازکننده

  هتل پروازکننده

  هتل پروازکننده

  هتل پروازکننده

  هتل پروازکننده

  هتل پروازکننده

  هتل پروازکننده

  هتل پروازکننده

  هتل پروازکننده

  هتل پروازکننده

  هتل پروازکننده

  هتل پروازکننده

  هتل پروازکننده

  هتل پروازکننده

   

  آیا میدانید؟ بسیار جالب

  فیل تنها حیوانی است که نمی تواند بپرد.

  ستاره دریایی مغز ندارد.

  اختاپوس سه قلب دارد.

  قلب میگو در مغز آن است.

  ماهی قرمز تنها وقایع تا سه ثانیه قبل را به یاد می آورد.

  مورچه ها هرگز نمی خوابند.

  اگر ماهی قرمز را در محل تاریکی نگه دارید کم کم یه سفید تغییر رنگ می دهد.

  سگ های خال دار بدون خال متولد می شوند.

  حلزون ها می توانند تا سه سال بخوابند و در این مدت هیچ غذایی نخورند.


  موریانه ها وقتی به موسیقی هوی متال گوش می دهند چوب را با سرعت دو برابر می خورند.

  مقاومت موش صحرایی در برابر بی آبی بیشتر از شتر است.

  صدای نهنگ آبی بلند ترین صدایی است که یک موجود زنده می تواند تولید کند.

  ساس ها می توانند ۱۳۰ بار بلندتر از طول خود بپرند. یعنی در مقایسه،  یک فرد ۱۷۰ سانتی اگر توانایی مانند ساس ها داشت باید می توانست حدود ۶۸۰ متر بالا بپرد!

  دایناسور استگوساروس حدود ۹ متر طول داشت اما مغزش به بزرگی یک گردو بود.

  وقتی ملکه  زنبور عسل وارد کندو  می شود،  آواز خاصی را زمزمه می کند، به این منظور که زنبورهای کارگر را تحریک کرده تا اگر ملکه  دیگری وجود دارد به خاطر وی بجنگند.

  خرس های قطبی می توانند تا ۲۵ مایل در ساعت( معادل تقریبا ۴۰ کیلومتر در ساعت) دویده و تا ۶ پا (۱٫۸۲ متر) در ارتفاع بپرند و همچنین با توجه به جنس موی بدنشان، توسط دوربین های مادون قرمز قابل تشخیص نیستند.

   

   خلاقیت شالیکارهای ژاپنی در مزارع

  http://www.iranalive.org


  http://www.iranalive.org 

  http://www.iranalive.org


  http://www.iranalive.org


  http://www.iranalive.org


  http://www.iranalive.org


  http://www.iranalive.org


  http://www.iranalive.org


  http://www.iranalive.org 

  http://www.iranalive.org


  http://www.iranalive.org


  http://www.iranalive.org

   شهر سوخته در ۵۶ کیلومتری زابل در استان سیستان و بلوچستان و در حاشیه جاده زابل - زاهدان واقع شده است این شهر در ۳۲۰۰ سال قبل از میلاد پایه گذاری شده است .

  «کلنل بیت» یکی از ماموران نظامی بریتانیا از نخستین کسانی است که در دوره قاجار و پس از بازدید از سیستان به این محوطه اشاره کرده و نخستین کسی است که در خاطراتش این محوطه را شهر سوخته نامیده و آثار باقیمانده از آتش سوزی را دیده است.

  شهر سوخته دارای نظام مرتب و منظم آب‌رسانی و تخلیه‌ی فاضلاب بوده است .

  اولین جراحی بروی مغز در این شهر و بروی سر یک دختر بچه انجام گردیده است .

  بر مبنای یافته‌های باستان شناسان شهر سوخته ۱۵۱ هکتار وسعت دارد.

  برای نخستین بار در شهر سوخته یك چشم مصنوعی متعلق به 4800 سال پیش كشف شد. این چشم مصنوعی متعلق به زنی 25 تا 30 ساله بوده که در یکی از گور های شهر سوخته مدفون شده بوده است.

  http://www.iranalive.org/

   

  کشف اولین خط کش جهان با قدمت بیش از پنج هزار سال

   این خط کش به طول 10 سانتیمتر با دقت نیم میلیمتری و از جنس چوب آبنوس است. کشف خط کش در شهر سوخته زابل نشانگر این است که ساکنان این شهر باستانی دارای پیشرفت های زیادی در زمینه علم ریاضیات بوده اند.

  قدیمی ترین تخته نرد جهان

  از گور باستانی موسوم به شماره 761 کهن ترین تخته نرد جهان به همراه 60 مهره ی آن در شهر سوخته پیدا شد. این تخته نرد بسیار قدیمی تر از تخته نردی است که در گورستان سلطنتی «اور» در بین النهرین پیدا شده بود.

   مخترع انیمشین در جهان ما بوده ایم نه چینی ها

  نخستین انیمیشن جهان

  باستان شناسان هنگام کاوش در گوری 5 هزار ساله جامی را پیدا کردند که نقش یک بز همراه با یک درخت روی آن دیده می شود. آن ها پس از بررسی این شی دریافتند نقش موجود بر آن برخلاف دیگر آثار به دست آمده از محوطه‌های تاریخی شهر سوخته، تکراری هدفمند دارد، به گونه‌ای که حرکت بز به سوی درخت را نشان می دهد. هنرمندی که جام سفالین را بوم نقاشی خود قرار داده، توانسته‌ است در 5 حرکت، بزی را طراحی كند كه به سمت درخت حركت و از برگ آن تغذیه می کند.

  http://www.iranalive.org/ 

  حاصل انیمیشن و باز سازی آن بروی کامپیوتر

  به گفته این باستان‌شناس، بز از جمله حیواناتی است كه در رسیدن به ارتفاعات تبحر داشته و می‌تواند با یك حركت جهشی به سمت بالا حركت كند. هنرمند نقاش شهر سوخته‌ای، با دقت و زبردستی موفق به تصویر كردن جهش این بز شده است.

  http://www.iranalive.org/ 

  از دیگر اشیای مهم از میان هزاران شئ یافت شده، می‌توان از سفال با امضای سفال‌گر بر روی آن، چکش، سوزن، شهرک‌های مسکونی و ساختمان‌های همه‌گانی هم‌چون آپارتمان، بذر خربزه، حبوبات، ماهی خشک کرده، برنج، زیره، کوره‌های سفالگری، کوره‌های ذوب فلزات، دکمه، تبر، بندکفش، قلاب، شانه سر، طناب، سبد، گل مو، قاب‌های چوبی، کفش، کمربند و ... نام برد.

  قدیمی ترین تاس جهان :

  http://www.iranalive.org/

  به نقل از:ایران الایو

   

  سرزمینهای جدا شده از ایران در طول ۱۹۶سال گذشته

  حتما بخوانید تا بدانید چه بر سر ایران آمده!

  http://www.iranalive.org/
  آخرین نقشه بین المللی ایران پیش از جدا شدن سرزمینهای تاریخی آن ، انتشارات تامسون (1814)

  با توجه به تهدید های مرزی موجود علیه تمامیت ارضی ایران بد نیست به این نکته اشاره کنیم که سرزمین کنونی ایران، تنها سی درصد از ناحیه‌ای وسیع است که در تاریخ با نام‌های‎ «ایران‌زمین»،«ایران‌بزرگ » یا «ایرانشهر» و در ‏جغرافیا با نام «فلات ایران» شناخته می شود. ترفند ها و دسیسه های بیگانگان و سستی پادشاهان بی کفایت گذشته بخش های زیادی ازاین سرزمین کهن را در طول فاصله کوتاه 196 ساله از ایران بزرگ جدا نمود که مروری بر چگونگی هر یک از این جدایی ها به رغم تلخی بسیار برای میهن گرایان ایرانی جهت الزام جدیت و حساسیت ما دست کم برای حفظ سرزمین های باقیمانده موجود بسیار آموزنده خواهد بود..

  گستره سرزمین‌های جدا شده از ایران در قراردادهای ترکمانچای،گلستان،آخال،پار یس و... به قرار زیر است:

  سرزمین های جدا شده قفقاز بر اساس قرارداد های گلستان و ترکمانچای با روسیه(1813 و 1828 م.)
  آران و شروان: ۸۶۶۰۰ کیلومتر مربع؛
  ارمنستان: ۲۹۸۰۰ ک .م؛
  گرجستان: ۶۹۷۰۰ ک.م؛
  ‎داغستان: ۵۰۳۰۰ ک.م؛
  اوستیای شمالی: ۸۰۰۰ ک.م؛
  چچن: ۱۵۷۰۰ ک .م؛
  اینگوش: ۳۶۰۰ ;ک.م‎
  جمع ‏کل: ۲63700 کیلومتر مربع

  سرزمین‌های جداشده ایران شرقی براساس پیمان پاریس و پیمان منطقه ای مستشاران انگلیسی:

  هرات وافغانستان: ۶۲۵۲۲۵ ک.م؛
  بخش‌هایی از بلوچستان و مکران: 3۵۰۰۰۰ ک.م؛
  جمع کل: ۹۷۵۲۲۵ کیلومتر مربع

  سرزمین‌های جداشده ‏ورارود(ماوراءالنهر) بر اساس پیمان آخال با روسیه(1881 م.):

  ترکمنستان: ۴۸۸۱۰۰ ک.م؛
  ازبکستان: ۴۴۷۱۰۰ ک.م؛
  تاجیکستان: ۱۴۱۳۰۰ ک.م؛
  ‎بخش‌های ضمیمه شده ‏به قزاقستان: ۱۰۰۰۰۰ک.م؛
  بخش‌های ضمیمه شده به ‎قرقیزستان: ۵۰۰۰۰ ک.م؛
  جمع کل: 1226500 کیلومترمربع

  ‏‎سرزمین های جداشده جنوب خلیج فارس بر اساس پیمان منطقه ای مستشاران انگلیس:

  امارات:83600ک.م:
  بحرین:694 ک.م:
  قطر:11493ک.م:
  عمان:309500ک.م:
  جمع کل: 405287کیلومتر مربع

  مساحت سرزمین‌های جدا شده از ایران درونی به همراه دو سوم کردستانات (که در دوره صفویه به اشغال عثمانی در آمد و بعد ها در بین سه کشور ترکیه،عراق و سوریه تقسیم شد) به مساحت تقریبی 200000ک.م. و نیز عراق به مساحت 438317ک.م. در جمع حدود 3.5 میلیون کیلومتر مربع بالغ می شود که

  این مقدار تجزیه یک کشور در کل تاریخ ایران و دنیا بی سابقه است.

  به نقل از ایران الایو.

  تصویر: بلندترین خرگوش دنیا

  ایسنا: پرسانه‌های دولتی «انگلستان» اعلام کردند: بلندترین خرگوش دنیا با یک متر و سه سانتیمتر، لقب «بلندترین خرگوش دنیا» را از آن خود کرد.

  «داری وس» خرگوشی با یک متر و سه سانتیمتر قد است و تنها ۱۲ ماه از تولدش می‌گذرد و به دلیل این قد بلند، لقب بلندترین خرگوش دنیا را از آن خود کرده است.

  «آنت ادواردز» ۵۹ ساله، صاحب این خرگوش در مصاحبه‌ای با یکی از روزنامه‌های «انگلستان»، خاطر نشان کرد: این خرگوش در روز ۱۲ هویج، شش سیب و دو کاهوی می‌خورد و من امیدوارم بتوانم با تغذیه و ورزشی مناسب قد این حیوانی را بلندتر کنم تا رکورددار رکوداران دنیا شود.

  گفتنی است، این خرگوش هم اکنون ۲۲ کیلوگرم وزن دارد و صاحب آن معتقد است در صورت ادامه رشد و رژیم غذایی کنونی به این حیوان به یک شبه غول خرگوش تبدیل می‌شود.

  «آنت ادواردز» صاحب این خرگوش بلند و غول پیکر، خاطر نشان کرد: من تاکنون چندین حیوان غول پیکر را تربیت کرده و پرورش دادم و تاکنون هم با مشکلی مواجه نشده‌ام.

  تصویر باورنکردنی از مورچه‌ای که صد برابر وزن خود را بلند می‌کند

  این تصویر توسط دانشمندان دانشگاه کمبریج گرفته شد و اولین جایزه در مسابقات ملی عکسهای علمی در کشور انگلستان را از آن خود کرد.در این تصویر که توسط دکتر توماس اندلین تهیه شده یک مورچه را به صورت وارونه در حالی که روی یک سطح کاملا مسطح قرار گرفته است در حال بالا کشیدن وزنه ۵۰۰ میلی گرمی نشان میدهد که بیش از ۱۰۰ برابر وزن خود مورچه است.

  مورچه

  کودکی که ۵۰ ساله به نظر می رسد!

  مهر:  یک کودک انگلیسی که از یک گونه نادر سندروم پیری در کودکی (پروجریا) رنج می برد در حالی که تنها ۱۱ سال دارد شبیه به یک مرد بالای ۵۰ سال به نظر می رسد.

  این کودک ۱۱ ساله که “هری کراوتر” نام دارد در میرفیلد یورکشایر زندگی می کند. وی همانند کودکان همسن خود دوچرخه سواری کرده و با اسکیتبورد بازی می کند، از درخت بالا می رود و شنا می کند اما پنج برابر سریعتر از همکلاسیهای خود پیر می شود.

  این کودک از یک بیماری ژنتیکی بسیار نادر رنج می برد که نوع بسیار استثنائی از بیماری “پروجریا” (سندروم پیری در کودکی) است. درواقع هری کراوتر تنها نمونه مبتلا به این سندروم در دنیا است.

  برخلاف کودکانی که از پروجریا رنج می برند و با علائم اولیه پیری متولد می شوند این کودک انگلیسی که سومین فرزند خانواده است به صورت کاملا عادی متولد شد اما با گذشت زمان لکه هایی در زیر بازوها و علائم عجیبی روی شکم وی نمایان شد و صورت این کودک نیز به سرعت شروع به تغییر کرد و چین و چروکهایی در زیر چشمها ظاهر شد.

  والدین وی اظهار داشتند: “پزشکان نمی دانند که ظرف چند ماه آینده چه اتفاقی برای هری رخ می دهد. ما رنج زیادی می کشیم و بارها از خود می پرسیم که چه اتفاقی افتاده است. اما هری می دود، حرف می زند، بازی می کند و همانند همکلاسیهای خود درس می خواند. تنها بدن او متفاوت است.”

  براساس گزارش تلگراف، به دلیل دردهای روماتیسمی، این کودک از ۷ سالگی شروع به خوردن داروهای ضد درد به مدت چهار بار در روز کرده است و پوستش شروع به پیر شدن کرده و استخوانها نرمی خود را از دست داده اند.

  این کودک گفت: “پوست و استخوانهایم همانند پدر بزرگ و مادر بزرگم پیر شده اند. من می توانم همانند دوستانم کلی کار انجام دهم، اما اغلب باید جلوی خودم را بگیرم چون خسته می شوم و درد زیادی می کشم. اما بدتر از همه نگاه عجیب مردمی است که مرا نمی شناسند.

  پسری با ضریب هوشی انیشتن

  جام جم آنلاین: اسکار ریگلی یک پسر دو ساله که ضریب هوشی برابر با انیشتن و استفان هاوکینگ را داراست به یکی از کوچکترین افراد پذیرفته شده در بنیاد منسا تبدیل شد.

  کودک باهوش

  وی در حالی در آزمون هوش مؤسسه استنفورد به این امتیاز دست پیدا کرده است که تستهای این مؤسسه امکان سنجش هوش بیش از ۱۶۰ را نداشته‌اند.

  جو ، پدر اسکار یک متخصص ۲۹ ساله آی تی است و می‌گوید که اسکار اخیراً با مادرش در مورد چرخه تولید مثل پنگوئن‌ها صحبت کرده است. ما می‌دانستیم که کودکمان یک چیز متفاوت نسبت به سایرین دارد. من به وضوح آن روزی را می‌بینیم که وی برگردد و به من بگوید تو یک سبک مغز هستی.

  به نوشته دیلی تلگراف ، هانا ۲۶ ساله مادر این کودک می‌گوید که او دامنه لغات بسیار گسترده‌ای دارد و قادر به ساخت جملات پیچیده است.

  جان استیونج ، مدیر اجرایی مؤسسه منسا (افراد دارای ضریب هوشی بالا) پذیرفتن اسکار در این مؤسسه را با دو سال و ۵ ماه و ۱۱ روز سن تأیید کرده است.

  پیش از این کوچکترین عضو منسا ، الیز تان رابرتس از لندن است که با ضریب هوشی برابر ۱۵۶ در سن ۲ سال و ۴ ماه و ۱۴ روز پذیرفته شده بود.

  کوچولو های نابغه

  بچه‌ها شخصیت جالب و عجیبی دارند، به نوعی که گاهی اوقات حرکات عجیب و غریب از خود نشان میدهند که باورش برای خیلیها مشکل است، گاهی اوقات آنان با وجود سن کم، دست به کارهای خارقالعادهای میزنند که باعث تعجب می‌شود و انسان را تا مرحله حیرت پیش میبرد درست مثل ۱۰ بچهای که ما از آنان به عنوان اعجوبه یاد می‌کنیم، لطفا مطلب زیر را بخوانید.

  «کیم اونگ یونگ»،

  کوچولو نابغه

  کوچولو نابغه

  این  نابغه کرهای در سال ۱۹۶۲ به دنیا آمد و در حال حاضر جزء باهوشترین افراد دنیا محسوب می‌شود. او در چهار سالگی میتوانست زبانهای ژاپنی، کرهای، آلمانی و انگلیسی را بخواند. در پنج سالگی سختترین مسئله‌های دیفرانسیل و انتگرال را حل میکرد و بهره هوشی بسیار بالا یعنی بالای ۲۱۰ داشت. کیم از ۳ تا ۶ سالگی دانشجوی افتخاری دانشگاه هانگ یانگ بود و در ۷ سالگی به «ناسا» دعوت شد. او در پانزده سالگی دکترای خود را گرفت.

  «گریگوری اسمیت»، کاندیدای صلح نوبل

  کوچولو نابغه

  کوچولو نابغه

  گریگوری اسمیت در سال ۱۹۹۰ به دنیا آمد در دو سالگی میتوانست بخواند و در ده سالگی وارد دانشگاه شد. ولی نبوغ تحصیلی، تنها نیمی از داستان گریگوری اسمیت است.
  او عاشق صلح می‌باشد و از سنین کم به عنوان حامی و یکی از فعالان حقوق کودک و صلح جهانی به کشورهای مختلف دنیا سفر کرده است. او موسس سازمان بینالمللی دفاع جوانان است که اصول صلح را به کودکان و جوانان سراسر دنیا آموزش میدهد. او با بیلکلینتون و میخائیل گورباچوف مذاکره داشته و در مقابل سازمان ملل سخنرانی کرده است. گریگوری در ۱۲ سالگی کاندیدای اخذ جایزه صلح نوبل شد.

  «اکریت جاسوال»، جراح هفت ساله

  کوچولو نابغه

  کوچولو نابغه

  اکریت جاسوال یک نوجوان هندی است که باهوشترین فرد هندی به شمار میرود. او در سال ۲۰۰۰ و در هفت سالگی اولین موفقیت پزشکی خود را به دست آورد. بیمار او دختری هشت ساله بود که پول کافی برای رفتن به بیمارستان نداشت. دست این دختر به حدی سوخته بود که جمع شده و به شکل مشت درآمده بود. اکریت هیچ تجربهای در جراحی نداشت، ولی این دختر را عمل کرد و او دیگر میتوانست انگشتان خود را باز و بسته کند. اکریت به مطالعات پزشکی خود ادامه داد و در دوازده سالگی دارویی برای درمان سرطان ساخت. او هماکنون کوچکترین دانشجوی دانشکده پزشکی هند است.

  «آلیتا آندره» نقاش دو ساله

  کوچولو نابغه

  کوچولو نابغه

  آلیتا دو ساله است ولی نقاشی را پیش از این آغاز نموده است. وقتی «مارک جمیسون» رئیس گالری نقاشی ملبورن استرالیا نقاشیهای این هنرمند را دید آنقدر از آن خوشش آمد که تصمیم گرفت آنها را در یک نمایشگاه به نمایش بگذارد. این نمایشگاه با استقبال گرم تماشاچیان مواجه شد و همه میخواستند خالق آن آثار را ببینند در آن زمان بود که جمیسون تازه متوجه شد نقاش اصلی آن تابلوها دختر ۲۲ ماهه هنرمند یعنی «آلیتا آندره» است.

  «آرون کریپکه» در دوران دبیرستان استاد هاروارد شد

  کوچولو نابغه

  کوچولو نابغه

  سائول در سال ۱۹۴۰ در نیویورک به دنیا آمد. او یک نابغه به تمام معنی بود. در چهار سالگی جبر را کشف کرد و در پایان دوره ابتدایی هندسه، حساب و فلسفه را به پایان رساند. در نوجوانی یک سری مقاله نوشت که معلوم شد همه اصول منطق کیفی هستند. در همان زمان از سوی دانشگاه هاروارد نامهای به او رسید که از وی دعوت میکرد برای تدریس به آن دانشگاه برود. او میگوید: «مادرم گفت باید اول دبیرستان را تمام کنم و بعد به دانشگاه بروم» بعد از دبیرستان، سائول استاد هاروارد شد و اکنون ازبزرگترین فیلسوفهای زنده دنیا می‌باشد.

  «مایکل کرنی» لیسانسیه ده ساله و میلیونر تلویزیونی

  کوچولو نابغه

  کوچولو نابغه

  مایکل کرنی ۲۴ سال دارد. او در ده سالگی مدرک لیسانس خود را گرفت و در سال ۲۰۰۸ در مسابقه «کی میخواهد میلیونر شود» شرکت کرده و برنده یک میلیون دلار جایزه شد. او رکوردهای جهانی بسیاری دارد که یکی از آنها تدریس در دانشگاه در ۱۷ سالگی است.

  «الینا اسمیت» مشاور رادیویی ۷ ساله

  کوچولو نابغه

  کوچولو نابغه

  ایستگاه رادیویی شهر الینا زمانی به او به عنوان مشاور یا سنگ صبور یک شغل داد که او به رادیو زنگ زد و در پاسخ به زن شنوندهای که از کار بیکار و افسرده شده بود، گفت: «عزیزم فقط باید با دوستانت به ورزش بولینگ بروی و روزی یک لیوان شیر بنوشی.» توصیه الینا آنقدر برای شنوندگان جالب بود که این ایستگاه رادیویی هفتهای یک ساعت او را به عنوان سنگ صبور به استودیو دعوت میکرد. الینا مشاوره‌های مختلفی به شنوندگان میدهد و مشکلات بسیاری از به هم خوردن نامزدی تا از بین بردن بوی بد عرق را پاسخ میدهد. وقتی یک شنونده برای او نوشت که چطور شوهر پیدا کند؟ الینا پاسخ داد: «به خودت برس ولی زیاد آرایش نکن.» و وقتی شنونده دیگری پرسید چه کار کند تا نامزدش به سوی او بازگردد، گفت: «این مرد ارزش دلشکسته شدن ندارد. زندگی آنقدر کوتاه است که نباید به خاطر یک مرد آن را خراب کرد.»

  «فابیانو لوییجی کاروانا» اعجوبه شطرنج

  کوچولو نابغه

  کوچولو نابغه

  فابیانو یک نوجوان ۱۶ ساله ایتالیایی است که در ۱۴ سالگی استاد بزرگ شطرنج شد. او بهترین شطرنجباز زیر هجده سال در سراسر دنیاست

  کوچکترین دختر جهان

  جیوتی آمجه ۱۵ سال دارد ولی علناً کوچک‌ترین دختر روی کره زمین نام گرفته است.

  کوچکترین دختر دنیا

  کوچکترین دختر دنیا

   

  او که در ناجپور هند زندگی می‌کند، از یک نوع بیماری عجیب نانیسم رنج می‌برد که باعث شده قد او از ۵۰ سانتیمتر بیشتر رشد نکند.

  جیوتی نصف یک کودک دو ساله به نظر می‌رسد و در شهری که در آن زندگی می‌کند با او مثل یک شخصیت مهم و سلبریتی برخورد می‌شود. جیوتی که حالا به تمامی برنامه‌های تلویزیونی مهم در سراسر دنیا راه یافته، آرزو دارد بازیگر شود و خیلی از هموطنان او در هند او را به عنوان یک الهه می‌شناسند و حتی پرستش می‌کنند.

  او در این رابطه به خبرنگاران گفته است: «وقتی من سنم را به مردم می‌گویم، آنها باور نمی‌کنند. وقتی سه سال داشتم، فهمیدم که با بقیه کودکان فرق دارم، فکر می‌کردم که همه از من بزرگ‌تر هستند و من هم باید بزرگ‌تر بشوم.»

  کوچکترین دختر جهان

  کوچکترین دختر جهان

  جیوتی با یونیفرم مخصوص خود که خاکستری است در مدرسه و در کنار دیگر هم سن و سال‌هایش حاضر می‌شود و حتی یک میز مخصوص خیلی کوچک برای خود دارد، اما در کنار همکلاسی‌هایش مثل یک عروسک کوچک است؛ «من از اینکه کوچک‌ترین شاگرد کلاس هستم به خودم افتخار می‌کنم. از اینکه همه به من توجه خاصی دارند خوشم می‌آید.

  از اینکه کوچک‌تر از همه هستم نمی‌ترسم و افسوس نمی‌خورم. من مطمئنم هستم که آدم‌های زیادی روی کره زمین مثل من وجود دارند. من هم یک نفر مثل بقیه هستم. مثل شماها غذا می‌خورم و رؤیا می‌بینم. اصلاً خودم را با بقیه متفاوت نمی‌دانم.

  جیوتی اصرار دارد که خیلی عادی زندگی کند و برای همین مثل همه هم سن و سال‌هایش به مدرسه محل خود می‌رود؛ «قبلاً کمی می‌ترسیدم و بیرون نمی‌رفتم ولی الان دوست دارم بیرون بروم و با مردم ارتباط برقرار کنم.

  وقتی برای بار اول مدرسه رفتم، همه از من بزرگ‌تر بودند و برایم خیلی عجیب بود ولی الان مشکلی ندارم و از این شرایط خوشم می‌آید. من یک میز و صندلی جدا از بقیه دارم که برای من ساخته‌اند، ولی یک دانش‌آموز معمولی هستم. دوست دارم در آینده یک بازیگر شوم. دوست دارم در فیلم‌ها بازی کنم.»

  او حتی تا امروز در یکی از ویدئوهای میکا سینگ ستاره هندی هم شرکت داشته است.

   

  دختر 11 ساله تایلندی سوپاترا ساسوفان امروز رسما بعنوان پر موترین دختر دنیا نامش در کتاب رکورد داران به ثبت رسید.

  يك كودك تايلندي كه به دليل وجود موهاي زايد فراوان بر روي صورت و بدنش به كودك «گرگ نما» يا «كودك ميموني» شهرت يافته است، در ميان هم كلاسي‌هايش بسيار محبوب است.

  «سوپاترا ساسوفان» 11 ساله يك دختر تايلندي است، به نوعي سندرم به نام «آمبراس» مبتلا است. اين سندروم باعث رويش موهاي زائد بر روي صورت، گوش‌ها، دست‌ها، پاها و پشتش شده است. به همين دليل، مردم كشورش به او لقب كودك «گرگ نما» يا كودك «ميموني» داده‌اند.

  اين دختر بچه 11 ساله كه شهرت و محبوبيت بسيار زيادي ميان همكلاسي‌هاي خود دارد، در اين باره خاطر نشان كرد: من از اين كه نامي در كتاب ركوردهاي گينس دارم، بسيار خوشحالم!

  بر اساس گزارش رسانه‌هاي رسمي تايلند، اين دختر يكي از 50 نفري است كه از اين مشكل رنج مي‌برد، اين كودك در بخشي از صحبت‌هايش گفته بود كه تعداد اندكي از مردم وي را مورد تمسخر قرار داده و لقب صورت «ميموني» را به او داده‌اند.

  اين كودك همراه با خانواده‌ خود در يك خانه تك‌اتاق خوابه در منطقه «پراناكوم» در حومه پايتخت زندگي مي‌كند و يكي از سرگرمي‌هاي مورد علاقه‌اش تماشاي تلويزيون است.

  پدر اين دختر 11 ساله كه خود يك جواهرساز است، در مصاحبه‌اي با روزنامه‌ ديلي ميل خاطر نشان كرد: پس از تولد دخترم او با اين مشكل مواجه بود. او تا سن دو سالگي دو بار تحت عمل قرار گرفته بود تا بتواند درست تنفس كند. البته دخترم داراي مشكلات ديگري همچون كاهش رشد دندان‌هايش، تاري و كاهش ديد هم است.

  وي افزود: متاسفانه با اين كه پزشكان با ليزر حجم وسيعي از موها را برداشته‌اند، اما با رشد سن موها هم ضخيم‌تر مي‌شود.   

   

     ارسال توسط ﺍﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ سامي
   
  تاريخ : دوشنبه ششم اردیبهشت ۱۳۸۹
     خنده يك پاسخ فيزيولوژيك به شوخ طبعي ميباشد. خنده از دو مولفه ژست ها و توليد اصوات تشكيل يافته است.
  چه اتفاقاتي حين خنده روي ميدهند:

  1- 15 عضله صورت منقبض ميشوند.
  2- عضله اصلي گونه كه لب بالا را بلند ميكند تحريك ميشود.
  3- اپي گلوت (مدخل حنجره) حنجره را بصورت نيمه بسته در مي آورد بنابراين شما به نفس نفس مي افتيد.
  4- در خنده هاي شديد غدد اشكي نيز تحريك ميشوند.
  5- كنترل عضلات بدن از دست شما خارج شده و بدن شل ميگردد.

  علل روانشناختي خنده:
  1-نشانه اعتماد به ديگران.
  2-تقويت روابط اجتماعي.
  3-اجتناب از درگيري و برخورد.
  4-ايجاد صميميت.
  5-خنده گوياي پذيرش و تعاملات مثبت است.
  6-خنده بيانگر و اثبات كننده عضوي از يك گروه بودن است.

  مطالب جالب در مورد خنده:
  1-افراد 30 برابر بيشتر در حضور جمع مي خندند تا در تنهايي و بطور انفرادي.
  2-خنده قابل سرايت است.
  3-صداي خنده متشكل از آواهايي است كه در هر 210 ميلي ثانيه تكرار ميشوند.
  4-انسان ها بسته به اينكه در حضور چه فرد و يا افرادي هستند بطور متفاوتي ميخندند.
  5-مردها هنگامي كه در كنار يكديگر ميباشند، با خنديدن دوستي و رفاقت خود را ابراز كرده و روحيه رقابت جويانه ميان خود را تعديل ميبخشند.
  6-حداكثر فركانس صوتي كه مردها قادرند با خنده توليد كنند 1200 هرتز است، اما زنان قادرند فركانسي تا 2000 هرتز توليد كنند.
  7-خنده همواره پس از مكث در پايان جملات و عبارات خنده دار روي ميدهد.
  8-كودكان 300 بار در روز و بزرگسالان بطور متوسط 17 بار در روز مي خندند.
  9- 80 درصد خنده ها در پاسخ به جوك و لطيفه نميباشد. اغلب خنده ها در هنگام خداحافظي و يا خوشامد گويي و سلام كردن روي ميدهند.
  10-زنان 126 درصد بيشتر از مردان ميخندند.
  11-صداي خنده زنان آهنگين تر از صداي خنده مردان است.
  12-شمپانزه ها و موشهاي صحرايي نيز ميتوانند بخندند (اما نه مثل انسان ها).

  فوايد خنده براي سلامتي:
  1-خنده يك مكانيسم دفاعي و كنار آمدن با استرس، تحقير، خجالتزدگي و درد است.
  2-خنده باعث افزايش سطح انرژي بدن ميگردد.
  3-خنده باعث كاهش استرس و تنش رواني ميگردد.
  4-خنده باعث كاهش درد ميگردد.
  5-خنده باعث افزايش روحيه فرد و احساس خوب نسبت به خود داشتن ميگردد.
  6-خنده باعث بهبود كاركرد مغز ميگردد. خنده باعث تحريك هر دو نيمكره مغز گرديده و در عملكرد آنها تعادل ايجاد ميكند.
  7- خنده باعث ماساژ دادن ارگان هاي شكمي و بهبود كاركرد آنها، تقويت عضلاتي كه ارگانهاي شكمي را در جاي خود نگه ميدارند، و افزايش و بهبود عمل جذب و هضم ميگردد.
  8-خنده باعث تقويت يادگيري و تمركز ميگردد.
  9-خنده باعث كاهش تنش عضلاني ميگردد.
  10-خنده يك تمدد اعصاب و تكنيك تن آرامي رايگان و آسان است.
  11-هنگام خنده فشار خون و سرعت ضربان قلب شما افزايش مي يابد. اما بلافاصله پس از اتمام خنده فشار خون كاهش مي يابد(كمتر از حد طبيعي)
  12-خنده باعث تغيير رفتار ما ميشود. پس از خنده ما بيشتر صحبت كرده وتماس چشمي و فيزيكي بيشتر برقرار ميكنيم.
  13-خنده باعث كاهش سطح هورمونهاي استرس ميگردد. اين هورمونها كه در هنگام تجربه استرس و خشم ترشح ميگردند باعث سركوب سيستم ايمني بدن، افزايش پلاكت هاي خون و افزايش فشار خون ميگردند.
  14-خنده باعث تقويت سيستم ايمني ميگردد. خنده سلولهاي T وB و گاما اينترفرون را افزايش ميدهد.
  15-خنده ممكن است به سرفه و سكسكه بيانجامد كه باعث پاك شدن مجاري تنفسي از مخاط اضافي ميگردد.
  16-خنده باعث افزايش ايمنوگلوبين A ميگردد كه از مجاري تنفسي در برابر ارگانيزمهاي بيماريزا دفاع ميكند.
  17-خنديدن يك نوع فعاليت بدني هوازي ميباشد.100بار خنديدن معادل 15 دقيقه فعاليت با دوچرخه ثابت ميباشد. خنده باعث كاهش فشار خون، افزايش جريان خون در بدن و افزايش اكسيژن رساني در بدن ميگردد.
  18-خنده باعث ورزش ديافراگم وعضلات شكم، تنفسي، صورت، پا و كمر ميگردد.
  19-خنده باعث تخليه انرژي و احساسات منفي و مخرب ميگردد.
  20-خنده با افزايش اكيسژن رساني باعث تسريع بهبود زخم ها ميگردد.
  21-خنده كوتاهترين مسير ميان دو فرد است

  خندیدن یک نیایش است

  اگر بتوانی بخندی، آموخته ای که چگونه نیایش کنی


  هنگامی که هر سلول بدن تو بخندد، هر بافت وجودت از شادی بلرزد،
  به آرامشی عظیم دست می یابی!


  بگذار خنده ات خنده ای از ته دل باشد. چنین خنده ای پدیده ای نادر است!


  کسی می تواند بخندد، که طنز آمیزی و تمامی بازی زندگی را می بیند.


  کوتاه ترین راه برای گفتن دوستت دارم لبخند است!


  شادی اگر تقسیم شود، دو برابر می شود!


  همیشه با دیگران بخندیم و هرگز به دیگران نخندیم!


  یادت باشه! انسان های خندان و شاد به خداوند شبیه ترند!


  کمی موسیقی گوش کن، برقص، بخند(حتی به زور)، آنگاه بنشین و نظاره کن آثار شگرف همین حرکات به اصطلاح اجباری را!


  فراموش نکن! همین لحظه را، اگر گریه کنی یا بخندی! بالاخره می گذرد، امتحان کن!


  جای تأسف است که ما برای شاد بودن بهانه ای می خواهیم، ولی برای غمگین بودن نیاز به هیچ بهانه ای نداریم!


  شاید این جبر زمانه است ولی بدان که بهشت یعنی، شادی، خنده، سرور و شعف!


  با شادی خدا را و ضیافت زندگی را تجلیل می کنیم


  سرور و شادی، خدای درون فرد است که از اعماق او برخاسته و متجلی می شود!


  شادی، یکی از راه های تقرب به درگاه خداوند است


  ضرر نمی کنی اگر از هم اکنون لبخند زدن را تجربه کنی


  مطمئن باش همیشه یکی هست که عاشق لبخند تو باشه


  شاد باشید و لبخندتان جاویدان

  ارسال توسط ﺍﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ سامي
   
  تاريخ : یکشنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۸۹
   
   
  هم‌اكنون بين بسياري از اقتصاددانان و صنعتگران اين بحث متداول است كه آيا مي‌خواهيم به راه كشوري مانند تركيه در زمينه خودرو برويم و يا راه كره را پيش بگيريم

  دو كشوري كه يكي (كره جنوبي) با خودباوري در سال گذشته ميلادي در مكان پنجمين كشور بزرگ توليد‌كننده خودروي جهان جاي گرفت و موفق به فتح بسياري از بازار‌هاي جهان از جمله آمريكاي شمالي شد و كشور ديگري (تركيه) سالانه بيش از يك ميليون و 100‌هزار خودرو توليد مي‌كند كه در حدود نيمي از آن صادر مي‌شود. به واقع كدام يك الگوي مناسبي براي ايران است؟

  صنعت خودرو در تركيه در سال‌1950 با توليد تراكتورهاي فرگوسن در شهر آنكارا كار خود را آغاز كرد. در سال‌1959 نيز كارخانه اوتسان تاسيس شد كه به توليدات فورد آمريكا مي‌پرداخت.

  اين كارخانه ابتدا تنها 4خودرو در روز توليد مي‌كرد. روند تاسيس برخي كارخانه‌هاي خودروسازي كه تنها به مونتاژ خودرو به‌صورت صرف مي‌پرداختند تا سال 1963 ادامه يافت تا در اين‌سال نخستين قانون خودروي اين كشور تدوين شد. هدف اين قانون افزايش داخلي‌سازي و جلب نظر سرمايه‌گذاران خارجي در اين صنعت بود. در اين قانون آمده بود غرور ملي ترك‌ها كليد پيشرفت ماست. در اين سال‌ها جيپ و تعدادي كاميون كرايسلر، فورد و وانت در اين كشور توليد مي‌شد كه همه آنها از قطعات وارداتي بهره مي‌گرفتند.

  تولد يك صنعت بر ويرانه‌هاي امپراتوري

  در سال1973 كه سال شروع اصلي صنعت خودروي تركيه ناميده مي‌شود شركت رنو اوياك و توفاژ 2شركت وابسته به رنو و فيات در اين كشور راه‌اندازي شد. اين روند با افزايش داخلي‌سازي و تاسيس كارخانه‌هاي قطعه‌سازي وابسته به شركت‌هاي عمدتا اروپايي در تركيه ادامه يافت تا در سال‌1992 كشورهاي شرق‌آسيا نيز توانستند به اين بازار دست‌يابند. هوندا نخستين قدم را براي فتح بازار خودروي تركيه برداشت، بعد هيونداي دومين كشور از شرق آسيا بود و در ‌ سال‌1994 نيز تويوتا به اين قافله پيوست.

  شركت توفاژ شركتي بود كه ابتدا سعي مي‌كرد محصولات فيات را با كمي تغيير با نام و برند خود توليد كند اما از سال‌2000 به بعد اين روند تغيير كرد و شركت توفاژ با آرم فيات، خودرو توليد مي‌كند. شركت پژو نيز از سال‌1997 كارخانه توليد خودرو كار سبك خود با نام برانتر را در اين كشور تاسيس كرد.

  سرمايه‌گذاران

  هم‌اكنون عنوان مي‌شود بيش از 50‌درصد سهام شركت‌هاي فعال در تركيه در اختيار شركت‌هاي خارجي است. با اينكه عنوان مي‌شود دولت تركيه نقشي در صنعت خودرو ندارد اما سهام عمده كارخانه رنو اوياك در اختيار ارتش تركيه قدرت اصلي سياسي اين كشور است. بيشتر سرمايه تركيه نيز هم‌اكنون در دست 2‌گروه اقتصادي يعني گروه كوچ و سابانجي است كه هر دو‌سرمايه‌دار و خانواده آنها يهودياني هستند كه مسلمان شده‌اند.

  شركت كوچ هم‌اكنون اصلي‌ترين سرمايه‌گذار شركت فورد و توفاژ 2 كارخانه اصلي سازنده خودرو در تركيه است. از طرفي تقريبا شركت‌هاي خارجي سهامدار عمده شركت‌هاي خودروساز اين كشور در حد 50 درصد هستند. شركت‌هاي فعال در صنعت خودرو در تركيه را نيز مي‌توان به 17 كارخانه اصلي تقسيم كرد كه برخي از آنها را شركت‌هاي ايسوزو اتومبيل، Askamkamynn، BMC، فورد، هوندا تركيه، هيوندايي آسان، كارسان اتومبيل، مان تركيه، مرسدس بنز تركيه، اتوكار، Otoyol، اوياك رنو، Temsa، توفاژ، تويوتا ترك، ترك تراكتور و يوزل در بر مي‌گيرد.

  تحقيق و توسعه

  همانطور كه گفته شد در صنعت خودروي تركيه، برند داخلي وجود ندارد و اكثر محصولات با نشان‌هاي خارجي توليد مي‌شوند حتي در اين كشور برندهايي مانند آنچه در جمهوري چك مثل اشكودا و يا داچيا روماني است ديده نمي‌شود. در جمهوري چك شركت اشكودا با همكاري فولكس‌ ‌واگن خودرويي روي پلات‌فرم‌هاي فولكس واگن طراحي مي‌كند اما چنين موضوعي در تركيه وجود خارجي ندارد. تنها طراحي داخلي در صنعت خودرو طراحي بدنه يك نوع موتورسيكلت است اما تحقيق و توسعه در اين صنعت به‌گونه‌اي ديگر معني شده به‌طوري كه شركت‌ها قدرت مطابقت محصول را دارند و يا آنكه در شركت‌هاي قطعه‌سازي مراكز R&D فعال عمل مي‌كنند. البته مدل‌هايي نيز تنها خاص بازار تركيه وجود دارد به‌عنوان مثال مدل رنو كليو سدان تنها در تركيه توليد مي‌شود.

  صادرات و واردات

  استراتژي صنعت خودروي تركيه همانگونه كه اشاره شد به افزايش داخلي‌سازي و ورود به زنجيره خودرو‌سازان و قطعه‌سازان بين‌المللي بوده و بازار اين كشور نيز بازاري تقريبا آزاد و رقابتي براي شركت‌هاي داخلي و خارجي محسوب مي‌شود به‌گونه‌اي كه براي محصولات اتحاديه اروپا تعرفه صفر و براي كشورهاي خارج از اروپا تعرفه 10‌درصد‌ي وضع شده است و براي تمام خودروهاي وارداتي و داخلي نيز مالياتي بين 60 تا 70‌درصد دريافت مي‌شود. با اين احوال صادرات صنعت خودروي تركيه در سال بيش از نيمي از توليد آن است. در اين ميان شركت فورد با صادرات 162 هزار دستگاه، تويوتا با 144 هزار دستگاه و رنو با 123 هزار دستگاه در مكان‌هاي اول تا سوم قرار دارند. اما بسيار جالب است در كشوري كه رقابت بين خودروهاي داخلي و اروپايي برابر است واردات در چند سال اخير كاهش يافته است. در تركيه درآمد حاصل از صنعت خودرو نيز به بيش از 20‌ميليارد دلار مي‌رسد؛ به‌گونه‌اي كه اين صنعت جزو سه صنعت اصلي تركيه محسوب مي‌شود.

  صنعت خودروي تركيه تسليم در جهاني‌سازي‌

  صنعت خودروي تركيه مسلما دستان خود را در برابر جهاني‌سازي‌ بالا برده است. اما علت اين امر چيست؟ براساس بررسي‌هاي انجام شده صنعت خودروسازي تركيه (مانند ايران) با عقد قرارداد ليسانس با شركت‌هاي خارجي (فيات، بنز و...) حيات يافت و به خاطر كمبود منابع ارزي سال‌ها با اتخاذ سياست جايگزيني واردات، پرچم خودكفايي را به دوش مي‌كشد و وضعيت نسبتا مشابه‌اي با ايران داشت.چند سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران، تورگوت اوزال، نخست‌وزير تركيه سياست توسعه صادرات را در دستور كار خود قرار داد و زمينه‌هاي جذب سرمايه‌گذاري خارجي فراهم شد و به مرور اكثر خودرو‌سازان بزرگ جهان به سرمايه‌گذاري در تركيه پرداختند. شركت‌هاي خودرو‌ساز جهاني نيز مجموعه سازان بزرگ جهان را به سرمايه‌گذاران مشترك با قطعه‌سازان ترك تشويق كردند.

  بنا به گزارش انجمن صاحبان صنايع خودروسازي تركيه هيچ‌كدام از خودروهاي توليدي صادر شده، خودروي ملي تركيه (پلات‌فرم ملي، موتور ملي، طراحي بدنه و...) نيستند و تماما برندهاي شناخته شده تحت ليسانس و يا سرمايه‌گذاري مشترك شركت‌هاي معروف جهاني توليد و با استفاده از شبكه فروش و خدمات پس از فروش آنها صادر مي‌شوند.
  تركيه راهي به غير از كره را پيش گرفته و در اين راه تقريبا در جهت افزايش داخلي‌سازي‌ و صادرات موفق بوده است.

  ولي چرا اين صنعت راه كره و ژاپن را طي نكرد و دستان خود را از ابتدا بالا برد در اين باره دبير انجمن خودرو‌سازان تركيه در پاسخ به اين سؤال كه صنعت خودروي كره و تركيه تقريبا با هم شروع به كار كردند اما به دو راه رفتند؛ كره با كمك شركت‌هاي خارجي به قطب صنعتي و مستقل با نشان‌هاي داخل تبديل شد و در كنار آن نيز در شركتي مانند سامسونگ موتور تحت ليسانس رنو، خودرو توليد مي‌شود اما صنعت خودرو تركيه به كل به سمت توليد تحت ليسانس حركت كرد و به‌نحوي تبديل به كارگر ارزان شركت‌هاي غربي شد، مي‌گويد كه در كشور كره دولت ابتدا به‌شدت از صنعت خودرو حمايت و در آن سرمايه‌گذاري كرد و مرزها را براي مدتي روي واردات خودرو بست اما در تركيه پول صرف هزينه‌هاي ارتش مي‌شود و دولت تركيه به صنعت خودرو كمك نمي‌كند ضمن اينكه سيستم اقتصادي دو كشور نيز كاملا متفاوت است. اگر دولت به ما5 ميليارد دلار بدهد ما نيز شايد در بخش‌هايي به اين سمت حركت كنيم.

  يادتان باشد استراتژي حكومت‌ها خيلي مهم است. دولت تركيه حاضر نيست به صنعت خودرو كمك كند اما دولت كره در سال‌60‌تا‌‌70‌بازار را به روي محصولات وارداتي بست و شركت‌هاي خودروسازي خود را تحت يك استراتژي منظم و آينده‌نگر پيش برد و به‌خودرو‌سازان خود وام‌هاي بلندمدت داد. در مورد ايران نيزاز آنجا كه كشورمان نفت دارد، دولت از صنعت خودرو حمايت مي‌كند. وي درباره استراتژي صنعت خودروي تركيه نيز مي‌گويد تركيه در زمينه صنعت خودرو استراتژي ندارد بلكه شركت‌هاي خارجي استراتژي صنعت خودروي تركيه را مشخص مي‌كنند. به هر حال ما قصد نداريم نشان داخلي درست كنيم.

  از فلسفه كنفوسيوسي تا آتاترك

  هم‌اكنون نزديك به 40‌درصد بازار تركيه در اختيار خودروهاي وارداتي است اما اگر قيمت خودروهاي صادراتي با قيمت خودروهاي وارداتي را مساوي فرض كنيم، ترك‌ها از محل صادرات خودرو مازاد تراز ارزي دارند. از كل صادرات 10‌ميليارد دلاري صنعت خودروي تركيه حدود 50‌ درصد آن سهم صنعت قطعه، مجموعه، تجهيزات خودروي صادراتي بوده است. چنين حجم صادراتي به معني رقابت‌پذيري صنعت قطعه، مجموعه و تجهيزات خودرو و رقابت‌پذيري محصولات نهايي است. در اين باره مير‌خاني رشتي، دبير پيشين انجمن خودرو‌سازان ايران و مديرعامل پيشين ايران خودرو معتقد است صنعت قطعه، مجموعه، تجهيزات خودرو زيربناي صنعت خودرو است.‌

  ادعاي خودرو‌ساز شدن و جهاني شدن بدون داشتن زيربناي محكم رقابت‌پذير سخن بي‌بنياني است. رقابت‌پذير‌كردن صنعت، قطعه، مجموعه و تجهيزات خودرو بدون داشتن و اجراي متعهدانه برنامه استراتژيك شامل ايجاد مجموعه‌سازان بسيار بزرگ و قدرتمند از طريق سرمايه‌گذاري مشترك با مجموعه سازان بنام جهان، انتقال دانش فني، توليد، مديريت و...، بومي‌سازي و توسعه آن امكان‌پذير نيست. هيچ خودروسازي بدون صادرات قادر به ادامه حيات نيست. هيچ خودروسازي بدون برند شناخته‌شده جهاني قادر به صدور مستمر و پايدار محصولات خود نيست.

  مير خاني معتقد است به غيراز 10 غول خودرو‌ساز دنيا، در 2 دهه گذشته حتي يك كارخانه خودرو‌ساز در‌دنيا وجود ندارد كه با شعار استقلال صنعتي (طراحي ملي، پلات‌فرم ملي، موتور ملي و...) بدون تكيه بر يكي از غول‌ها سرپا ايستاده باشد. آخرين آنها پروتون مالزي بود كه پس از 20‌سال تلاش صادقانه ماهاتير‌ محمد، تسليم‌شده و به‌دنبال يك منجي بين‌المللي است. مير خاني رشتي پيشنهاد مي‌كند اگر غول نيستيم اما مي‌توانيم بر شانه غول‌ها بايستيم، هم برند آنها را صادر كنيم، هم برند خود را در داخل بفروشيم.شايد اين سخنان آقاي مير‌خاني رشتي (كه نظر بسياري از اقتصاد‌دانان ايراني است) درخصوص صنعت خودرو ايران و جلوتر افتادن صنعت خودرو تركيه از ايران درست باشد اما برخي كار‌شناسان معتقدند تركيه نه با جنگي مانند جنگ تحميلي مواجه بوده است و نه با تحريمي مانند آنچه بر ايران گذشته است.

  اما درست است كه ترك‌ها به‌دليل آنكه دست‌هايشان را بنا به توصيه‌هاي آتاتورك براي 100‌در صد غربي شدن بالا برده‌اند، در زمينه صنعت خودرو بسيار موفق‌تر از ما بوده‌اند اما بهتر نيست به شرق آسيا نگاه كنيم؛ جايي كه تكنولوژي غرب را گرفته و راه كنفوسيوسي خود را رفته‌اند و حال در دنيا خودروي كره‌اي و ژاپني و حتي در آينده نزديك چيني معني پيدا مي‌كند بهتر است كمي خود را باور داشته باشيم. برخي ديگر از كار‌شناسان نيز معتقدند نه راه كره به شرايط ما مي‌خورد نه راه تركيه بلكه ما بايد راهي ميانه را جست‌وجو كنيم.
   
  منبع:


  ارسال توسط ﺍﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ سامي
   
  تاريخ : یکشنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۸۹
   

  بانك جهاني در تازه‌ترين گزارش خود با عنوان "شاخص‌هاي توسعه جهان 2010(WDI 2010)" كه نسخه‌اي از آن در اختيار ايسنا قرار گرفته، به تحليل بخش‌هاي مختلف اقتصادي و غير اقتصادي كشورهاي جهان و ايران پرداخته و تمركز اصلي خود را بر پيشرفت‌هاي به دست آمده در راستاي تحقق اهداف توسعه هزاره سازمان ملل معطوف كرده است

   

   

  بانك جهاني در تازه‌ترين گزارش خود اعلام كرد كه ايران از نظر درآمد ناخالص ملي سي‌امين اقتصاد بزرگ جهان و از نظر رشد توليد ناخالص داخلي بيست و چهارمين اقتصاد بزرگ جهان است.

  به گزارش ايسنا، بانك جهاني در تازه‌ترين گزارش خود با عنوان "شاخص‌هاي توسعه جهان 2010(WDI 2010)" كه نسخه‌اي از آن در اختيار ايسنا قرار گرفته، به تحليل بخش‌هاي مختلف اقتصادي و غير اقتصادي كشورهاي جهان و ايران پرداخته و تمركز اصلي خود را بر پيشرفت‌هاي به دست آمده در راستاي تحقق اهداف توسعه هزاره سازمان ملل معطوف كرده است.

  بانك جهاني عنوان كرده است كه در تهيه اين گزارش از بيش از 900 شاخص توسعه‌اي براي تمام كشورهاي جهان استفاده كرده است و اين گزارش شامل بخش‌هاي مختلفي همچون آموزش، بهداشت، فقر، محيط زيست، اقتصاد، تجارت و غيره است. در ادامه گزارش به بخش‌هاي مختلف اين گزارش 464 صفحه‌اي اشاره مي‌كنيم:

  حجم اقتصاد: ايران در زمره بزرگ‌ترين اقتصادهاي جهان

  بانك جهاني در بخشي از گزارش خود اعلام كرد كه ايران با رشد توليد ناخالص داخلي 7.8 درصدي در سال مالي 08-2007 رتبه بيست و چهارم جهان را به خود اختصاص داده است. همچنين سرانه رشد توليد، خالص داخلي ايران در سال فوق 6.4 درصد عنوان شده است.

  در اين بخش تيمور شرقي و آنگولا با رشد 13.2 درصدي در مكان نخست جاي گرفته‌اند و لاتويا با رشد منفي 4.6 درصدي مكان آخر را به خود اختصاص داده است.

  در همين حال درآمد ناخالص ملي ايران در سال‌هاي 2008 چيزي معادل 251 ميليارد و 500 ميليون دلار اعلام و گفته شده است كه با چنين درآمدي ايران رتبه 30 جهان را از آن خود كرده است.

  بانك جهاني در گزارش خود جمعيت ايران را در اين سال 72 ميليون نفر برآورد كرده و گفته است كه در ايران در هر كيلومتر مربع 44 نفر زندگي مي‌كنند.

  به اعتقاد بانك جهاني سرانه درآمد ناخالص ملي در ايران برابر با سه هزار و 540 دلار است و با اين سرانه ايران در ميان كشورهاي جهان در مكان 117 ايستاده است.

  اين گزارش نشان مي‌دهد كه از نظر درآمد ناخالص ملي آمريكا با درآمدي معادل 14 هزار و 572 ميليارد دلار در مكان اول و ژاپن با درآمد چهار هزار و 869 ميليارد دلاري در مكان دوم ايستاده است.

  همچنين گينه بيسائو با درآمد ناخالص ملي 400 ميليون دلاري در انتهاي جدول و در مكان 203 به چشم مي‌خورد.

  ساختار نيروي كار: نيروي كار زن ايران كم است

  بانك جهاني همچنين در خصوص ساختار نيروي كار در ايران نوشته است كه طي سال 1990 در حدود 80 درصد نيروي كار ايران را مردان 15 ساله و بيشتر تشكيل داده بودند كه اين ميزان در سال 2008 به 75 درصد كاهش يافته است. در همين حال زنان 15 ساله و بيشتر در سال 1990 معادل 22 درصد نيروي كار ايران را تشكيل مي‌داده‌اند كه اين ميزان در سال 2008 به 31 درصد افزايش يافته است.

  بانك جهاني مجموع نيروي كار ايران در سال 1990 را 15 ميليون و 500 هزار نفر اعلام و عنوان كرده است كه اين ميزان در سال 2008 معادل 27 ميليون و 800 هزار نفر بوده است.

  در همين حال اين بانك اعلام كرده است كه در مجموع سهم زنان از نيروي كار ايران از 20.1 درصد در سال 1990 به 30.1 درصد در سال 2008 افزايش يافته است.

  نكته جالب توجه در اين گزارش اينكه ايران از نظر سهم زنان شاغل در مقايسه با ديگر كشورهاي جهان از عدم توازن بيشتري برخوردار بوده و با نسبت 30.1 درصدي تنها از 20 كشور جهان كه عمدتا در منطقه خاورميانه قرار دارند بهتر است. در اين گزارش 155 كشور جهان مورد بررسي قرار گرفته‌اند و آمارها نشان مي‌دهد كه بيشترين سهم زنان از نيروي كار مربوط به كشورهاي فقيري همچون رواندا، سيرالئون، بروندي و لسوتو است.

  در اغلب كشورهاي پيشرفته آمريكايي، اروپايي و آسيايي سهم زنان و مردان اندك تفاوتي با يكديگر دارند.

  نرخ بيكاري: نرخ بيكاري زنان بيشتر از مردان است

  بانك جهاني در بخش ديگري از گزارش خود نرخ بيكاري ايران در فاصله سال‌هاي 1990 تا 1990 را 11.1 درصد برآورد كرده است. اين بانك مي‌گويد اين نرخ در فاصله سال‌هاي 2005 تا 2008 به طور ميانگين به 10.5 درصد كاهش يافته است.

  نرخ بيكاري نيروي كار مردان در دو فاصله فوق به ترتيب 9.5 و 9.3 درصد عنوان و اعلام شده است كه بيكاري زنان در فاصله سال‌هاي 90 و 92 معادل 24.4 درصد بود كه در سال‌هاي 2005 تا 2008 به 15.7 درصد كاهش يافته است.

  اين بانك به موضوع كودكان كار نيز پرداخته است كه در اين بخش آماري در خصوص ايران ارائه نشده است.

  ريشه‌كني فقر و پيشگيري از مرگ و مير كودكان: كاهش چشمگير مرگ و مير كودكان

  به اعتقاد بانك جهاني در سال 1990 از هر هزار كودك زير پنج سال در حدود 73 نفر فوت مي‌شده‌اند كه اين ميزان در سال 2008 به 32 مورد كاهش پيدا كرده است. همچنين در بخش آموزش‌هاي ابتدايي سهم دختران وضعيت خوبي پيدا كرده است.

  نقش زنان در توسعه: سهم زنان از كرسي‌هاي مجلس افزايش يافته است

  گزارش بانك جهاني نشان مي‌دهد كه در سال 2008 زنان 49.1 درصد جمعيت ايران را تشكيل داده بودند و در اين سال سن اميد به زندگي در مردان 70 و در زنان 73 سال بود. همچنين سهم زنان در مشاغل داراي حقوق بخش‌هاي غير كشاورزي 16 درصد عنوان شده و گفته شده است كه سهم زنان در مجلس نيز از دو درصد در سال 1990 به سه درصد در سال 2009 افزايش يافته است.

  بيشترين سهم زنان از كرسي‌هاي مجلس مربوط به كشور روندا با 56 درصد است و در كشورهاي عربي همچون قطر، عمان، عربستان و يمن اين ميزان صفر است.

  جمعيت روستايي، شهري و زمين‌هاي كشاورزي: از جمعيت روستايي ايران كاسته شده است

  در بخش ديگري از اين گزارش آمده است كه جمعيت روستايي ايران از 44 درصد مجموع جمعيت كشور در سال 1990 به 32 درصد در سال 2008 كاهش يافته است و اين امر نشان دهنده رشد منفي 0.3 درصدي اين جمعيت در اين سال‌هاست. به گفته اين بانك از مجموع زمين‌هاي غير شهري ايران با مساحت 1628.6 هزار كيلومتر مربع چيزي حدود 6.8 درصد را جنگل تشكيل داده است.

  مساحت زمين‌هاي كشاورزي در ايران در سال‌هاي 1990 تا 92 معادل 39 درصد از مجموع زمين‌ها بود كه اين ميزان در فاصله‌ سال‌هاي 2005 تا 2007 به 29 درصد كاهش پيدا كرد و در همين حال سهم زمين‌هاي تحت آبياري در سال‌هاي 2005 تا 2007 معادل 15.1 درصد عنوان شده است. ميزان بارندگي در ايران نيز طي سال 2008 برابر با 228 ميلي‌متر برآورد شده است.

  بانك جهاني در بخش شهرسازي گزارش خود نيز جمعيت شهري ايران را در سال 2008 را معادل 49 ميليون و 300 هزار نفر برآورد كرده است كه نسبت به جمعيت 30 ميليون و 600 هزار نفري در سال 1990 افزايش چشمگيري نشان مي‌دهد و اين جمعيت كه در فاصله سال‌هاي 1990 تا 2008 به طور متوسط سالانه 2.6 درصد رشد داشته است اكنون 68 درصد از مجموع جمعيت ايران را تشكيل مي‌دهد.

  توليد و مصرف انرژي: مصرف انرژي ايران چند برابر شده است

  آمارها نشان مي دهد كه در سال 1990 معادل 179.8 ميليون تن انرژي در ايران توليد شده است كه اين ميزان در سال 2007 به 323.1 ميليون تن افزايش يافته است. در همين حال در زمينه مصرف انرژي ايران در سال 1990 چيزي معادل 68.3 ميليون تن انرژي مصرف مي‌كرده است كه اين رقم در سال 2007 به 184.9 تن افزايش داشته است كه نرخ رشد سالانه اين مصرف در فاصله دو سال فوق به طور ميانگين 5.7درصد بوده است. از نكات ديگر اين كه سرانه مصرف انرژي در ايران در فاصله سال‌هاي 1990 تا 2007 بيش از دو برابر شده و از هزار و 256 كيلوگرم به دو هزار و 604 كيلوگرم رسيده است.

  بانك جهاني همچنين گفته است كه توليد برق ايران رشد بيش از سه برابري داشته است و از 59.1 ميليارد كيلو وات ساعت در سال 1990 به 204 ميليارد كيلو وات ساعت در سال 2007 افزايش پيدا كرده است.

  ساختار تجارت خارجي ايران: واردات بيش از 4.1 برابر شده است

  بنابر اعلام بانك جهاني ارزش صادرات كالاي ايران در سال 1995 برابر با 18 هزار و 36 ميليون دلار بوده است كه اين ميزان در سال 2008 به 116 هزار و 350 ميليون دلار افزايش پيدا كرده است، در اين ميان سهم مواد غذايي از مجموع صادرات طي سال 2008 معادل چهار درصد، مواد خام كشاورزي صفر درصد، سوخت 83 درصد، آهن و مواد معدني دو درصد و توليدات كارخانه‌ها 10 درصد بوده است.

  همچنين ارزش واردات ايران در سال 2008 برابر با 57 هزار و 230 ميليون دلار اعلام شده است كه اين ميزان در سال 1995 معادل 13 هزار و 882 ميليون دلار بوده است. در سال 2008 سهم مواد غذايي از واردات ايران دو درصد، مواد خام كشاورزي يك درصد، سوخت چهار درصد و توليدات كارخانه‌ها 16 درصد بوده است. در بخش صادرات و واردات خدمات هم تنها آمارهاي مربوط به سال 1995 موجود است.

  خدمات حمل و نقلي: 72.8 درصد جاده‌هاي ايران آسفالته هستند

  بانك جهاني در اين بخش مجموع شبكه‌هاي جاده‌اي ايران در فاصله‌ سال‌هاي 2000 تا 2007 را 172 هزار و 927 كيلومتر اعلام كرد كه از اين ميزان 72.8 درصد جاده‌هاي آسفالته هستند. در همين حال طول خطوط ريلي ايران در فاصله‌ سال‌هاي 2000 تا 2008 معادل هفت هزار و 335 كيلومتر اعلام شده است.

  ترافيك كانتينرها در بنادر ايران نيز دو ميلوين TEU اعلام شده است.

  از ديد كارشناسان بانك جهاني طي سال 2008 در حدود 12 ميليون و 29 هزار مسافر از طريق خطوط هوايي در ايران جابه جا شده‌اند و اين حجم براي بارهاي جابه جا شده 97 ميليون تن اعلام شده است.

   

  منبع:http://tabnak.ir  ارسال توسط ﺍﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ سامي
   
  تاريخ : یکشنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۸۹
   
   
  فارس گزارش مي‌دهد: بر اساس آمارهاي سال 2009
   
  رتبه جهاني ايران در توليد خودروهاي سواري 15، تجاري 21

  خبرگزاري فارس: سازمان بين‌المللي وسائل نقليه موتوري طي گزارشي با اشاره به توليد 752 هزار دستگاه خودرو در ايران طي سال 2009 رتبه جهاني ايران از نظر توليد خودروهاي سواري را 15 اعلام كرد.


  به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، سازمان بين المللي سازندگان وسائل نقليه موتوري طي گزارشي به بررسي وضعيت صنعت خودروي جهان در سال 2009 پرداخته است.

  * كاهش 13.5 درصدي توليد خودروي جهان در سال 2009

  بر اساس اين گزارش در حالي كه طي سال هاي قبل از آن توليد خودرو در جهان روندي رو به رشد را طي مي كرد در سال هاي 2008 و 2009 به دليل بروز بحران اقتصادي جهان اين روند معكوس شد. توليد خودرو در سال 2008 با كاهش 3.7 درصدي نسبت به سال قبل از آن مواجه شد و بر اساس گزارش جديد سازمان بين‌المللي سازندگان وسائل نقليه موتوري در سال 2009 نيز توليد خودروي جهان با افت 13.5 درصدي نسبت به سال قبل از آن مواجه شد.
  توليد خودروي جهان در سال 2009 بالغ بر 60.98 ميليون دستگاه اعلام شده است كه 740 هزار دستگاه نسبت به سال قبل كاهش داشته است. از كل توليد خودروي جهان در سال 2009 حدود 47.28ميليون دستگاه مربوط به خودروهاي سواري و 13.7 ميليون دستگاه شامل خودروهاي تجاري بوده است. اين رقم در سال 2008 به ترتيب 52.63 ميليون دستگاه و 17.79ميليون دستگاه اعلام شده بود.

  * توليد خودروي ايران 28 درصد كاهش يافت

  بر اساس اين گزارش از 39 كشور خودروساز مهم دنيا 34 كشور با كاهش توليد در اين سال مواجه شده اند. بيشترين كاهش مربوط به اوكراين بوده است. توليد خودروي اوكراين در سال 2009 با 83 درصد كاهش نسبت به سال قبل از آن به 69 هزار دستگاه رسيد.
  كشورهاي روسيه با كاهش 59 درصدي،‌اتريش با كاهش 52 درصدي، سوئد با كاهش 49 درصدي،‌و مجارستان با كاهش 47 درصدي نيز به ترتيب رتبه هاي دوم تا پنجم را به خود اختصاص داده اند.
  توليد خودرو در امريكا نيز طي سال 2009، 34 درصد كاهش يافت و اين كشور از اين نظر در جايگاه دهم جهان قرار گرفته است.
  بر اساس اين گزارش ايران نيز در سال 2009 با افت شديد توليد در صنعت خودروي خود مواجه شد و به عنوان هفدهمين كشور جهان از نظر افت توليد در سال 2009 شناخته شد. توليد خودروي ايران در اين سال 28.4 درصد نسبت به سال قبل از آن كاهش پيدا كرد. ايران در سال 2008 رشد 5.4 درصدي در توليد خودروي خود را تجربه كرده بود.
  ميزان كاهش توليد در ساير كشورها عبارت است از: ازبكستان 43 درصد،‌مصر42 درصد،‌هلند 42 درصد،‌فنلاند 38 درصد،‌ انگليس 34 درصد،آفريقاي جنوبي 32 درصد،‌ژاپن 31 درصد،‌استراليا 31درصد،تايلند 30درصد،‌ كانادا 28 درصد،‌مكزيك 28 درصد، پرتغال 28 درصد، بلژيك 27 درصد، تركيه 24 درصد، اندونزي 22 درصد، فرانسه 20 درصد، اسلواكي 19 درصد، ايتاليا 17 درصد، اسپانيا 14 درصد، آرژانتين 14 درصد، آلمان 13 درصد، صربستان 13 درصد، مالزي 8.6 درصد، كره جنوبي 8.2 درصد، لهستان 7.1 درصد و برزيل يك درصد.
  پنج كشوري كه با رشد توليد مواجه شده اند نيز عبارتند از جمهوري چك با 3 درصد، اسلوني با 7.5 درصد، هند با 12.9 درصد، روماني با 20.9 درصد، تايوان با 23.7 درصد و چين با 48.3 درصد.
  بدين ترتيب چين بيشترين رشد در توليد خودرو طي سال 2009 مواجه شده است.
  توليد خودروي ايران در سال 2008 با رشد 5.4 درصدي از مرز يك ميليون دستگاه گذشت و به 1.051 ميليون دستگاه رسيد كه از اين رقم 941 هزار دستگاه شامل خودروهاي سواري و 110 هزار دستگاه مربوط به خودروهاي تجاري بوده است.

  *سقوط دو پله اي ايران در رده‌بندي بزرگترين خودروسازها

  چين در سال 2009 جاي ژاپن به عنوان بزرگترين خودروساز جهان را گرفت. توليد خودروي چين در سال 2009 بالغ بر 13.79 ميليون دستگاه اعلام شده است كه اين رقم بيشترين ميزان توليد يك كشور طي اين سال است.
  پس از اين كشور،‌ژاپن با 7.93 ميليون دستگاه،‌امريكا با 5.7 ميليون دستگاه،‌آلمان با 5.2 ميليون دستگاه،‌ و كره جنوبي با 3.51 ميليون دستگاه به ترتيب رتبه هاي دوم تا پنجم را به خود اختصاص داده اند.
  ايران نيز با توليد 752 هزار و 310 دستگاه جايگاه هجدهم را از اين نظر به خود اختصاص داده است. ايران در سال 2008 در جايگاه شانزدهم قرار داشت كه بدين ترتيب در رده بندي بزرگترين كشورهاي خودروساز جهان دو پله سقوط كرده است.
  در عين حال كشورهايي مثل بلژيك،روسيه،‌ سوئد،‌استراليا، پرتغال،‌اتريش،‌ هلند،اندونزي، مالزي، و فنلاند در رده اي پايين تر از ايران از نظر تعداد خودروهاي توليدي در سال 2009 قرار گرفته اند.
  روسيه با توليد 722 هزار دستگاه در رتبه بعد از ايران قرار گرفته است. رتبه بلژيك نيز 20، استراليا 27، سوئد 31، پرتغال 32 و هلند 34 اعلام شده است. ايتاليا نيز با توليد 843 هزار دستگاه خودرو يك پله بالاتر از ايران در رتبه هفدهم جاي گرفته است.

  *رتبه ايران در توليد خودروهاي سواري 15، تجاري 21

  سازمان بين المللي سازندگان وسائل نقليه موتوري در ادامه، آمار توليد خودروهاي سواري و تجاري كشورها را به تفكيك اعلام كرده است.
  بر اساس اين گزارش چين بيشترين سهم را در زمينه توليد خودروهاي سواري در سال 2009 داشته است. كل خودروهاي سواري توليدي در چين طي سال 2009 بالغ بر 10.38 ميليون دستگاه اعلام شده است.
  پس از اين كشور ژاپن با توليد 6.8 ميليون دستگاه و آلمان با 4.9 ميليون دستگاه به ترتيب جايگاه هاي دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند.
  رتبه ايران از نظر توليد خودروهاي سواري بهتر از رتبه كلي اين كشور در توليد خودرو است. در حالي كه ايران از نظر توليد خودرو رتبه هجدهم جهان را به خود اختصاص داده است در توليد خودروهاي سواري رتبه پانزدهم را كسب كرده است كه البته نسبت به سال قبل يك پله نزول را نشان مي دهد. ميزان توليد خودروهاي سواري در ايران طي سال 2009 بالغ بر 692 هزار و 230 دستگاه اعلام شده است.
  ايران از اين نظر بالاتر از كشورهايي از جمله ايتاليا،روسيه، تركيه،‌اسلواكي،‌سوئد،‌استراليا،‌پرتغال،‌اتريش،‌هلند و فنلاند قرار گرفته است.
  لهستان نيز با توليد 819 هزار دستگاه خودروي سواري يك پله بالاتر از ايران رتبه چهاردهم را به خود اختصاص داده است.
  صربستان با توليد 8720 دستگاه خودروي سواري در رتبه آخر قرار گرفته است.اين كشور از نظر كل توليد نيز با رقم 10075 دستگاه در جاي آخر قرار داده شده است.
  در ميان كشورهاي توليد كننده خودروهاي تجاري امريكا با توليد 3.46 ميليون دستگاه رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.
  چين با توليد 3.4 ميليون دستگاه و ژاپن با 1.07 ميليون دستگاه به ترتيب رتبه هاي دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند.
  در ايران توليد خودروهاي تجاري از توجه كمتري برخوردار بوده و به همين دليل رتبه اين كشور در ميان توليدكنندگان خوروهاي تجاري پايين تر از رتبه كلي اين كشور در توليد خودرو است.
  ايران رتبه بيست و يكم را از اين نظر كسب كرده است كه يك پله ارتقاء را نسبت به سال قبل نشان مي دهد.
  از كل 752 هزار و 310 دستگاه توليد خودرو در ايران طي سال 2009 ،60 هزار و 80 دستگاه مربوط به خودروهاي تجاري بوده است.
  لهستان با توليد 60 هزار و 186 دستگاه خودروي تجاري يك پله بالاتر از ايران و در رتبه بيستم قرار گرفته است. مالزي نيز با توليد 43 هزار دستگاه در يك پله پايين تر از ايران قرار گرفته است.
  كشور اسلواكي نيز هيچ سهمي در توليد خودروهاي تجاري طي سال 2008 نداشته و از اين نظر رتبه آخر را به خود اختصاص داده است.

  منبع:/www.farsnews.com  ارسال توسط ﺍﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ سامي
   
  تاريخ : یکشنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۸۹
  ایران در رتبه یکصد و هفدهم ICT در جهان
  رشد تکنولوژی و نوآوری در واقع عواملی تاثیرگذار در رشد اقتصادی به حساب می‌آیند.درست به همین دلیل هم هست که تکنولوژی و سرعت گسترش آن برای کشورهای در حال توسعه بسیار اهمیت دارد.

  از آنجا که تکنولوژی و گسترش آن در گروه زیرساخت‌ها مناسب است، کاربردهای آن می‌توانند فرصت‌های جدیدی را در جریان توسعه اقتصادی یک کشور به وجود بیاورند.
  حتی فرآیند تولید و صادرات یک کشور هم به صورت مستقیم یا غیرمستقیم متاثر از پیشرفت تکنولوژی در آن کشور است.

  در حقیقت به علت اهمیت این موضوع در کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته که نتیجه آن به صورت گزارشی مفصل با نام «گزارش اقتصاد اطلاعات 2008-2007» منتشر شده است.

  در بخش‌های مختلف این گزارش میزان تاثیر فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) در رشد و توسعه کشورها بررسی و تحلیل شده است.

  این گزارش نشان می‌دهدکه دسترسی آسان به دانش اطلاعات و اشتراک و تقسیم دانش فناوری به ویژه در کشورهای در حال توسعه از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.

  در حقیقت ICT به عنوان هدف عمومی تکنولوژی تاثیری فراگیر در توسعه اقتصادی داشته و الگوی جدیدی را برای ترکیب فعالیت‌های اقتصادی ترسیم می‌کند.

  یکی دیگر از مواردی که در این گزارش به آن اشاره شد، تاثیر اقتصادی ICT بر فرآیند تولید یک کشور است.

  بر این اساس کاربرد تکنولوژی در بخش‌های مختلف می‌تواند به صورت مستقیم بر میزان تولیدات داخلی یک کشور تاثیر بسیاری داشته باشد.

  سرعت رشد و گسترش تکنولوژی مساله مهم دیگری است که می‌تواند به کاهش هزینه‌های مختلف دسترسی به خدمات ICT منجر شود.

  با این اوصاف حتی افرادی با وضعیت اقتصادی ضعیف‌تر در کشورهای در حال توسعه هم می‌توانند به راحتی از این خدمات استفاده کنند.

  از طرفی ICT می‌تواند به ایجاد خدماتی جدید مانند تجارت الکترونیک و دولت الکترونیک منجر شود که به استحکام اقتصادی هر کشور می‌تواند کمک کند.

  علاوه بر تمام اینها آنچه ICT را به عنوان یک دانش پایه‌ای و با اهمیت مطرح کرده، نیاز به آموزش و یادگیری مهارت‌های آن قبل از استفاده از خدمات آن است.

  جدیدترین گزارش UNCTAD به بررسی نقش فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات در توسعه و رشد اقتصادی کشورها پرداخته است.

  تلفن همراه یک عامل تعیین‌کننده
  در میان خدمات مختلف ICT در واقع تفاوت میان دسترسی و استفاده افراد می‌تواند به کشورها برای مقایسه شرایط خود با دیگر کشورها کمک کند.

  آمار و نتیجه تحقیقات در این مورد می‌تواند بهترین منبع باشد.

  آخرین گزارش UNCTAD هم با اعلام و انتشار این آمار سعی دارد اقتصاد کشورهای مختلف دنیا را بر اساس میزان دسترسی آنها به خدمات مختلف ICT بررسی و تحلیل کند. در این میان اما عمومی‌ترین وجوه استفاده از ICT در واقع همان خدمات رایج مانند تلفن‌همراه و اینترنت هستند که می‌توانند نشان‌دهنده میزان گسترش تکنولوژی در هر کشور باشند.

  تا جایی که به عقیده بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران، تلفن‌همراه در واقع نقش تعیین‌کننده و پیشرو را در روند توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه دارد.

  دلیل این موضوع هم تقاضای چشمگیر کاربران در این کشورها به استفاده از تلفن‌همراه و خدمات مرتبط با آن است، تا آنجا که این روزها حتی اقشار کم‌درآمد جوامع جهان سومی هم به این تکنولوژی دسترسی دارند تا به این ترتیب روند توسعه تکنولوژی و به دنبال آن توسعه اقتصادی این کشورها با سرعت بیشتری جلو برود.

  براساس این گزارش، افزایش میزان رشد استفاده از تلفن‌همراه در کشورهای در حال توسعه در سال‌های اخیر به حد قابل توجهی رسیده و همچنان به دلیل اشباع نشدن بازار این کشورها ادامه دارد.

  گزارش اخیر UNCTAD نشان می‌دهد که ضریب نفوذ تلفن‌همراه در کشورهای در حال توسعه تا سال 2006 به رشد 5/29درصد رسیده در حالی که این رقم در سال 2002 تنها 6/10درصد بوده است.
  در این میان گویا کشورهای در حال توسعه آفریقایی با رشد 5/20درصدی، بیشترین درصد رشد را در میان کشورهای در حال توسعه در اختیار داشته که در میان آنها آفریقای جنوبی و نیجریه بیشترین تعداد کاربران را دارند.

  بعد از کشورهای آفریقایی، کشورهای آسیایی با در اختیار داشتن 40درصد از کاربران موبایل سرتاسر دنیا در رتبه دوم کشورهای در حال توسعه قرار دارند. در میان کشورهای آسیایی هم دو کشور پرجمعیت چین و هند بیشترین تعداد کاربران تلفن‌همراه را در اختیار دارند. در اقتصادهای توسعه‌یافته دنیا؛ اما آسیایی‌ها با ضریب نفوذ 8/90درصد تلفن‌همراه اول‌اند و بعد از آنها اروپایی‌ها با ضریب نفوذ 6/81درصد در جایگاه دوم قرار دارند. این آمار که در گزارش سال 2008-2007 کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD) منتشر شده است، براساس اطلاعات در دسترس تا پایان سال 2006 استخراج شده و به دست آمده‌اند.

  بر این اساس لوکزامبورگ با ضریب نفوذ 9/151درصدی در رتبه اول قرار دارد، در حالی که ایران با ضریب نفوذ 2/19درصد تا پایان سال 2006 رتبه صد و هفدهم را در اختیار دارد. در این میان کشورهایی مانند بحرین، فلسطین اشغالی، قطر، عمان، قزاقستان و پاکستان به ترتیب با رتبه‌های نهم، سیزدهم، نوزدهم، شصت و دوم، هشتاد و دوم و صد و چهاردهم بالاتر از کشور ما قرار دارند.


  اینترنت و تجارت الکترونیک
  بعد از تلفن همراه که رایج‌ترین خدمات ICT مورد استفاده تمام کاربران در سرتاسر دنیا است، اینترنت به عنوان یک شریان ارتباطی بزرگ و مهم در رتبه دوم قرار دارد در حالی که دسترسی به اینترنت از طریق روش‌های رایج و متداول روز برای کاربران کشورهای توسعه یافته یک امر معمول و عادی است، بسیاری از کاربران کشورهای در حال توسعه هنوز دسترسی‌ راحت و سریع به اینترنت را به صورت یک رویای بعید در ذهن خود دارند. در مورد اینترنت هم هنوز کشورهای آسیایی البته از نوع توسعه یافته‌شان جایگاه اول را از نظر تعداد کاربران در اختیار دارند تا جایی که میزان نفوذ اینترنت در این کشورها تا پایان سال 2006 به 3/66درصد رسیده است. کشورهای در حال توسعه آسیایی اما با ضریب نفوذ 6/9درصدی تا سال 2006، رتبه دوم را در میان اقتصادهای در حال توسعه در اختیار دارند. کاربرد اینترنت در امور تجاری و بازرگانی اما مهم‌ترین عامل تاثیرگذار در توسعه اقتصادی هر کشور است.

  در این مورد میزان استفاده شرکت‌ها و بنگاه‌ها از اینترنت و در اختیار داشتن وب‌سایت‌های مستقل اهمیت داشته و مورد بررسی قرار می‌گیرند. در آخرین گزارش UNCTAD آمار نشان از توسعه تجارت الکترونیک در کشورهایی نه چندان بزرگ و توسعه یافته دارند. اگر چه برای بسیاری عجیب به نظر می‌رسد، اما از نظر استفاده از اینترنت در بنگاه‌های اقتصادی، قطر با رشد 99درصدی جایگاه اول را در اختیار دارد. بعد از قطر سوئد با رشد 90درصدی در رتبه دوم قرار داشته و کشورهای هلند، انگلستان و فنلاند به طور مشترک با رشد 81درصدی جایگاه سوم را به خودشان اختصاص داده‌اند. با این اوصاف اغلب کشورهای در حال توسعه برای توسعه اقتصادی بیشتر به دنبال توسعه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات هستند.

  منبع:www.dpi.ir

  ارسال توسط ﺍﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ سامي
   
  تاريخ : یکشنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۸۹
   
   
   
  فارس گزارش مي‌دهد: بر اساس آمارهاي سال 2009
   
  رتبه جهاني ايران در توليد خودروهاي سواري 15، تجاري 21

  خبرگزاري فارس: سازمان بين‌المللي وسائل نقليه موتوري طي گزارشي با اشاره به توليد 752 هزار دستگاه خودرو در ايران طي سال 2009 رتبه جهاني ايران از نظر توليد خودروهاي سواري را 15 اعلام كرد.


  به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، سازمان بين المللي سازندگان وسائل نقليه موتوري طي گزارشي به بررسي وضعيت صنعت خودروي جهان در سال 2009 پرداخته است.

  * كاهش 13.5 درصدي توليد خودروي جهان در سال 2009

  بر اساس اين گزارش در حالي كه طي سال هاي قبل از آن توليد خودرو در جهان روندي رو به رشد را طي مي كرد در سال هاي 2008 و 2009 به دليل بروز بحران اقتصادي جهان اين روند معكوس شد. توليد خودرو در سال 2008 با كاهش 3.7 درصدي نسبت به سال قبل از آن مواجه شد و بر اساس گزارش جديد سازمان بين‌المللي سازندگان وسائل نقليه موتوري در سال 2009 نيز توليد خودروي جهان با افت 13.5 درصدي نسبت به سال قبل از آن مواجه شد.
  توليد خودروي جهان در سال 2009 بالغ بر 60.98 ميليون دستگاه اعلام شده است كه 740 هزار دستگاه نسبت به سال قبل كاهش داشته است. از كل توليد خودروي جهان در سال 2009 حدود 47.28ميليون دستگاه مربوط به خودروهاي سواري و 13.7 ميليون دستگاه شامل خودروهاي تجاري بوده است. اين رقم در سال 2008 به ترتيب 52.63 ميليون دستگاه و 17.79ميليون دستگاه اعلام شده بود.

  * توليد خودروي ايران 28 درصد كاهش يافت

  بر اساس اين گزارش از 39 كشور خودروساز مهم دنيا 34 كشور با كاهش توليد در اين سال مواجه شده اند. بيشترين كاهش مربوط به اوكراين بوده است. توليد خودروي اوكراين در سال 2009 با 83 درصد كاهش نسبت به سال قبل از آن به 69 هزار دستگاه رسيد.
  كشورهاي روسيه با كاهش 59 درصدي،‌اتريش با كاهش 52 درصدي، سوئد با كاهش 49 درصدي،‌و مجارستان با كاهش 47 درصدي نيز به ترتيب رتبه هاي دوم تا پنجم را به خود اختصاص داده اند.
  توليد خودرو در امريكا نيز طي سال 2009، 34 درصد كاهش يافت و اين كشور از اين نظر در جايگاه دهم جهان قرار گرفته است.
  بر اساس اين گزارش ايران نيز در سال 2009 با افت شديد توليد در صنعت خودروي خود مواجه شد و به عنوان هفدهمين كشور جهان از نظر افت توليد در سال 2009 شناخته شد. توليد خودروي ايران در اين سال 28.4 درصد نسبت به سال قبل از آن كاهش پيدا كرد. ايران در سال 2008 رشد 5.4 درصدي در توليد خودروي خود را تجربه كرده بود.
  ميزان كاهش توليد در ساير كشورها عبارت است از: ازبكستان 43 درصد،‌مصر42 درصد،‌هلند 42 درصد،‌فنلاند 38 درصد،‌ انگليس 34 درصد،آفريقاي جنوبي 32 درصد،‌ژاپن 31 درصد،‌استراليا 31درصد،تايلند 30درصد،‌ كانادا 28 درصد،‌مكزيك 28 درصد، پرتغال 28 درصد، بلژيك 27 درصد، تركيه 24 درصد، اندونزي 22 درصد، فرانسه 20 درصد، اسلواكي 19 درصد، ايتاليا 17 درصد، اسپانيا 14 درصد، آرژانتين 14 درصد، آلمان 13 درصد، صربستان 13 درصد، مالزي 8.6 درصد، كره جنوبي 8.2 درصد، لهستان 7.1 درصد و برزيل يك درصد.
  پنج كشوري كه با رشد توليد مواجه شده اند نيز عبارتند از جمهوري چك با 3 درصد، اسلوني با 7.5 درصد، هند با 12.9 درصد، روماني با 20.9 درصد، تايوان با 23.7 درصد و چين با 48.3 درصد.
  بدين ترتيب چين بيشترين رشد در توليد خودرو طي سال 2009 مواجه شده است.
  توليد خودروي ايران در سال 2008 با رشد 5.4 درصدي از مرز يك ميليون دستگاه گذشت و به 1.051 ميليون دستگاه رسيد كه از اين رقم 941 هزار دستگاه شامل خودروهاي سواري و 110 هزار دستگاه مربوط به خودروهاي تجاري بوده است.

  *سقوط دو پله اي ايران در رده‌بندي بزرگترين خودروسازها

  چين در سال 2009 جاي ژاپن به عنوان بزرگترين خودروساز جهان را گرفت. توليد خودروي چين در سال 2009 بالغ بر 13.79 ميليون دستگاه اعلام شده است كه اين رقم بيشترين ميزان توليد يك كشور طي اين سال است.
  پس از اين كشور،‌ژاپن با 7.93 ميليون دستگاه،‌امريكا با 5.7 ميليون دستگاه،‌آلمان با 5.2 ميليون دستگاه،‌ و كره جنوبي با 3.51 ميليون دستگاه به ترتيب رتبه هاي دوم تا پنجم را به خود اختصاص داده اند.
  ايران نيز با توليد 752 هزار و 310 دستگاه جايگاه هجدهم را از اين نظر به خود اختصاص داده است. ايران در سال 2008 در جايگاه شانزدهم قرار داشت كه بدين ترتيب در رده بندي بزرگترين كشورهاي خودروساز جهان دو پله سقوط كرده است.
  در عين حال كشورهايي مثل بلژيك،روسيه،‌ سوئد،‌استراليا، پرتغال،‌اتريش،‌ هلند،اندونزي، مالزي، و فنلاند در رده اي پايين تر از ايران از نظر تعداد خودروهاي توليدي در سال 2009 قرار گرفته اند.
  روسيه با توليد 722 هزار دستگاه در رتبه بعد از ايران قرار گرفته است. رتبه بلژيك نيز 20، استراليا 27، سوئد 31، پرتغال 32 و هلند 34 اعلام شده است. ايتاليا نيز با توليد 843 هزار دستگاه خودرو يك پله بالاتر از ايران در رتبه هفدهم جاي گرفته است.

  *رتبه ايران در توليد خودروهاي سواري 15، تجاري 21

  سازمان بين المللي سازندگان وسائل نقليه موتوري در ادامه، آمار توليد خودروهاي سواري و تجاري كشورها را به تفكيك اعلام كرده است.
  بر اساس اين گزارش چين بيشترين سهم را در زمينه توليد خودروهاي سواري در سال 2009 داشته است. كل خودروهاي سواري توليدي در چين طي سال 2009 بالغ بر 10.38 ميليون دستگاه اعلام شده است.
  پس از اين كشور ژاپن با توليد 6.8 ميليون دستگاه و آلمان با 4.9 ميليون دستگاه به ترتيب جايگاه هاي دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند.
  رتبه ايران از نظر توليد خودروهاي سواري بهتر از رتبه كلي اين كشور در توليد خودرو است. در حالي كه ايران از نظر توليد خودرو رتبه هجدهم جهان را به خود اختصاص داده است در توليد خودروهاي سواري رتبه پانزدهم را كسب كرده است كه البته نسبت به سال قبل يك پله نزول را نشان مي دهد. ميزان توليد خودروهاي سواري در ايران طي سال 2009 بالغ بر 692 هزار و 230 دستگاه اعلام شده است.
  ايران از اين نظر بالاتر از كشورهايي از جمله ايتاليا،روسيه، تركيه،‌اسلواكي،‌سوئد،‌استراليا،‌پرتغال،‌اتريش،‌هلند و فنلاند قرار گرفته است.
  لهستان نيز با توليد 819 هزار دستگاه خودروي سواري يك پله بالاتر از ايران رتبه چهاردهم را به خود اختصاص داده است.
  صربستان با توليد 8720 دستگاه خودروي سواري در رتبه آخر قرار گرفته است.اين كشور از نظر كل توليد نيز با رقم 10075 دستگاه در جاي آخر قرار داده شده است.
  در ميان كشورهاي توليد كننده خودروهاي تجاري امريكا با توليد 3.46 ميليون دستگاه رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.
  چين با توليد 3.4 ميليون دستگاه و ژاپن با 1.07 ميليون دستگاه به ترتيب رتبه هاي دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند.
  در ايران توليد خودروهاي تجاري از توجه كمتري برخوردار بوده و به همين دليل رتبه اين كشور در ميان توليدكنندگان خوروهاي تجاري پايين تر از رتبه كلي اين كشور در توليد خودرو است.
  ايران رتبه بيست و يكم را از اين نظر كسب كرده است كه يك پله ارتقاء را نسبت به سال قبل نشان مي دهد.
  از كل 752 هزار و 310 دستگاه توليد خودرو در ايران طي سال 2009 ،60 هزار و 80 دستگاه مربوط به خودروهاي تجاري بوده است.
  لهستان با توليد 60 هزار و 186 دستگاه خودروي تجاري يك پله بالاتر از ايران و در رتبه بيستم قرار گرفته است. مالزي نيز با توليد 43 هزار دستگاه در يك پله پايين تر از ايران قرار گرفته است.
  كشور اسلواكي نيز هيچ سهمي در توليد خودروهاي تجاري طي سال 2008 نداشته و از اين نظر رتبه آخر را به خود اختصاص داده است  ارسال توسط ﺍﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ سامي
   
  تاريخ : دوشنبه سی ام فروردین ۱۳۸۹
  میلاد 435 متری چهارمین برج مخابراتی دنیاست و قرار گرفتن در این مرتبه حساسیت و توجه به اتمام کار آن را صد چندان می کند. سال1370وقتی بنا شد برجی بلند به عنوان نماد جدید شهر تهران با کاربری های مخابراتی و گردشگری در این شهر احداث شود حدود دو سال برای انتخاب مکان مناسب برای انجام این پروژه از میان 17 مکان مورد نظر توسط تیمی از کارشناسان زمان سپری شد.

  کارشناسان به بررسی گزینه های مختلف پرداختند و نهایتا تپه های گیشا برای این منظور انتخاب شد. کلنگ احداث برج میلاد در سال 76 به زمین خورد و حالا در آغاز نیمه دوم سال 87 در آستانه افتتاح فاز اول پروژه ای قرار داریم که به همت جمع زیادی از کارکنان پر تلاش این پروژه به نمادی از توانمندی مهندسان ایرانی تبدیل شده است.
   

  جزيياتي جالب از بـــرج 161 هزار تني میــــلاد
   

  يك گروه كارشناسي‌، برخي مقادير‌، اوزان و مواد به كار رفته در احداث برج ميلاد را به مقياس‌هايي ملموس تبديل كرده است. به گزارش خبرگزاري فارس، ارتفاع كل برج ‌ 435 متر و معادل 5/1 برابر ارتفاع برج ايفل در فرانسه است‌. وزن برج ميلاد ‌ 161 هزار تن است و زيربناي آن به اندازه 5/5 زمين فوتبال است. ارتفاع‌ 315 متري شفت بتني برج نيز برابر با ارتفاع يك ساختمان 105 طبقه است و دكل آنتن برج ميلاد نيز با 120 متر طول‌، معادل ارتفاع يك ساختمان 40 طبقه است. وزن كل سازه 161 هزار تن و معادل وزن 3 هزار و 578 تانك است‌. لابي برج نيز با زير بناي 15 هزار مترمربع معادل 3 زمين فوتبال و زير بناي 12 هزار متر مربعي رأس سازه نيز برابر با ‌ 5/2 زمين فوتبال است. 230 كيلومتر كابل در احداث برج به كار رفته كه طول آن معادل مسافت تهران ـ شمال است‌. 25 كيلومتر نيز متراژ لوله مصرفي در برج ميلاد است كه چيزي مساوي با 5/4 برابر ارتفاع قله دماوند محاسبه شده است. 2 برابر محيط كره زمين نيز مقياس به دست آمده براي 80 هزار كيلومتر مسافت طي شده با آسانسورهاي كارگاهي برج ميلاد است. 9 هزار چراغ و 100 هزار پيچ نيز از ديگر مواد مصرفي در ساخت برج ميلاد است كه با يك ميليون و 300 هزار نفر روز در اين پروژه به كار رفته است. همچنين ميانگين سني مهندسان پروژه برج ميلاد 31 سال عنوان شده است و 40 هزار نفر نيز از ابتداي زمان احداث تا‌كنون از اين برج ديدن كرده‌اند.
   

  گروه اينترنتي پرشين استار | www.Persian-Star.org
   لطفا تا باز شدن كامل عكسها شكيبا باشيد
  در صورتی که هر یک از عکس ها باز نشد بر روی آن راست کلیک کرده و گزینه
  Show Picture را انتخاب كنيد
   

  گروه اينترنتي پرشين استار | www.Persian-Star.org

  گروه اينترنتي پرشين استار | www.Persian-Star.org

  گروه اينترنتي پرشين استار | www.Persian-Star.org

  گروه اينترنتي پرشين استار | www.Persian-Star.org

  گروه اينترنتي پرشين استار | www.Persian-Star.org

  گروه اينترنتي پرشين استار | www.Persian-Star.org

  گروه اينترنتي پرشين استار | www.Persian-Star.org

  گروه اينترنتي پرشين استار | www.Persian-Star.org

  گروه اينترنتي پرشين استار | www.Persian-Star.org

  گروه اينترنتي پرشين استار | www.Persian-Star.org

  گروه اينترنتي پرشين استار | www.Persian-Star.org

  گروه اينترنتي پرشين استار | www.Persian-Star.org

  گروه اينترنتي پرشين استار | www.Persian-Star.org

  گروه اينترنتي پرشين استار | www.Persian-Star.org

  گروه اينترنتي پرشين استار | www.Persian-Star.org

  گروه اينترنتي پرشين استار | www.Persian-Star.org

  گروه اينترنتي پرشين استار | www.Persian-Star.org

  گروه اينترنتي پرشين استار | www.Persian-Star.org

  گروه اينترنتي پرشين استار | www.Persian-Star.org

  گروه اينترنتي پرشين استار | www.Persian-Star.org

  گروه اينترنتي پرشين استار | www.Persian-Star.org

  گروه اينترنتي پرشين استار | www.Persian-Star.org

  گروه اينترنتي پرشين استار | www.Persian-Star.org

  گروه اينترنتي پرشين استار | www.Persian-Star.org

  گروه اينترنتي پرشين استار | www.Persian-Star.org

  گروه اينترنتي پرشين استار | www.Persian-Star.org

  گروه اينترنتي پرشين استار | www.Persian-Star.org

  گروه اينترنتي پرشين استار | www.Persian-Star.org

  گروه اينترنتي پرشين استار | www.Persian-Star.org

  گروه اينترنتي پرشين استار | www.Persian-Star.org

  گروه اينترنتي پرشين استار | www.Persian-Star.org

  گروه اينترنتي پرشين استار | www.Persian-Star.org

  گروه اينترنتي پرشين استار | www.Persian-Star.org

  گروه اينترنتي پرشين استار | www.Persian-Star.org

  گروه اينترنتي پرشين استار | www.Persian-Star.org

  گروه اينترنتي پرشين استار | www.Persian-Star.org

  گروه اينترنتي پرشين استار | www.Persian-Star.org

  گروه اينترنتي پرشين استار | www.Persian-Star.org

  گروه اينترنتي پرشين استار | www.Persian-Star.org

  گروه اينترنتي پرشين استار | www.Persian-Star.org

  گروه اينترنتي پرشين استار | www.Persian-Star.org

  گروه اينترنتي پرشين استار | www.Persian-Star.org

  گروه اينترنتي پرشين استار | www.Persian-Star.org

  گروه اينترنتي پرشين استار | www.Persian-Star.org

  گروه اينترنتي پرشين استار | www.Persian-Star.org

  گروه اينترنتي پرشين استار | www.Persian-Star.org

  گروه اينترنتي پرشين استار | www.Persian-Star.org


  ارسال توسط ﺍﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ سامي
   
  تاريخ : دوشنبه سی ام فروردین ۱۳۸۹
  ما از سهم گردشگری در جهان مقایسه با دیگر کشورها هیچ هستیم

   

  از یک سو وسایل ارتباط جمعی بستر را برای آشنایی جوامع و ملتها از طریق ابزارهایی مانند ماهواره و اینترنت فراهم آورده و از سوی دیگر توسعه وسایل حمل و نقل و افزایش سرعت جابجایی در مناطق مختلف جهان ، امکان مسافرت به مناطق مختلف را در زمانی کوتاه فراهم آورده است . روزگاری گردش هشتاد روزه بر گرد جهان آرزوی بشر بود و داستانها ی زیادی از سفرنامه کاشفان مناطق جدید در جهان مانند کریستف کلمب و ماژلان همراه با حوادث مختلف نگاشته شده اما امروزه فاصله میان دورترین مناطق جهان را با هواپیماهای جت در کمتر از یک روز می توان پیمود، در فضای مجازی فاصله میان دورترین مناطق جهان تنها به اندازه فشردن کلیدهای صفحه رایانه و اتصال به شبکه جهانی اینترنت است.
  در ارتباط با صنعت جهانگردی کشورهایی که دارای جاذبه های مختلف بوده و از زیرساختهای مناسب صنعت توریسم برای جذب گردشگر برخوردار می باشند، بالاترین سهم درآمد را از این صنعت سودآور برای خود حاصل کرده اند.
  ایران از جذاب ترین کشورهای جهان است ، طرح این جمله نه به خاطر آنکه خود ایرانی هستیم بلکه از اینجا ناشی می شود که ایران یکی از چهار تمدن کهن بشری بوده و تاریخی سکونت ابنای بشر در این سرزمین و تشکیل حکومت در آن پیشینه بسیار کهنی دارد و از سوی دیگر ایران از معدود کشورهای جهان است که انواع اقلیم های مختلف آب و هوایی را در آن می توان مشاهده کرد، از خشک ترین تا مرطوب ترین مناطق جهان از مرکز تا شمال و جنوب ایران مشاهده می شود، به گونه ای که ایران از نظر جاذبه های تاریخی در رده ۱۰ کشور اول جهان و از نظر جاذبه های طبیعی یا به اصطلاح اکوتوریسمی در رده پنج کشور نخست جهان قرار دارد که این امر بسترهای بالقوه مناسبی را برای توسعه صنعت گردشگری در این فراهم آورده است ، وجود جاذبه ها شرط لازم برای جذب جهانگرد است اما شرط کافی نیست ، عوامل دیگری نیز در کنار جاذبه ها باید باشد تا این صنعت در جامعه ای رونق گیرد که از مهمترین این عوامل حمل و نقل مناسب ، برخورداری از جاده های استاندارد ، خطوط هوایی مناسب ، امنیت سیاسی و اجتماعی ، برخوداری از امکانات رفاهی و خدماتی مناسب برای گردشگران ، قوانین و مقررات متناسب با این صنعت و عوامل زیر و درشت دیگری است که پرداختن به هر کدام از این عوامل خود مجالی جدا گانه و بحثی مفصل را می طلبد در این مختصر ضمن بیان تاریخچه ای از این صنعت در ایران ، سهم ایران و کشورهای مختلف را از نظر جذب گردشگربررسی کردیم که حاصل آن در ادامه می آید.

  پیشینه صنعت توریسم در ایران

  جهانگردی و گردشگری از دیرباز در ایران رونق داشته و قرار گرفتن در مسیر جاده ابریشم ، آمد و شد خاورشناسان ، وجود کاروانسراها، چاپارخانه‌های قدیمی و راه‌های ارتباطی گسترده دلیل این مدعاست.
  در دوره‌های متفاوت و در حکومت‌های مختلف از جمله هخامنشیان، سلوکیان و … به این مسئله بر اساس شرایط گوناگون توجه شده است.
  در زمان صفویه یکی از درخشان‌ترین دوران سیاحت در ایران رقم خورد که مهمترین عوامل آن توسعه، افزایش امنیت، راه‌های ارتباطی مناسب و تاسیسات متعددی بوده در این دوره در ایران ایجاد شده است.
  در سال۱۳۱۴ شمسی برای اولین‌بار در وزارت داخله(کشور) اداره‌ای به نام «اداره جلب سیاحان خارجی و تبلیغات» تاسیس شد و انجام امور مربوط به جهانگردی کشور بر عهده آن اداره محول شد.
  در سال۱۳۱۹ شمسی نخستین آژانس جهانگردی ایران در تهران تاسیس شد و در سال۴۰ نیز شورای عالی جهانگردی مرکب از ۱۲ نفر از نمایندگان وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و سه نفر از اشخاص مطلع و کارشناس در امر گردشگری و جهانگردی به موجب تصویب هیأت وزیران وقت تشکیل شد.
  در سال ۱۳۵۷ و پس از پیروزی انقلاب اسلامی وزارت اطلاعات و جهانگردی به وزارت ارشاد ملی و سپس به وزارت ارشاد اسلامی تغییر نام داد و حوزه معاونت جهانگردی این وزارتخانه سرپرستی امور جهانگردی کشور را به عهده گرفت.
  در سال ۱۳۷۶ با ادغام حوزه معاونت سیاحتی و زیارتی و سازمان مراکز ایرانگردی و جهانگردی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان ایرانگردی و جهانگردی به وجود آمد که تا اوایل سال ۱۳۸۳ فعالیت داشت.
  سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از ادغام دو سازمان ایرانگردی و جهانگردی و سازمان میراث فرهنگی به وجود آمد و بعدها سازمان صنایع‌دستی نیز به آن اضافه شد که هم اکنون فعالیت خود را ادامه می‌دهد.
  بر اساس نتایج تحقیقات انجام شده، ایران سالانه حدود یک میلیارد دلار بابت مسافرت‌های اتباع خود پرداخت می‌کند و به تعبیری هر خانواده ایرانی که به طور متوسط پنج عضو دارد ، سالانه ۸۵ دلار از سهم تولید ملی خود را بابت رونق به بازار جهانی توریست می‌پردازد، بدون اینکه از این بازار سهمی برده باشد.
  درآمد کشورهای خارجی از توریست ایرانی چهار برابر درآمد ایران از توریست خارجی است. شاید بی دلیل نباشد که قسمتی از درآمد دو شرکت بزرگ هواپیمایی بزرگ دنیا به ایران اختصاص دارد.
  ایرانی‌ها بعد از امارات بیشتربه ترکیه و تایلند می‌روند. بر اساس آمارهای ارائه شده در سال۱۳۳۰ شمسی تعداد جهانگردان بین‌المللی در سطح جهان حدود ۲۵ میلیون نفر بوده است که این رقم هم اکنون به حدود یک میلیارد نفر افزایش یافته است.
  همین تعداد جهانگردان در فاصله ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۴ از رشد فزاینده‌ای برخوردار گشته‌اند به طوری که از ۳۲۹ میلیون نفر در سال ۶۴ به ۵۶۷ میلیون نفر در سال ۷۴ رسیده است و طبق پیش‌بینی‌ها تا سال ۱۳۹۹ شمسی تعداد جهانگردان جهان به رقمی بالغ بر یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون نفر خواهد رسید و هم اکنون در مرز یک میلیارد جهانگرد در جهان قرار داریم.
  بر اساس آمارها معضل اشتغال در کشورهای در حال توسعه از طریق توسعه صنعت توریسم قابل حل است. و این صنعت پس از صنعت نفت و صنایع خودروسازی در رده سوم صنایع جهان قرار گرفته است.
  صنعت توریسم بخشی است که بیش از ۲۰۰ میلیون نفر را در سراسر جهان شاغل کرده و تا ۱۰ سال آینده از ۳۰۰ میلیون نفر فراتر خواهد رفت.
  هم اکنون طبق اعلام مسوولان گردشگری سهم ایران از بازار گردشگری جهان در حدود ۰۸/۰ درصد است.
  از طرفی وضعیت هتل‌های کشور اصلاً قابل مقایسه با دیگر کشورها نیست ولی به لحاظ قیمت این هتل‌ها هیچ فرقی با همتایان خارجی ندارند، به طور مثال هتل‌های دبی در رده بهترین‌های جهان قرار دارند و اولین هتل هفت ستاره که بلندترین هتل جهان نیز هست، در این کشور ساخته شده، این کشور به تازگی توانسته است در حوزه توریسم رشد قابل توجهی داشته باشد. به نحوی که امروزه دبی دارای ۲۷۲ هتل با بیش از ۳۰ هزار اتاق، ۳۰مرکز خرید و سالانه بیش از هفت میلیون نفر گردشگر خارجی است.
  خطوط هوایی دبی یکی از پنج خط برتر هوایی جهان است که با داشتن بیش از ۱۰۰ شرکت هواپیمایی به بیش از ۱۴۵مقصد مسافر می‌برد. ظرفیت فرودگاه آن نیز در حال توسعه است تا برای مسیر تردد سالانه ۶۰ میلیون مسافر آماده شود. درآمد صنعت توریسم در دبی نیز نزدیک به دو میلیارد دلار و نکته قابل توجه در این است که بخش قابل توجهی از جاذبه این کشور مرهون سرمایه گذران ایرانی است.
  ایران با داشتن شش اثر که در سازمان یونسکو به ثبت جهانی رسیده ، می‌تواند به عنوان یکی از مراکز مهم جذب توریست آثار و ابنیه تاریخی باشد. وجود آثاری چون تخت جمشید، چغازنبیل، تخت سلیمان، میدان نقش جهان، پاسارگاد و ارگ تخریب شده بم از مهمترین جاذبه های جهانی ایران است.

  آمار گردشگران ورودی و خروجی کشور ایران

  هرچند متاسفانه هنوز آماری مستند از گردشگران ورودی وخروجی توسط سازمان متولی گردشگری کشور ارائه نشده ، لیکن طبق آمار ارائه شده توسط سازمان گمرک کشور از تعداد مسافران ورودی و خروجی می توان با اعمال ضرایب مشخص ، بر آوردی از گردشگران ورودی وخروجی بدست آورد . طبق نظرات معتبر کارشناسی با اعمال ضریب ۵۰ درصد آمار مسافران خارجی ورودی به کشور می توانیم تعداد گردشگران خارجی ورودی به کشور وبا اعمال ضریب ۹۰ درصد در آمارمسافران ایرانی خارج شده ازکشور تعداد گردشگران ایرانی خروجی از کشور را برآورد نمائیم :
  مقایسه مسافران ورودی وخروجی کشور :
  ۱- مسافران خارجی ورودی به کشور در ۱۱ ماهه سال ۸۶ براساس اعلام گمرک ۱٫۷۴۲٫۳۹۸ بوده است
  ۲- مسافران خارجی ورودی به کشور طی ۱۱ ماهه سال ۸۵ براساس اعلام گمرک ۱٫۶۵۳٫۴۸۶ بوده است
  ۳- رشد تعداد مسافران خارجی ورودی به کشور در۱۱ ماهه ۱۳۸۶ به نسبت ۱۱ ماهه ۱۳۸۵– ۴/۵ درصد بوده است.
  در مقابل کل مسافران ایرانی خارج شده از کشور در سال ۱۳۸۷ از سوی گمرک ۶٫۱۹۶٫۳۷۱ نفر اعلام شده که نسبت به سال قبل از رشد ۱۴ درصد برخورداربوده حال اگر ضریب تبدیل مسافر به گردشگر را در آن اعمال کنیم ؛ برآورد می‌شود: ما در سال ۱۳۸۷ حدود ۵٫۵۷۶٫۷۳۴ نفر گردشگر ایرانی خارج شده از کشور داشته باشیم که از این رقم حدود ۲٫۲۰۰٫۰۰۰ نفر(۵/۳۹ درصد) برای مقاصد زیارتی و حدود ۳٫۳۷۶٫۷۳۴ نفر(۵/۶۰ درصد) برای مقاصد سیاحتی، تفریحی، تجاری و . . . از کشور خارج شده‌اند.
  کل مسافران خارجی ورودی به کشور در سال ۱۳۸۷ را گمرک کشور بالغ بر ۲٫۰۳۵٫۵۱۸ نفر اعلام کرده که نسبت به سال قبل از رشدی ۷/۵ درصدی داشته، حال اگر ضریب تبدیل مسافر به گردشگر را در آن اعمال کنیم ، در سال ۱۳۸۷ حدود ۱٫۰۱۷٫۷۵۹ نفر گردشگر خارجی ورودی به کشور داشته باشیم ولی متاسفانه آماری از مقاصد گردشگری آنها وجود ندارد. باتوجه به تحلیل فوق الذکر مشخص می‌شود که:
  ۱- کل گردشگران ایرانی خروجی از کشور در سال ۱۳۸۷ بالغ بر ۵٫۵۷۶٫۷۳۴ نفر بوده با رشدی برابر ۱۴درصد نسبت به سال قبل.
  ۲- کل گردشگران خاجی ورودی به کشور در سال ۱۳۸۷ بالغ بر ۱٫۰۱۷٫۷۵۹ نفربوده با رشدی برابر ۷/۵ درصد نسبت به سال قبل.
  ۳ – رشد گردشگران خارجی ورودی به کشور در سال گذشته ۳/۸ درصد نسبت به رشد گردشگران ایرانی خروجی از کشور کمتر بوده است.
  ۴- تراز کل گردشگری کشور به لحاظ تعداد بالغ بر ۴٫۵۵۸٫۹۷۵ نفر منفی است یعنی گردشگر خارجی ورودی به کشور حدود یک پنجم گردشگر ایرانی خروجی از کشور می‌باشد.
  ۵ – خروج گردشگران ایرانی با مقاصد زیارتی در سال ۱۳۸۷ جمعا بالغ بر ۲٫۲۰۰٫۰۰۰ نفر از کل بوده است.
  ۶ – مقاصد گردشگران زیارتی ایرانی خروجی از کشور عبارت بوده است از: عربستان سعودی ۷۰۰هزار نفر (حج تمتع ۱۰۰ هزار و عمره ۶۰۰ هزار نفر) – عتبات عالیات سوریه ۵۰۰ هزار نفر –عتبات عالیات عراق یک میلیون نفر.
  ۷ – خروج گردشگران ایرانی با مقاصد سیاحتی، تفریحی، تجاری و… بالغ بر ۳٫۳۷۶٫۷۳۴ نفراز کل بوده است.
  ۸ – درصد گردشگران خروجی ایران با مقاصد زیارتی حدود(۵/۳۹ درصد از کل) و با مقاصد سیاحتی، تفریحی، تجاری، و. . ( ۵/۶۰ در صد از کل) بوده است.

  مقایسه آمار جذب گردشگر ایران با کشور فرانسه

  فرانسه رتبه اول جذب گردشگر جهان را در اختیار دارد، برای مقایسه وضعیت ایران که آمار آن در بالا ذکر شد با فرانسه آمار مبنای این مقایسه سال ۲۰۰۷ کشور فرانسه است که در آن میزان گردشگر جذب شده در این کشور کمتر از ۷۰ میلیون نفر بوده ، جذب گردشگر در کشور فرانسه هم اکنون از ۸۰ میلیون نفر نیز فراتر رفته و این کشور به تنهایی نزدیک به ۱۰ درصد گردشگران جهان را هر سال جذب می کند.
  آمارتفصیلی گردشگری خارجی ورودی به کشور فرانسه :
  در سال ۲۰۰۷ حدود ۱/۶۹ میلیون نفر گردشگر خارجی از جاذبه های گردشگری وموزه های فرانسه بازدید کرده اند .که نسبت به سال ۲۰۰۵ حدود هفت میلیون نفر( ۱۰درصد ) افزایش داشته .
  در آمد گردشگری کشور فرانسه در سال ۲۰۰۶ حدود ۷۹ میلیارد یور( دوبرابر درآمد حاصل از فروش نفت ایران) بوده و درآمد گردشگری فرانسه در این سال ۷۰ درصد تولید ناخالص ملی فرانسه را تشکیل داده است.
  آمار گردشگران خارجی در سال ۲۰۰۶ از شش مرکز مهم گردشگری فرانسه به شرح زیر بوده است:
  ۱- کلیسای نتردام = ۱۳ میلیون نفر
  ۲- موزه لوور = ۴/۸ میلیون نفر با ۵/۱۰ درصد افزایش نسبت به سال قبل
  ۳- برج ایفل = ۷/۶ میلیون نفر با ۱/۴ درصد افزایش نسبت به سال قبل
  ۴- موزه اورسی = ۳ میلیون نفر با ۲/۷ درصد افزایش نسبت به سال قبل
  ۵- موزه تاریخ طبیعی = ۳/۱ میلیون نفر با ۸/۷ درصد افزایش نسبت به سال قبل
  ۶- طاق پیروزی اتوال = ۳/۱ میلیون نفر با ۶ درصد افزایش نسبت به سال قبل
  ( نقل از وزیر مشاور گردشگری فرانسه )
  آمار فوق بیانگر آن است که کل جهانگردان خارجی ایران به اندازه بازدیدکنندگان خارجی یکی از شش جاذبه پربیینده فرانسه هم نبوده و میزان درآمد ما از گردشگری که آماری از آن مشخص نیست حتی با درآمد حاصل از بازدید یکی از آثار پرجاذبه فرانسه قابل قیاس نیست به گونه ای که درآمد این کشور از محل جذب توریست بیشتر از دو برابر درآمد ما از محل فروش مهمترین ثروت پایان پذیر کشور یعنی نفت بوده و اما ثروتهای پایان ناپذیر ما در جذب درآمد سهمی نامشخص و البته بسیار ناچیز دارند.

  توریسم صنعت نوین قرن بیست و یکم
  کشورهای پیشرفته در این صنعت با برداشتن گامهای فراتر از زمان بدنبال ایجاد مناسبت های تاریخی هستند تا با برگزاری فستیوال های چند منظوره با ارتقا صنعت توریسم خود با تاریخی کردن اماکن و مناسبت ها ، موقعیت اقتصادی بهتری برای خود خلق نمایند.
  کشورهای فرانسه با بیش از ۸۰ میلیون نفر توریست خارجی ، اسپانیا ۶۰ میلیون نفر، آمریکا ۵۵ میلیون نفر ، چین ۵۲ میلیون نفر، ایتالیا۴۶ میلیون نفر با نگاه ی تازه ، بدنبال بازارهای جدید توریست و توریسم نوین هستند، آنها به خوبی می دانند که هر توریست به منزله ورود حداقل ۱۰۰۰ دلار به چرخه اقتصاد و اشتغال است برای مثال کشور ترکیه با حفظ میراث فرهنگی و محیط زیست و با اتکا بر روزنه های تاریخی و مکان های توریستی صنعت و اقتصاد خود را به پیش می برد . یکی از این جلوه ها آیین بزرگداشت ۱۰ روزه مولانا و شب عروس در شهر قونیه است که شاهد حضور پنج هزار نفر در هر برنامه سماع می باشد و به گفته شهردار قونیه این شهر برای پذیرایی از سه میلیون توریست در هر سال خود را آماده می کند و در سالهای گذشته دومیلیارد دلار درآمد ترکها از قبل مولانا بوده است. واقعیت این است که بسیاری از کشورها مثل ترکیه برای توریست های ایرانی سرمایه گذاری کرده اند و به جای سرگرمی با آمار خیالی و اخبار غیرواقعی برای اذهان عمومی به واقع کار کرده اند در ترکیه با یک مقبره بیش از ۲۰۰ هزار نفر می توانند بشکل مستقیم ارتزاق کنند در حالی که آمار کل گردشگران خارجی و یا آمار شاغلین مستقیم این صنعت در کشور به این رقم نمی رسد و ما هنوز بدنبال توسعه هتلداری و گسترش شبکه ها و موسسات توریستی هستیم. البته تبلیغات سوء برعلیه ایران و معرفی ایران به عنوان کشوری نا امن یکی از دلایل کاهش فاحش آمار توریست خارجی به ایران است .
  در گزارش نشست جهانی اقتصاد، سه کشور سوییس، اتریش و آلمان، از میان ۱۳۳ کشور جهان درصدر پرجاذبه‌ترین ، بهترین فضا و امکانات برای ارتقای صنعت توریسم و درآمدهای اقتصادی گردشگری قرار دارند.
  بر اساس آخرین گزارش اجلاس جهانی اقتصاد ویژه سال ۲۰۰۹؛ سه کشور سوییس، اتریش و آلمان را به عنوان سه کشوری که بهترین و جذابترین فضا را برای توسعه سفر و صنعت توریسم دارند، معرفی شده اند این سه کشور بیشترین درآمدهای اقتصادی از صنعت توریسم را طی سال ۲۰۰۸- ۲۰۰۹جذب کرده‌اند.
  براساس گزارش سالانه نشست جهانی اقتصاد درباره وضعیت رقابت‌های جهانی سفر و اقتصاد در حوزه توریسم، از کشورهای دیگری چون فرانسه، کانادا، اسپانیا، سوئد، امریکا، استرالیا و سنگاپور نیز به عنوان برترین‌های اقتصاد توریسم جهان یاد شده و آمده است:« این طبقه‌بندی براساس جدول رقابت‌های جاری در صنعت و اقتصاد توریسم صورت گرفته که مبتنی بر اقدامات هر کشور، نوع مقررات و قوانین و نیز مسائل مرتبط با تجارت و اشتغال است که به عنوان میزان و مقیاسی برای توسعه صنایع مسافرتی و رقابت‌های توریستی در کشورهای مختلف جهان مورد استناد محققان قرار گرفته است.»
  در دهه ۱۹۹۰ روند رشد صنعت توریست با شتابی بی سابقه نسبت به قبل سیر صعودی داشته و بر اهمیت آن در سراسر جهان بطور روز افزون افزوده شد تا جای که با سرمایه گذاری های مستقیم بیش از ۳۰۰ میلیارد دلاری سالانه ، هشت درصد کل سرمایه گذاری های جهان و هفت درصد نیروی کار جهان را بطور مستقیم به خود مشغول کرده است . دلیل چنین رشد چشم گیری افزایش درآمدها و اوقات فراغت ، توسعه و پیشرفت در صنعت حمل و نقل جهانی و بالا رفتن سطح عمومی آگاهی ها و دانش مردم نسبت به سایر نقاط جهان بوده که خود مرهون پیشرفت های قابل توجه در زمینه فن آوری ارتباطات و تاثیر شگرف تبلیغات و رسانه ها است .

  جایگاه ۵۰ کشور رده اول جهان در صنعت توریسم به روایت آمار
  در سال ۲۰۰۷ میلادی ۹۰۳ میلیون جهانگرد اقدام به سفرهای توریستی در جهان کرده اند که در این سال کشور فرانسه با جذب حدود ۸۲ میلیون جهانگرد و جذب بیش از ۹ درصد جهانگران جهان رتبه اول را به خود اختصاص داده است ، پس از این کشور اسپانیا با ۲/۵۹ میلیون جهانگرد ، رده دوم جذب گردشگران جهان را بدست آورده است و آمریکا با جذب ۵۶ میلیون جهانگرد سومین کشور جهان در جذب جهانگردان بوده است.
  در قاره آسیا کشور چین با جذب ۷/۵۴ میلیون جهانگرد رتبه اول آسیا و رتبه چهارم جهان را دارا بوده وپس از چین باز هم دیگر کشورهای قاره اروپا مانند ایتالیا ، انگلستان ، آلمان و اوکراین به ترتیب رده های پنجم تا هشتم جهان را در جذب گردشگر بدست آورده اند.
  ترکیه همسایه ایران نیز با جذب ۲/۲۲ میلیون گردشگر در سال ۲۰۰۷ در رتبه نهم جهان قرار گرفته و مالزی با اختلاف جذب یکصد هزار گردشگر کمتر از ترکیه پس از این کشور در جایگاه دهم جهان در جذب گردشگران قرار داشته است.
  در بین کشورهای آسیایی پس از چین و مالزی هنگ کنگ با جذب ۲/۱۷ میلیون جهانگرد در رتبه شانزدهم جهان قرار گرفته و تایلند نیر با ۵/۱۴ میلیون جهانگرد رتبه هجدهم جهان را بدست آورده است ، در بین کشورهای عربی ، عربستان سعودی با ۵/۱۱ میلیون جهانگرد که البته بخش قابل توجهی از آنان را حجاج تشکیل می دهد، بر جایگاه بیست و یکم جهان تکیه زده است .
  آخرین کشور در این جدول که پنجاه کشور برتر جهان در زمینه جذب جهانگران در آن رده بندی شده ، پورتوریکو است با جذب ۷/۳ میلیون گردشگر . ایران در بین ۵۰ کشور اول جذب کننده گردشگران جایی پیدا نکرده است . در آمار سالهای قبل که موسسات بین المللی توریسم انتشار داده اند و در آن ۱۵۲ کشور جهان که بین یک هزار تا حدود ۶۸ میلیون جهانگرد را جذب کرده اند ، ایران با جذب ۷۴۰ هزار جهانگرد توانسته رتبه پنجاه و نهم جهان را بدست آورد . در این سال کشورهای آسیایی چین(۷/۲۳ میلیون) ، ترکیه ( ۹ میلیون ) ، تایلند(۲/۷ میلیون) ، سنگاپور (۵/۶ میلیون) ، مالزی (۲/۶) ، اندونزی (۱/۵ میلیون) ، ژاپن (۲/۴ میلیون) ، عربستان (۵/۳ میلیون) ، هند (۳/۲ میلیون) ، فلیپین (۲/۲ میلیون) ، امارات متحد عرب (۷/۱ میلیون) (از سال ۲۰۰۵ به بعد موفق به جذب ۱/۷ میلیون گردشگر شده است)، اردن (۲/۱ میلیون) و سوریه (۸۹۱ هزار نفر) توانسته اند در رده بندی جهانی جذب گردشگر در قاره آسیا عملکردی به مراتب بهتر از ایران داشته و در جایگاههای بهتری قرار گرفته اند.

  توصیه هایی برای رونق صنعت توریسم در ایران
  ایران سرزمینی با گستره جغرافیایی وسیع ، تنوع آب و هوایی و شرایط اکوسیستمی متفاوت ، تنوع قومی و فرهنگ غنی ، کشوری با ۳۰ استان در اشکال شهری و روستایی و جاذبه های تاریخی و فرهنگی بسیار همچون قاره پهناوری است که در قالب یک کشور جای داده شده است . متاسفانه علی رغم استعدادها و توانایی های زیاد، هنوزبرای مردم خود ایران ناشناخته مانده است . توریست یا گردشگری در ایران پدیده ای فصلی با قطبهای محدود و تقریبا درون زا است ودر قسمت توریست خارجی بیشتر بعنوان بازاری برای کشورهای همسایه محسوب میشود تا جلب توریست برای بازارهای داخلی . چرخه داخلی این صنعت تحت تاثیر عوامل بسیاری هنوز نتوانسته نگاه اقتصادی و درآمد زای را به بازارهای بین المللی و تبادلات عظیم و تاثیرات سازنده آن داشته باشد .
  برای رونق صنعت توریسم در کشور اقدامات به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم می شود که اقدامات داخلی اصل و پایه کارهای خارجی بوده و بنوعی تضمین کننده موفقیت آن می باشد( اقدامات انجام شده در قسمت داخلی ، زیر ساختهای تجارت و بازرگانی بین الملل است.)
  داخلی :
  ۱- جمع آوری اطلاعات کامل و جامعی از تمام اماکن تاریخی ، مذهبی ، فرهنگی ، اقتصادی ، طبیعی و … در قالب فیلم ،عکس ، تاریخچه و… توسط سازمانهای مربوطه ( محیط زیست ، میراث فرهنگی و گردشگری ، فرهنگ و ارشاد اسلامی و …) در قالب فیلم ، کتابهای راهنما ، بروشورو مجلات عکس و تبلیغاتی .
  ۲- ارائه خدمات لازم به سرمایه گذاران بخش خصوصی و دولتی در این صنعت و امور زیربنای مربوط به آن.
  ۳- برگزاری تورهای گردشگری با موضوعاتی مثل تورهای طبیعت گردی ، مذهبی ، و ….
  ۴- تبلیغات گسترده و همه جانبه .
  خارجی :
  بهترین و موثرترین شیوه برای جلب توریست که به منزله تبلیغات حضوری و فروش محصولات و صنایع داخلی است ، برگزاری نمایشگاههای بزرگ در کشورهای توریست پذیر آنهم در مقاطع زمانی تراکم توریستی با بکارگیری جلوهای تاثیرگذار هنرهای نور و تصاویر معماری و طراحی برگرفته از آثار هنری ، تاریخی و جلوه های زیبای با مجریان آشنا به زبان بین الملل و بومی در قالب مردمان هر منطقه باپوشش لباسهای محلی و…
  از سوی دیگر رعایت موارد زیر در موفقیت برنامه های ما قطعا تاثیر گذار خواهد بود
  ۱ – رعایت حقوق و برقراری امنیت جانی و مالی گردشگران خارجی
  ۲ – گسترش فرهنگ جهانگردی و گردشگری در کشور
  ۳ – بازاریابی و تبلیغات برای بهبود تصویر مخدوش شده ایران در عرصه گردشگری
  ۴ – راه‌اندازی سایت‌های باستان‌شناسی و گردشگری در کشور
  ۵ – ارائه خدمات بانکی پیشرفته به جهانگردان
  ۶ – تبلیغات منظم و هماهنگ از سوی سازمان مربوطه و وزارت خارجه در دیگر کشورهای دنیا
  ۷ – تسریع در صدور روادید برای جهانگردان
  ۸- پذیرش کارت اعتباری بین‌المللی
  ۹- راه‌اندازی و تقویت شبکه‌های ماهواره‌ای و رادیو و تلویزیونی افزایش تبلیغات برون مرزی
  ۱۰ – ضرورت حضور بخش خصوصی در صنعت گردشگری کشور
  بیش از این هدر دادن سرمایه بالقوه ای که در زمینه صنعت گردشگری در کشور وجود دارد به صلاح نیست و باید در این زمینه از سخن گفت پرهیز کرد و مانند دیگر کشورها ، دست به اقداماتی عملی برای به فعلیت رساندن ثروت عظیم به خواب رفته در کشور زد.  ارسال توسط ﺍﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ سامي
   
  تاريخ : دوشنبه سی ام فروردین ۱۳۸۹
   
  نظام اقتصادي سوئيس يكي از با ثبات ترين نظام هاي اقتصادي جهان است . سياست هاي امنيت مالي دراز مدت و رموز بانكدا ري ، سوئيس را تبديل به مأمن امني براي سرمايه گذاران كرده است . اين سياست روند اقتصادي اي بوجود آورده كه به طور روزافزون نيازمند جريان ثابت سرمايه گذاري بيگانگان است . به اين خاطر كه سوئيس كشوري كوچك است و تخصص كاري بالايي دارد ، تجارت ، كليد معيشت اقتصادي سوئيس است . اگر چه درآمد سرانه اش بالاترين مقدار جهاني را دارد ، اما استاندارد زندگي توسط نظام حمايتي مورد فشار است . نظامي كه دستمزد ها و قيمت هاي مشابه را افزايش داده است .

  تاريخچه
  در قرن بيستم ، سوئيس به خاطر ذخاير مالي قابل توجه ، يكي از ثروتمندترين كشورهاي اروپايي بود . در دهه 1990 ، سوئيس با كاهش رشد مواجه شد و در سال 2005 با جمعيتي بيش از يك ميليون مقام چهارم در جهان را به خود اختصاص داد و سرانه توليدات داخلي ناخالصش در برابر نرخ مبادله فروش ، بعد از ايرلند و دانمارك و نروژ بود .
  بين سالهاي 1991 تا 1997 ، سوئيس رشد اقتصادي ضعيفي در غرب به نمايش گذاشت و به طور متوسط هيچ افزايشي در توليدات داخلي ناخالص نداشت (GDP ) آغاز سال 1997 ، انقلاب و احيايي جهاني در گردش پول رخ داد و اين خود محركي براي نظام اقتصادي سوئيس بود . به آرامي توانست به قله هاي موفقت دست يابد و در سال 2000 به معناي واقعي 3 % رشد كرد . اقتصاد اروپا و آمريكا بسيار به هم نزديك و وابسته است . سوئيس نمي تواند نسبت به تنزل هايي كه در اين كشورها رخ مي دهد ، بي تفاوت باشد . در سال 2001 آمار رشد به 9 % كاهش يافت و در سال 2003 GDP 5% كاهش يافت . كاهش اخير در نظام اقتصادي ، تأثير قابل توجهي بر بازار كار گذاشت . به طور ادواري شاهد افزايش بيكاري بوديم به گونه اي كه از جون 2001 تا اُكتبر 2004 اين ميزان از 6/1 % به 7/3 % افزايش يافت . متوسط بيكاران اتحاديه اروپا (EU ) 9/8 % است . تنزل اقتصادي سرانجام در سال 2003 دامان تجارت سوئيس را هم گرفت . در چهار ماه اول سال مالي ، حدود 1157 كمپاني اعلام ورشكستگي كردند . تقريباً رقمي برابر با 9/21 % بيشتر از سال گذشته . بر خلاف تمام اين مسائل ، كارشناسان موسسه تكنولوژي – فدرال سوئيس همچنان پا برجا و استوار ماندند .

  توضيح ويژگي ها :

  تجارت

  تجارت ، رمز موفقيت سوئيس است . كشور به واردات و صادرات وابسته است . از طريق صادرات درآمد بدست مي آورد و از طريق واردات محصولات و مواد اوليه . با وجود مخالف هاي بسيار با خط مشي دقيق طرفداران صنايع داخلي بويژه كشاورزي ، سوئيس تجارت و سياست هاي سرمايه گذاري آزاد دارد . سيستم تجاري جامع و سيستم قوانين بانكي ، از سوئيس مكاني ساخت كه همه آن را مطمئن ترين جاي دنيا براي سرمايه گذاري مي دانند . فرانك سوئيس يكي از مطمئن ترين پول هاي رايج دنياست . اين كشور به خاطر استانداردهاي بالاي بانكداري و خدمات مالي معروف است . بخش هاي ماشين آلات ، فلزات ، الكترونيك و شيمياييش به خاطر دقت و كيفيت بسيار معروف است . همه اينها با هم ، بيش از نيمي از سرمايه هاي صادرات سوئيس را به خود اختصاص داده اند . تقريباً 60 % از كشور خود كفايي دارد و تنها 5/7 % از وارداتش از U.S است . سوئيس مقام هجدهم مهمترين تجارتهاي جهاني U.S را به خود اختصاص داده است . نظام اقتصادي سوئيس نيمي از درآمدهاي خود را از طريق صادرات صنايع بدست مي آورد و حدود 70 % از اين صادرات به سمت بازارهاي EU است . ايالات متحده امريكا بعد از آلمان (0/20 % ) دومين و بزرگترين وارد كننده ي محصولات سوئيس است (1/9 % ) . به عبارت ديگر آلمان هم به همان نسبت بيشتر به سوئيس جنس صادر مي كند تا به اتحاديه شوروي و اروپاي شرقي . علاوه بر اين مسائل ، ايالات متحده آمريكا بزرگترين سرمايه گذار خارجي در سوئيس است . و بر عكس مهمترين هدف سرمايه گذاري خارجي سوئيس ، تخمين زده شده است كه حدود 200000 فرصت شغلي آمريكايي به سرمايه گذاري هاي خارجي سوئيس بستگي دارد . در نهايت بايد گفت كه تجارت دو جانبه ي سوئيس و ايالات متحده در مقايسه با سالهاي گذشته در طول سال 2002 با كاهش 12 % به مبلغ 16/17 دلار رسيد .

  سياست حمايت از صنايع كشاورزي

  تقريباً سوئيس محافظ صنايع كشاورزي كشورش است . عوارض گمركي بالا و سوبسيدهاي داخلي گران ، همه و همه دست به دست هم مي دهند تا اين كشور را از نظر كشاورزي تا حد بسيار زيادي خودكفا باشد . طبق نظام همكاري و پيشرفت اقتصادي (OECD ) ، سوئيس در حال حاضر به صنعت كشاورزيش سوبسيدهاي بالاي 70 % مي دهد . ( در EU اين درصد 35% است . ) . برنامه كشاورزي سال 2007 توسط پارلمان سوئيس اتخاذ شده است . از طريق اين برنامه سوبسيدها از 63 ميليون به 092/14 ميليارد افزايش مي يابد . سياست سفت و سخت حمايت از كشاوربه طور كلي براي نيروي كار مضر است . كشاورزي داخلي ، تمام وقت كارگران را به خود اختصاص مي دهد . كارگراني كه مي توانند در جاهاي ديگر مشغول به كار شوند و همچون سپري مانع واردات كارگران شوند . هزينه هاي زندگي در سوئيس بالاست . نه تنها در مواد غذايي بلكه در اجاره ها هم شاهد اين امر هستيم . بنابراين همين امر باعث شده است كه انسانها زمين را بگيرند و كشاورزي راه بياندازند .

  جهانگردي

  سوئيس تأسيسات جهانگردي بسيار پيشرفته اي دارد و همين امر باعث شده است كه بازار خوبي براي جهانگردي محسوب شود . البته خدمات و تجهيزات جهانگردي نيز نقش به سزايي به عهده دارند . جهانگردي يكي از مهمترين صادرات U.S به سوئيس است و هر ساله حدود 5/1 ميليارد از اقتصاد سوئيس را در بر مي گيرد .

  نيروي كار
  ويژگي نظام اقتصادي سوئيس ، دارا بودن نيروي كار متبحر و صلح طلب است . يك چهارم از كارگران كشور تمام وقت اتحاديه تشكيل داده اند . روابط مديران و كارگران بسيار دوستانه است . هر دو طرف سعي دارند اختلافات را بر طرف كنند . امروزه حدود 600 قرارداد معامله اي مشترك در سوئيس وجود دارد و بدون اينكه مشكل خاصي به وجود آورد  ارسال توسط ﺍﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ سامي
   
  تاريخ : یکشنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۸۹

   

  Bia2BND.Com

   


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


  ارسال توسط ﺍﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ سامي
   
  تاريخ : یکشنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۸۹

  تاریخچه بازار فارکس

  نخستین خشت تجارت با انجام اولین معاملات پایاپای بر زمین خاکی نهاده شد .با گذشت زمان مشکلات موجود ازجمله حمل ونقل کالا موجب شد که این روش به معاوضه کالا با اشیاء قیمتی نظیر طلا و نقره تبدیل شود و این پایه ای شد برای ضرب سکه . روند تبادلات تا به جایی پیش رفت که در قرون وسطی منجر به چاپ اسکناس شد . اما مشکل موجود در این زمینه ، انتخاب پشتوانه مناسب برای چاپ اسکناس بود . اساس کار بر این بود که به ازای میزان طلایی که هر کشور داشت ، می توانست اسکناس چاپ کند و هر شخص می توانست در ازای اسکناس از بانک طلا دریافت کند . اگر در یک زمان مراجعه کنند گان زیادی تقاضای تبدیل اسکناس به طلا می کردند ، خزانه تخلیه شده و میزان تورم افزایش می یافت .

  بزرگترین مشکلات سیستم ( طلا پشتوانه پول ) همین عدم کنترل پول بود . استاندارد تبادلات ارزی در این زمان توسط نماینده ارشد سیستم اقتصاد بین المللی تعیین می شد و بدین طریق ، ارزهای مختلف ارزش گذاری می شدند . به عبارتی نرخ طلا ، موجب افزایش یا کاهش نرخ ارزهای مختلف می شد . به دلیل مشکلات فراوان این سیستم ، در جولای 1944 ، کشورهای متحد شامل آمریکا ، بریتانیای کبیر و فرانسه طی کنفرانسی که در برتون وودز بر پا شد ، پیمانی به تصویب رساندند . در این پیمان که با نام برتون وودز معروف شد ، یک ارز مشترک که دلار بود انتخاب و ارزهای دیگر برحسب دلار ارزشگذاری شدند . برای مشخص کردن ارزش دلار از طلا استفاده می شد ، بدین صورت که ارزش هر اونس طلا 35 دلار تعیین شد .

  این پیمان باعث تک قطبی شدن اقتصاد جهانی شد . در این پیمان کشورهای عضو پذیرفتند که محدوده تغییر ارزش ارزهای خود را در صد مشخصی ( کمتر از 10% ) در نظر بگیرند و تغییرات بیشتر از محدوده را مهار کنند . این سیستم تا سال 1967 استفاده می شد تا اینکه در این سال شخصی به نام پروفسور ( میلتون فریدمن ) به بانک شیکاگو مراجعه کرد و زمانیکه ارزش پوند کم شده بود در خواست وام پوند کرد . به عبارتی وی در نظر داشت که از افزایش نرخ پوند استفاده کرده و سود ببرد ( یک موقعیت BUY ) ، اما بانک با اعطا ی وام مخالفت کرد و پیمان برتون وودز نقض شد . گسترش بازار جهانی و تبادلات ارزی باعث شد که رفته رفته پیمان برتون وودز اعتبار خود را از دست بدهد و درسال 1979 کمیته اقتصادی اروپا سیستم جدیدی با نام سیستم مالی اروپا که باعث ثبات ارزهای اروپایی می شد ، ارائه کرد .

  این پیمان درسال 1990 با تلاش تعدادی از کشورهای اروپایی در جهت ارزش گذاری ارزهای خود به طور کلی نقض شد و به دنبال این روند کشورهای اروپایی در سال 1991 در ما ستریخ نشستی برگزار کردند که طی آن یک ارز انتخاب شد . طبق پیمان ماستریخ یورو به عنوان ارز مشترک کشورهای عضو اتحادیه اروپا تعیین شد . بدین شکل تک قطبی بودن دلار به نوعی حذف شد . در سال 2002 یورو رسما وارد تجارت جهانی شد و معاملات جهانی بر حسب یورو به دلار انجام گرفت . در حال حاضر ، دلار و یورو در کنار ارزهای قدرتمند دیگر همچون پوند ، ین ، فرانک و ... بازار تبادلاتی را شکل داده اند که باعث معاملات روزانه به ارزش 6/1 تریلیون دلار شده است . این بازار ، بازار فارکس است .

   

  واژه نامه اصطلاحات فارکس


   Account Balance تراز حساب (اطلاعات حساب )
  بخشی از صفحه نمایش نرم افزار معاملاتی که میزان موجودی حساب معامله گر و همچنین میزان سود یا ضررخالص یک پوزیشن باز را نشان می دهد .

  Account Information اطلاعات حساب (تراز حساب )
  بخشی از صفحه نمایش نرم افزار معاملاتی که میزان موجودی حساب معامله گر و میزان سود یا ضرر خالص یک پوزیشن باز رانشان می دهد.

  (Offer)   Ask پیشنهاد فروش (عرضه )
  نرخی که یک فروشنده یا معامله گر برا ی فروش یک ارز در نظر می گیرد.  همچنین قیمتی که  معامله گر می تواند روی آن یک واحد ارزی را بخرد.

  Ask Rate/ Ask Price قیمت پیشنهادفروش / نرخ پیشنهاد فروش
  نرخی که برای فروش یک ارز ارائه میشود .

  Ask Size
  تعدا د لا تهایی که برای فروش در قیمت پیشنهادی ارائه می شود .

  Back Office – دفتر پشتیبانی
  بخش اداری مرتبط با انجام معاملات مالی ، که ارائه تائیدیه کتبی و  اجرای معاملات و نگهداری  صورتحساب معاملات را انجام می دهد.

  Balance
  میزان پول موجود در یک حساب معاملاتی

  Bar Chart نمودار خطی
  نمودار نشان دهنده نرخ به صورت خطی-  هر کدام از خطها نرخ ابتدای روز ، نرخ پایان روز ، بالاترین و پایین ترین نرخ یک ارز در طول یک دوره زمانی را نشان می دهد وطول یک خط دامنه نرخهایی که در طول آ ن دوره برای معامله ارز استفاده شده است را نشان می دهد.

  (Traded Currency)     Base Currency   ---ارز پایه (ارز معاملاتی)
  اولین ارز در یک جفت را ارز پایه می گویند . ارز پایه ارزی است که ارز دوم یا ارز مقابل بر اساس آ ن قیمت گذاری می شود . در بازار تبا دلات ارز دلار امریکا در اکثر موارد ارز پایه است.

  Basic Point ----واحد پایه
  یک واحد پایه برابر است با 01/0 درصد سود اوراق قرضه یا سند بهادار و  100 واحد پایه برابر است با 1 درصد سود اوراق قرضه .

  Bear Market----بازار نزولی
  مدت زمانی با کاهش نرخها

  Bearish---نزولی
  اگر بازار نزولی باشد بدین معنی است که اطلا عات موجود شرایط کاهش نرخ را نشان می دهند.
  Bid---قیمت خرید
  نرخی که یک معامله گر یا خریدار برا ی خرید یک ارز در نظر دارد . همچنین قیمتی که  معامله گر می تواند روی آن یک واحد ارزی را بفروشد.


  BID / Ask Spread   تفاوت قیمت بین نرخ خرید و فروش
  تفاوت بین نرخهای پیشنهاد فروش وقیمت خرید

  Bull Market – بازار صعودی

  Bullish—صعودی
  اگر بازار صعودی باشد بدین معنی است که اطلاعات موجود شرایط افزایش نرخ را نشان می دهند.

  Buy Order---- دستور خرید
  دستور خرید اولین ارز (یا ارز پایه ) د ر برابر ارز مقابل.

  Buy limit Order
  قرار دادن دستوری پایین تر از نرخ فعلی به منظور خرید ارز در نرخی پایین تر از نرخ فعلی

  Buying the Dips
  خرید در زمانهای بازگشت و کاهش نرخ در یک روند  صعودی

  Buy Line
  عددی که یک شاخص باید از آن پایین تر برود تا  بعد از آن به سرعت افزایش یابد.

  Cable
  نامی برای پوند انگلیس

  Candlestick Charts
  این نمودارها هم روشی مشابه نمودارهای خطی برای نشان دادن قیمت هاست که بیشتر برای نشان دادن الگوی نرخ در یک محل استفاده می شود .
  اولین بار ژاپنی ها در دهه 1600 برای تحلیل نرخ قرار دادهای برنج از این روش استفاده کردند .نمودارهای candlestick هم مانند نمودارهای خطی نرخ های بازکردن ، بستن ، بالاترین وپایین ترین را با کمک نقطه هایی بر روی یک خط عمودی نشان می دهد و دامنه تغییر نرخ از ابتدا تا انتهای بازار به شکل مستطیلهایی  نشان داده شده اند که به آن body می گویند . خطهای بالا و پایینی body را shadow می گویند.

  Capital Account
  محاسبه جا بجایی های کوتاه وبلند مدت دارا یی های مالی بین کشورها.

  Central Bank— بانک مرکزی
  این بانک ذخایرمالی یک کشور را اداره می کند ومسئول سیاست های مالی و حفظ ثبات پول در یک کشور است . بانک فدرال آ مریکا مثالی از بانکهای مرکزی است .


  Channel
  اصطلاحی است که برای مشخص کردن سطوح support و resistance و برای بدست آوردن سود یا باز کردن پوزیشن در کوتاه مدت به کار میرود کانالی که با ایجاد خطوط روند استاندارد و موازی با یک خط دیگر تشکیل        می شود در صورت صعودی بودن شرایط خطی موازی با خط ترند نقطه Support  رسم می شود  ودر صورت نزولی بودن خطی موازی با Resistance رسم می شود.

  Downtrend line
   برای رسم این خط حداقل به دو نقطه اوج نیاز است وبا تشکیل نقطه اوج سوم وجود این خط ثابت می شود .

  Draw Down
  کاهش موجودی حساب د رنتیجه یک یا چند معامله پی د رپی نا موفق .

  Forex- foreign Exchange (تبادلات ارزی)

  Frequency
  تعداد حلقه ها در یک دوره زمانی مشخص، برا ی مثال امکان دارد در یک سا ل یک حلقه 13 هفته ای چهار بار تناوب داشته باشد .

  Front and back office- دفاتر مدیریت و پشتیبانی
  اصطلاحی که در بانک ها برای مشخص کردن بخش مدیریت معاملات ( دفتر مدیریت ) وبخش انجام امور معاملات   ( دفتر پشتیبانی ) استفاده می شود .

  Fundamental   analysis- تحلیل بنیادی
  ارزیابی تاثیرات مسائل اقتصادی ،اجتماعی ، وسیا سی برنرخ ارزها

  Fundamental Factors – عوامل اصلی
  مسائل مالی ، اقتصادی ،سیا سی و اجتماعی موثر بر بازار FX


  Gap- فاصله
  نقطه حداقل نرخ در روز جاری بالاتر از نقطه اوج روز گذشته یا نقطه اوج نرخ در روز جاری پایین تر از نقطه حداقل روز گذشته است. Gaps اغلب در نتیجه انتشار اخبار در طول شب به وجود می آ ید.

  (Gross domestic   product GDP) تولید نا خالص داخلی
  معیاری برای ارز یابی میزا ن رشداقتصادی یک کشور .

  Golden Cross
  زمانی به وجود می آ ید که میانگین حرکت روند در کوتاه مدت بالا تراز میانگین حرکت نرخ دربلند مدت با شد ، این شرایط نشانه ای از وضعیت صعودی است .
   
  Inter bank Market – بازار بین بانکی
  بازاری است  برای تبادل ارز خارجی که با نکها در آ ن با تلفن یا شبکه الکترونیکی به معامله می پردازند .

  Inter bank rates- نرخهای بین بانکی
  نرخهای تبادل ارز که در بازار بین بانکی اعلام می شود . معامله آ نلاین fx امکان دستیابی به این نرخها را برای همه فراهم کرده است .

  Interest rate- نرخ بهره
  میزان بهره ای که به پول موجود در یک حساب بانکی تعلق می گیرد که به صورت در صد در سال محاسبه و ا علام  می شود .

  Major Currencies- ارزهای ا صلی
  85 در صد از کل معاملات بازار fx با ارز های اصلی صورت می گیرند که عبارتند از : دلار امریکا (USD) ، ین ژاپن (JPY) ، یورو (EUR) ، پوند انگلیس (GBP) ، فرانک سوئیس(CHF)،دلار استرالیا (AUD)، و دلار کانادا (CAD)

  Marked to Market
  محاسبه ارزش پوزیشن های معامله شده بر اسا س نرخ های روز .

  Market to Market – بازار ساز
  معامله گر یا شرکت کار گزا ر FX که سرمایه خود را به کار می گیرد ودر بازار پیشنهاد فروش یا قیمت خرید می دهد. کسی که دو سویه معامله می کند( هم خرید هم فروش )

  Market Order
  دستور انجام معامله ای " به قیمت روز"  یا با بهترین نرخ ممکن .

  Market Regulation
  برخلاف بازار سهام ا مریکا که تحت نظارت کمیسیون اورا ق قرضه وتبادلات (SEC)  عمل  میکند، بازار فار کس هنوز تا حد زیادی بی قانونی است . کار گزاران fx  به هیچ مجوزی نیاز ندارند هیچ سرمایه ثابت یا مجوز صنعتی یا دولتی برای باز کردن حساب مورد نیاز نیست .

  Market Timing
  استفاده از ابزارهای فنی جهت وا رد کردن استراتزی های ورود و خروج


  Market Trend
  روند حرکت نرخ ارزها

  Market   view
  پیش بینی بازار بر اساس روند عمومی و روند فعلی بازار


  O.C.O (one order  cancels  the  other )
  دستوری که در صورت اجرا دستور دیگررا به طور خودکار کنسل می کند .

  Offer (ask)
  قیمتی که یک شرکت تبادلات ارز ی مشتاق است در آن نرخ اقدام به فروش ارز کند

  Open Orders (traders’  orders)
  قسمتی در صفحه که معا ملات انجام نشده یک معا مله گر را نشان می دهد .

  Open trades (open  positions)
  تمام پوزیشنهایی که بسته نشده باشند معامله گران در مورد آنان با خطر رو برو هستند . همچنین آ ن بخش از صفحه معا ملات که پوزیشنهای ارز ی یک معا مله گر و ارزش آنان را نشان می دهد .

  Otc (over- the- counter)
  معاملات توسط طرفین در خارج از سالن تبادلات ارزی مثلا" از طریق تلفن ویا شبکه الکترونیکی انجام می پذیرد . فارکس بازار ی OTC است .

  Peak
  بالاترین نرخ در جدول ارزی

  Penetration   of a  trend line
  زمانی که یک ارز پایین تر از خط روندی صعودی ویا بالا تر از خط روندی نزولی مبادله می شود .

  Pip (point)
  کمترین میزان تغییرات یک ارز که د ربازارهای فارکس تغییرات نرخها با آن سنجیده می شود .برای بیشتر ارزها یک ده  هزارم نرخ تبدیل است.  
  استثنا : در نرخ برابری دلار امریکا / ین ژاپن ویورو /ین ژاپن یک point برابر است با یک صدم نرخ تبدیل .

  Position limits   نشان دهنده مقدار  پوزیشن
  بیشترین پولی که می توان در یک معامله ضرر کرد ،تعدا د معاملات وتعدا د point ها در حد ضرر .

  Positive carry
  پوزیشنی که در طول شب باز نگه داشته شده و صاحب آ ن نرخ بهره بیشتری می پردازد.

  Pound
  اصطلاح بازار برای پوند بریتانیای کبیر.

  Price   chart
  جدول نرخهای قبلی وفعلی ارزها که برای پیش بینی روند نرخ ارزها به کار میرود.

  Price   retracement
  تغییر نرخ یک ارز بر خلاف روند آ ن .

  Profit  exit
  دستور خروجی که در هنگام رسیدن به سود مورد نظر پوزیشن را کاهش داده یا آنرا  می بندد .

  Range
  تفاوت بین بالاترین وپایین ترین نقاط در جدول قیمت .

  Realized    profit   and   loss
  سود یا ضرر ناشی از معاملات بسته شده .


  Reaction   high
  بالا ترین نرخ نزولی در یک روند نزولی

   
  Reaction    low
  پایین ترین نرخ نزولی در یک روند صعودی

  Resistance
  سطحی از یک قیمت که فشار فروش بر بازار غلبه کرده وپس ا زآ ن نرخها کاهش می یابند. معمولا Resistance نشان دهنده خرید یا فروش زیاد است .

  Retracement
  تغییرات نرخ در مسیر مخالف روند قبلی هنگامی که نرخها خیلی زیاد ولی  خیلی سریع صعود یا نزول می کنند معمولا قسمتی از مسیر طی کرده را باز می گردند ویا بطور مستقیم نوسان می کنند .

  Rollover
  بستن همزمان پوزیشنهای فعلی  باز کردن همان پوزیشن برای تاریخی مشخص در آینده بسته به نرخ بهره در یک کشور ونرخ بهره در کشوری دیگر (که تفاوت بهره نامیده میشود )دارد.  معامله گران طولانی مدت بر روی  پوزیشن های خریدشان بهره می گیرند و بر روی پوزیشنهای فروششان بهره پرداخت می کنند. معا مله گران روزا نه پوزیشن خود را در طول شب نگه نمی دارند بنا براین roll-over در مورد آ ن صادق نیست .

  Sell
  فروش ارز مبنا منطبق با نرخ آ ن

  Sell    order
  دستور فروش ارز مبنا منطبق با نرخ آ ن

  Sell limit   order
  دستور حد فروش که می کوشد ارزی را به نرخ بالاتری به فروش برساند .

  Settlement
  پروسه دریافت یک ارز و پرداخت ارزی دیگر در بازار بین بانکی


  Short
  معا مله گر ارزی را فروخته است و انتظار دارد آ ن را دوباره به قیمتی پایین تر بخرد .

  Short Position
  پوزیشن فروش ارز مبنا

  Short     term   trend
  نشان گر نوسانات بازار در روندی متوسط

  Sideways   Market
  بازاری که نرخها د رمحدوده ای باریک  در حال  نوسان می کنند .

  Spot Price
  نرخ ارزی که می باید د رمدت دو روز تسویه شود ،د رمورد دلار امریکا / دلار کانادا  این مدت یک روز است .

  Spread
   الف- تفاوت بین نرخ خرید ونرخ فروش یک ارز
  ب- معا مله ای که د رآ ن یکی از دو ارز ، سهام ، اوراق قرضه ، ویا Option خریداری شده در حالیکه دیگری برای مشخص کردن تغییرات نرخ بین آ ن دو به فروش رفته است .

  Stop Entry Order
  با رسیدن به نرخی مشخص به دستور بازار تبدیل می شود تا  پوزیشن مورد نظر را باز کند.

  Stop loss
   با رسیدن به این دستور وبه منظور جلوگیری از ضرر بیشتر،  پوزیشن بسته می شود .

  Stop   loss    order
  با رسیدن به نرخی مشخص وبرای خروج ا ز پوزیشن تبدیل به دستور بازار میشود . این دستور برای پوزیشنی که در ضرر است به عنوان نقطه ای برای خروج مورد استفاده قرار می گیرد.

  Stops
  دستوراتی برای ورود یا خروج پوزیشنها .

  Buy Stop دستوری است که در نرخ بالا تراز نرخ فعلی بازار گذاشته می شود.  هنگامیکه  بازار به نرخی برابر یا بالا تر ا ز دستور Stop  برسد این دستور به دستو رخرید بازار تبدیل می شود .
  دستور sell stop دستورا تی هستند که در نرخی پایین تر ا ز نرخ فعلی قرار دا ده میشوند .
  هنگامی که بازار به نرخی برابر یا پایین تر ا ز دستو ر  Stop   برسد این دستور به دستور فروش بازار تبدیل می شود .
  توقف ورود در استراتژی های روند صعودی به کار می رود.


  Summary
  بخشی از صفحه معاملات که مقدار  پوزیشن ، موجودی حساب وملزومات ما رجین فعلی را نشان میدهد .

  Support
  قیمتی پایین تر از نرخ بازار که بازار حدا قل یک بار به آ ن رسیده است .

  Swing    Market
  به بازاری گفته می شود که قیمتها دائم در حال نوسان است.

  Technical Analysis
  بررسی تاریخچه تغییرات قیمت که معمولا ا ز رو ی جداول وبه منظور پیش بینی تغییرات بعدی نرخ انجام می شود .


  Trailing Stop
  ابزاری تکنیکال می باشد که  برای ادامه روند سود دهی  در بازار از آن استفاده می شود. سطحی متغییر که د ر  روند  صعودی  بازار قیمت را بالا ترمی برد ود ر روند نزولی آ ن را پایین تر می آ ورد .در پوزیشن خرید با صعود بازار دستور (stop loss) توسط نرم افزار  بالا تر برده  می شود  و در پوزیشن  فروش با نزول بازار این دستور توسط نرم افزار  پایین تر آ ورده می شود .

  Trend
  روند زمانی تشکیل می شود که تغییرات نرخ به صورت مدا وم در یک مسیر به وقوع می پیوندد. در صورتیکه آ ن مسیر صعودی باشد این روند را صعودی گویند ود رصورتی که آ ن مسیر نزولی باشد این روند را نزولی گویند . در هر روندی نکته مهم آ ن است که نقاط اوج و نزول در یک مسیر باشند ، مثلا"در روند  صعودی بالا ترین نرخها و پایین ترین نرخها همگی صعودی هستند ودر روند نزولی بالا ترین وپایین ترین نرخها همگی نزولی هستند .

  Trend    following
  یک تکنیک معا مله که معا مله گر د رآن به دنبا ل روند  اصلی برای  باز کردن پوزیشنهای خود در مسیر روند است .

  Trend less
  تغییرات نرخ بدون هیچگونه مسیری مشخص .

  Trend    line
  هنگامی که روندی شکل می گیرد معمولا می توان خطوط سا پورت را  پایین تر  ا ز روند  صعودی وخطوط رزیتنس را بالا تر ا ز روند  نزولی ترسیم کرد .
  شکست این خطوط به معنای پایان یک روند است و نشان ا زآ غاز روندی معکوس دارد.

  Turn over
  اصطلاحی برای ارزش معاملات

  Two way price
  اعلام نرخ با نرخ خرید و فروش

  Unrealized profit or loss
  وضعیت سود یا ضرر پوزیشنهای باز

  Up trend
  روند صعودی بازار
   
  Value date
  تاریخ سر رسید یک قرار داد ارز خارجی که در آن تاریخ،  2 ارز مبادله می شوند در معاملات spot این تاریخ معمولا  دو رو ز کاری پس از تاریخ معامله است .

  Bar Trailing Stop
  1-در پوزیشنهای خرید  به عنوان دستوری است که در بالا ترین نرخ وارد می شود.
  در پوزیشنهای فروش  به عنوان دستوری است که در بالا ترین نرخ وارد می شود  .

  Zig Zag 
  1-فیلتری است که تنها تغییرات درصدی مهم را نشان می دهد هر تغییری پائین تر از  درصد تعیین شده در نظر گرفته نخواهد شد ، Zig Zag   مشابه Swing Chart است.
  2-الگوی تکمیل 3 موج در موج الیوت که تشکیل شده  از دو موج 5 تائی که بوسیله 3 موج از یکدیگر جدا شده اند

  بازار جهانی در دستان شما

  بازار فارکس یک بازار بین بانکی است که در آن ارزهای مختلف معامله می شوند در این بازار یک ارز را توسط ارز دیگری معامله می کنید . برای مثال اگر احساس می کنید که ارزش ارزی در حال افزایش است آن ارز را خریداری می کنید و هنگامیکه ارزش آن افزایش یافت به فروش آن می پردازید.

  البته این معامله می تواند بر عکس نیز انجام پذیرد . بدین معنا که ارز گران را ابتدا بفروشید و پس از ارزان شدن بخرید . این ویژگی، دو طرف بودن بازار است . پس در هر معامله دو ارز وجود دارد، ارزهایی که در برابر دلار قرار می گیرند را ارزهای Major و ارزهایی که برابر دلار نمی باشند را Cross rate گویند . برابری ارزها به شکل، EUR/USD ، USD/JPY و... نمایش داده می شود .

  معامله در فارکس را می توان در دو شعار خلاصه کرد : ( ابتدا در نرخ بالا بفروشید و سپس در نرخ پایین بخرید یا ابتدا در نرخ پایین بخرید و سپس در نرخ بالا بفروشید ) .

  بازار فارکس بزرگترین بازار تجاری جهان بوده و حجم معاملات روزانه بسیار بالایی دارد . این بازار در ابتدای شکل گیری تنها بر روی بانکها و سایر موسسات دولتی بزرگ باز بود اما با گسترش علم ارتباطات و الکترونیک امروزه این بازار فرا گیر شده است . نحوه شکل گیری این بازار در بخش تاریخچه فارکس آمده است . برای موفقیت در این بازار باید تدابیری در نظر گرفته شود، این تدابیر را می توان به طور کلی به دو گروه تجزیه و تحلیل فنی، تجزیه وتحلیل خبری تقسیم کرد .

  چرا و چگونه در بازار تبادل ارز جهانی معامله کنید ؟

  برای تجزیه وتحلیل فنی سه نظریه اصلی وجود دارد :

  1- همه چیز در روند بازار خلاصه می شود.

  2- تغییر نرخها هدفمند است .

  3- تاریخ تکرار پذیر است .

  بازار فارکس بزرگترین وشناورترین بازار جهان است . این بازار تا کنون عرصه فعالیت بزرگترین موسسات اقتصادی همچون بانکهای مرکزی ، تعاونی های جهانی و ... بوده است .

  امروزه در کنار این شرکتهای بزرگ، معامله گران شخصی نیز به این بازار دسترسی داشته و از موقعیتهای موجود آن سود می برند ودر حقیقت این اشخاص بازیگران بزرگترین بازار اقتصادی جهان هستند . در این قسمت به بررسی برخی از تفاوتها بین بازار فارکس و بازار سهام و کالا به عنوان یک بازار ثابت می پردازیم .

  بازار فارکس

  بازار سهام وکالا

  زمان انجام معامله

  24 ساعته بودن بازار

  7 ساعت زمان برای انجام معامله

  نقدینگی بازار

  20 تریلیون دلار

  50 بیلیون دلار

  مکان فیزیکی

  عدم نیاز به مکانی خاص

  وجود مکان فیزیکی برای تبادلات روزانه

  اعتبار

  اعتبار 100 تا 300 برابر

  اعتباری وجود ندارد

  در گیر نمودن کل سرمایه

  با استفاده از اعتبار کل سرمایه ما درگیر بازار نمی باشد .

  برای هر خرید نیاز به پرداخت کل وجه

  می باشد.

  حال با استفاده از تحلیل آماری و ریاضیاتی ، قادر خواهید بود تا حد موثری روند بازار را تخمین بزنید .

  در بخش تجزیه و تحلیل خبری باید وضعیت کنونی ارز را از دیدگاه اقتصادی ، سیاسی و اخبار بررسی کرد و با پیش بینی تاثیر این اخبار بر روی بازار ، روند تغییر نرخ را حدس زد . رخدادهای مهمی که دراین بخش موثرند شامل نرخ تورم ، نرخ بیکاری ، نرخ بهره بانک مرکزی و ... می باشند .

   

  مزایای فارکس

  مزایای زیادی برای تجارت ارزهای خارجی لحظه ای است که درست مغایر با تجارت سهامها و فیوچرهاست که مهمترین آنها عبارتند از:

  قابلیت دسترسی

  بازار فارکس یک بازار 24 ساعته است که از ساعت 5:00 بعد از ظهر EST روز یکشنبه شروع شده و در ساعت 4:30 بعد از ظهر EST روز جمعه به پایان می رسد و بطور تمام وقت باز است . کشورهای مختلف برحسب موقعیت جغرافیایی خود در ساعتهای مشخصی وارد این بازار شده و از آن خارج می شوند .

  شما در تمام ساعات یاد شده قادر خواهید بود تا از بازار جهانی فارکس استفاده کنید و همچنین می توانید با توجه به اخبار و حوادث مهم خرید و فروش نمائید .

  اعتبار :

  با توجه به کوچک بودن نوسانات نرخ ارز ، تنها با سرمایه گذاریهای بزرگ امکان سود بردن وجود دارد . در این بازار تغییرات در حد کوچکترین واحد ارزی موجود معروف به پیپ که یک صدم سنت است شکل می گیرند. پس کسب سود زیاد تنها در پس یک سرمایه گذاری چند هزار دلاری نهفته است . به این خاطر در این بازار شما قادرید تا 100 برابر سرمایه خود معامله کنید و به عبارتی شما دراین بازار تا 100 برابر سرمایه خود اعتبار دارید . ( اعتبار استاندارد به صورت 1 به 100 است . برای مثال با 100 دلار آمریکا می توانید یک پوزیشن 000/10 دلاری در بازار باز کنید .) سوالی که ممکن است در این زمینه بوجود آید این است که چه کسی این اعتبار را به شما می دهد ؟ هر شخص می تواند توسط بانک یا بروکرها یک حساب تجاری باز کند . بانکی که شما نزدش حساب باز کرده اید ، به شما این اعتبار را می دهد تا چند برابر سرمایه گذاری خود معامله انجام دهید .

  نداشتن مکان خاص برای انجام معاملات :

  مکان این بازار یک مکان الکترونیکی است . بدین معنا که شما از طریق رایانه و اینترنت در هر نقطه از جهان قادر خواهید بود به فضای مجازی این بازار وارد شوید .

  نقد شوندگی :

  اعداد و ارقام در این بازار با معامله گر سخن می گویند . شما می توانید به سادگی ، بدون توجه به رقم یا جهت روند بازار پوزیشن خود را ببندید یا باز کنید .

  آزادی عملکرد:

  شما می توانید از هر بازار ی چه صعودی و چه نزولی سود ببرید . در هر معامله ای که انجام می دهید ، بانک یا بروکرها مبلغی را به عنوان کار مزد از شما دریافت می کنند . همچنین برخی از بانکها به ازای هر معامله ، مبلغی را نیز به عنوان کمیسیون در نظر می گیرند .

  بازاری عادلانه :

  حرکت ها در بازار فارکس بر پایه اطلاعات اقتصادی جهان و اخبار سیاسی صورت می گیرد .

  از مزایای دیگر این بازار می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

  بالاترین مشارکت جهانی و بالاترین حجم تبادلات

  سرعت در عملکرد و انجام سریع معامله

  24 ساعته بودن بازار

  باز نگه داشتن نا محدود معامله

  استفاده از چند برابر سرمایه

  و... پرواز در بازار بیکران ارزها

   منبع  www.bazarbors.com

     ارسال توسط ﺍﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ سامي
   
  تاريخ : یکشنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۸۸

  گلها جواب زمین اند به سلام آفتاب

  نه زمستانی باش که بلرزانی

  نه تابستانی باش که بسوزانی

  بهاری باش تا برویانی.

  نوروز بر شما مبارک.  ارسال توسط ﺍﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ سامي
   
  تاريخ : یکشنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۸۸
  تصویر ماهواره ای کربلا

  کوه شبیه گربه

   

  persiaanv.com(1).jpg

   

  عجیب ترین مسجد دنیا

  عجیب ترین مسجد دنیا/عکس

  - مسجد Sanki Yedimکه در نزدیکی شهر استانبول ترکیه قرار‌دارد، بدون شک یکی از عجیب‌ترین مساجد دنیاست.

  به گزارش فردا؛‌ نه‌تنها بنای منحصربفرد این مسجد که تنها دیواره‌ای کوتاه در دل دشت و دو مناره بلند دارد و فاقد سقف است، بلکه اسم آن هم به معنای «فرض می‌کنم که خورده‌ام»، که ریشه تاریخی دارد، آن را جالب‌تر کرده‌است.

  در کتاب معتبر و مشهور «روایت‌هایی از تاریخ عثمانی» نوشته «گرکان محمد علی» آمده‌است که یک مسجد در منطقه فاتح استانبول وجود دارد که نام آن Sanki Yedim به معنی «فرض می‌کنم که خورده‌ام»، قرار دارد. زمان ساخت این مسجد به قرن پانزدهم مربوط می‌شود، فردی به نام "خیر‌الدین افندی" بانی ساخت این مسجد مردی مومن بود.

  وی هنگامی که برای خرید به بازار ‌رفت،‌ و قصد خرید مواد خوراکی که به آنها علاقمند بود را داشت، پولی را که برای خرید آنها پرداخت ‌کرد حساب کرد و به نظرش مقدار زیادی بود پس با خود فکر کرد که آن را پس‌انداز کند و برای متقاعد کردن خودش گفت: «فرض می‌کنم که خورده‌ام» وی هرگاه که به خرید می‌رفت همین کار را تکرار می‌کرد تا ماه‌ها و سال‌ها گذشت و پول پس‌انداز وی به اندازه‌ای رسید که توانست با آن یک مسجد کوچک بسازد.

  از آنجا که وی فرد ثروتمندی نبود مردم شهر از او چگونگی ساخت مسجد را جویا شدند و او در پاسخ گفت که هنگام خرید مواد خوراکی با خود می‌گفتم که «فرض می‌کنم که خورده‌ام». از آن زمان مردم این مسجد را Sanki Yedi

   

  رابطه خواب با مرگ

  عادت های خوابیدن با دیابت و مرگ ارتباط دارد


  نتایج دو پژوهش جدید حاکی از آن است که بهره گرفتن از خواب کافی ممکن است از ابتلا به دیابت جلوگیری کرده و مرگ را به تاخیر بیاندازد.


  محققان توصیه می کنند افراد باید به طور منظم از 7 تا 8 ساعت خواب شبانه برخوردار شوند. در این جا نگاهی گذرا به پژوهش هایی انداخته شده است که در آخرین شماره ژورنال خواب منتشر شده اند.


  خواب و میزان مرگ و میر


  نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که میزان مرگ و میر در افرادی که بسیار زیاد یا بسیار کم می خوابیدند افزایش می یافت. این پژوهش در برگیرنده 10300 نفر از کارمندان بریتانیایی بود که به مدت 12 تا 17 سال مورد پیگیری و ارزیابی قرار گرفتند. کارمندان در آغاز و میانه آزمایش مورد بررسی قرار گرفته و پرسش نامه عمومی در مورد سلامت خویش را که شامل تعدادساعت های معمول خواب شبانه نیز بود تکمیل کردند. در طول این پژوهش میزان مرگ و میر برای گروه های زیر بیشتر بود:


  · افرادی که به طور مداوم کمتر از5 ساعت از خواب شبانه بهره می بردند.


  · افرادی که به طور پیوسته بیشتر از 9 ساعت در شب می خوابیدند.


  · افرادی که در ابتدا از 6 تا 8 ساعت خواب بهره برده و سپس تعداد ساعت های خواب شبانه خود را کاهش دادند.


  · افرادی که در ابتدا 7 تا 8 ساعت می خوابیدند ولی پس از آن ساعات بیشتری را به خواب شبانه اختصاص دادند.


  عواملی هم چون سن، سیگار کشیدن و BMI ( ایندکس توده بدنی که با قد و وزن افراد مرتبط است) تاثیری بر روی نتایج آزمایش نداشت. محققان بیان می کنند:« یافته های ما حاکی از آن است که به منظور جلوگیری از مرگ و میر زودرس بهره گیری از 7 یا 8 ساعت خواب شبانه بهترین حالت ممکن برای سلامت فرد است.»


  خواب و دیابت


  پژوهش دوم نشان می دهد زیاد خوابیدن یا کم خوابیدن احتمالاً باعث ایجاد دیابت می شود. داده های این آزمایش در نتیجه بررسی تقریباً 9000 فرد بزرگسال در ایالات متحده آمریکا به دست آمده است. در آغاز این پژوهش هیچ یک از شرکت کنندگان به بیماری دیابت مبتلا نبودند ولی با گذشت 10 سال، 430 نفر آن ها به بیماری دیابت مبتلا شدند.


  ابتلا به دیابت در میان افرادی گزارش شد که در شب کمتر از 5 ساعت یا بیشتر از 9 ساعت می خوابیدند. خوابیدن بیشتر از 9 ساعت یا کمتر از 5 ساعت نسبت به 7 ساعت خواب شبانه، میزان ابتلا به دیابت را تا حدود 50 درصد افزایش می داد.


  این الگوها از سایر عوامل خطرساز ابتلا به دیابت تاثیر نمی پذیرفتند. کم خوابیدن ممکن است مانع از عملکرد بدن در اداره گلوکز شود و زیاد خوابیدن نیز ممکن است یکی از نشانه های دیگر مشکلات سلامتی باشد.


  بر اساس نظر محققان هر دوی این پژوهش ها بر مبنای مشاهده فرد آزمایش شونده قرار داشته و به اثبات دلایل و تاثیرات ایجاد شده نمی پردازند. محققان می گویند آن ها فاکتورهای زیادی را مورد ارزیابی قرار دادند اما همیشه این احتمال وجود دارد که یک سری فاکتورهای تاثیرگذار نادیده گرفته شوند. 

                                                                                                                      

  مراقب افكارت باش، چون افكارت، گفتارت را میسازد

  مراقب گفتارت باش، چون گفتارت ، اعمالت را میسازد

  مراقب اعمالت باش، چون اعمالت، عادت هایت را میسازد

  مراقب عادتهایت باش، چون عادتهایت، شخصیتت را میسازد

  مراقب شخصیتت باش، چون شخصیتت،سرنوشتت را میسازد

  راز هدیه دادن

  گل علاوه بر سمبل زیبایی، یکی از هدایایی است که نشان دهنده احساسات و عواطف انسان در شرایط مختلف است. هدیه دادن گل برای هدیه گیرنده احساس خوشایندی را به وجود می آورد که معمولا نشانه علاقه و صمیمیت هدیه دهنده محسوب می گردد. بهترین استفاده ای که می توان از این هدیه شادی بخش نمود آن است که گل های مختلف را در معانی متفاوت به عزیزانمان و آن هایی که دوستشان داریم هدیه بدهیم. این کار موجب می شود تا موجی از شادمانی و احساس صمیمیت و رضایت در وجود آن ها به حرکت درآید و غم و اندوه و مشکلات را مورد هجوم قرار دهد، علاقه افزایش می یابد و محبت ها پایدارتر می شود.


  به نظر شما تعداد نقاط سیاه روی این صفحه چندتاست؟

   

   نقش زن در تحکیم رابطه همسران

  نقش زن در تحکیم رابطه همسران غیرقابل انکار است. در گذرگاه‌های مختلف زندگی بشر، آثار عمیقی از رد پای زنان؛ هم در زندگی‌های پایدار و هم در زندگی‌های مترلزل و فرو ریخته شده، به چشم می‌خورد . این امر خود نشان‌گر اهمیت مسئولیت خطیر زنان در عرصه ی حفظ ، تداوم و تعادل یک رابطه ایده‌آل و مستمر در مبحث همسران می‌باشد.

  مردها دوبار تربیت می‌شوند؛ یک‌بار توسط والدینشان، بطور‌ی که بتوانند فرزند خوبی برای آنها باشند و بار دوم توسط همسرشان به‌نحوی که بتوانند شوهر خوبی برای همسرشان باشند، اما اگر در این راستا قدمی برداشته نشود، تحولی صورت نخواهد گرفت

  .

  تفاوت‌های فردی همواره در طبیعت خلقت انسان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و بر همین الزام، پیوسته تعارفات کوچک و بزرگ میان همسران وجود داشته است. زنان قابلیت‌‌‌های بسیاری برای برانگیختن نقاط قوت رفتاری در شوهرشان دارند. تقریباً همه مردان می‌توانند یک شخصیت مثبت داشته باشند و این ، بستگی به‌شیوه رفتاری همسرشان دارد. در اینجا می‌خواهیم بخشی از شگردهای همسرداری یا اصطلاحاً سیاست‌های زنانه را در جهت ارتقاء استقامت پایه‌های یک زندگی مشترک، در محور روابط همسران، از نظر بگذرانیم،

  بنابراین این مطلب را صرفاً زنانی بخوانند که می‌خواهند بدانند «چگونه می‌توان شوهر خود را به‌مهری مستمر و عمیق آلوده‌ گردان            

    

  دریغ از یک ماشین

  4

   

  وحشتناك ترين كيكهاي تولد ....

  خبرگذاری فانلند:

   کمبود امکانات در دانشگاه های ایران [طنز]

   

  شايد باور نکنيد اما شما هميشه يک پزشک همراه خود داريد که آماده پاسخ به نيازهاي پزشکي‌تان است. اين پزشک، روان ماست. 5 توصيه عجيب زير را بخوانيد تا باورتان شود.

  ۱. آلرژي داريد؟ بخنديد!
  وقتي دچار آلرژي مي‌شويد، سعي کنيد خود را در موقعيت‌ خنديدن قرار دهيد. شرکت‌کنندگان در تحقيقي که از سوي محققان ژاپني انجام شده بود.

  زماني‌که به تماشاي يک فيلم خنده‌دار نشسته بودند کمتر دچار حساسيت‌مي‌شدند اما همين افراد زماني‌که به تماشاي يک فيلم جدي نشستند، پياپي عسطه مي‌کردند. خنده موجب عملکرد سريع سيستم عصبي پاراسمپاتيک شما مي‌شود و سبب مي‌شود فرد کمتر دچار حساسيت شود.


  2. بدنتان زخم است؟ خوش‌اخلاق باشيد!
  خوش‌رفتاري موجب مي‌شود که زخم‌هاي بدنتان زودتر بهبود يابد. دکتر جانيت کيکلت، استاد روانپزشکي دانشگاه اوهايو معتقد است که رفتار خصمانه و خشونت‌آميز، روند بهبود زخم‌ها و کبودشدگي‌ها را افزايش مي‌دهد. اما خوش‌رفتاري و مثبت انديشي موجب مي‌شود که ميزان واسطه شيميايي سايتوکين در بدن افزايش يابد. سايتوکين موجب مي‌شود که سلول‌هايي که براي ترميم زخم يا هر نقطه آسيب‌ديده بدن نياز هستند، در نواحي اطراف زخم، زود‌تر تکثير شوند. بنابراين سعي کنيد شاداب و سرحال باشيد. دوستانتان را با يک دعوت براي شام يا ناهار غافلگير کنيد. به ديدن اقوام و خويشان‌تان برويد و سعي کنيد به مردم کمک کنيد. خواهيد ديد که در مدت کوتاهي خوب مي‌شويد.

  3. بيماريد؟ خوش‌بين باشيد!
  کنار گذاشتن بدبيني گاهي بيماري‌ شما را تا حد بسياري بهبود مي‌بخشد. نتايج تحقيقات نشان داده است افرادي که در تست‌هاي خوش‌بيني نمره خوبي گرفته‌اند 55 درصد کمتر از افرادي که هميشه احساس شکست و نااميدي مي‌کنند در معرض خطر مرگ به خاطر بيماري‌هاي قلبي و عروقي قرار دارند. بنابراين سعي کنيد در هر هفته فهرستي از افرادي که سپاس‌گزارشان هستيد مانند دوستان، اقوام و... تهيه کنيد. همچنين سعي کنيد از ناراحتي و نااميدي در خصوص نداشتن چيزهايي که هنوز به آنها دست‌ نيافته‌ايد، خودداري کنيد. تمرکز بر حس سپاس‌گزاري موجب مي‌شود که نگاه مثبتي به زندگي داشته باشيد.

   

  ۴. دنبال تناسب‌انداميد؟ تصويرسازي کنيد!
  در ذهن خود تصويري از ورزش‌ها و نرمش‌ها را تداعي کنيد تا روند بهبودتان سريع‌تر شود. دانشمندان دانشگاه کليولند آمريکا معتقدند که تنها ساختن تصويري ذهني از بلند کردن وزنه و يا وزنه‌برداري موجب مي‌‌شود که ماهيچه‌هاي قوي‌تر داشته باشيد و روند بهبودتان سريع‌تر شود. در تحقيقات دانشمندان دانشگاه کليولند مشخص شد مرداني که تنها در ذهن خود تصويري از ورزش و وزنه‌زدن براي عضله دوسربازو ساخته‌اند حجم ماهيچه‌اي آنها بدون اينکه حتي يک کيلوگرم وزنه زده باشند به اندازه 13 درصد افزايش يافته است. بنابراين هر روز براي 15 دقيقه در ذهن خود تصور کنيد که ماهيچه آسيب‌ديده‌تان را نرمش مي‌دهيد. تمام جزييات ورزش را در ذهن خود تصوير کنيد. هر فشاري را که به ماهيچه‌تان وارد مي‌شود، در ذهن تصوير کنيد. انبساط و انقباض ماهيچه‌تان را هم همين‌طور. اين‌کار را انجام دهيد و تاثير آن را ببينيد.

   

  ۵. کارتان حساس است؟
  موسيقي گوش کنيد!
  وقتي در جاده در حال رانندگي هستيد و چشمان‌تان از فرط خستگي قرمز مي‌شود، راديوي اتومبيل‌تان را روشن مي‌کنيد. محققان ژاپني معتقدند موسيقي گوش کردن زماني‌که در حال انجام کارهاي روزانه‌تان هستيد، موجب مي‌شود کمتر احساس خستگي کنيد و کارتان را دقيق‌تر و با حوصله بيشتري انجام دهيد.
  موسيقي موجب مي‌‌شود بدنتان به درخواست‌هاي استراحتي که از مغز صادر مي‌شود، پاسخ دهد. همچنين موسيقي برخي احساسات بي‌حاصل و خستگي آفرين را در نطفه خفه مي‌کند و موجب مي‌شود بر سختي کارتان غلبه کنيد. بنابراين هنگامي‌که فرداي يک شب شلوغ و پر از مهمان در آشپزخانه مشغول شستشوي ظرف‌ها هستيد ضبط‌صوت خانه خود را روشن کنيد و با فراغ بال به کارتان ادامه دهيد

   

  بدون شرح

  استخدام

  تصاويري بسيار جالب از فوتبال خانمها!!!(طنز)

   

  страшненький - люди, собаки

  ابشار انجل در ونزوئلا با ارتفاع ۹۵۰ متر بلندترین ابشار دنیا

  ابشار ویکتوریا زیمباوه

  عكسهاي ساختمانهاي عجيب دنيا  عجیب ترین ساختمان های دنیا


  عجیب ترین ساختمان های دنیا  عجیب ترین ساختمان های دنیا

  عجیب ترین ساختمان های دنیا  دختر مغناطیسی!
     همه ثروت هاي دنيا در مقابل سلامتي هيچ ارزشي ندارند  خبرگزاري فارس: پس از گذشت يك سال از آتش سوزي در مدرسه شهيد رحيمي روستاي درودزن مرودشت از توابع شيراز برق نگاه دانش آموزان معصوم ‌با قاب‌هاي چوبي در دست كه در آن ‌چهره‌هايي متفاوت از تصوير فعلي‌اشان را نشان‌ مي‌داد، آتش به دلمان زد.عكاس:فرامرز مير احمدي             ارسال توسط ﺍﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ سامي
   
  تاريخ : یکشنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۸۸
   

  بابا، اگر من تمام این شیر برنج رو بخورم، هرچی خواستم بهم میدی؟

  دست کوچک دخترم رو که بطرف من دراز شده بود گرفتم و گفتم، قول میدم. بعد باهاش دست دادم و تعهد کردم

  ناگهان مضطرب شدم. گفتم، آوا، عزیزم، نباید برای خریدن کامپیوتر یا یک چیز گران قیمت اصرار کنی

  بابا از اینجور پولها نداره. باشه؟

  نه بابا. من هیچ چیز گران قیمتی نمی خوام.

  و با حالتی دردناک تمام شیربرنج رو فرو داد.

  در سکوت از دست همسرم و مادرم که بچه رو وادار به خوردن چیزی که دوست نداشت کرده بودن عصبانی بودم .

  وقتی غذا تمام شد آوا نزد من آمد. انتظار در چشمانش موج میزد .

  همه ما به او توجه کرده بودیم. آوا گفت، من می خوام سرمو تیغ بندازم. همین یکشنبه!

  تقاضای او همین بود.

  همسرم جیغ زد و گفت، وحشتناکه. یک دختر بچه سرشو تیغ بندازه؟ غیرممکنه. نه در خانواده ما. و مادرم با صدای گوشخراشش گفت، فرهنگ ما با این برنامه های تلویزیونی داره کاملا نابود میشه

  گفتم، آوا، عزیزم، چرا یک چیز دیگه نمی خوای؟

  ما از دیدن سر تیغ خورده تو غمگین می شیم

  خواهش می کنم، عزیزم، چرا سعی نمی کنی احساس ما رو بفهمی؟

  سعی کردم از او خواهش کنم. آوا گفت، بابا، دیدی که خوردن اون شیربرنج چقدر برای من سخت بود .

  آوا اشک می ریخت. و شما بمن قول دادی تا هرچی می خوام بهم بدی.

  حالا می خوای بزنی زیر قولت ؟

  حالا نوبت من بود تا خودم رو نشون بدم. گفتم، مرده و قولش !

  مادر و همسرم با هم فریاد زدن که، مگر دیوانه شدی؟

  نه. اگر به قولی که می دیم عمل نکنیم اون هیچوقت یاد نمی گیره به حرف خودش احترام بذاره .

   آوا، آرزوی تو برآورده میشه .

  آوا با سر تراشیده شده صورتی گرد و چشمهای درشت زیبائی پیدا کرده بود .

  صبح روز دوشنبه آوا رو به مدرسه بردم. دیدن دختر من با موی تراشیده در میون بقیه شاگردها تماشائی بود. آوا بسوی من برگشت و برایم دست تکان داد. من هم دستی تکان دادم و لبخند زدم .

  در همین لحظه پسری از یک اتومبیل بیرون آمد و با صدای بلند آوا را صدا کرد و گفت:

  آوا، صبر کن تا من بیام .

  چیزی که باعث حیرت من شد دیدن سر بدون موی آن پسر بود. با خودم فکر کردم، پس موضوع اینه

  خانمی که از آن اتومبیل بیرون آمده بود بدون آنکه خودش رو معرفی کنه گفت، دختر شما، آوا، واقعا فوق العاده ست. و در ادامه گفت، پسری که داره با دختر شما میره پسر منه.

  اون سرطان خون داره. زن مکث کرد تا صدای هق هق خودش رو خفه کنه. در تمام ماه گذشته هریش نتونست به مدرسه بیاد. بر اثر عوارض جانبی شیمی درمانی تمام موهاشو از دست داده.

  نمی خواست به مدرسه برگرده. آخه می ترسید هم کلاسی هاش بدون اینکه قصدی داشته باشن مسخره ش کنن.

  آوا هفته پیش اون رو دید و بهش قول داد که ترتیب مسئله اذیت کردن بچه ها رو بده. اما، حتی فکرشو هم نمی کردم که اون موهای زیباشو فدای پسر من کنه.

   آقا، شما و همسرتون از بنده های محبوب خداوند هستین که دختری با چنین روح بزرگی دارین

  سر جام خشک شده بودم. و... شروع کردم به گریستن. فرشته کوچولوی من، تو بمن درس دادی که فهمیدم عشق واقعی یعنی چی.

  خوشبخت ترین مردم در روی این کره خاکی کسانی نیستن که آنجور که می خوان زندگی می

  کنن. آنها کسانی هستن که خواسته های خودشون رو بخاطر کسانی که دوستشون دارن تغییر میدن.

  به این مسئله فکر کنین.

  شما از این داستان چه نتیجه ای گرفتین؟

   

  همسرم نواز با صدای بلند گفت، تا کی می خوای سرتو توی اون روزنامه فرو کنی؟

  میشه بیای و به دختر جونت بگی غذاشو بخوره؟

  شوهر روزنامه رو به کناری انداخت و بسوی آنها رفت . تنها دخترم آوا بنظر وحشت زده می آمد. اشک در چشمهایش پر شده بود . ظرفی پر از شیربرنج در مقابلش قرار داشت .

  آوا دختری زیبا و برای سن خود بسیار باهوش بود . گلویم رو صاف کردم و ظرف را برداشتم و گفتم، چرا چند تا قاشق گنده نمی خوری؟ فقط بخاطر بابا عزیزم.

  آوا کمی نرمش نشان داد و با پشت دست اشکهایش را پاک کرد و گفت : باشه بابا، می خورم، نه فقط چند قاشق، همه شو می خوردم. ولی شما باید.... آوا مکث کرد 

  يک روز وقتى کارمندان به اداره رسيدند، اطلاعيه بزرگى را در تابلوى اعلانات ديدند که روى آن نوشته شده بود: ديروز فردى که مانع پيشرفت شما در اين اداره بود درگذشت. شما را به شرکت در مراسم تشييع جنازه که ساعت ١٠ در سالن اجتماعات برگزار مى‌شود دعوت مى‌کنيم.در ابتدا، همه از دريافت خبر مرگ يکى از همکارانشان ناراحت مى‌شدند اما پس از مدتى، کنجکاو مى‌شدند که بدانند کسى که مانع پيشرفت آن‌ها در اداره مى‌شده که بوده است.

  اين کنجکاوى، تقريباً تمام کارمندان را در ساعت ١٠ به سالن اجتماعات کشاند. رفته رفته که جمعيت زياد مى‌شد هيجان هم بالا مى‌رفت. همه پيش خود فکر مى‌کردند: اين فرد چه کسى بود که مانع پيشرفت ما در اداره بود؟ به هر حال خوب شد که مرد!

  کارمندان در صفى قرار گرفتند و يکى يکى نزديک تابوت مى‌رفتند و وقتى به درون تابوت نگاه مى‌کردند ناگهان خشکشان مى‌زد و زبانشان بند مى‌آمد. آينه‌اى درون تابوت قرار داده شده بود و هر کس به درون تابوت نگاه مى‌کرد، تصوير خود را مى‌ديد. نوشته‌اى نيز بدين مضمون در کنار آينه بود: تنها يک نفر وجود دارد که مى‌تواند مانع رشد شما شود و او هم کسى نيست جز خود شما. شما تنها کسى هستيد که مى‌توانيد زندگى‌تان را متحوّل کنيد. شما تنها کسى هستيد که مى‌توانيد بر روى شادى‌ها، تصورات و موفقيت‌هايتان اثر گذار باشيد. شما تنها کسى هستيد که مى‌توانيد به خودتان کمک کنيد. زندگى شما وقتى که رئيستان، دوستانتان، والدين‌تان، شريک زندگى‌تان يا محل کارتان تغيير مى‌کند، دستخوش تغيير نمى‌شود.

  زندگى شما تنها فقط وقتى تغيير مى‌کند که شما تغيير کنيد، باورهاى محدود کننده خود را کنار بگذاريد و باور کنيد که شما تنها کسى هستيد که مسئول زندگى خودتان مى‌باشيد. مهم‌ترين رابطه‌اى که در زندگى مى‌توانيد داشته باشيد، رابطه با خودتان است. خودتان را امتحان کنيد. مواظب خودتان باشيد. از مشکلات، غيرممکن‌ها و چيزهاى از دست داده نهراسيد. خودتان و واقعيت‌هاى زندگى خودتان را بسازيد. دنيا مثل آينه است. انعکاس افکارى که فرد قوياً به آنها اعتقاد دارد را به او باز مى‌گرداند.  ارسال توسط ﺍﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ سامي
   
  تاريخ : یکشنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۸۸

   

   

   

  عنوان مقاله: 
   مديريت بر مبناي فعاليت نشانه‌گيري به سمت علت ها

  مولف/مترجم: احمد گودرزي

  موضوع: مديريت توليد و عمليات / حسابرسي و حسابدار

  سال انتشار(ميلادي): 20

  وضعيت: تمام مت
   

  منبع: ماهنامه تدبير-سال هجدهم-شماره18

  تهيه و تنظيم: پايگاه مقالات مديريتwww.system.parsiblog.com 
   

  چکيده:
   

  بهبود مستمر عمليات، فرايند دست‌يابي به محصولات بهتر و قيمت تمام شده ارزانتر در عمليات توليد و فروش است و به عنوان يک هدف راهبردي(استراتژيک) مقوله هايي از کنترل جامع کيفي ، افزايش کارايي ، ازدياد اثر بخشي، ارتقاي بهره وري ،کاهش هزينه و حذف اقلام معيوب (ضايعات) از فرايند توليد را شامل مي شود. صاحب نظران امروزه عقيده دارند که توليد تابعي از فعاليت و فعاليت تابعي از مصرف منابع است و اين منابع محدود و کميـاب هستند. بـنابرايـن کنـترل فعـاليت و تـرکيب بهينـه عـوامل توليد از مباني بهبود عمليات به شمار مي روند.تصميم گيري براي بهبود عمليات، نيازمند اطلاعات در حوزه حسابداري مديريت است و سيستم هزينه يابي، انعطاف مناسبي را بر حسب نياز مديران و مقتضيات محيط مي‌طلبد. در رويکرد مديريت بر مبناي فعاليت (ABM) هزينه يابي مبتني بر توليد گروهي محصولات است نه تاکيد بر توليد واحد محصول. پس مديريت بر مبناي فعاليت، مستلزم کاربرد سيستم کنترل جامع کيفي در محيطي مبتني بر شناخت و کنترل فعاليت است.

  مقدمه
   

  اگر چه عبارت «اين دنياي کوچکي است»مدت مديدي است که به کار برده مي‌شود، ولي اين عبارت به طور خلاصه در محيط تجاري امروز تبلور مي يابد. امروزه بازار، واقعاٌ يک بازار جهاني است. شرکتها و مؤسساتي که در يک شهر يا يک کشور مشخص فعاليت مي کنند، همان گونه که احتمالاً رقبايي در شهر يا کشور محل فعاليت خود دارند با رقبايي درساير کشورها نيز روبرو هستند. رقابت شديد جهاني شرکتها را ناچار مي سازد که به خاطر دست‌يابي به کيفيت بالاي محصول با هزينه پايين بيش از گذشته تلاش کنند.

  رقابت جهاني يکي از عوامل عمده مؤثر بر واحدهاي اقتصادي ظرف سي سال گذشته بوده است. به طور مثال در سال 1960تقريباً تمامي خودروها و تلويزيون‌هايي که در آمريکا توسط مردم خريداري مي شد ساخت آمريکا بود. سازندگان اين محصولات نيازي نداشتند که نگران رقابت با توليدکنندگان اين گونه محصولات در کشورهاي ديگر باشند. اما امروزه اکثر تلويزيون‌ها و بسياري از خودروهاي خريداري شده در اين کشور از خارج وارد مي شود.در بسياري از موارد قطعات اين محصولات در کشورهاي بسيار گوناگوني ساخته مي شود. با کاهش حقوق و عوارض گمرکي و سودهاي بازرگاني، واحدهاي انتفاعي ناگزيرند تمامي توليدکنندگان محصولات مشابه در سطح جهان را به عنوان رقيب و کليه خريداران در کشورهاي مختلف را به عنوان مشتري نگاه مي کنند.
   

  مشتريان انتظارات مختلفي از حالات و کيفيت قابل اعتماد به محصول دارند.آنها بهاي تمام شده ، زمان و چگونگي تحويل محصول يا خدمتشان را در نظر مي گيرند.براي راضي نگه داشتن مشتريان و رقابت با ساير توليدکنندگان بايد به صورت همزمان روي سه بعد کيفيت ، هزينه و زمان رقابت کرد.اين سه عنصر يک مثلث استراتژيک را تشکيل مي دهند.
   

  کيفيت،تجربه کلي يک مشتري با يک محصول است که خصوصيات فيزيکي و امکانات آن محصول و قابليت اعتماد به کارايي امکانات آن را در بر مي گيرد.کيفيت همچنين شامل خدمات دهي اين امکانات مانند خدمات پس از فروش و سطح کارايي خدمات انجام شده به وسيله يک سازمان است.

  بهاي تمام شده يا هزينه،شامل منابع مصرف شده به وسيله توليدکنندگان و سازمانهاي حمايت کننده آنها مانندعرضه کنندگان و فروشندگان است.بهاي تمام شده محصول شامل کل حلقه ارزش يعني کل تشکيلات از عرضه کننده تا خدمات دهي بعد از فروش و مصرف کنندگان يا کساني که براي مشتريان ارزش افزوده به وجود مي‌آورند است. با اين تعبير بهاي تمام شده مشتريان شامل بهاي تمام شده حمايت کننده و مصرف کننده محصول است که معمولا بهاي تمام شده مالکيت ناميده مي شود.
   

  زمان،يعني مدتي که طول مي کشد تا شرکت پس از اعلام نياز، محصول را در دسترس مشتري قرار دهد يامدتي که شرکت قادر است محصولاتش را با امکانات جديد يا تکنولوژي نوآوري شده با سرعت توسعه دهدوآن را در سريعترين وقت به بازار عرضه کند.همچنين زمان شامل صرف وقت جهت کامل کردن حلقه فعاليتها از شروع تا پايان توليد مي شود
   

  امروزه اگر مديران واحدهاي انتفاعي بخواهند محصولاتي را توليد کنند که در بازار هاي جهاني با محصولات مشابه قابل رقابت باشد و مشتريان را به خود جذب کند، مي بايستي نسبت به فعاليتهايي که در ساخت محصولات نقش دارند و از هزينه انجام اين‌گونه فعاليتها بموقع آگاه شوند. اين آگاهي از طريق شناسايي فعاليتها و تخصيص هزينه ها و فعاليتها به دست مي آيد.

   

  سيستم مديريت بر مبناي فعاليت از اين باور سرچشمه مي گيرد که محصولات فعاليتها را مصرف مي کنند و فعاليتها منابع را. پس مديريت بر مبناي فعاليت عبارت است از يک روش سيستماتيک بررسي ،برنامه ريزي‌، کنترل و بهبود و هزينه هاي سرمايه اي که بر اصل هزينه هاي مصرفي فعاليتها تمرکز دارد.سيستم‌هاي ABM برخلاف سيستم‌هاي سنتي هزينه که بر کارکنان متمرکز هستند، بر کار تکيه دارند. رکن اصلي مديريت بر مبناي فعاليت، حسابداري فعاليت(activity accounting) است.

  حسابداري فعاليت همانگونه که از اسم آن برمي آيد سيستمي است که فعاليتها، هزينه ها و ويژگيهاي فعاليتها و درآمدهاي هر واحد ، هر مرکز هزينه يا گروهي از کارکنان را در يک سازمان معين و گزارش مي کند. به عبارت ديگرحسـابداري فعـاليت بـه شناسايي مجموعـه اي از تکـنيک‌هاي طـراحـي شـده در حسـابـداري مـديـريـت مي پردازد که تاکيد شان بر فعاليتهاست.اين تکنيکها عمدتا شامل سيستم توليد بهنگام ، هزينه يابي بر مبناي فعاليت ،هزينه يابي هدف و هزينه يابي کايزن است که به شرح آنها پرداخته مي شود.
   

  توليد بهنگام
   

  روش توليد بهنگام (just in time) که علامت اختصاري آن JIT است، از 30سال قبل در ژاپن ابداع شد. فلسفه اين روش بر تمرکز فعاليتها و کوششها ي مديريت در جهت روان ساختن جريان فعاليتها و حذف ضايعات در هر محدوده ممکن از سازمان تاکيد دارد و بر سه نظريه اساسي به شرح زير مبتني است:
   

  1- کليه فعاليتهايي که منجر به افزايش در ارزش توليدات و خدمات نمي شود بايد حذف شود. مانند زمان بازرسي زمان جابه‌جايي، زمان طي شده در زنجيره توليد ارسال صورت حساب و ...

  2- انجام صحيح امور و پرهيز از هر گونه دو باره کاري و ضايعات.
   

  3- بهبود مستمر: کوشش مستمر جهت رضايت هر چه بيشتر مشتريان از نظر قيمت، کيفيت خدمات و ... .
   

  در اين سيستم، روش توليدراروش کششي مي‌نامند يعني توليد براساس کشش صورت مي گيرد.

   

  در اين سيستم زمان انتظار براي سفارش مواد در هر مرحله از توليد از بين مي رود، زيرا مقدار کالايي که مراحل توليد براي تکميل نياز دارند از قبل بر اساس سفارش مشتري مشخص شده است و هر مرحله از زمان و مقدار کالاي مورد نياز مرحله بعد اطلاع مي يابد و همان مقدار کالا را به مرحله بعد مي‌فرستد.ولي از آنجا که مقدار کالاي مورد نياز هر مرحله در زمان و با مشخصات معين مي بايستي فرستاده شود ،بايد کالا خصوصيات لازم را داشته باشد. بنابراين هزينه هاي کنترل کيفيت افزايش مي يابد. علاوه بر اين ، اين سيستم نيازمند کارگران چند تخصصي است. بدين معني که اين سيستم نوعي روش سفارش کار است و با سفارشهاي مختلف کار مي کند. سفارشها نيز وابسته به مشتريان است و مشتريان مي توانند سفارشهاي متنوعي از قبيل توليد ماشين ،ساختمان ،لوازم پزشکي و غيره باشند .پس کارگران نيازمند تبحر در ساخت هر يک از آنها هستند.
   

  هزينه يابي بر مبناي فعاليت 
   

  استفاده از اطلاعات هزينه يابي بر مبناي فعاليت (ABC=ACTIVITY BASE COSTING) به منظور بهبود عمليات و حذف هزينه‌هاي بدون ارزش افزوده را مديريت بر مبناي فعاليت مي‌نامند.
   

  هزينه هاي بدون ارزش افزوده هزينه هايي هستند که:
   

  1- غير لازم و غير ضروري هستند.
   

  2- لازم ولي بدون کارايي هستند.
   

  در طراحي سيستم ABC دو مرحله زير از اهميت زيادي برخوردار است:
   

  1- تجزيه و تحليلهاي مربوط به ارزش فرايند: در اين مرحله کليه فعاليتها شناسايي و بر اساس با ارزش يا بي ارزش بودن طبقه‌بندي مي شوند.
   

  2- شناسايي مراکز فعاليت را مي توان به عنوان بخشي از کل فرايند توليد تعريف کرد که مديريت در ارتباط با هزينه هاي آن نياز به گزارشهاي مستقل دارد. بيشترين دقت و صحت در هزينه يابي مي تواند از طريق شناسايي گروه اصلي فعاليتهاي زير به‌دست آيد:
   

  * فعاليتهاي مربوط به هريک از واحدهاي توليد : اين فعاليتها هر بار که يک واحد محصـول توليــد مي شـود، صــورت مي‌گيرد.
   

  * فعاليتهاي مربوط به گروهي از محصولات‌: اين فعاليتها شامل مواردي از قبيل در خواست مواد اوليه، سفارش خريد‌، تنظيم و آماده سازي تجهيزات، ارسال محصولات به مشتريان و دريافت مواد اوليه است.
   

  * فعاليتهاي مربوط به محصولات خاص: اين فعاليتها مر بوط به توليدات خاص يک شرکت است و بر حسب نياز به انجام آنها در جهت حمايت از عمليات توليد محصولات متفاوت صورت مي گيرد.
   

  * فعاليتهاي مربوط به تسهيلات: اين فعاليتها به کل فرايند توليد مر بوط مي شود و به گروه يا دسته اي خاص از محصولات ارتباطي ندارد. مثل هزينه مديريت کارخانه، بيمه ماليات اموال و هزينه هاي رفاهي کارکنان.
   

  برخي از عواملي که اجراي سيستمABC را ضروري مي سازد به شرح زير است:

  1- مديران اجرايي اعتقادي به بهاي تمام شده محاسبه شده توسط حسابداري ندارند
   

  2- مديران اجرايي پيشنهاد مي کنند که توليد برخي محصولات ظاهرا سودآور متوقف شود.
   

  3- رقباي تجاري برخي از محصولات ظاهرا سودآور را توليد و عرضه نمي کنند.
   

  4- توجيه نتايج حاصل از شرکت در مناقصه‌ها مشکل است.

   

  هزينه يابي هدف 
   

  ريشه هاي ظهور و بروز هزينه يابي بر مبناي هدف (TARGET COSTING) را مي توان در سالهاي پس از جنگ جهاني دوم،جستجو کرد. زماني که به دليل کمبود شديد مواد اوليه ،توليد کنندگان و کارخانه‌هاي آمريکايي تلاش سازمان يافته‌اي را انجام مي دادند تا بتوانند محصولاتي را با قيمت پايين را عرضه کنند.اين تلاشها بعدها مهندسي ارزش نام گرفت.
   

  ژاپني ها،در دهه1960ميلادي به استفاده از اين مفاهيم پرداختندو آن را توسعه دادند. به اين ترتيب بود که هزينه يابي بر مبناي هدف به وجود آمد.هزينه يابي هدف،يک برنامه ريزي بلند مدت،براي مديريت سودآوري واحد تجاري است که درآن ،مشتري و قيمت تعيين کننده و محوري مي باشند. هزينه يابي بر مبناي هدف يک نوآوري در سيستمهاي حسابداري مديريت ژاپني است و بر اساس درک عمومي حاصل شده است. هدف ژاپني‌ها از ارائه اين مدل انتخاب طرح و ساخت محصولات کاملا اقتصادي بود. (توليد محصولاتي با حداقل هزينه و حداکثر کشش) البته به نظر مي رسد اصطلاح هزينه يابي هدف تا حدودي از لحاظ معني لغوي نارسا باشد، زيرا اين مفهوم در واقع يک روش هزينه يابي به مفهومي که عنوان مي شود نيست، بلکه بيشتر به عنوان يک فن برنامه ريزي به کار مي آيد. بر اين اساس هزينه يابي هدف يک فن برنامه ريزي است که اهميت راهبردي براي واحدهاي اقتصادي دارد و هدف آن کاهش بهاي تمام شده محصول در طول هزينه يابي چرخه عمر است.
   

  تعيين هزينه هدف در سه مرحله به اجرا در مي آيد:
   

  مرحله اول: شناسايي نيازهاي مشتري که مي بايست با عرضه محصول ارضاء شود و همچنين طراحي محصول بر اساس آن نيازها.نقطه شروع قيمت گذاري هدف و هزينه يابي هدف ،نيازهاي مشتري است؛ يعني کسي که مصرف کننده نهايي کالاهاي توليدي است و حق انتخاب دارد.
   

  درک و فهم اينکه مشتري چه مي‌خواهد، از اهميت زيادي برخوردار است.براي او دانستن مشخصات محـصول اهميت چنداني نـدارد و قضـاوت وي در خصـوص محصـول ،بر اسـاس کـارکردهـاي آن صـورت مي گيرد.مهمتر اينکه مشتري بر اساس ارزش محصول، تمايل به پرداخت قيمت معيني خواهد داشت
   

  مرحله دوم: محاسبه هزينه هدف که معمولا به صورت زير محاسبه مي شود:

  سود عملياتي هدف – قيمت فروش هدف = هزينه هدف
   

  مرحله سوم: استفاده از ابزار مهندسي ارزش و بهبود مستمر به منظور کاهش شکاف هزينه و رسيده به هزينه هدف .
   

  هزينه هدف رقمي آرماني است که هنوز به واقعيت نپيوسته است. با اين پيش فرض ،پس از محاسبه اين مبلغ، واحد مالي با هماهنگي ساير بخشها از جمله واحد توليد، فني و مهندسي و ...هزينه محصول را برآورد مي کند. معمولا مبلغ برآوردي بزرگتر از هزينه هدفي است که در مرحله دوم محاسبه شده است. اختلاف بين هزينه هاي برآوردي و هزينه هدف را اصطلاحا شکاف هزينه گويند.وظيفه ابزارهاي مهندسي ارزش و محيط بهبود مستمر ، کاهش شکاف هزينه و نهايتا محو اين شکاف است
   

  هزينه يابي کايزن
   

  علاوه بر هزينه يابي هدف ، کايزن (KAIZEN) نيز توسط سازمانهاي ژاپني به عنوان مکانيسم کاهش و اداره هزينه ها استفاده شده است. کايزن در واژه ژاپني عبارت است از بهبود فرايند مبالغ تفاضلي به جاي نوآوريهاي عظيم.تـفاوت اصلي بين هزينه يابي هدف و کايزن آن است که هزينه‌يابي هدف در مرحله طراحي به کار برده مي شود، درحالي‌که هزينه يابي کايزن در مرحله توليد به کار برده مي شود.

  در هزينه يابي هدف، بحث اصلي طراحي توليد و کاهش هزينه هاي آن است. ولي در هزينه يابي کايزن بحث در فرايند توليد است
   

  به طور کلي مي توان گفت کليه سازمانها هدفهايي را تعقيب مي کنند و مديران آنها بايد در جهت دست‌يابي به اين هدفها کوشش کنند.مديران هر سازماني در راستاي کوششهاي خود به خاطر تحقق هدفهاي تدوين شده براي آن سازمان وظايف تصميم گيري برنامه ريزي و هدايت و کنترل عمليات را انجام مي دهند. انجام اين وظايف توسط مديران نياز به اطلاعات دارد‌. انتقال اطلاعات صحيح، بموقع، کارآ و مؤثر به مديران آنها را در نيل به اين اهداف کمک مي کند. در اين راستا استفاده از مديريت بر مبناي فعاليت موجب
   

  1- اندازه گيري هزينه منابع موردمصرف اجراي واحد انتفاعي يا سازمان
   

  2- تشخيص و حذف هزينه فعاليتهاي بدون ارزش افزوده 
   

  3- تعيين کارايي و اثر بخشي تمامي فعاليتهاي سازمان
   

  4- تشخيص و ارزيابي فعاليتهاي جديدي که مي تواندعملکرد آتي سازمان را بهبود بخشد، مي شود
   

  در نهايت مي‌توان گفت براي موفقيت در اقتصاد جهاني واحدهاي انتفاعي بايد بيش از گذشته نسبت به تقاضاي مشتريان نگران باشند و با کارايي بيشتر فعاليت کنند. واحدهاي انتفاعي معمولا از طريق فراهم کردن محصولات و خدمات بهتر وبه قيمت کمتر مي توانند با توليدکنندگان ديگر رقابت کنند.ارائه محصولات بهتر به مشتريان مستلزم بذل توجه بيشتر به نيازهاي مشتريان يا اتخاذ رويکرد مشتري مداري است. توليد با هزينه کمتر نيز مستلزم اين است که واحدهاي انتفاعي با کارايي بيشتر کار کنند.
   

  در محيط متغير پرريسک و پر رقابت امروز مهمترين پيام اين است که با راهکارها، ساختارها، رفتارها و ابزار متعلق به ديروز نمي توان نسبت به موفقيت در آينده، پيروز شدن بر رقيب و رضايت مشتري اميدوار بود. در چنين شرايطي که رقابت بسيار بي رحم است، سازماني موفق است که بتواند با استفاده از مديريت کارآ و مؤثر و با استفاده از الگو برداري از بهترينها(benchmarking) از رقبا پيشي بگيرد.
   

  در اين راستا مديريت بر مبناي فعاليت (ABM) الگوهايي را معرفي مي کند تا مدل بهبود در جهت کاهش هزينه و حذف ضايعات با پشتيباني اطلاعات تفصيلي و تجزيه و تحليل شده حسابداري مديريت، از نظر شناسايي و تفکيک و طبقه بندي فعاليتهاي واجد و فاقد ارزش افزوده با کارايي عمل کند.
   

  بهبود مستمر عمليات با رويکرد مديريت کل نگر همسويي ندارد. زيرا مديريت کل نگر به نتايج حاصله از عملکرد سيستم توجه دارد. (نتيجه گراست) ولي نگرش جديد براي بهبود مستمر عمليات به فرايند توجه دارد و معـتقد اسـت کـل مـرکب از اجـزاي هـمبسته اي است که فعاليتهايي را در فرايند توليد منعکس مي سازد و اين فعاليتها از ديدگاه مديريت کيفي جامع محرکهاي هزينه (cost drivers ) هستند و بايد به صورت تجريدي در فرايند تحت کنترل کيفي جامع قرار گيرند تا فعاليتهاي هزينه افزا حذف شوند و هدف يعني بهبود، تحقق يابد.
   

  بنابراين در نگرش جديد هزينه معلول است و فعاليت علت به وجود آمدن هزينه است و بايد براي بهبود عمليات علت را تحت کنترل و چاره جويي قرار داد تا معلول، (هزينه هاي اضافي)به خودي خود کنترل و حذف شود.از اين رو امروزه براي دستيابي به بهبود مستمر عمليات توجه دانش مديريت معطوف به مديريت بر مبناي فعاليت در چارچوب سيستم است. البته ساختن يک مدل ABMنيازمند يک رويکرديا ديدگاه ساختاري و اختصاص دادن يک تيم براي حصول نتايج ،طبق يک برنامه زمان‌بندي شده منطقي است
   
   

  منابع

  1- ثقفي، علي،مديريت استراتژيک و ايده‌هاي نوين حسابداري مديريت، حسابرس6 (مجموعه مقالات) انتشارات سازمان حسابرسي بهار1375
   

  2- عالي ور، عزيز، حسابداري صنعتي، انتشارات سازمان حسابرسي چاپ سوم خرداد 1383
   

  3- شباهنگ، رضا، حسابداري مديريت ، انتشارات سازمان حسابرسي بهمن 1381

  4- رهنماي رودپشتي ،فريدون ، جزوه درسي حسابداري مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات 1384
   

  5- فضل زاده ،عليرضا، رضايي غلامرضا ، هزينه يابي هدف و برنامه ريزي ،فصلنامه حسابدار شماره148  ارسال توسط ﺍﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ سامي
   
  تاريخ : یکشنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۸۸

   

   

  اين مقاله، به بررسي و تجزيه و تحليل فضاي اقتصادي حاكم بر پديده جهاني‌سازي، جريان اطلاعاتي و ويژگي‌هاي توليد شبكه‌اي كه صنايع توليدي با آن روبه‌رو هستند، مي‌پردازد. بررسي و تجزيه و تحليل فوق‌الذكر بيانگر اين مطلب است كه توليد شبكه‌اي در فضاي نوين اقتصادي مي‌تواند به عنوان انقلابي در سازمان‌هاي توليدي، مطرح شود.
  بر اين اساس، مفهوم نويني بنام MICK4FI (يكپارچگي1، جريان مواد2، جريان اطلاعات3، جريان سرمايه4 و جريان دانش5) در سطح سازمان و سطح توليد شبكه‌اي تعريف شده و به عنوان مدل نويني براي توليد شبكه‌اي مطرح مي‌شود. زيرا MICK4FI به منظور دستيابي براي شايستگي‌هاي محوري سازمان در فضاي اقتصادي كنوني و يا به عبارتي، فضاي اقتصاد شبكه‌اي، ضروري به نظر مي‌رسد.
  نتايج به دست آمده، بيانگر تفكري نوين پيرامون تدوين راهبردهاي توليدي سازمان و ارائه روشي پايدار براي حفظ يكپارچگي منابع توليد شبكه‌اي مي‌باشد.

   

  در فضاي اقتصادي نوين، سيستم‌هاي توليدي همراه با توسعه فناوري‌هاي شبكه‌اي مي‌بايست به سمت توليد شبكه‌اي حركت كنند. اگر سازمان‌ها تمايل به كسب شايستگي‌هاي محوري داشته باشند مي‌بايست از اينترنت براي تأمين نيازهاي بازار استفاده كنند و از حداكثر مزاياي منابع موجود در اينترنت بهره‌مند شوند.
  امروزه، سازمان‌ها نبايد خود را در به كارگيري منابع نظير: منابع اطلاعاتي، سرمايه، مواد خام و دانش، محدود كنند، بلكه بايد زمينه لازم براي جريان‌ها و عوامل تسريع‌كننده جهاني را ايجاد كنند. زيرا رقابت در زنجيره ارزش صورت مي‌گيرد و سازمان به تنهايي رقابت نمي‌كند. بنابراين اگر مشتريان اطلاعات مربوط به تقاضاي خود را ارسال كنند، سازمان‌هاي همبسته در زنجيره ارزش مي‌بايست بلافاصله به آن پاسخ دهند، محصول مورد نظر آنها را در كوتاه‌ترين زمان، طراحي و توليد كرده و از اين طريق شايستگي كل زنجيره ارزش را توانمند كنند. همراه با توسعه اينترنت، نيازهاي مشتريان نيز متفاوت شده است. به بيان ديگر، مشتريان خواهان محصولات منحصر بفرد، تحويل در كوتاه‌ترين زمان و ارائه خدمات در سطح بين‌المللي هستند. در شرايط كنوني، سازمان‌ها اقدام به كوتاه نمودن دوره طراحي و توليد محصولات با هدف تأمين نيازهاي متفاوت مشتريان كرده‌اند. زيرا از طريق ارائه پاسخ سريع به نيازهاي بازار مي‌توانند از شايستگي‌هاي قوي‌تري برخوردار شوند. بنابراين، رقابت در زنجيره ارزش تحت شرايط نوين اقتصادي مي‌تواند به سازمان‌ها در همكاري با يكديگر كمك كند و روابط برنده- بازنده6 سازمان‌ها را به روابط برنده- برنده7 و در برخي موارد به برند‌گي چندگانه8 تغيير دهد. اين نوع روابط بين سازمان‌ها باعث دسترسي به منابع مناسب شامل سرمايه، فناوري، بازار و ارائه خدمات در سطح بين‌الملل با هدف تأمين نيازهاي متفاوت مشتريان مي‌شود. در صورتي كه بتوان از طريق شبكه اينترنت، اطلاعات را سريع و صحيح منتقل كرد باعث كسب مزايايي نظير: كاهش هزينه خريد، كاهش موجودي انبار، كوتاه كردن دوره توليد محصول، كاهش هزينه بازاريابي، ارائه خدمات به مشتري با كيفيت بالا، توسعه كانال‌هاي توزيع و غيره مي‌شود.
  استفاده گسترده از فناوري اطلاعات در سازمان‌ها باعث بهبود و تقويت مديريت يكپارچگي جريان مواد9، جريان سرمايه10، جريان منابع انساني11 و جريان اطلاعات12 و مديريت شركت باعث تقويت شايستگي‌هاي سازمان مي‌شود.
  نتيجه‌اي كه براساس تجزيه و تحليل فوق‌الذكر مي‌توان ارائه كرد، حاكي از اين مطلب است كه سازمان‌هاي توليدي مي‌بايست با فضاي نوين اقتصادي سازگار شوند. بر اين اساس، دانش، ويژگي‌هاي توليد شبكه‌اي و جهت‌گيري‌هاي توليد در فضاي نوين اقتصادي در مقاله حاضر معرفي و تجزيه و تحليل مي‌شوند.

  توليد شبكه‌اي
  توليد شبكه‌اي13، بر توليد چابك14 مبتني است. به بيان ديگر، مفهوم به‌كارگيري فناوري‌هاي اينترنتي و متحدان استراتژيك پويا با حداكثر كارايي را در برمي‌گيرد. اين امر، نيازمند ارائه تركيب جديدي از منابع تحقيقاتي، طراحي، توليد و توزيع محصول به صورت كارا مي‌باشد كه باعث تقويت توانايي سازمان در پاسخگويي به نيازهاي بازار و شايستگي سازمان مي‌شود. صنايع توليدي مي‌بايست از توليد شبكه‌اي به عنوان فناوري پيشرفته شبكه‌اي استفاده كنند و منابع اطلاعاتي، سرمايه، فناوري، دانش و غيره را تسهيم كنند. زيرا سازمان‌هايي كه به نيازهاي بازار به سرعت پاسخ مي‌دهند، باعث ارتقاي شايستگي‌هاي محوري خود در زمينه طراحي و توليد در كوتاه‌ترين زمان مي‌شوند.

  ويژگي‌هاي توليد شبكه‌اي
  چالاكي و انعطاف‌پذيري را مي‌توان از ويژگي‌هاي توليد شبكه‌اي دانست. سازمان‌هايي كه در يك زنجيره ارزش هستند، در عين حال كه در بازارهاي مختلفي كالاي خود را توزيع مي‌كنند، سفارشات را در يك زمان از طريق توليد شبكه‌اي دريافت مي‌كنند و مي‌توانند بلافاصله پس از دريافت سفارش به آن پاسخ داده و براي طراحي و توليد محصول مورد نظر مشتريان، آن را به سازمان ديگري در زنجيره ارزش ارائه دهند.
  تمامي سازمان‌هاي موجود در زنجيره ارزش قادرند كسب و كار را با استفاده از توليد شبكه‌اي انجام دهند. زيرا مشتريان خواهان محصولاتي هستند كه متنوع و منحصر بفرد باشند. در نتيجه، سازمان‌ها مي‌بايست منعطف باشند و با تغييرات بازار سازگار شوند. تصور كنيد يكي از مشتريان، رايانه‌اي با ويژگي‌هاي خاص سفارش دهد كه متناسب با رايانه‌هاي توليدي شركت نباشد. در اين شرايط، شركت بايد از انعطاف بالايي برخوردار باشد و نيازهاي ويژه مشتريان را به سرعت پاسخ دهد. شركت به منظور برخورداري از اين انعطاف بايد هزينه بالايي را پرداخت كند و اين هزينه مي‌بايست در رايانه‌هايي كه مشتريان سفارش مي‌دهند لحاظ شود. اين امر باعث افزايش قيمت رايانه در مقايسه با رايانه‌هاي معمولي مي‌شود. با استفاده از توليد شبكه‌اي، شركت قادر خواهد بود از مزاياي اينترنت (از جمله فناوري، منابع انساني، موقعيت جغرافيايي و غيره) در مكان‌هاي مختلف به نحو شايسته‌اي استفاده كند و توليد كننده در زماني واحد به عناصر و امكانات اصلي و فرعي مختلف و ديگر توليدكنندگان پويا دسترسي خواهد داشت، از اين طريق باعث تقويت شايستگي‌هاي خود مي‌شود و از انعطاف بالايي برخوردار شده و هزينه خود را كاهش مي‌دهد. به بيان ديگر، سازمان با استفاده از توانايي‌هاي ديگر توليدكنندگان، محصول مورد نظر مشتري را با كيفيت بالا توليد مي‌كند.
  جهت‌گيري صنايع توليدي و توليد شبكه‌اي تجزيه و تحليل فوق حاكي از اين مطلب است كه توليد شبكه‌اي به واسطه جابه‌جايي سريع و صحيح اطلاعات در بين عناصر موجود در اينترنت (شركاء)، منابع بين‌المللي را بين توليدكنندگان توزيع مي‌كند و به سازمان‌ها اجازه مي‌دهد از شركاي پويا و همراستا با تغييرات بازار برخوردار شوند و از اين طريق، شايستگي‌ها و توانايي ارائه پاسخ به بازار را در خود ارتقاء دهند.
  امروزه، بسياري از محققان معتقدند كه توليد شبكه‌اي با استفاده از متحدان پويا و يا توليدكنندگان مجازي قابل اجرا مي‌باشد. متحدان پويا، سازمان‌هاي مجازي موقت هستند و به سازمان در تأمين تغييرات بازار و بهينه‌سازي منابع متغير كمك مي‌كنند و از اين طريق مي‌توانند باعث ارتقاي شايستگي‌ها و توانايي‌هاي سازمان‌هاي متحد شوند.
  متحدان پويا با استفاده از توليد شبكه‌اي قادرند اطلاعات، فناوري، دانش و غيره را تسهيم كنند و از منابع مختلف به منظور طراحي، توليد و فروش محصول، حداكثر استفاده را به عمل آورند. همچنين از اين طريق هزينه‌ها و ريسك موجود را كاهش مي‌دهند.
  توليد مجازي مبتني‌بر فناوري توليد، فناوري مدل‌سازي و فناوري شبيه‌سازي مي‌باشد. به بيان بهتر، تركيب فنون پيشرفته توليد، دانش طراحي رايانه، هوش مصنوعي، فناوري شبيه‌سازي، فناوري چند رسانه‌اي و غيره است كه در يك سخن، تركيبي از دانش‌هاي متعدد را در برمي‌گيرد و منعكس‌كننده تمامي عمليات و فرايندهاي توليد محصول به صورت شبيه‌سازي فضاي توليد است. بر اين اساس مي‌توان نتيجه گرفت كه توليد شبكه‌اي همراستا با توسعه فناوري اطلاعات و فضاي نوين اقتصادي صنايع توليدي حركت مي‌كند و در صورتي كه توليدكننده تمايل به استفاده از توليد شبكه‌اي داشته باشد بايد جريان مواد، اطلاعات، سرمايه و دانش را يكپارچه كند. اين شيوه توليد عبارت است از توليد شبكه‌اي مبتني‌بر MICK-4FI.

  توليد شبكه‌اي مبتني‌بر MICK-4FI
  MICK-4FI بيانگر حروف اختصاري يكپارچگي15 جريان مواد16، جريان اطلاعات17، جريان سرمايه18 و جريان دانش19 است و توليد شبكه‌اي مبتني‌بر MICK-4FI شامل دو سطح سازمان و سطح شبكه مي‌شود.
  توليد شبكه‌اي مبتني‌بر MICK-4FI از سازمان‌هاي موجود در زنجيره ارزش مي‌خواهد تا به تغييرات بازار به سرعت پاسخ دهند و چهار جريان (4F)ا20 فوق‌الذكر را سريعاً يكپارچه كنند (شكل 1).

   

   

   

   

   

   

   

  شكل 1: زنجيره ارزش مبتني‌بر MICK-4FI

  MICK-4FI با هدف كسب شايستگي، براي سازمان‌هاي توليدي ضروري است. زيرا صنايع توليدي مي‌بايست روشي براي دستيابي به شايستگي‌هاي محوري مطابق با شرايط نوين اقتصادي در محيط متغير امروزي بيابند.
  با توجه به اينكه بسياري از سازمان‌هاي توليدي يا متحدان استراتژيك آنها توانايي دستيابي به شايستگي‌هاي محوري مطابق با فناوري پيشرفته اطلاعاتي را ندارند، مي‌بايست هزينه بالايي را به منظور دستيابي به اين فناوري‌ها بپردازند.
  براساس تئوري سازمان‌هاي صنعتي، هر سازماني در زنجيره ارزش خاص قرار دارد و به صورت پويا و موقت در جهت تأمين نيازهاي بازار و سازگاري با محيط اطلاعاتي و جهاني فعاليت مي‌كند. سود حاصله براي سازمان‌ها صرفاً براساس ارزش افزوده نيست، بلكه بر مبناي قدرت چانه‌زني در زنجيره ارزش مي‌باشد و سازمان‌هايي كه داراي قدرت چانه‌زني بالاتري هستند از سود بيشتري بهره مي‌برند.
  در شكل 2، تمامي عمليات انجام شده در زنجيره ارزش، ارائه شده است. هر يك از نودها21، نشان‌دهنده سازمان موجود در زنجيره ارزش مي‌باشد و هر يك از خطوط بين نودها بيانگر جريان منابع مختلف شامل جريان مواد، جريان اطلاعات، جريان سرمايه و جريان دانش بين آنهاست. نودي كه به صورت خطوط منقطع احاطه شده، نمايانگر سازمان اصلي در تعاملات است و تمامي عمليات صورت گرفته در سازمان‌ها، حول سازمان اصلي و به صورت همكاري انجام مي‌شود.

   

   

   

   

   

   

   

  شكل 2: عمليات انجام شده در زنجيره ارزش

  زنجيره ارزش از مزاياي شبكه، براي دستيابي به تغييرات صورت گرفته در نيازهاي بازار و تقاضاي مشتريان بهره‌برداري مي‌كنند و از اين طريق، به اطلاعات دست مي‌يابد و از آنها براي تغيير ميزان سرمايه خود در شبكه، جستجوي تأمين‌كنندگان شايسته براي دستيابي به دانش پيشرفته، فناوري اطلاعات، سرمايه لازم براي طراحي و توليد محصول مورد نياز در بازار و همكاري با توزيع‌كنندگان توانمند استفاده مي‌كنند. در هر حال، سازمان اصلي در زنجيره ارزش داراي بيشترين سهم بازار، بيشترين سود و كمترين زمان لازم براي توزيع محصول بوده و به بيان بهتر، داراي قدرتمندترين شايستگي‌ها است.
  سازماني كه از مدل MICK-4FI استفاده مي‌كند به سادگي قابل كپي كردن نيست و قادر است به شايستگي‌هاي محوري تجهيز شود. زيرا اين مدل، سازمان را به منابع مختلفي نظير سرمايه‌هاي راكد موجود در جامعه مجهز كرده و از عناصر موجود در زنجيره ارزش استفاده مي‌كند. سازمان كه از سيستم توليد شبكه‌اي مبتني‌بر MICK-4FI استفاده مي‌كند (شكل 3) تنها به توليدكنندگان يا تأمين‌كنندگان، محدود نيست و از فروشندگان نيز استفاده مي‌كند.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  شكل 3: طرح توليد شبكه‌اي مبتني‌بر MICK-4FI

  سطح توليد شبكه‌اي
  سطح توليد شبكه‌اي MICK-4FI (شكل 4) بيانگر كل زنجيره ارزش مي‌باشد. همانگونه كه رقبا در زنجيره ارزش رقابت مي‌كنند، ارتباطات بين سازمان‌ها در زنجيره ارزش از حالت رقابت به اتحاد و مشاركت تغيير كرده است.
  تمامي سازمان‌ها مي‌بايست به مزاياي حاصل از زنجيره ارزش، توجه كنند. زيرا دستيابي به اين مزايا بر بهينه‌سازي كل زنجيره ارزش، مبتني است. در شكل شماره 4 هر يك از نودها بيانگر عناصر موجود در شبكه مي‌باشد و همگي آنها در اين زنجيره، ارائه خدمت مي‌كنند. خطوط جهت‌دار، بيانگر جريان منابع بين سازمان ها و توليد شبكه‌اي MICK-4FI است.
  در صورتي كه اطلاعات مربوط به تقاضاي بازار در زنجيره ارزش دريافت شود، مي‌بايست منابع را در كوتاه‌ترين زمان از زنجيره ارزش خارج و يا وارد كرده و جريان مواد، اطلاعات، سرمايه و دانش را به سرعت يكپارچه كرد. همچنين بايد توجه داشت كه زمان لازم براي وارد نمودن محصول به بازار و دستيابي به سهم بيشتري از بازار، متفاوت است و از اين طريق مي‌توان به شايستگي‌هاي اصلي دست يافت.

   

   
   

  شكل 4: سطح توليد شبكه‌اي MICK-4FI

   

  مقايسه سطح توليد شبكه‌اي با سطح سازمان
  همان‌طور كه در شكل 5 و جدول شماره 1 ارائه شده، سطح سازمان از نظر اثرات اجرايي MICK-4FI با سطح شبكه تأمين، متفاوت است. سازمان اصلي، توانايي يكپارچه‌سازي چهار جريان فوق‌الذكر را دارد، به‌گونه‌اي كه در مقايسه با سازمان‌هايي كه از MICK-4FI استفاده نمي‌كنند از قدرت چانه‌زني بيشتري برخوردار بوده و از سهم بيشتري از بازار بهره مي‌برند. همان‌گونه كه در زنجيره ارزش مطرح مي‌باشد، با استفاده از MICK-4FI مي‌توان به مزاياي بيشتري از جمله سهم و قدرت چانه‌زني بالاتر در مقايسه با پيش از استفاده دست يافت.

   

   

   

   

   

  شكل 5: تأثير MICK-4FI بر اتحاد سازمان‌ها و شبكه تأمين


  جدول 1: تفاوت توليد سنتي و توليد شبكه‌اي

   

   

   

   

   


  نتيجه‌گيري
  محيط اقتصاد جهاني و اطلاعاتي نوين، باعث شده است سازمان‌ها و عناصر موجود در زنجيره ارزش براي دستيابي به سهم بيشتري از بازار و سود از روش‌هاي كارامد توليد شبكه‌اي استفاده كنند. درصورتي كه سازمان‌ها و متحدان آنها از توليد شبكه‌اي استفاده كنند مي‌بايست به سرعت به يكپارچه‌سازي جريان‌‌هاي مواد اوليه، اطلاعات، سرمايه و دانش بپردازند. از اين طريق مي‌توانند به شايستگي‌هايي در زمينه سهم منابع، فناوري، منابع انساني و غيره كه قابل كپي‌برداري نيست دست يابند و باعث ايجاد بهبود و توسعه زنجيره ارزش شوند.

   

  منابع:
  1. ووماك- جيمز، جونز- دانيل، روس- دانيل، 1382، توليد ناب، آزاد هرادنژاد، انتشارات آموزه.
  2. توري- حميد، رادفورد- راسل، 1379، مديريت توليد و عمليات، دوردانه داوري، انتشارات سازمان مديريت صنعتي
  3. "Create Enterprise Value Chain and Promote Core Competence", http://www.ittimes.com.cn/
  4. "Informatization in Enterprise- a key to open the century door" http://www.chinabyte.com/
  5. "Enterprises Information and Enterprise Competence", http://www.chinabyte.com
  /

   

  عنوان مقاله: کار‌کرد‌ها و مؤلفه‌‌هاي بنيادين توليد ناب
  مولف/مترجم: محمدرضا اسمعيلي گيوي (دانشگاه امام صادق(ع))
  موضوع: مديريت توليد / مديريت صنعتي
  سال انتشار(ميلادي): 2006
  وضعيت: تمام متن
  منبع: ماهنامه تدبير-سال هفدهم -شماره 174
  تهيه و تنظيم: پايگاه علمي مقالات مديريت 
  www.SYSTEM.parsiblog.com
  چکيده: لازمه رقابت در دنياي توليد کنوني بهره گيري از تمام فنون، ابزارها و ايده هاي جديد ناب است. در نيمه دوم قرن بيستم، توليد کنندگان جهان با رقبايي جديد مواجه شدند که با نيمي از سرمايه و امکانات لازم، محصولات را با کيفيتي بهتر، تنوعي بيشتر و با قيمتي پايين تر به بازارجهاني عرضه مي کردند. يکي از اين تکنيک هاي جديد توليد ناب است که برخاسته از صنعت خودروسازي است . باتوجه به اين که صنعت خودرو سازي يک صنعت مادر و به تعبيري «صنعت صنعتها» محسوب مي شودو از طرف ديگر با لحاظ کردن پتانسيل هاي عظيم و اهميت صنعت خودروسازي در زمينه توسعه و اشتغال‌زايي، اجراي موفق اصول ناب در اين صنعت منجر به افزايش چشمگير توان رقابتي توليد کنندگان داخلي با بهره گيري از ويژگيهاي توليد ناب در کاهش مداوم هزينه ها و قيمتها مي شود که طبعاً به ديگر صنايع نيز سرايت خواهد کرد. توليد ناب در واقع شيوه توليدي است که ضمن به کارگيري فوايد توليد انبوه و توليد دستي، با هدف کاهش ضايعات و حذف هر فعاليت بدون ارزش افزوده شکل گرفته است. بر اين مبنا تکنيک ناب با کمک مجموعه ابزارهاي خود مي‌تواند نقش بنياديني در اصلاح و بهبود فرايندها داشته باشد.


   


  مقدمــه
  قرن بيستم شاهد دو انقلاب در صحنه‌ توليد بود. انقلاب اول را پس از جنگ جهاني اول هنري فورد و آلفرد اسلون پي ريزي کردند که منجر به ظهور توليد انبوه و پايان عصر توليد صنعتي ( توليد دستي) شد و انقلاب دوم توسط «تاايچي اهنو» در شرکت خودروسازي تويوتا صورت گرفت که با محوريت حذف اتلاف، اتمام عصر توليد انبوه و زايش توليد ناب را در پي داشت. پس مي توان سه مرحله را در شيوه‌هاي توليد در نظر گرفت:
  -1 توليد دستي (مبتني بر حرفه و هنر): در اين شيوه توليد، کارگران ماهر با به کارگيري ابزار آلات ماشيني چند کاره، محصولاتي غيراستاندارد را در حجم کم و تنوع بالا به صورت سفارشي براي خريداراني خاص توليد مي کردند. طبيعي است که اين ويژگي منجر به قيمت زياد محصول مي شد. امروزه در ساخت ماهواره ها، سفينه هاي فضايي و مشتريان با سليقه هاي خاص اين شيوه کاربرد دارد.
  -2 توليد انبوه: اين شيوه توليد اولين بار توسط آدام اسميت در قرن هيجدهم مورد تحليل قرار گرفت و برتخصص و تقسيم کار و مفاهيمي چون مقياس اقتصادي توليد و شيوه هاي تجزيه و تحليل هزينه و سود و حجم فعاليت تاکيد دارد. از ويژگيهاي ديگر اين شيوه توليد اين است که محصول توسط متخصصان طراحي و بوسيله کارگران غيرماهر توليد مي شود. نيروي کار به آموزش کم احتياج دارد و سازماندهي به صورت ادغام عمودي کامل است. تنوع محصولات نيز محدود است ولي به خاطر حجم بالاي توليد روند قيمتها نزولي است.
  -3 توليد ناب: زادگاه توليد ناب، شرکت تويوتا در جزيره ناگوياي ژاپن است. در دهه 1930 اي جي تويودا با مهندس شرکت (تاايچي اهنو) به آمريکا سفر کرده و از شرکت اتومبيل سازي فورد بازديد کردند و به اين نتيجه رسيدند که اصول توليد انبوه قابليت پياده سازي در ژاپن را ندارد زيرا اين سيستم پر از اتلاف است. بر اين مبنا، آنها شيوه جديدي را که بعدها «ناب» نام گرفت ايجاد کردند.
  انجمن ملي استاندارد و فناوري در وزارت بازرگاني آمريکا توليد ناب را اين‌گونه تعريف کرده است: «يک راه حل نظام‌مند براي شناسايي و از بين بردن اتلافها ( فعاليتهايي که داراي ارزش افزوده نيستند) از طريق بهبود مستمر و به جريان انداختن توليد درست در هنگامي که مشتري به آن نياز دارد. اين فلسفه توليدي در پي کمال و بي نقص کردن سيستم هاي توليدي است». توليد ناب به اسامي ديگري چون: «توليد روان»، «سيستم توليد تويوتا» و «توليد بهنگام» نيز ناميده مي شود. اين توليد از اين رو ناب ناميده مي شود که در مقايسه با توليد انبوه همه چيز را به ميزان کمتر مورد استفاده قرار مي دهد. اصول توليد ناب اهداف نامحدودي را براي سيستم در نظر مي گيرد: نزول پيوسته قيمت تمام شده، به صفر رساندن ضايعات و تنوع بي پايان محصولات. اين شيوه توليد يک سيستم کامل است که از فلسفه بهبود مستمر استفاده مي کند و با بهره گيري از فرهنگ کار تيمي سعي در تحليل اتلافهاي موجود در فرايند توليد و حذف آن ها دارد. ازويژگي‌هاي چنين سيستمي کاهش زمان توليد، کارايي بهتر پرسنل، کيفيت بالاتر، عمر بيشتر ماشين آلات و کاهش در سطح موجودي و هزينه هاي سربار است.
  دلايل تاکيد بر توليد ناب به عنوان يک راهبرد موفق
  - نياز به رقابت موثر در اقتصاد جهاني
  - فشار از طرف مشتريان براي کاهش قيمتها
  - نياز به استانداردسازي فرايندها براي دستيابي به نتايج مورد انتظار
  - افزايش دائمي انتظارات مشتري
   
  سيستم ناب در سازمان هاي خدماتي
  در عمليات اداري يک شرکت توليدي يا در يک سازمان خدماتي، بسياري از ابزارها و شيوه هاي ناب با کاربرد اقتضايي قابل استفاده هستند. در اين فرايندها به جاي سخت افزار بايد به دنبال ايجاد ارزش افزوده و استفاده از اطلاعات يا نرم افزاربود. براي مثال در يک مجموعه بيمارستاني مي توان در فرآيند ها از طريق روشهايي نظير کاهش زمان چرخه و اجزاي آن (يعني تعريف رويه ها، کارگروهي، استاندارد سازي، نقطه استفاده از ذخاير، سيستم ديداري و...) بهبود ايجاد کرد.
  وظايف مديريت در اجراي اصول ناب
  طرح مناسب و مديريت اجرايي کليد دستيابي به موفقيت پايدار در استفاده از توليدناب است. براي اجراي موفق اصول ناب، علاوه بر عملکرد مديريت، لازم است توليد ناب را با تمام راهبردهاي سازمان هماهنگ کرد. وظايف عمده مديريت در سيستم ناب شامل اين موارد مي شود:
  - ايجاد تغيير در فرهنگ سازماني همسو با اصول و رويه هاي ناب.
  - طراحي يک برنامه جامع و برنامه ريزي شده به جاي راه حلهاي تک منظوره.
  - تامين منابع لازم
  - حفظ اصول ناب و عمل به آن و تعهد بلند مدت
  - اختيار دادن به کارمندان و تاکيد بر کارگروهي و همکاري.
  با اين وجود اکثر شرکتهايي که همچنان از روشهاي توليد سنتي و انبوه استفاده مي کنند براي خود دلايلي دارند: اول آن که آماده سازي سيستم ناب نياز به هزينه و زمان دارد. دليل دوم اين است که سيستم هاي ناب تغييراتي بنيادي در فرآيندها و رويه هاي سازمان بوجود مي آورند که نياز به داشتن بستر فرهنگي، تکنولوژيک، اطلاعاتي و تدارکاتي مناسب داشته و همين طور الزامات قانوني و اجتماعي را ايجاب مي کنند. دليل سوم اين است که تغيير شکل دادن سازمان از توليد انبوه به توليد ناب تنها در شرايطي که حتماً برخاسته از مديريت باشد امکان پذير است.
   
  اتلاف و توليد ناب
  از ديدگاه تاايچي اهنو، اتلاف، هر فعاليتي است که منابع را مصرف کند ولي ارزشي براي مشتري خلق نکند. قدرت ناب در اين است که يک «جريان ارزش» را از ديد مشتري لحاظ کرده و در يک رهيافت سيستماتيک به مرحله عمل در آورد. محور اقدامات ناب، حذف جامع اتلافهايي شامل اين موارد است: (جدول فوق)
  اين اتلاف‌ها توسط ابزارهاي آماري کنترل فرايند شامل شش سيگما، شناسايي و پس از ريشه يابي با چراهاي پنج‌گانه در يک فرآيند بهبود مستمر حذف مي شوند.
  ارزيابي تغييرات در جهت توليد ناب (عناصر توليد ناب)
  با در نظر گرفتن اصول اساسي ناب مي‌توان اين مراحل را براي اجرا در نظر گرفت:
  تعيين دقيق ارزش هر محصول‌، شناسايي جريان ارزش محصولات (زنجيره ارزش مشتري) ،‌‌ حرکت بدون وقفه در اين مسير، سيستم کششي و تعقيب کمال. به منظور ارزيابي تغييرات در جهت توليد ناب بايد مولفه هايي را لحاظ کرد که عبارتند از:
  -1 حذف اتلاف (يعني‌هرچيزي که مشتري نمي خواهد براي آن بهايي بپردازد).
  -2 بهبود مستمر توسط حلقه هاي کيفيت و سيستم پيشنهادات.
  -3 عيوب صفر که لازمه کيفيت است.
  -4 سيستم کششي به جاي فشاري (جريان فرايند براساس نيازها و تمرکز بر خروجي و سنجش تطابق با خواست‌هاي مشتري به جاي تمرکز بر ورودي).
  -5 تيم هاي چندکارکردي (که منجر به کاهش تعداد سطوح سازماني مي شود).
  -6 به هنگام بودن (به معناي کوتاه کردن زمان سفارش).
  -7 مسئوليتهاي غيرمتمرکز و وظايف تلفيقي (که بوسيله افزايش محتواي کاري و کاهش نيروي نظارتي و نيروي کار غيرمستقيم صورت مي گيرد).
  -8 کنترل کيفيت در حين فرايند به جاي بازرسي در انتهاي فرآيند.
  -9 تنظيم سريع دستگاهها (به خاطر تنوع توليدات وبالا بودن تعداد دفعات توليد).
  10 - شبکه‌ي تامين (ارائه‌ بازخورد به عرضه کننده و رابطه برمبناي سود دو طرفه).
  -11 سيستم نگهداري و تعميرات جامع پيشگيرانه (TPM) . (بوسيله بهبود و اصلاح ماشين آلات و آموزش کارکنان).
  -12 توليد محموله هاي کوچک (سفارشهاي کم).
  -13 منابع قابل انعطاف (نيروي کار با گستره متنوعي از مهارتها و تخصصها و تجهيزات چند کاره براي توليد محصولات متفاوت در دستگاه هاي مشابه).
   
  -14 رضايت مشتري (هم رضايت مشتريان دروني که کارکنان هستند و هم تامين رضايت مشتريان بيروني).
  -15 سيستم کنترل جي‌دوکا (JIDOKA) (انتقال هوش انساني به ماشين آلات خودکار به طوري که در مقابل توليد يک قطعه معيوب حساس باشد و ضمن اخطار، به طور خودکار متوقف شود).
  -16 استقرارهاي سلولي : استقرار انواع ماشين‌آلات (نوعاً به شکل U ) به نحوي که عمليات متفاوت طي يک توالي فشرده و تنگاتنگ صورت پذيرد. در اين شکل نمونه اي از استقرار U شکل ترسيم شده است.
  نقاط ضعف تکنيک ناب
  به منظور داشتن يک ديد جامع مي‌بايست ضمن لحاظ کردن تمام محاسن و مولفه‌هاي مذکور، به ضعف هاي آن نيز در مقايسه با مهندسي ارزش توجه نمود. بعضي از اين نقاط ضعف عبارتند از:
  - تکنيک ناب ممکن است بدون سنجش منطقي نتايج، ريسک را افزايش دهد.
  - تکنيک ناب ممکن است نتواند مستندات کافي جهت سود در بازار کسب و کار براي حسابداري سنتي ارائه دهد.
  - به هنگام مواجهه با مسايل پيچيده مکرر و متقابل با محدوديت هايي مواجه است زيرا روش سعي و خطا را در پيش مي گيرد.
  - سيستم فروش ناب و همين طور آموزش کارکنان و متناسب کردن سيستم سازمان با اهداف ناب ممکن است مجموع هزينه ها را افزايش دهد.
  نتيجه گيري
  توليد ناب نگرشي است که هدف آن حذف هر فرايند فاقد ارزش از مرحله تهيه مواد اوليه تا فروش است که براي مشتري ارزش افزوده‌اي ايجاد نمي کند. از ويژگي هاي اين سيستم رابطه نزديک بر مبناي سود معقول با عرضه کننده وارتباط دائمي به وسيله سيستم پايگاه اطلاعات با مشتري و تعهد دوطرفه بين مديريت و کارکنان است. با اين وجود استفاده از تکنيک ناب بايد در کنار تکنيک هاي نوين ديگري مانند مهندسي ارزش و شش سيگما به کار گرفته شود تا ضمن استفاده از مزيت هاي آنها، نقاط ضعف احتمالي تکنيک ناب نيز کاهش يابد.
  منـابـع
  -1 جورج الوکال، فرشيد عبدي، سهيلا سردار، فرهاد افشاري. «ناب‌انديشي در گستره توليد»، نشريه روش شماره 89.
  -2 شيخ زاده، محمد:«حذف جامع اتلاف (TWE) » ، صنعت خودرو، شماره 63.
  -3 فرخ، علي.«توليد ناب»; نشريه تدبير، شماره 118، ص 43-48.
  -4 کلانتري، مجيد. «بررسي وضعيت اصول بنيادين توليد ناب در ايران خودرو»، پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشکده مديريت، دانشگاه تهران.
  -5 ووماک جيمز، دانيل جونز، دانيل روس. راد نژاد،آزاده. «توليد ناب»; انتشارات آتريلات، اصفهان 1376 .
  6 - J.K. Winson:”Another Lean Tool”. The University of Idaho Industrial Technology Department.
  7 - Charlts L, Cell and Boris Arration: “Creating Value with Lean Thinking and Value Engineering.
  8 - Christler Karlson and Par Ahlstroml “Assessing Changes toward Lean Production”; International Journal of Operations and Production Management (
  WWW.emerald.com).

  عنوان مقاله: سياستهايي براي توسعه وسازماندهي توليد
  مولف/مترجم: سيدکيانوش کلانتر
  موضوع: مديريت توليد
  سال انتشار(ميلادي): 2003
  وضعيت: تمام متن
  منبع: ماهنامه تدبير-سال چهاردهم-شماره139
  تهيه و تنظيم: پايگاه مقالات مديريت 
  www.SYSTEM.parsiblog.com 
  مقدمه: با پذيرفتن شرايط نه گانه سازمان تجارت جهاني(1)، بسياري از حمايتها و سياستهاي حفاظت کننده دولت از بخش توليد،لاجرم، حذف خواهدشد. فضاي رقابت جديد براي توليدکنندگان، فضايي جهاني خواهدبود که الزامات جديدي را نيز مي طلبد. بنگاههاي ايراني در بازارهاي جهاني با رقباي توانمندي مواجه مي شوند که محصولات خود را با ارزانترين قيمت ممکن به مشترياني عرضه خواهندکرد که حق انتخاب و قدرت قضاوت آنها بيش از پيش گسترده شده است. اگرچه اين فضا هنوز براي توليدکنندگان در کشورايران، کاملاً رقابتي و جهاني نشده است، اما نزديک بودن شرايط پيش گفته، سياستها و مهارتهاي جديــدي را براي توليدکننده ايراني ضروري مي کند. با اين پيش فرض که بازار کشورهاي درحال توسعه نظير ايران، روز به روز ويژگيهايي جهاني پيدا مي کند. مقاله حاضر برخي از چالشهاي پيش رو د رعرصه توليد را براي بنگاههاي ايراني، برشمرده است. آنچه که امروز، توليد بــــا معيارهاي جهاني خوانده مي شود ضرورت بقا در اين بازارها است. بسياري از کسب و کارها خواهند مرد؛ مگر آنکه موفق به شنيدن صداي بازارهاي خود شوند. پاسخ به نجواهاي بازار، هرچند که دقيق نباشند، مستلزم سازماندهي و توسعه مهارتهاي متفاوتي است که دراين مقاله آورده شده است. در اين نوشتار به اساسي ترين اين مهارتها خواهيم پرداخت.


   


   

  مهارت شنيدن صداي بازار
  يکي از مهمتريـــن قابليتهايي که توليدکنندگان بايد در آن خبره شوند، توانايي شنيدن موثر صدا و خواسته مشتريان است. در دهه هاي گذشته، اين همواره مشتري بوده است که براي خريد محصول توليدکننده به انتظار ايستاده است، اما با فراهم شدن ارتباطات جهاني و حضور توليدکنندگان از سراسر جهان، ضمن بالارفتن سطح توقعات مشتريان، امکان انتخاب آنها نيز افزايش خواهديافت. در اين حالت، توليدکننده اي برنده است که بتواند نياز مصرف کننده نهايي (2) را به طور دقيق تشخيص دهد. باتوجه به اين موضوع، تحول رويکردهاي مختلف توليد را مي توان درسه مرحله تصور کرد:
  توليدگرايي، فروش گرايي و بازارگرايي. (ETZEL ET AL. 2000) در مرحله اول که کم توسعه يافته ترين مرحله توليد تلقي مي شود&، بنگاه بدون توجه به نياز بازار و مصرف کنندگان، محصول خود را توليد مي کند. دراين مرحله، استراتژي بنگاه افزايش حــداکثري حجم توليد است، با اين پيش فرض که مشتريان تمام محصولات با قيمت متعادل و خوش ساخت را خريداري خواهندکرد. اين ويژگي، متعلق به زماني است که تقاضاي بازار بر عرضه فزوني دارد.
  مرحله بعدي هنگامي است که عرضه و تقاضا تاحدي متعادل مي شوند؛ مسئله اصلي دراينجا سازماندهي براي توليد بيشتر نيست؛ بلکه اتخاذ تدابيري است که محصولات ارائه شده، به فروش رود. بدين ترتيب بنگاه با افزايش حجم عمليات مرتبط با تبليغات و فروش، سعي در جلب توجه مشتري به محصول خود، در ميان جايگزينه هاي ديگر، دارد. اين درحالي است که براي تشخيص نياز مشتريان در مراحل قبل از توليد، تلاش کمي کرده است.
  تحول بعدي، بنگاه توليدي را در مرحله بازارگـــرايي قرار خواهد داد. بنگاه تشخيص مي دهد که براي موفقيت بيشتر، به جاي افزايش کورکورانه ظرفيت توليد، بايد پس از تشخيص نياز بازار، تمام سازماندهي خود را متوجه تامين و پاسخگويي به آن کند. در اين حالت، توليدکنندگان، بيش ازآنکه بر فروش تاکيد داشته باشند، به اجراي صحيح عمليات بازاريابي - پيش از توليد - توجه مي کنند؛ در اين زمان، آنچه آشکارسازي نياز مشتري (DEMAND ARTICULATION) ناميده شده است، حياتي ترين عامل رشد بنگاه قلمـــداد مي شود.(KODAMA, 1992)
  با جهاني شدن تدريجــــــي محيط کسب و کار، ويژگيهاي مرحله سوم توليد در بازارها حکمفرما مي شود. بازارهاي ايران، بسيار شبيه به آن چيزي خواهدشد که در اروپا يا آمريکا وجود دارد. ويژگيهاي اصلي چنين بازارهايي به قرار زير است:(MILLER AND MORRIS, 1999)
  بخش بندي شده هستند و هر بخش نيازهاي متفاوتي دارد؛ توليدکنندگان در گذشته به بخشهــــــاي مختلف بازار پاسخي يکسان مي دادند، درحالي که مشتريان امروز نيازهايي متفاوت از يکديگر دارند ودوست دارند اين تفاوتها، شناخته و ازسوي توليدکنندگان محترم شمرده شود. اين مسئله بويژه براي کالاهاي ذيقيمت، همچون خودرو يا برخي لوازم خانگي اهميت بيشتري دارد؛
  معيارهاي اساسي موفقيت در آنها پيچيده است؛ اگر در گذشته قيمت پايين يا کيفيت بالا تضمين کننده موفقيت در بازار بود، امروز معيارهاي موفقيت گسترده و پيچيده تر از گذشته شده است.محصولات بنگاه بايد ويژگيهاي مختلف - و بعضاً متضادي - را در خود جمع کند، تا بتواند موفق باشد. ازجمله آنها مي توان به موارد زير اشاره کرد: قيمت مناسب، طول عمر، قابليت اطمينان، تطبيق با مشخصات ادعاشده، تمايز برتر از ساير محصولات^، نوبودن، بسته بندي مناسب، تحويل درحداقل زمان و رعايت استانداردهاي محيطي؛
  تحولات سريع (VOLATILITY) دارند؛ علاوه بر متمايز بودن بخشهاي مختلف بازار از يکديگر و پيچيده بودن معيارهاي موفقيت در آنها، تمام ويژگيهاي گفته شده با سرعتي زياد و روندي غيرقابل پيش بيني تغيير يا تحول پيدا مي کنند.
  توليدکنندگان ايراني نيز بايد خود را براي مواجهه با اين ويژگيها آماده سازند. اين درحالي است که آنان معمولاً ظرفيت و مهارت ناچيزي براي شنيدن سيستماتيک آن چيزي دارند که نياز بازار است. اين مهارت، نبايد منحصر به بازار مصرف کنندگان باشد، بلکه بايد بازار کسب وکار يا تبادلات ميان دو کسب وکار را نيز دربرگيرد.


   

  مهارت توليد در کلاس جهاني
  ساخت و توليد در کلاس جهاني، عبارتي جذاب است که روز به روز فراگيرتر مي شود. اين مفهوم به همان اندازه که جذاب است، براي بنگاههايي که قصد رقابت در بازارهاي جهاني را دارند، جدي نيز هست. اين بنگاهها نياز دارند تا تفاوت توليد در کلاس جهاني با توليد انبوه را درک کنند، عوامل اساسي موفقيت در مدل توليدي جديد را بشناسند و ابزارها و سياستهاي جديد براي انطباق خود با آن را اتخاذ کنند. چنين انطباقي بايد سه موضوع را مشخص سازد؛ بازارهاي هدف (MARKET SEGMENT) بنگاه؛ ارتباط بنگاه با ساير بنگاه در زنجيره تامين (SUPPLY CHAIN)؛ و سازماندهي توليد درون بنگاه. (شکل 1) به موضوع اول در قسمت گذشته همين مقاله اشاره شد. زنجيره تامين در بخش بعد مقاله بررسي مي شود؛ و سازماندهي توليد درون بنگاه،& موردتوجه اين بخش است.
   
  براي تبيين توليد در کلاس جهاني مجدداً از تحولات رويکرد توليد، کمک مي گيريم. کمبود عـــرضه در مراحل توليدگرايي و فروش گرايي، بدان معنا بود که تا جايي که بنگاه بتواند حجم توليد را با هزينه اي قابل قبول بالا ببرد، قادر به فروش محصول خود خواهدبود. پشتيباني توليد برمبناي توليد انبوه سازمان يافته بود و هزينه واحد کمتر، ازطريق توليد بيشتر قابل دستيابي بود. ماشين آلات و خط توليد براي توليد يک محصول در درازمدت طراحي شده بود. کنترل کيفيت به صورت بازرسي در انتهاي خط توليد تعريف شده بود. کارکنان ماهر و دانش آموخته صرفاً در بخش مديـــريت و مهندسي به کار گرفته مي شد و کارکنان کم سواد در خط توليد، از قواعد بي چون و چراي از قبل تعريف شده تبعيت مي کردند.
   
  اما با عوض شدن مشخصات بازار _(که در بخش قبل توصيف شد)، قواعد جديدي نيز بر توليد حکمفرما شد. اين قواعد که امروزه به نام «توليد در کلاس جهاني» شناخته مي شوند، در تضاد آشکار با پارادايم هاي قبلي است: (BESSANT, 1991)
  پشتيباني توليد (حمل و نقل و تامين مواد) به صورتي طراحي مي شود که انعطاف پذيري تضمين شود. سيستم موجودي براساس توليد مقيد به زمان شکل گــــرفته و حجم کالاي نيمه ساخته يا ساخته شده به حداقل رسيده است. ماشين آلات چندمنظوره و در سيستم ساخت انعطاف پذير استفاده مي شود. از فضاي کمتر به منظور حساس تر بودن به خواست مشتري استفاده مي شود. کنترل کيفيت از انتهاي فرايند توليد، به تمام آن و ساير بخشهاي بنگاه تعميم يافته و مفهومي جامع به خود گرفته است. برنامه هاي آموزش، توسعه و غني سازي کارکنان در تمام سطوح دنبال مي شود و کارهــــاي اجرايي محوله به انسان به حداقل مي رسد. فاصله و مرز ميان مديريت و کارکنان توليد به حداقل مي رسد و در خط توليد از کارکنان چندمهارته استفاده مي شود. با مشتري به صورت انفرادي - نه جمعي - و متناسب با خواستهاي منحصر به فرد او رفتار مي شود؛ از اين رو به جاي تاکيد بر فعاليتهاي تبليغاتي بر فعاليتهــاي آشکارسازي نيازهاي مشتري توجه مي شود.
  اگرچه براي رسيدن به خصوصيات و مهارتهاي ذکرشده در توليد در کلاس جهاني ابزار عمومي و فراگيري وجود ندارد، اما بهترين راهنما براي بنگاههاي ايراني، همانا توجه به نياز بازار و تقويت توانائيهاي مرتبط درجهت ارضاي آن است.


   

  مهارت مديريت زنجيره ارزش
  رسيدن به کلاس توليد جهاني براي بقاي بنگاههاي توليدي ضروري است، ليکن براي رشد آنها دردرازمدت کافي نيست. اين بدين خاطر است که معمولاً هر بنگاه، حداقل در يک زنجيره توليد، شامل بنگاههاي پيشين و پسين فعاليت مي کند؛ استحکام و قدرت هر زنجير، به اندازه ضعيف ترين حلقه آن است و اگر يکي از حلقه هاي اين زنجيره ناتوان باشد، بقاي کل زنجيره به خطر مي افتد. از طرف ديگر، کارايي تنها در يک حلقه از اين زنجيره ظاهر نمي شود، بلکه در ارتباط مابين آنها نيز تجلي مي يابد. دستيابي به حداکثر کارايي، صرفاً از طريق هماهنگي فعاليتهاي بنگاههاي درگير در زنجيره توليد يا زنجيـــــره ارزش (VALUE CHAIN) به دست مي آيد. (CHOPRA, 2001)
  زنجيره ارزش با نام مصطلح تر زنجيره تامين، مفهومي است که ارتباطات موجود در زنجيـــره يک محصول يا خدمت را توصيف مي کند. اگر سازنده اصلي را به عنوان بنگاه مرکز زنجيره تصور کنيم، تامين کننده لايه يکم، بنگاه پيشين سازنده اصلي در زنجيره خواهدبود که موادخام يا قطعــات اوليه را براي او تامين مي کند. ممکن است اين تامين کننده نيز براي خود تامين کننده ديگري داشته باشد که دراين صورت، بنگاه اخير به عنوان تامين کننده لايه دوم سازنده اصلي محسوب مي شود و اين سلسله مراتب مي تواند ادامه داشته باشد.
  اين زنجيره را مي توان به سمت پايين نيز بررسي کرد؛ سازنده اصلي، محصولات خود را براي فروش در اختيار توزيع کننـــــده قرار مي دهد و توزيع کننده نيز آنها را، يا با نام تجاري سازنده يا با نام تجاري خود، دراختيار مصرف کننده مي گذارد.
  هم اکنون بسياري از سازندگان دنيا، به منظور افزايش کارايي کل زنجيره، علاوه بر اجراي برنامه هاي تغيير و بهبود درون بنگاه خود، به آموزش و توانمندسازي تامين کنندگان خود پرداخته اند. دراين صورت معمولاً بنگاه اصلي يا راهبر، با تعــــــداد محدودي از تامين کنندگان وارد مراوده مي شود. بنگاههاي راهبر، ضمناً، متوجه شدند که آنها نيز مي توانند از تامين کنندگان خود در زنجيره بياموزند. ايشان همچنين مــــايلند از اجراي چنين برنامه هايي درمورد تامين کننده لايه هاي دو و سه، توسط تامين کننده لايه يک، اطمينان حاصل کنند. توليدکنندگان معظم در دنيا، حتي غني سازي و ارتقا مشتريان در سمت ديگر زنجيره را در دستور کار قرار داده اند؛ چرا که به مشترياني هوشمند و کارآمد نياز دارند. (BROWN,2000) با حضور و ارتباط بيشتر بنگاههاي فرامليتي در کشورمان&، انتظار مي رود چنين برنامه هايي توسط آنها درباره بنگاههاي ايراني به عنوان شريک زنجيره توليد پياده شود. زنجيره ارزش، جزاير جداگانه درفرايند توليد محصول را به يکـــديگر متصل مي سازد و شبکه اي از امکانات و فعاليتها را تشکيــــل مي دهد که کليه عمليات توليد؛ نظير خريد مواد و قطعات، جابجايي آنها، ساخت محصولات، توزيع آنها و خــدمات پس از فروش را شامل مي شود. به عبارت ديگر، حلقه هاي اين زنجيره مجموعه فعاليتهاي متوالي هستند که پس از استحصال مواداوليه از طبيعت شروع شده، تا رسيدن به محصول نهايي ادامه مي يابد. نگرش زنجيره ارزش، بهينه سازي کل زنجيره عرضه، و نه اجــزاي آن را - آن طورکه در سيستم هاي توليد سنتي مطرح بود - موردنظر قرار مي دهد. (اميراحمدي، 1379)


   

  مهارت همکاريهاي رقابت آميز
  همکاري رقابت آميز، اصطلاح جديدي است که حکايت از همکاري يک بنگاه با رقباي خود دارد. تجربه نشان داده است که براي موفقيت در بازارهاي جهاني، شنيدن موثر صداي بازار و هماهنگي درون زنجيره توليد کفايت نمي کند. در برخي موارد لازم است تا براي کسب کارايي جمعي، توليدکننده با رقباي خود وارد همکاري شود.
  بنگاههاي رقيب و همکار، مي توانند در مهارتها، ماشين آلات، سيستم توزيع، هـــــزينه هاي بازاريابي، تقسيم وظايف درپاسخگويي به سفارشات و ارتباط با مراجع دولتي از يکديگر بهره ببرند. به طور خلاصــه مي توان گفت، همکاري براي استانداردسازي محصولات ارائه شده به بازار و استفاده از توانمنديهاي يکديگر براي عرضه بسته کامل محصول به مشتري و کسب از مهمترين علتهاي همکاري کسب و کارها براي کسب رضايت مشتري و صرفه جوييهاي خارج از بنگاه (EXTERNAL ECONOMIES) است.
  همکاريهاي رقابتي به دو دسته کلي تقسيم مي شوند؛ همکاري افقي و همکاري عمودي. همکاري عمودي ميان لايه هاي مختلف زنجيره ارزش مطرح مي شود و مصاديق آن در بخش قبل توضيح داده شد. اين همکاري افقي است که جديد است و بين رقبا، در يک لايه از زنجيره ارزش، مطرح مي شود. مستطيل هاي پررنگ شکل (2)، نشان دهنده اين نوع همکاري است. همکاري افقي در شرايطي که بنگاهها در مقياس متوسط يا کوچک باشند و يا در حوزه هاي فناوري هاي پيشرفته، جايي که تکروي ريسک زيادي به همراه دارد، حياتي مي شود؛ اگرچه بنگاههاي کوچک مقياس، معمولاً فاقد مهارتهاي مديريتي لازم براي اين همکاري هستند. (MOHR, 2001)
   
  همکاري افقي مي تواند با بنگاهي صورت گيرد که محصول مکمل بنگاه اصلي را توليد مي کند در اين حال به آن، «همکاري مکمل» مي گويند. صورت ديگر همکاري افقي، همکاري با سازندگان محصول مشابه است که به آن «همکاري رقابت آميز» مي گويند. همکاري اخير معمولاً براي کاهش فشار فزاينده رقابت شکل مي گيرد و البته نمونه هاي آن مدنظر نيست که موجب تشکيل اتحادهاي ضدرقابتي و تضييع حقوق مصرف کنندگان است. همکاري افقي، همچنين مي تواند ميان دو بنگاه (دوجانبه) يا به طور گسترده تر ميان چند بنگاه (چندجانبه) صورت پذيرد.
  همکاريهاي رقابت آميز در ايران، مستلزم شکل گيري فضاي اعتماد در ميان بنگاههاي توليدي و وجود سازوکارهاي حقوقي متناسب است. تشکيل شبکه هاي يادگيري، انتقال تجربه هاي شکست و موفقيت در اين شبکه ها، تعريف برنامه هاي توسعه و پيشرفت مشترک مي تواند سرآغاز چنين همکاريهايي باشد.


   

  مهارت الگوبرداري
  فلسفه اصلي الگوبرداري، بهره گيري از چيزي است کـــه اقتصاددانان آن را «مزيت عقب ماندگي» (IAG ADVANTAGE) يا «سواري مجاني» (FREE RIDER) مي نامند؛ با عقب تر بودن از رقبا در برخي زمينه هاي توليد و سازماندهي&، فرصت آن را داريم تا از بهترين عملکردها و تجربه ها ياد بگيريم. (NORTH, 1981)
  بسياري از بنگاههــــــاي ايراني هنوز نمي توانند، عملکرد خود را در مقايسه با بنگاههاي رقيب اندازه گيري کنند. اين درحالي است که بدون اندازه گيري عملکردها، پيشرفت درآنها دشوار يا ناشدني است.
  الگوبرداري، مطابق تعريف کلاسيک آن، فرايند شناخت، يادگيري و اتخاذ عملکردهاي برجسته از درون يا بيرون از بنگاه، به منظور ارتقا عملکرد است. منافع حاصل از اجراي فرايند الگوبرداري شامل موارد زير است: (COOK,1995)
  تنظيم اهداف عملکردي براي بنگاه؛
  کمک به ايجاد ومديريت تغيير؛
  کمک به ديدن آنچه در خارج سازمان و چارچوبهاي ذهني رايج درحال گذر است؛
  کمک به رسيدن به سطح عملکرد درکلاس جهاني.
  الگوبرداري مفهوم چندان جديدي نيست و مبدأ آن به دهه 1960 بازمي گردد؛ هنگامي که بنگاهها صرفاً شاخصهاي مالي (هزينه ها و درآمدها) خود را با يکديگر مقايسه مي کردند. اشکال اين اندازه گيري آن بود که تنها داده هاي تاريخي را براي بنگاه فراهم مي کرد و از دادن اطلاعات جهت دهنده و راهبردي ناتوان بود. (LAPIDE, 2001) در دهه 1980 به پيشتازي شرکت زيراکس و با مدد از رويکردهاي مديريت کيفيت جامع&، الگوبرداري معيارهاي گسترده تري را دربرگرفت و تبديل به يکي از ابزارهاي بهبود مستمر شد. بدين ترتيب امروزه الگوبرداري درمورد راهبردها، عمليات ساخت، فرايندها، شيوه هاي آموزش، خدمات پس از فروش، سيستمهاي پاداش و به طورکلي هر آنچه آموختني است، انجام مي شود. براي الگوبرداري، طي يک چرخه شش قدم مشخص زير برداشته مي شود:
  توافق بر شريک و آنچه الگوبرداري مي شود؛
  جمع آوري داده؛
  تحليل داده ها و شناسايي نقاط ضعف و اختلافها؛
  برنامه ريزي و اقدامات اصلاحي؛
  مرور دستاوردها و بازنگري براي آينده.
  بدون شناخت خود و نيازمنديهاي خويش، توسل به ديگران خطاي محض است. لذا اولين قدم الگوبرداري شناخت فرايندهاي خودي واحاطه بر خويشتن است. در مرحله بعد تشخيص مي دهيم که چه چيزي را بايد از کجا الگوبرداريم. بنگاهي که قصد الگوبرداري از آن را داريم، در اصطلاح شريک الگوبرداري ناميده مي شود که نشان دهنده لزوم ارتباط نزديک ميان دو بنگاه درگير در فرايند الگوبرداري است. در پايان اين دو گام، سه سوال «چه چيزي بايد الگو گرفته شود؟ از چه کسي؟ و چگونه؟» پاسخ داده شده است تا جمع آوري داده از موضوعها و مکان موردنظر در گام بعد انجام شود. تحليل و پردازش داده ها نقاط ضعف و فاصله با معيارهاي مطلوب را نمايان خواهد کرد و آنگاه قدمهاي ثمربخش چرخه اول الگوبرداري، يعني برنامه ريزي اجرا و مرور دستاوردهاي پس از اجرا برداشته مي شود.
  فرايند الگوبرداري، مشابه هر فرايند يادگيري ديگري، مي تواند مداوم باشد. شريک الگوبرداري در اين فرايند انواع مختلفي دارد. يک بنگاه مي تواند از بخشهاي ديگر خود الگو بگيرد. براي مثال، يک بانک مي تواند فرايندها يا شيوه مديريتي يک شعبه موفق خود را به منظور استفاده در شعب ديگر الگوبرداري کند. بنگاه مي تواند با رقباي خود وارد فرايند الگوبرداري شود که طبعاً مشکلات آن بيشتر است. در ايــن موارد شرکتهاي واسط يا محلل به وجود آمده اند که خدمات الگوبرداري را به صورت مثلثي گون ارائه مي دهند و موجب سهولت فرايند و کاهش تنشها مي شوند. در مواردي که الگوبرداري و کسب اطلاع از رقيب ممکن نباشد، از شيوه هاي جاسوسي صنعتي استفاده مي شود که البته مي بايست مراقب تنبيهــــات احتمالي آن، بويژه در مقياسهاي بين الملل، نيز بود. (SHAPIRO, 1998) به خاطر چنين دشواريهايي&، امروزه الگوبرداري از بنگاههايي که در صنايع ديگر فعاليت مي کنند&، اما فرايندها و عملياتي مشابه بنگاه خودي دارند به عنوان جايگزيني کارآمد، باب شده است.
  تشکيل واستفاده از شبکه هاي يادگيري ميان صنايع، ايجاد پايگاههاي اطلاعات رقابتي کسب و کار، گسترش خدمات شرکتهاي کيفيت به اين زمينه و تعريف زيرساختهاي حقوقـــي لازم ازجمله سياستهايي است که مي تواند در کشورمان پيگيري شود. به هر تقدير، مي توان گفت الگوبرداري از بهترينها، نوعي دزدي است که مي بايست بدون قبح اخلاقي توسط توليدکنندگان ايراني به انجام رسد


   

  مهارت کسب و کار به شيوه الکترونيک
  مهارت کسب و کار به شيوه الکترونيک از مهمترين عوامل رقابت پذيري بنگاه در دهه حاضر است و شامل به کارگيري سيستم هاي اطلاعات مبتني بر شبکه هاي محلي و فرامحلي و تبادل الکترونيک با ساير حلقه هاي زنجيره ارزش (تامين کنندگان و مشتريان) مي شود. اگرچه هزينه هاي مشهود (TANGIBLE COST) راه اندازي کسب و کار الکترونيک و پيوستن به جريان جهاني تجارت الکترونيک اصلاً پايين نيست اما هزينه هاي فرصتهاي از دست رفته ناشي از نپيوستن به آن قطعاً گزاف تر است.
  اصطلاح کسب و کار الکترونيک واژه جديدتري نسبت به تجارت الکترونيکي است که گويا اولين بار توسط شرکت IBM به کار گرفته شده. اين اصطلاح، برخلاف عبارت تجارت الکترونيکي، تبادلات و تعاملات درون سازماني را نيز، علاوه بر مراودات خارجي بنگاه، دربرمي گيرد. ظهور کسب وکار الکترونيک، محرکهايي چون جهاني شدن بازارها، اقتصاد مبتني بر دانش و اطلاعات، فناوري برتر اطلاعات و ارتباطات، نوآوريهاي سازماندهي و افزايش کسب و کارهاي فرامليتي بوده است.
  در اين ميان، بهره گيري از اينترنت، جزء ضروري هر کسب وکار الکترونيکي محسوب مي شود. اينترنت، بنابر تعريف مجموعه اي جهاني از شبکه ها است که با استفاده از پروتکل هايــــــــــي چــــــــون(3)FTP)6(, POP)5(,SMTP,)4( TCP/IP تبادل داده ها و استفاده از مجموعه منابع و اطلاعــاتي را که شبکه گسترده جهاني ناميده مي شود&، ميسر مي کند. (SATZINGER ET AL. 2000)
  به طور منطقي، حداقل شش نوع از کسب وکار الکترونيک شناخته شده است: کسب و کار با کسب و کار، کسب و کار با مشتري، کسب و کار با کارکنان، کسب وکار با حکومت، مشتري با مشتري و مصرف کننده با کسب و کار. (USDC, 1999)
  تصور آنکه قابليتهاي اينترنت صرفاً براي ارتباط با مشتري است باعث شده است تا در برخي از کشورهاي درحال توسعه، نظير ايران، نسبت به کاربرد تجاري آن (تعامل با ساير کسب و کارها و دولت) بي توجهي شود. در اين حالت، پايگاههاي اينترنتي بنگاهها محدود به کاتالوگهاي اينترنتي شده است که البته توسط بسياري از مديران، به درستي، صرفاً هزينه زا تلقي مي شود.
  اين درحالي است که موثرترين کاربرد اينترنت، به کارگيري آن در مراودات بازرگاني است. براي مثال، يکي از عوامل رونق گرفتن مديريت زنجيره تامين (مديريت توأمان مواد و جريان اطلاعات درون تسهيلات فروشنده، توليدکننده، قطعه سازان و مراکز توزيع) در کشورهاي پيشرفته، پيشرفت سيستم هاي اطلاعاتي و شبکه هاي اينترنت و اينترانت بوده است. درواقع بدون داشتن اين ابزارها، امکان هماهنگي اجزاي اين زنجيره يکپارچه شده ميسر نيست. اين ارتباط و هماهنگي معمولاً براي بهبود اجراي عملياتي و مالي هريک از اعضاي زنجيره يکپارچه درجهت کاهش هزينه کل، کاهش موجودي درهريک از حلقه هاي زنجيره و افزايش سطح اطلاعات مجموعه، ايجاد مي شود. (مدرس، 1379) کسب وکار الکترونيک، همچنين امکان دريافت بازخور پيوسته از نظرات مشتريان و رديابي رفتار ايشان را فراهم کرده است.
  استفاده موثر از اينترنت، مستلزم وجود يک زيرساخت اطلاعاتي متناسب شده با نيازهاي بنگاه (CUSTOMIZED) است. چنين زيرساختهايي دربنگاههاي ايراني، کمتر وجود دارد. عمليات داخلي اين بنگاهها به صورت الکترونيکي و در ارتباط با ساير همکاران و مشتريان خود يکپارچه نشده است. مهارتهاي لازم براي به کارگيري ابزارهاي اطلاعاتي درکارکنان و مديريت وجود ندارد. و ازطرفي ديگر، حکومت قوانين متناسب دادوستد در محيط الکترونيک را به طور کامل تدوين نکرده است.
  بنگاههاي ايراني نياز دارند تا از کسب و کار الکترونيک براي نزديکتر شدن به کارکنان، مشتريان، تامين کنندگان وهمکاران خود استفاده کنند و بدين طريق از دانش و اطلاعات درون وبرون بنگاهي بهره بيشتري برند. در اقتصاد دانش محور امروز، ارزش افزوده توليد عمدتاً از راه به کارگيري و مديريت دانش و اطلاعات، تا مديريت سرمايه هاي فيزيکي، به دست مي آيد.(GIBBONS ET AL. 1994)


   

  جمع بندي
  توليدکنندگان ايراني براي حضور در بازارهاي جهاني شده به مهارتهاي متنوعي نياز دارند. در اين نوشتار برخي از مهمترين آنها، شامل موارد ذيل برشمرده شد: مهارتهاي بازاريابي و شنيدن صداي مشتري، مهارت توليد درمعيارهاي جهاني، مهارت مديريت و ايجاد ارتباطات در زنجيره توليد و عرضه محصول، مهارت همکاري بارقبا براي استفاده از صرفه جوييهاي خارج بنگاهي، مهارتهاي الگوگيري از رقبا و ارتقا به بهترين سطوح عملکردي و بالاخره مهارت کسب وکار درمحيط الکترونيک و مجازي.
  نداشتن هريک از اين مهارتهــا، بقاي کسب و کار را با خطر مواجه مي سازد؛ لذا بنگاههـــاي ايراني مي بايست از فرصتهاي باقي مانده براي توسعه و کاربست اين مهارتها، و ديگر مواردي استفاده کنند که براي رقابت در عرصه جهاني لازم است. حرکت در چنين مسيري، پرمخاطره، اما گريزناپذير است. 1


   

  منابع فارسي و انگليسي
  1 - اميراحمدي، هوشنگ (1379) «ترکيب بندي مجدد مکاني وسازماني واحدهاي اقتصادي»، مصاف، فصلنامه دانشکده مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي اميرکبير، شماره 19 و 20.
  2 - مدرس، محمد (1379) «مديريت زنجيره عرضه؛ نگرشي نو به توليد»، صنايع، مجله دانشجويان و فارغ التحصيلان دانشکده مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي شريف، شماره 23.
  3 - BESSANT, JAMES (1991) MANAGING ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY, LONDON: BASIL BLACKWELL.
  4 - BROWN, STANLEY A.. (2000) CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT, TORONTO: JOHN WILEY & SONS.
     ارسال توسط ﺍﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ سامي

  اسلایدر